Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > עברית > Sheldan Nidle - February 7, 2017


מסר של Sheldan Nidle, מיום 7 בפברואר 2017

1 הלך שמים, 16 סימני חיים, 13 אדמה

Selamat Jalwa! הרבה השתנה מאז פנייתנו האחרונה אליכם. בסוף השנה הגרגוריאנית האחרונה, הושג שינוי באופן בו מבנה הכוח החדש עומד להיות מנוסח. כפי שאתם זוכרים, קנונית האופל היתה "על החבלים" ("על סף תבוסה"). נראה כי מערכת פיננסית חדשה היתה על סף של ציות מלא לרגולציה ואיפוס מטבע גלובלי מסיבי היה בנקודה של התגלות מלאה. מאז זה נדחה קלות. זה רק רומז ש"ניעור" נוכחי נמצא עכשיו בעיצומו. אלמנט המפתח עדיין עומד במקומו. זו, כמובן, היא התודעה. מערכת עצומה של טכנולוגיות חדשות קרובה להתגלותה. הדאגה העיקרית היא ההתקדמות של שינוי בפרדיגמה (תבנית מחשבה) המדעית. לפני מעל 300 שנה, המדע שלכם נתקע בצורך להשתמש רק באנרגיות שהיו גלויות פיזית. אמונה זו האטה את התנועה הטבעית של עולם פני השטח הזה. נכון לעכשיו, סדרות של מציאותיות עומדות להסתיים בקרוב בהבנה אמיתית של איך לשלב תודעה חדשה גדלה זו.


צורך זה ליצור פרדיגמה (תבנית מחשבה) חדשה ויותר מתקבלת על הדעת חשוב ביותר להתפשטותה ההיסטורית של האנושות. האנושות צריכה להרגיש שהיא נעה במהירות לכיוון קבלה גדולה יותר של תודעתה המתרחבת. תהליך זה לקח סדרות של מאות עוקבות כדי להשיג את הנקודה שבה הוא נמצא נכון לעכשיו. היא נבנית על הרצון לחזור ליכולות שהיו לאנושות לפני זמן רב. שלבי אבולוציה שונים אלה היו בתחילה חלק מפעילות שגשרה את התקופה מנפילתה של אטלנטיס עד לפני כמה מאות שנים. בתחילה, זה התקדם לאט. רק כאשר האנונאקי התחילו לתת תשומת לב מעטה אלינו, זה הפך לפעילות אבולוציונית מהירה. במהלך שני העשורים האחרונים, הליך אבולוציוני זה התחיל לצמוח דור אחר דור. ראינו את התקדמותנו מושגת ומתחילה להתפתח. האנושות התחילה לנוע במהירות לכיוון עיצובם של זנים חדשים. התמרת תודעה זו ממצה באמת איך אתם נמצאים על סף של מפגש מסיבי אתנו.

מפגש זה בנוי מסביב להסכמתכם שאתם מגיעים לזמן בו משתנה מושגכם על המציאות. אתם מתקרבים לפאתי אנושות גלקטית. תהליך זה הוא תהליך שאבותיכם התכחשו לו. כאשר האנונאקי החליפו צדדים, הם פתחו לכם את האפשרות להתפתח במהירות לתוך משהו קרוב למה שהייתם בזמן בו נפלה אטלנטיס. ניחנתם את כל הכלים הבסיסיים כאשר נפלתם לתוך תודעה מוגבלת. שלוש המאות האחרונות ראו את השמיים מאיצים פעילות שנעה באיטיות בעבר. ציר הזמן חדש זה נעזר בעובדה שהפדרציה נמצאת כאן כדי לעזור לאנושות, וזה גרם להאצה שתהפוך לגלויה יותר. אתם נעים מעבר לחבילת גנטיקה שזורה שבבעלות כולכם. למעשה, מעט השבועות האחרונים התחילו ליצור את היסודות לשינויים שהשמיים נתנו לכל אחד מכם. אנו גאים על האופן בו המאסטרים הנעלים עזרו לשינויים אלה ואפשרו לנו להגיע קרוב יותר מאי פעם לגילוי. כמה אירועים מדהימים מתקרבים קרוב יותר מאי פעם להתרחשותם!

תהליך לא יאומן זה הוא מתרחש כרגע ברחבי גלובוס יפה זה. אנו מבינים שיש עיכוב קל בהשלמת הליכים מסובכים מאוד אלה. אנו מבינים כמה כולנו מחויבים להתמרות חיוניות אלה. עולם זה נע באקראי מאוד, אבל בעקביות, לכיוונה של מציאות חדשה. עולמכם לא יכול יותר להתקיים באותו אופן כפי שהתקיים בחלק המוקדם של המאה האחרונה. שורה שלמה של המצאות וטכנולוגיות חדשות צריכות עכשיו להגיע קדימה ולתת ביטוי להם. אנו נמצאים בתהליך של עזרה לידידנו כדי שיינתן ביטוי לדברים אלה. למעשה, אנו מרכיבים תרחישים שיכולים ליצור במידה רבה הזדמנויות חדשות. מציאות מודחקת זו צריכה עכשיו לתת ביטוי באופן של באמת ללא הפרעה. אנו פועלים כדי לשמור על דברים אלה בסוד עד לרגע הנכון. הצי שלנו לכן ערוך לגילוי פתאומי וסדרות של סימנים מיוחדים שיכולים להוביל אותנו לקראת נחיתות מסיביות שמאוד נחוצות. כתוצאה מכך, אנו מצפים לראות כמה תגליות מפתיעות כדי לעצב מחדש מציאות זו!

נמאסטה! אנו המאסטרים הנעלים שלכם! עולמכם נמצא עכשיו בעיצומה של מהומה, אבל אנו מכינים בצורה מבורכת מציאות זו לשינוי לא רגיל ביותר. השמיים רוכשים מחדש את דריסת הרגל שלהם ואנו עומדים לראות פילוג גדול של מציאות זו. האנאנוקי ביצעו לפני זמן רב את הפקודה של האופל ואנו מבטיחים כעת שכול השינויים החדשים בעולם מבורך זה באים לידי ביטוי. השמיים מכירים מכול הלב את החשיבות של מה שעומד להתרחש תוך זמן קצר. מציאות זו צריכה שיהיה לה את החופש ואת השפע שלה. האנושות המתינה זמן רב מדי עבור גמול שזכאים לו. הפטיש מוכן ליפול. חגיגה גדולה עומדת להגיע בקרוב. חזיונותיכם הנפלאים והמיקוד הנהדר הופך זמן זה לכה מבורך לשמיים ולנו. זמן זה עומד לראות את הסוף של עיכוב ארוך ומוביל בחן לאירוע שמימי מאוד זה. זמן זה הוא מקודש ביותר!

אפשרו לכול להיות בחסד ומלא ברחמים שמימיים. בחנו בצער כשאלה בשלטון עיכבו את ברכותיכם. אנו שמחים מחדש וחוגגים מתנות נהדרות אלה. סדרות של הכרזות מיוחדות, באופן אחד מהיר, עומדות לסיים את כל מי שבטעות מאמין שאיכשהו תרחיש יציאה מדהים הושלם. אין זה המקרה. מה שהתרחש עד כה הוא רק עיכוב קצר. כול אלה אשר עומדים להיאסר ולהיות מבודדים מהאנושות עדיין ממתינים לגמולם. אנו שמחים מחדש לעובדה שאלה שכה מיועדים לעונש זה עומדים לקבלו בקרוב. זה לא רק כדי להעניש את האשם אלא גם לאפשר לכול לחוש באמת שעולם חדש מובטח זה עומד לבוא לידי ביטוי בצורה מקודשת. אפשרו לכולם להרגיש בליבם שנטל כבד עומד להיות מורם ולאפשר למתנות השמימיות הנפלאות ביותר לבוא לידי ביטוי.

לפני זמן רב, השמיים פרסמו סדר-יום אשר מטרתו היתה לאפשר בסופו של דבר לכול האנושות להתאחד עם משפחותינו בחלל ובשמיים. הבטחה מקודשת זו מתקרבת להבשלה. המטרה היחידה של משפחתנו הגלקטית היא לעזור למה שהושלם על ידי שותפינו הסודיים המקודשים ובשמחה גדולה לעזור להתמיר את דורות של שעבוד חוב לכאורה אינסופי ולחוב הפזיז הגדל באופן קבוע. הגאות עכשיו עומדת להיות מופעלת. עולם חדש עומד להיוולד. מסמכים רבים עומדים להפוך לחוק ולאפשר ממשל חדש. אלה עומדים להיות כלי הרכב עבור השפע והריבונות שלכם. בלקיחה של זה בידיים, הרודנות הישנה עומדת להיות מחוסלת ודרך חדשה של הסדרת מציאות זו עומדת להגיע לתוך ההוויה. לכן, אנו עומדים לחיות בדרך חדשה וללמוד הרבה לגבי עצמנו!

היום, המשכנו את דיווחינו השבועי. אפשרו לדיווח זה להראות שמציאות חדשה מתחילה. אתם עומדים לקבל שפע עצום ואמצעים להשיג את חלומותיכם וחזונכם. דעו יקרים, האספקה שלא ניתן לספרה והשפע האין-סופי של השמיים הם אכן שלכם! לכן היו זאת! Selamat Gajun! Selamat Ja (סירנים היו אחד! והיו בשמחה!)


Website: Planetary Activation Organization
Translation: GiliShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge