Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > עברית > Sheldan Nidle - 3 February 2015

מסר של Sheldan Nidle, מיום 3 בפברואר 2015

8 רוח, 12 סימני חיים, 11 רוח

Dratzo! אנו מגיעים עם חדשות נוספות על ההתקדמות הנעשית לשנות את מציאות עולמכם. החברים הרבים של בעלי בריתנו הארציים מתחילים להגיע לחלק את האספקה של תוכניות השפע הרבות שלהם. קנונית האופל לא הצליחה למנוע את בעלי בריתנו מלהכין את האמצעים של אספקה בטוחה של ברכותיכם הרבות. המשלוח של כספים שונים אלה הוא חלק מפעילות גדולה המיועדת להחליף את עולמכם למערכת פיננסית חדשה. לכן, התקדמות זו תוביל לממשל חדש ולסיום רשמי לשעבוד חוב, ממנו סבלתם באכזריות בצורה זו או אחרת לפני מספר אלפי שנים בעבר. זה עומד להיות זמן בו אתם עומדים להיות חשופים לחופש ולמערכת חדשה מוניטרית הרבה יותר הוגנת. כספים אלה עומדים להיות מגובים על ידי חוקי בנקאות קפדניים חדשים, אשר עומדים להגן על עושרכם ולספק לכם דרך להבטיח את בטיחותם של כספיכם. ביחד עם אירועים אלה עומדים להיות מספר הודעות של ממשלים חדשים, אשר עומדים להתיר לכם לקחת אינטראקציה עמוקה יותר עם ממשלות חדשות אלה. אתם עומדים להפוך לכלבי שמירה אמיתיים של ממשלות אלה ולהיות מוכנים בהתראה של רגע למנוע פעולות כלשהן שאינן חוקיות.

ממשלות חדשות אלה עומדות לשחרר מספר טכנולוגיות שהינן מודחקות עכשיו, להחזיר את החזרי המס הקודמים שלכם ובאופן כללי, לאכוף חג יובל במשך שנה אחת. בנוסף, ממשלות חדשות אלה עומדות להתיר גילוי ולאפשר לנו לפנות אליכם. בכוונתנו להשתמש בזמן זה כדי לסייע למאסטרים הנעלים שלכם בהכנת סדרת הרצאות גלובליות, כדי לאפשר לכם ללמוד בדיוק מה עשו האנונאקי כדי לבלבל קטעי מפתח של המסרים שניתנו על ידי מספר מאסטרים שהינם מייסדי דת לפני שלושת אלפים שנה. הרצאות אלה עומדות להחזיר עולם זה להרמוניה, לשלום ולאמיתות שמימיות הניתנות לכם על ידי מאסטרים גדולים וחכמים אלה. בנוסף, החונכים שלנו עומדים לדון אתכם באופן מלא על שיעורים גדולים אלה. השמיים רוצים שכל אחד מכם יהיה מודע באופן מוחלט על ההיסטוריה האמיתית שלכם ולקבל הבנה הרבה יותר טובה על אמיתות גדולות אלה. ידע זה עומד לעזור לכם משמעותית כשאתם נעים לקראת חזרתכם לתודעה מלאה. זה גם מאפשר לכם לראות מה האטלנטיים והאנונאקי עשו בתחילה כדי להפעיל מניפולציה עליהם.

כפי שאתם יכולים לראות, מסעכם הפתלתל דרך ההיסטוריה הארוכה שלכם עומד להתגלות לכם. החלק החשוב ביותר של זה הוא איך הרגשתם בתודעה מוגבלת ואיך האנונאקי הונו אתכם במיתוס כוזב על הבריאה. ברגע שניתן גילוי לאלה, בין עובדות רבות אחרות, אתם יכולים להשקיף על סיפורי המוצא הזה והעובדות המקיפות אותו במסגרת ברורה יותר ופחות מעוותת. החונכים שלנו יכולים לאחר מכן לעזור לכם להשיג מבט אמיתי יותר לגבי מציאות זו שאתם עכשיו שוכנים בה. זה יכול לאפשר לכם לחבק בקלות את המציאות החדשה שלכם ואת חזרתכם לעולם המלאכים הפיסי. בסופו של דבר, זו הסיבה העיקרית לאיחודנו. השמיים רוצים שכול מי שהתנהגו אליו כה רע יוכל להבין את ההיסטוריה הזו. לאחר מכן, אתם יכולים לנוע קדימה עם הבנה על 15 אלף השנים האחרונות (2 באטלנטיס ו-13 אלפי שנה תחת האנונאקי). אתם צריכים לסלוח לכל זאת כשאתם חוזרים לשירות האלוהי של השמיים.

המטרה מאחורי הגעתנו לחופים באמת מקודשים שלכם היא לסייע לשמיים לשחרר אתכם מהשעבוד שנכפה לראשונה עליכם על ידי האטלנטיים ולאחר מכן המשיך על ידי האנונאקי וכנופית משרתיהם הגלובלית. קנונית אופל זו גדלה בגודל ובכוח כשאתם התקדמתם מאלף שנה אחד לבא אחריו. בסוף שנת 1900, קבוצה זו האמינה באמת, שבמידה הצורך, הם יכולים לסיים את המשימה של האופל שהוטלה עליהם על ידי האנונאקי בתחילת עידן נוכחי זה של "ההיסטוריה המתועדת". לכן, במחצית 1990 הפקודות של המאסטרים שלהם הקודמים של האנונאקי, שהיו לתפוס ולחדול נפלו על אוזניים ערלות. הקנוניה היתה לאחר מכן מוכנה באופן לא חוקי לבצע את ההנחיה להפוך אתכם באופן קבוע לעבדים. מה שעכשיו קורה הוא הסוף של טרור זה, אשר מאפשר לכם לחזור, כפי שהשמיים הדריכו כך, למצב הטבעי של תודעה מלאה. עלייתו של ממשל חדש ושל שפע גדול וחגיגה הם רק הכלים השונים להשיג מטרה אלוהית זו!

נמאסטה! אנו המאסטרים הנעלים שלכם! אתם נמצאים על הקצה של קבלת שפע גדול. בזמנים מבורכים אחרים, המושג של חגיגת יובל היה נפוץ. זה נעשה כל חמשים שנה. באותו זמן, זה היה נאות למחוק את כל החובות ולהתחיל שוב מקו הזינוק. שני אמצעים אלה עומדים להיות משולבים ואתם עומדים לקבל כספים, אשר נמחקו מכול חובכם הקודם. בנוסף, יינתן ביטוי למספר חוקי עיקול נוכחיים. אלה עומדים לסדר מחדש את הממשלה ולקבוע את השלב עבור דף חלק. כל זאת נעשה כדי להכין אתכם למה שאתם צריכים לעשות לאחר מכן. אנו צריכים להגיע וליידע אתכם על מציאות חדשה זו. השמיים ציוו שהשיכחון המתמשך שלכם יסתיים ויותמר לידע ולחוכמה. שיעורינו עומדים להיות רק ההתחלה של תהליך חיוני זה. לאחר מכן, אתם עומדים להיות יכולים בצורה מבורכת לבקש מחונך שלכם סדרת שאלות חשובות.

השיעורים שלנו עומדים לכלול מספר פגישות של תשאול. אתם צללתם על ידי האטלנטיים לתודעה, אשר מנעה מכם סיכוי לסקור את הרשומות האקשיים שלכם. לקויות אלה נתקו אתכם מהמקור הקודם שלכם של חוכמה פנימית. זה מנע מכם בחוסר תשומת לב דרך טובה יותר לדעת מי אתם. זה עומד להיות משוקם. לרבים מאתנו, כמוכם, ישנם חיי עבר באטלנטיס. אנו צריכים לעבור באופן הדדי על זמן זה ולראות איך חווינו כשאטלנטיס נפלה וניצוליה פונו לאדמה חדשה. לכל אחד מאתנו יש סיפורים, אשר יכולים להסביר בדרכים אישיות מה התרחש אז. אנו, כמאסטרים הנעלים, היינו בשני הצדדים של בעיות אלה. זהו זמן לזכור, וזמן לסלוח.

כאשר אתם חוזרים לתודעה מלאה, אנו כולנו עומדים ליצור חברה גלקטית. חברה מבורכת זו מבוססת על שירות אלוהי והבנה מלאה איך השמיים עיצבו חברות אלה עבורנו. אנו עומדים להגיע ביחד וליצור מעין "מחנה טירונים" שמימי בו כולנו יכולים להיטמע שוב לתוך חברה, שנלקחה מאתנו כה בפתאומיות. לאחר מכן, אנו יכולים להבין טוב יותר איך להתמודד אחד עם השני בדרך חדשה. ניתנו לנו תחומי פעילות מסוימים, אשר עומדים להיות מוסברים בחן. אומת הכוכב החדשה שלנו עומדת גם להשתלב עם ישויות ללא גוף ואלמנטריים כדי לעצב את המציאות החדשה שלנו. השמיים מצפים הרבה מהסדרים חדשים שלנו. אנו עומדים להיות חלון ראווה עבור גלקסיה זו, ומקום בו הצעות מרגשות רבות עומדות להיווצר. כאן, השלום הגלקטי עומדות להפוך לקבוע ואיחוד בין-גלקטי רחב עומד לקבל צורה!

היום, המשכנו עם מסרינו השבועיים. השמיים מברכים את מה שמתרחש עכשיו על פני השטח של המציאות שלנו. אנו מברכים ומודים בחן לשמיים על מה שעכשיו קורה. הבה נתאחד כולנו עם המשפחות הרוחניות והחלל שלנו ונקדם בברכה מציאות חדשה ובהירה זו! דעו, יקרים, האספקה שלא ניתן לספרה והשפע האין-סופי של השמיים הם אכן שלכם! לכן היו זאת! Selamat Gajun! Selamat Ja (סירנים היו אחד! ושמחו!)


Website: Planetary Activation Organization
Translation: GiliShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge