Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > עברית > Sheldan Nidle - August 6, 2013

Sheldan Nidle - August 6, 2013

 מסר של  Sheldan Nidle, מיום 6 באוגוסט 2013

ברגע שתרתמו מקור אהבה זה מבפנים, זה ידחוף אתכם באופן קולקטיבי לעבר ניצחונותיכם הרבים הקרבים...

אכן, אתם תהיו מאוד מועילים בלסייע לעצב גלקסית בית חדשה עבור כולנו! אלה עומדים להיות הזמנים הטובים ביותר! זמן להרפתקאות ולבדיקות גדולות כשאנו נותנים ביחד ביטוי לתוכניתו האלוהית של הבורא.

http://www.paoweb.com/sn080613.htm

8 כוכב, 11 וונוס כוכב בוקר, אמא כדור הארץ, 10 אדמה.

Dratzo! אנו חוזרים לדון אתכם בדברים נוספים! בסוף השנה הגרגוריאנית שלכם של 2012, מינון גבוה של אור שמימי הומטר מטה על ממלכתכם, ולאחר מכן ב-29 ביולי בשנה זו, פי שלוש מכמות זו הוחל בעולמכם באמצעות היערכות אסטרולוגית מיוחדת במועד זה. זה הגדיר את האנרגיות עבור מה שעומד להתרחש. אחיזת החנק הארוכה של האופל על הפלנטה האהובה שלכם הינה בסיומה והגיע הזמן לשמוח עבורכם ועבור שינויים אלה אשר רשמית ישנו את מציאותכם כך שהאור יתפוס את מקומו.  המערכה הראשונה בתהלוכה זו של אירועים היא, כמובן, השחרור של כספים שונים אשר יסמן את המעבר של המבנה המוניטרי העולמי שלכם מהשיטה הלא הוגנת של מטבעות פיאט, שנוטה כל כך לספקולציות בלתי מרוסנות, לזו המגובה על ידי מתכות יקרות. שיטה חדשה זו של מטבעות אשר הינה בעלת ערך אמיתי, תעורר הערכה מחדש עולמית, ואכן, הראשון מאלה מוכן לחלוקה. נוסף על כך, גם הסיבובים הראשוניים של חלוקות השפע מוכנות להשקה. התאמות פיננסיות אלה יניעו את האינטרסים הישנים מכוח ויאפשרו את פתיחתו הרשמית של ממשל דה יורה חוקי. כפי שאתם יודעים, אלה הם רק מהלכי הפתיחה למה שעומד להגיע.

 

עלייתה של המערכת הפיננסית והבנקאית החדשה שלכם תביא מחילת חוב אוניברסאלית וזמן קצר לאחר מכן, גלוי על נוכחותנו הנדיבה. הממשל החדש שלכם מאפשר לנו להיהפך למוכרים לכם באופן פורמלי. אנו מתכוונים באותו זמן לבצע סדרת הודעות המיידעות את כולכם על הנחיתות המסיביות הקרובות ולהציג אתכם למאסטרים הנעלים אשר מוכנים להתחיל ללמד את תורתם המקודשת ברחבי העולם. התפתחויות אלה תהווינה שינוי מסיבי בהשקפה עבור חברתכם הגלובלית, תחליף  את התחרות התוקפנית הנוכחית בין מדינות לאום שלכם לשיתוף פעולה חברי. ללא ספק, מה שיש למאסטרים הנעלים ולנו לספר לכם יהפוך את מציאותכם! השקרים והמניפולציה השוטפים שהאופל הזין אתכם  במשך העידנים ייחשפו באופן מלא ויותמרו כשהמאסטרים הנעלים יציגו את האמת בפניכם. כשעולם חדש זה של אמת לובש צורה, הדרכים המעוקלות הישנות של ההוויה והתפיסה יתיישרו לתוך הבנה וקבלה אוהבת של השלב הבא של מסעכם: פגישה עם החונכים הגלקטיים האישיים שלכם.


ברגע שמתחילות הנחיתות המסיביות, החונכים שלכם יוצגו לכם. באותו רגע, יכול להתחיל סוף כל סוף דיאלוג מלא ופתוח בינינו. כפי שאתם יכולים לדמיין, יהיה לנו הרבה מה להגיד אחד לשני. הנושא הבולט יהפוך במהירות לנושא חזרתכם לתודעה מלאה כיוון שזו הסיבה העיקרית לנוכחותנו כאן. יהיה לכם כה הרבה לקלוט ואתם תצטרכו זמן לעכל את כל המידע החדש. אתם תצטרכו ללמוד לחשוב לא עם מחשבותיכם אלא עם ליבכם, מקום בו ניתן לדעת את האמת. שלב אחרון זה של מסעכם לתודעה מלאה מצריך אתכם להתמיר לגמרי את האופן בו אתם חושבים ומרגישים, ולהבין מחדש איך אתם רואים את עצמכם, גם מבחינה רוחנית וגם מבחינה רגשית. זה עומד להיות אתגר גדול שאנו יודעים שאתם יכולים לעמוד בו, כפי שאתם חופרים עמוק בתוככם כדי להוציא את האהבה שהינה מהותכם. ברגע שתרתמו מקור אהבה זה מבפנים, זה ידחוף אתכם באופן קולקטיבי לעבר ניצחונותיכם הרבים הקרבים, וכאשר הרגע מגיע,  אתם תהיו יותר ממוכנים ורוצים לחבק את הגלגול שלכם לתוך תודעה מלאה כשאתם צועדים לחדר החיים המואר האישי שלכם. לאחר מכן, כישות של אור, אתם תצטרפו אלינו ליטול בשמחה את שירותכם האלוהי לפיזיות, ובעיקר לבורא.


ברגע שהתחיל, דברים ינועו מהר. הבידוד מתודעה מלאה שנכפה עליכם יסתיים ויתרחש טקס קבלת פנים בבית, בו אתם בשנית תאחדו כוחות עם משפחות הרוח והחלל שלכם. איחוד מחדש גדול זה יפתח את גישתכם לכדור הארץ הפנימי כשאתם מגיעים בשנית ביחד עם אלו אשר מייצגים בנאמנות את אבותיכם הקדמוניים. ההיסטוריה שלהם לא תהיה אפופה יותר ב"מיתוסים" אלא תיהפך לסאגת חיים אשר מתייחסת למוצאכם ומדוע אתם כאן. כשאתם קולטים את כל זה, אתם תהיו שלמים בשנית ומסוגלים לבצע באפקטיביות את חוזי החיים שלכם. הבנייה של כוכב-אומה שלכם, תפתח את הדלתות לא רק לעולמות מים אחרים של מערכת השמש הזו אלא לטווחים מרוחקים של גלקסיה זו כחלק מהשרות האלוהי שלכם לפיזיות. אתם תקודמו לשלום על ידי ישויות מודעות אחרות ותסייעו להם להשיג תודעה מלאה כפי שאתם עשיתם. אכן, אתם תהיו מאוד מועילים בלסייע לעצב גלקסית בית חדשה עבור כולנו! אלה עומדים להיות הזמנים הטובים ביותר! זמן להרפתקאות ולבדיקות גדולות כשאנו נותנים ביחד ביטוי לתוכניתו האלוהית של הבורא.


נמאסטה! אנו המאסטרים הנעלים שלכם! אנו מגיעים אליכם עם בשורות חדשות! האנרגיות שנשלחו לממלכה מבורכת זו על ידי האור מתקרבות לשיאן, וההשפעות הרבות של עליה עצומה זו באור הופכות נראות לעין.  האופל הפסיד את מלחמת ההישרדות שלו ואנו נערכים להדרכות הרבות שאנו ניתן לכם. כל אחד מאיתנו יראה לכם את החוכמה שאתם תצטרכו כדי להמשיך לרומם את רמות תודעתכם. מצפנים מוסריים אלה ידריכו אתכם כשאתם מתקרבים קרוב יותר מאי פעם ליום בו אתם מוכנים סוף סוף לחדר החיים המואר האישי שלכם. אנו נהיה לצידכם בכל צעד בדרך בה אתם עושים התמרה מופלאה זו, ולאחר הדרכתכם על  כללי ההתנהגות של תודעה מלאה, זו תהיה משימתנו המתמשכת להשגיח ולהדריך אתכם על אופיו של השירות האלוהי שלכם לשמיים. למעשה, היבטים אלה שאנו מתארים הם רק חלק משירותינו לגאיה ולכל אחד מכם כאשר תגיע לאחר מכן לעולם תקופה לגמרי חדשה עבור האנושות. הללויה! הללויה!


תפקידנו במשימה זו הוא להשגיח על האנושות ולספק הדרכה מוסרית. אנו עונים לקריאות לעזרה הנשלחות על ידי הקולקטיב האנושי. אנו מקלים על הפצעים המכאיבים שלכם ומשדרים מסרים עבור גאולתה של האנושות. עכשיו, משימתנו כוללת העברה מוצלחת של כולכם לממלכה של תודעה עולה בה אתם יכולים להיות מודעים למרכז הלב הרוחני שלכם. אנו צופים בשמחה אחר יתרונן של פעילויות אלה המגיעות לעולם, וכשהשמיים  מחילים עכשיו את האנרגיות העצומות שלהם כדי להתמיר את מציאותכם לתוך האור, זה נותן אמינות רבה יותר למסרינו ולסיוענו לכם.  זהו הזמן של עליה ברוחניות וזהו הרגע שציפינו לו זמן רב. ממש עכשיו, אנו עסוקים בסיום הרודנות הארוכה של האופל, כך שהמערכת הפיננסית החדשה והממשל החדש ניתנים להובלה ברוב פאר באמצעות תוכניות השפע שלנו ביחד עם החגיגה הכללית ברחבי העולם. עידן חדש הגיע!

 

העידן החדש עבור האנושות יכלול איחוד מחדש עם אחיכם בחלל, בכדור הארץ הפנימי וברוח. זה יהיה ברור כשמש, שאתם אף פעם לא הייתם לבד! אתם חלק מאחת מרשתות העצומות של החיים האנושיים באמצעותה הבורא מתפשט ברחבי מרחב חיים כמעט אינסופי הזה הידוע כפיזיות. כאן נמצאים גם ביליונים של ישויות שאינן גשמיות.  במרחב של חיים מודעים ביותר, אנו יושבים וגרים באהבה ובאור. עכשיו, אנו מגיעים כישויות מודעות במלואן לבצע בשמחה את התוכנית האלוהית לפיזיות. אנו התקשרנו בהתנדבות לבצע תחומי פעילות אלה, דבר הנותן לנו שמחה גדולה כשהם ממלאים את ליבנו בגעגועים עמוקים. כולם מרגישים את אהבתנו הגדולה כשאנו פועלים בהדדיות בנועם אחד עם השני; חיינו מלאים עם אושר אלוהי, וכל יום אנו מקבלים הוקרה על מה שהשלמנו. זו באמת דרך נהדרת ביותר לחיות בה, ודרך שאנו כמהים לחלוק איתכם!

 

היום, סקרנו כמה התפתחויות אחרונות ומה אוחז העתיד שלנו. אנו מגיעים לעולמכם כדי להביא לכם מתנה גדולה של תודעה מלאה ואת השמחה שהיא נותנת לכל הפיזיות. אתם מתקבלים בברכה לתוך מצב זה של אושר לא רק על ידינו אלא על ידי כל הבריאה! דעו, יקרים, האספקה שלא ניתן לספרה והשפע האין-סופי של השמיים הם אכן שלכם! לכן היו זאת! Selamat Gajun! Selamat Ja (סירנים היו אחד! ושמחו!)


Website: Planetary Activation Organization
Translation: Gili


Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge