Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > עברית > Sheldan Nidle - August 11, 2015

מסר של Sheldan Nidle, מיום 11 באוגוסט 2015

2 הלילה, 16 כוכב הבוקר של נוגה, 12 יד

Selamat Jaran! לפני מעל 900,000 שנים, אבותיכם הגיעו לחיים בכוכב זה. כמו כול המתיישבים החדשים, הם הסכימו בתחילה על התחלה. זו נהפכה ליבשת האבודה של Muror (למוריה). באותו הזמן, המתיישבים הקימו את התיישבותם באגרטה (כדור הארץ הפנימי). צעדים ראשונים אלה היו המזכרת של המושבה שנהרסה לראשונה, אותה אתם מכירים כ- Hybornea(האדמה של אזור הקוטב הצפוני). אדמה זו יושבה לפני כמיליון שנה. מתיישבים אלה בסופו של דבר הלכו למאדים (Mars) והתיישבו על אדמותיו הפנימיות לפני כמיליון שנה. מתיישבים אלה השתמשו באדמת מאדים כתחנת דרכים על מנת להתפנות בהצלחה למערכות השמש הבטוחות של הפדרציה הגלקטית בכוכב נבל (Lyra) ובכוכב סנטורוס (Centaurus). תוכנית דומה הועתקה על ידי האטלנטס וחבריהם הקרובים כאשר הם עברו מגאיה לאגינה (Agena) בסנטורוס לפני כ-13,000 שנה. בעקבות הגירה המונית זו, השמיים מינו אותנו לפקח ורק להתערב במידת הנדרש. הפלנטה שלכם (גאיה) ניתנה באופן זמני לאנונאקי (קבוצת השליטה הנותרת מאטלנטיס) לשלוט עד למועד קבוע של התאוששות. השמיים רצו להכינכם לתפקידכם בעתיד בגלקסיה זו.

סקירה קצרה מאוד זו של המערכת ההיסטורית הכרחית עבורכם כדי להבין טוב יותר היכן אתם נמצאים עכשיו בציר הזמן שהוגדר כה במדויק על ידי השמיים. תאריכים היסטוריים בפדרציה הגלקטית מוגדרים באמצעות מערכת היחסים לשנה גדולה של 26,250 שנות כדור הארץ של בקירוב 350 (+ 5 ימים). לוח שנה זה ניתן למספר עמים עתיקים כמו המאיה, וציוויליזציות המצריות והטיבטיות לפני 8,000 שנה על ידי קובעי התאריכים באנונאקי הידועים לדוגמה במצרים כאלוהים "טהוטי" (“Tahuti.”). זה נעשה בהתאם לצו מקודש ומספר לוחות שנה שנבעו מפעולות אלה. אנו מפקחים באופן שוטף על כך וצריכים לתקן לוחות שנה אלה זמן קצר לפני נחיתתנו. מסמכים אלה הם למעשה מדויקים מאוד. הם מבוססים על התנעות של הכוכבים כמו "הפליאדות" (צביר כוכבים) ופלנטות כמו נוגה (Venus) ומאדים (Mars). לכל אחד מעצמים אלה יש מסלול של כוכב שניתן למדדו כדי לחשב מערכת שנתית של תאריכים. תאריכים אלה משקפים אנרגיות הנאספות ממספר מערכות גאומטריות המשתנות באופן שוטף. מערכות אלה ניתנות לשימוש כדי לתכנן רגעי מפתח בחיים ובזמנים של חברות.

זה הכרחי לראות את הגלקסיה הזו כפולטת אנרגיות אשר ניתן לאספן על ידי אלה המבינים את המשמעות של חישובים גאומטריים אלה. האנונאקי מינו מספר מסוגם מאוחר יותר כדי לבלבל מערכת תאריכים זו ולכן שינוי את ההיסטוריה למה שמועצותיהם כה רצו. לכן, לוחות שנה עתיקים אלה, שעדין הם מדויקים במידה מסוימת, חסרים את היכולת לשקף את מה ששומרי הזמן המקוריים התכוונו לו. רצוננו הוא לשקם מחדש לוחות שנה אלה ולהציג אתכם לשומר התאריך המדויק מאוד של הארטנס. רק אגרטה שמרה על המסורות הרבות שהיו בשימוש לראשונה בשמחה המקודשת של הלמוריאנים. אתם עומדים לפגוש את אבותיכם כאשר אנו בסופו של דבר ננחת. לפני אירוע גדול זה, אנו עומדים לפנות אליכם ולהניח לפניכם את ההיסטוריה של למוריה (Muror). כאשר אתם מסתכלים בפירוט לשפתם ולמנהגיהם, אתם עומדים לראות בבירור את האופן בו האנונאקי הפרידו ביניכם ואיך האטלנטס הקטינו את תודעתכם ושינו את ה- RNA/DNAשלכם. הזמן המקודש לאיחוד רב-רושם של האנושות על פני השטח ובכדור הארץ הפנימי מאותת!

בהתאם להיסטוריה זו, התחלנו את שרידי הפתיחה של משימת הקשר הראשוני לפני כשניים וחצי עשורים. בתחילה, הצעדים הראשונים נעשו מבלי לדעת איך האנונאקי ועובדיהם עומדים להתערב בפרויקטים רבים אלה. זה גרם לנו לחפש סיוע מאלה אשר כה רוצים לעזור למטרתנו המקודשת. אנו נמצאים עכשיו בשלבים האחרונים של הכנת האירועים, אשר כאשר יינתן להם ביטוי עומדים להתמיר לנצח את עולמכם. העובדים של עולמכם (קנונית האופל) עומדים בנקודה של אל חזור. קבוצת מתנגדים גדולה ברחבי העולם צפויה להדיחם מכוחם. בנוסף, קנוניה זו חסרה כרגע את המשאבים להמשיך. בהתחשב בכך, הזמן עכשיו מתקרב בו ניתן לפרסם בציבור מספר הודעות נחוצות. אנו בשמכם, יכולים לקבוע לוח זמנים של סדרת פעולות. אמונתנו היא שבנות בריתכם יכולות להתייצב ולהתמיר קדרות נוכחית זו אל האור! זה מחייב שאתם תצטרפו אלינו תוך שימוש במיקודכם הפנימי כדי לדמיין את המציאות אשר ביחד אנו עומדים כולנו לתת לה ביטוי! Gosho ba shen! ( סירנים ל"פעולה עבור הכול").

ברכות! אנו המאסטרים הנעלים שלכם! בשעה שאתם מחכים בתסכול ליום בו ברכותיכם עומדות להגיע, מספר הערות בנושא זה. לאחר נפילתם של האנונאקי באמצע 1990, עובדים קודמים אלה אשר היו מסורים לתוכניות נפשעות סרבו להסיר מועמדות ואפשרו את עלייתה של תקופה חדשה תחת שליטתם של מספר חברות סודיות מקודשות ומשפחות עתיקות רבות. אי ציות זה לשמיים עבד במשך עשור. לאחר מכן המזימות השפלות החלו להיכשל. באמצע העשור הבא, שותפינו המבורכים התחילו להשיג יתרון. כישלונות אלה אותתו לאור שהזמן שלו של שליטה מהירה הגיע סוף סוף. החלטנו לכפות מספר בעיות מפתח עם בעלות בריתנו ויכולנו לקבל תאריך מקדמי לאספקות שונות. עד כה, אסטרטגיות אלה פועלות ואנו מצפים, יקרים שתאריכים אלה עומדים להתקיים. נסיבות אלה מבטיחות אספקות שעומדות להתחיל בקרוב.

אחד חייב לזכור מדוע סכומי כספים עצומים אלה הוגדרו במקום הראשון. מאסטר סנט גרמן (Master Saint Germaine) האהוב שלנו רצה נכון לזמן זה להציג לנבחריו רמת כספים המספיקה לכוון מחדש את האופן בו העושר באזור זה יחולק מחדש. לכן, זה היה הכרחי בתחילה לשנות את האופן שקבוצת חסרת רגישות זו של רודנים אכזרים (קנונית האופל) מנותבת. המלכודת היתה מערכת בנקאות ומוניטרית חדשה, אשר עמדה להניע אותם במספר מאות שנים להיות מוכנים למלכודת המושלמת (עלייתה של בנקאות שמורת השבר). הנקודה בה מלכודת זו היתה מוכנה להשתחרר קרתה לראשונה בתחילתן של אלף שנים אלה ולאחר מכן שוב עשור וחצי מאוחר יותר. הנקודה השנייה היתה הרבה יותר מועילה והיא עכשיו מוכנה אפילו בשעה שאנו מדברים. הנקודה הסופית של תוכנית שמימית זו תשוחרר ותוצאתה תהיה במפלתן הסופית של נשמות מאוד מוטעות ומכוונות שלא כהלכה.

לעיתים קרובות, בהיסטוריה המוזרה של אזור זה על פני הקרקע, אלה בשלטון מתעלמים או מזלזלים בחברינו. ההוויה הקדושה ביותר הרוזן סנט גרמן, יודע על כך וייצר די במיומנות תרחיש מבורך, אשר למרות מהלכו הארוך של מעל שניים וחצי מאות שנים, יכול כעת להשיג את התוצאות הרצויות. כאשר אתם מקבלים בקרוב את ברכותינו, שמחו, ובמסירות גדולה בצעו את תוכניותיכם המקודשות להתמיר אזור זה לטוב ביותר. היו גם מודעים שבעלות בריתכם מוכנות באופן מלא להגן ולעזור לכם במאמציכם הרבים המבורכים! אזור זה עומד להתאחד עם בני דודינו מכדור הארץ הפנימי. ביחד, אנו עומדים לשנות אזור זה ומערכת שמש זו לטובתה של האנושות והצווים המכוונים של השמיים. לכן, גאיה מחייכת אל כולנו! הישארו ממוקדים והיו חיוביים לגבי מה שעומד להתרחש. עתידו של המין האנושי בגאיה עומד להתחיל!

היום, המשכנו עם מסרינו השבועי לכם. שינוי גדול בעולם על פני השטח זה עכשיו מובטח שיקרה בקרוב. קנונית האופל עומדת על רגליה האחוריות. בהתאם לתהליך זה, סדרת הסכמים מיוחדים נמצאים בתוקף. אלה שמו אותנו בעמדה כדי לבצע את סדרת הפעולות האחרונה, והתוצאות עומדות להיות ידועות לכם כאשר הן מתרחשות. התקופה הבאה לפנינו היא שמחה ביותר! דעו יקרים, האספקה שלא ניתן לספרה והשפע האין-סופי של השמיים הם אכן שלכם! לכן היו זאת! Selamat Gajun! Selamat Ja (סירנים היו אחד! ושמחו!)


Website: Planetary Activation Organization
Translation: GiliShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge