Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > עברית > Mike Quinsey - January 26, 2018


מסר של Mike Quinsey המתקשר את האני הגבוה שלו - מיום 26 בינואר 2018

זה נראה ברור כי המאבק על ידי אנשי האופל לשמור על סוג של כוח על כדור הארץ הגיע לרמות חדשות כאשר הם ניסו להרוס את הוואי ואת יפן. אולם, מתקניהם הגרעיניים עצרו מלפעול בהתאם לפקודות שניתנו מכוחות האור ששולטים על האירועים על ומחוץ לכדור הארץ.  ללא ספק, אנשים רבים מאוד שעבדו כנגד אלה של כדור הארץ, נעצרו ושמו אותם במקום בו אין הם יכולים יותר לגרום לצרות. זהו תרגיל ניקוי אשר בסופו של דבר יגרום לאנשי האופל שלא יהיו מסוגלים להפריע  לשינויים שהניחו אתכדור הארץ על נתיב של אור, לחופש ולשפע. הרבה נמצא במקום מוכן להתקדם ברגע שהפקודות ניתנות ואפילו עכשיו פעילותם של אנשי האופל צומצמה כדי להקטין את יכולתם לגרום לעיכוב.

העניינים לא יכולים לחזור לקדמותם לאירועים כפי שהיו לפני הסמן של 2012, תקופות אלה עכשיו חלפו ולא ניתן יותר ללכת אחורה למה שהיה נורמלי במחזור הישן. אתם נמצאים היטב בתוך המחזור החדש ויש לכם עכשיו את הגיבוי המלא של כוחות האור, והעניינים ימשיכו להתקדם עבור השיפור של הכול. העולם נמצא למראית עין במהומה אבל כפי שעכשיו תתחילו לראות, הרבה ממה שנעשה מאחורי הקלעים מכין את הדרך לצעד ענק קדימה לקראת העידן החדש. סבלנותכם תתוגמל היטב, ועד מהרה אתם צריכים לראות את הסימנים הראשונים של שינויים מבורכים שמשויכים להקמתה של אומה שלווה, שיש לה את רווחתם של האנשים בעומק הלב. זה תוכנן היטב מראש וברחבי העולם ממתינות המצאות חדשות להזדמנות להצגתן. זה יהיה זמן בו הכוחות השליליים הוכנעו ואינם מסוגלים לעצור את השינויים הנועדים להתרחש.

כול נשמה שהיא מהאור תורמת להתקדמות שנעשית, בכך ששומרת  על חיוביות ומפיצה את האור ואת האהבה. זהו כוח עוצמתי ביותר ביקום ולא ניתן לעוצרו או לעכבו יותר. הרטטים כבר התחילו לגבור במידה ניכרת וכשהם כך, יש להם את ההשפעה של הקטנת כוחן של אנרגיות שליליות. ברור כי נותר הרבה במדינות אלה שהיו במרכזה של מלחמה, אבל עם העזרה של חבריכם החוצנים, ניתן לנקותן  ולהחליפן באנרגיות רגועות ושלוות. מאז שעברתם את 2012, עזרה כזו עכשיו מותרת, ואתם תהיו מופתעים כמה מהר השינויים המועילים יכולים להתרחש.

אף על פי שאתם עשויים עדיין לא לראות את השינויים הרבים הברורים במצבים, היו סמוכים ובטוחים שעזרה כבר ניתנת כמו למשל סופם של חומרי הריסוס. הזיהום של הימים והאוקיאנוסים הוא אתגר גדול נוסף, אבל ראשית אתם חייבים להראות את כוונתכם החיובית לנקוט בפעולה אחראית באמצעות התחלת טיהורכם האישי. ברגע שהתחלתם, אזי אנו יכולים לסייע לכם ויש לנו את הטכנולוגיות אשר מאפילות על אלה שיש לכם, וזה ייקח לא בבת אחת בכלל לשקם את איכות וניקיון המים שלכם. צורות חיים ימיות וצמחיה יחזרו במהירות במצבים אידיאליים, ומשם והלאה מצפים כי בני האדם יעצרו כול פעולות שגרמו קודם לכן לזיהום ולנזק מוגזמים. השיקום יהפוך לפקודת היום גם בים וגם בקרקע, שהוזנחו  במשך שנים רבות של זלזול בתוצאות פעולותיכם.

אמא כדור הארץ יכולה להתמודד עם הרבה ממה שצריך להיעשות כדי לשקם בסופו של דבר את עצמה למצבה הבתולי המקורי. אולם, אתם יכולים לומר כי כול דבר צריך להתחיל אתכם, כיוון שאתם נוטלים חזרה את אחריותכם לתחזוקתו של כדור הארץ ולרווחתם של כול צורות החיים. ככול שהזמן חולף, יצפו מכם ללא ספק להפגין את כוונתכם לעזור לשקם את כדור הארץ למצבו הבתולי. בינתיים התמקדו על האופן בו אתם מדמיינים את השינויים שיתרחשו ומה תהיינה התוצאות. אל תדאגו לגבי גודלה של המשימה כיוון תינתן לכם עזרה, ועם רצון טוב תושגנה תוצאות מצוינות הרבה יותר מהר ממה שאתם עכשיו מבינים או צופים. הזמנים של הצורך להיאבק כדי להשיג תוצאות חלפו, ועזרה ממתינה לכם בכול השינויים שאתם מציעים שהינם באינטרסים של אמא כדור הארץ ואנשיה.  כפי שאתם חייבים לדעת, הרבה ממה שממתין לכם אשר עוכב על ידי אנשי האופל, יכול עכשיו להתחיל להשתחרר.

אחריות רבה עכשיו נחה עם אלה מכם שהינם עובדי האור, אתם יכולים לומר כי זמנכם הגיע כדי להשתמש בכישורים ובידע שיש לכם כדי לרומם את אנשי כדור הארץ. עדיין יש לאנרגיות הישנות כמה השפעות אבל הן מאבדות לאט את כוחן לעצור להמשיך את ההתקדמות לתוך העידן החדש. הבמה הוקמה ונשמות רבות בכול כדור הארץ מגיבות לקריאת ההתעוררות כדי להשתמש בידע וביכולת שלהם כדי להתחיל להביא את ה"חדש" לתוך ההוויה. אם רק היה לכם את המבט הפנורמי שלנו על מה שהתרחש, הייתם יודעים כי דברים גדולים היו על הדרך למתן ביטוי להם אתם המתנתם במשך זמן רב.

סבלנות נדרשה במשך זמן רב כשמספר שינויים שהובטחו עדיין ממתינים למתן ביטוי. אתם אנשי כדור הארץ חיים בזמן מעוות שכוון בכוונה כדי לשמור אתכם במצב של צורך, בהכחישכם את התועלת מהשינויים שהיו מרוממים מאוד את איכות חייכם. אולם, אתם לא תידחו והמצאות רבות מוכנות להצגתן בהתראה קצרה.  הכול כה מסודר מאוד כך  שיתגבר במהירות על הבעיות הרבות שיש לכם להתמודד אתן על בסיס יומי. בבוא העת, איכות חייכם תשתנה מבלי הכר, וכבר ההגבלות הישנות מתחילות להיות מוסרות. האנושות חייבת להיבנות מחדש כך  שיהיה יותר שוויון בין כולכם, והמשמעות היא שיתוף הוגן של העושר הגדול ביותר שנהנים ממנו אחוז קטן מהאנשים. היו סמוכים ובטוחים כי צרכיכם ידועים היטב והחלוקה שאינה ביחס מתאים של העושר תשתנה בבוא הזמן.

ישנן תרבויות מתקדמות רבות שעוקבות אחר התקדמותכם, אבל עד עתה לא הותר להן "להתערב" ברצונכם החופשי, אבל מאז שעברתם את הסמן, העניינים השתנו.  עזרה עבורכם עומדת להיות מותרת בתוך גבולות מסויימים, כשהנסיבות יאפשרו זאת. שינויים לא יותרו להכניע אתכם ויוזנו בהיגיון בזמן המתאים. אולם, השינויים יגיעו, ולא ניתן לסבול שום הפרעה ובכל זמן כל הפעילות תהיה מפוקחת על ידי אלה המפקחים על הפעילות על פני כדור הארץ. רצונכם החופשי עדיין בעל חשיבות עליונה אבל אפילו כך לא יותר לדחות או למנוע את מה שכבר הוסכם עליו כנחוץ לצורך התקדמות האנושות.

אני עוזב אתכם עם אהבה וברכות,  ומי ייתן שהאור יאיר את ימיכם ואת נתיבכם לסיום. מסר זה מגיע באמצעות האני הגבוה שלי.

באהבה ובאור.

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Translation: Gili Weizman

הי חברים,

Russ Michael מנסה להקים תנועת מדיטציה, המוכנה "אירוע קהילתי ברחבי העולם של מדיטציה קולקטיבית גלובלית" שתתחיל ביום הבא של ירח מלא שהינו ביום רביעי ה-31 בינואר 2018. המטרה היא לעשות 10 דקות של מדיטציה עבור אהבה, שלוםשיערוך ובריאות. הוצע כי זה יכול להיעשות בכול עת באותו היום.

תודה לכם - באהבה ובאור. Mike Quinsey.

Dear readers,

We are looking for new translators English-Hebrew for our channelings.

We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of love and light as far and wide as possible. Would you like to join us, please send an email to Luisa Vasconcellos, the founder of this team, or to Galactic Channelings and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge