Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > עברית > Sheldan Nidle - August 18, 2015

מסר של Sheldan Nidle, מיום 18 באוגוסט 2015

9 כלב, 3 התנהגות טובה, 12 יד

Selamat Matah! ("שלום יהיה אתכם!"). הרבה מתרחש על פני השטח של עולמכם. עכשיו מתרקמת תנועה לשנות לחלוטין את האופן בו מציאותכם פועלת. נכון לעכשיו, אלה הרוצים ליישם שינוי מעין זה נמצאים בתהליך של קביעת משאי ומתן סופיים כדי לקבוע את האופן בו ההסדר להתמרות אלה בא לידי ביטוי. כל זאת תלוי פשוט באופן בו בעלי בריתנו עומדים ליצר את מה שהם עד כה הסכימו לו. צעד ראשון קריטי זה מחייב אותנו לסיים את פגישותינו עם אלה אשר הן חברות חשאיות מקודשות בעולם זה. נכון לעכשיו, החלק הראשון של תוכניות משותפות אלה כמעט הסתיים. הצעד הבא הוא להתחיל להחזיר מסיבית למקומה את פעילות האספקה. לכן, ההתחלות של פעולות האספקה אלה נמצאות בשלב ראשוני. הקנוניה נשארת באי סדר ובקושי יכולה להתנגד לתוכניות אלה. אנשי האופל מבינים שהליך מעצר מסיבי עומד להתרחש תוך 10 ימים. כאשר מעצרים אלה מתחילים ברצינות, זה נהפך לזמן בו באמת יסופק הסכום העצום של כספים שמגיעים לכם. האגרטנס עובדים כעת עם מפעילי מערכת האספקה שלנו כדי להבטיח שכל העבודות הן כמתוכנן.

בדוחנו האחרון, הסברנו חלק מההיסטוריה העתיקה שלכם. החלק החשוב ביותר של דוח זה הוא הזמן בו האנונאקי הגיעו לקדמת הבמה. למדו אתכם שקרים ששמשו מאוחר ביותר את עוזריהם כדי לשמור אתכם צייתנים, תחת שליטה ובאמונה מלאה בסיפוריהם המקוריים המניפולטיביים. רמאויות אלה עכשיו נחשפות כך שעוזרי האנונאקי מתחילים לאבד שליטה מלאה על מציאות זו. אף על פי כן, רמה מסוימת של חשאיות עדיין נדרשת כדי להבטיח שאספקות אלה ממשיכות כפי שתוכנן. ברגע שפעולות אלה הלכו מספיק רחוק כדי להכריז על NESARA, אזי אמצעי זהירות אלה עומדים להפוך למיותרים. עד אז, בבעלות הקנוניה רמה מוגבלת של כוח, אשר יש צורך בנקודה מסוימת לכבדו. כוח מוגבל זה ותכסיסים רבים המשותפים לו, אשר איכשהו, עכבו פעולות נחוצות אלה לעצרם ולספק לכם את האמצעים לקבל את ברכותיכם. אנו חייבים לבקש את סליחתכם בגין עיכובים אלה אשר כה תסכלו והעציבו כל אחד מכם! אנו בתהליך של תגובה לאסונות בעבר אלה ונותנים לכם את הברכות שדרושות כל כך!

התהליך המורכב מתחיל להתמשך איכשהו יותר זמן ממה שאתם עשויים לצפות. אף על פי כן, היו מוכנים לראות כי מה שהמתנתם לו מתחיל סוף סוף. אין זה קל להכין עולם זה להתמרה העצומה שהוא זקוק לה. אתם ביליתם מחזורי חיים שהותאמו למציאות שהיתה באמת מציאות בה העוזרים והמאסטרים שלהם, האנונאקי זלזלו בכוחותיכם הפנימיים וביכולתכם. עכשיו, זה חיוני שאתם תקבלו במהירות מציאות בה מה שזלזלו בו במשך זמן רב מוכן שיתקבל על ידי מציאות חדשה. תהליך זה עומד להיות מואץ באמצעות השיעורים שיוענקו על ידי המאסטרים הנעלים. עם זאת, זו רק ההתחלה לקראת ראיה של עולם זה בדרך חדשה מאוד. העידן האלקטרוני הצומח מהר כפטרייה של העשור האחרון עוזר לתהליך זה באמצעות פתיחה של אופקים חדשים לתקשורות בינאישיות גלובליות. זה מאיץ מאוד את האופן בו מופצות חדשות מסביבכם במהירות. חשבו כמה מהר זה עומד להיות כאשר אתם יכולים להשתמש בחופשיות ביכולותיכם הטלפתיות כדי להפיץ מידע חיוני ברחבי עולם זה.

לאחר מכן, דמיינו איך זה עומד להיות כאשר אנו מגיעים. משימתנו היא להכינכם במהירות לחזרתכם לתודעה מלאה. בתוך הגנום האנושי העצום שלכם ישנן סדרות של רצפי מפתח ששונו על ידי האטלנטנס לפני זמן רב. אלה עומדים להיפתח באמצעות התא הקריסטלי שלכם. לפני כן, חונך מיוחד עומד להתייחס לאפי-גנטיקה שהוצגה לכל אחד מכם במשך אלף שנה או על ידי קבוצה או כשינוי אינדיבידואלי. כל חונך עומד להתייחס לכך, מה שהינו במציאות תופעה פסיכולוגית. לכן, אתם מסתכלים לשינוי שלכם משתי זוויות. ראשית, ישנה מערכת רגשית של אירועים שיש לטפל בהם וסדרות שינויים שיתרחשו בשעה שאתם בתא הקריסטלי. לכן, החונך שלכם ואתם עומדים להתמודד בחוויותיכם במחזור החיים כמו גם במבט חטוף על מה שהתרחש בחיי העבר של משפחתכם. בשעה שזה עומד להיות טראומטי במקצת, זו עומדת להיות התחלה ראשונה טובה על מה מדובר בזמנכם בתודעה המוגבלת. עם זה, אתם יכולים להתחיל להבין טוב יותר מדוע השמיים אפשרו לאנונאקי להפעיל מניפולציה זמנית עליכם.

ברכות! אנו המאסטרים הנעלים שלכם! אזור זה מותמר! כוחות השמיים המקודשים והמבורכים מכינים כוכב כחול יפה זה לנס נפלא ביותר. אלה אשר שלטו בעולם זה במשך אלף שנים לא יכולים יותר להמשיך כמקודם. פעולותיהם התאוותניות ותוכניותיהם הבלתי מוסריות מגיעים עכשיו לכישלון מוחלט. האופל עדיין מאמין בתוכנית שאינה קדושה לשסע את האנושות. כל זאת נכשל באופן מבורך כשמקור זה של כוח נמוג במהירות. בריק הגדל הזה הגיעו כוחות האור כדי לשנות באהבה את מסלולו של אזור זה וליצר את האירועים הדרושים כדי לשחרר אתכם. גם האור עומד לספק את המשאבים המוניטאריים כדי להתמיר את גאיה ואת כל מי שמתגורר בעולמות פני השטח שלה. מערכות אירועים גדולים אלה עכשיו מתחילים לבוא לידי ביטוי כעולם בנקאות חדש ומופיעים מטבעות מאופסים. בשבועות ובחודשים לפנינו, אתם עומדים להתפעל על מה שהכינו לכם השמיים. האמינו באור והתמקדו בשמחה במה שעכשיו עומד להתרחש!

לפני מאות שנה, אנו המאסטרים החלטנו להתמיר את האופן בו עוזרי האנונאקי אספו והשתמשו בעושר המרשים ביותר שלהם. רפורמה מיוחדת זו עצבה מספר נאמנויות עולם ובסופו של דבר מערכת בנקאית חלקית. זו היתה התחבולה הדרושה כדי לעודד תאוות בצע ולהוביל אנשי אופל אלה לרעבתנות מוניטארית. במאה אחרונה זו, זהב וכסף הוחלפו ביחד על ידי דבר שכונה מטבע פיאט. החזירים הלא מתחשבים הובלו עכשיו בחוכמה את הנתיב לחורבנם. בצורה מבורכת, היה זמן זה בו אלה אשר היתה להם חוכמת האהבה והמשאבים כדי ליצור יסודות הדרושים לתוכנית מהנה ואלוהית ביותר. עידן של אור זה זרח ובקרוב האופל היה בלי אדוניהם בעלי ההשפעה או אפילו הקדושה להבין מה עומד לקרות להם. אנו לכן ברגע בו הנתיב מסתיים ומערכת מציאויות נהדרות ביותר מתחילה עבור אלה אשר לא שמו לב לצווים ולרצונות של השמיים.

זמן נוכחי זה הוא כאשר אתם, אנשים נהדרים ביותר שלי, עומדים לקבל סוף סוף את הממתקים של החטאתם של אנשי האופל. היו מוכנים לנוע מתסכול מוחלט לשמחה נהדרת ביותר! אין זה קל להמתין בשעה שאתם רואים מעט שינוי. אנו מבינים באופן מלא מה אנשי האופל והאנשים בעלי השפעה שלהם עשו לכם. ברגע שהיינו כמוכם, אנו חיינו חיים של די ייאוש! זמנים אלה עומדים להשתנות ופרס מהנה מאוד עומד להינתן לכם. ממש עכשיו, רבים עובדים בשמחה אלוהית כדי לאפשר זאת לספק לכם את המשאבים גם פיננסים וגם מקודשים כדי לאפשר לכם לבצע אירועים אלה אשר עומדים לספק את הכול עם אזור גדול והוגן. אתם אמורים לחיות במציאות חדשה זו כדי לחיות במציאות חדשה זו ולעצב איחוד בין שני העולמות שהם גאיה. אתם אמורים להיות מסוגלים להגשים את גורלכם. השתמשו באהבתכם לתמוך באזור מפואר זה!

היום, עדיין סיימנו מסר נוסף כדי ליידע אתכם על מה שעומד עכשיו להתרחש ברחבי עולם זה. בקרוב, אתם עומדים ליהנות בדרכים של עולם חדש ואלוהי. השתמשו בזמן זה שנותר כדי להתכונן לקדם בברכה עידן חדש זה. דעו יקרים, האספקה שלא ניתן לספרה והשפע האין-סופי של השמיים הם אכן שלכם! לכן היו זאת! Selamat Gajun! Selamat Ja (סירנים היו אחד! ושמחו!)


Website: Planetary Activation Organization
Translation: GiliShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge