Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > עברית > Blossom Goodchild - June 30, 2019


מסר של Blossom Goodchild - The Federation of Light - מיום 30 ביוני 2019

בלוסום: שלום שם.  ובכן... בשבוע שעבר דברנו על האנרגיות העוצמתיות המכות את הפלנטה שלנו הרגע. בשבוע זה הייתי רוצה לדבר על האנרגיות העוצמתיות המכות את הפלנטה הרגע! אני מתכוונת... מה הן? נשמות כה רבות עוברות דרך טיהור עוצמתי ולא רק מתמודדות עם זה... כה מעט שינה והרגשה עייפה מאוד! כול דבר מרגיש "תוהו ובוהו", עם זאת אני מרגישה את "התוהו ובוהו" שאתם מדברים עליו שהינו הרבה יותר גדול מזה ועדיין עומד להגיע?

פדרציה של אור: ברוכים הבאים כול אחד על פני שטח כדור הארץ. כול נשמה יוצאת דופן שנמצאת שם כדי לעשות את מה שבאתם לעשות ועושים זאת כה היטב. אכן, בלוסום....את צודקת... מהפכים אלה שמתחילים מבפנים הם שום דבר למה שעומד להגיע.

בלוסום: מצוין! אם כן, משהו לחכות לו!!??

פדרציה של אור: עם זאת, יהיו מהפכים מסוגים שונים. כיוון שהרגע, האנרגיות נכנסות "ועושות מה שהן הגיעו לעשות" עבור מטרת הנשמה/הבלעדית של טיהור/ריפוי של כול "עברה" של הנשמה... באמצעות כול מחזורי החיים. יכולים אתם לדמיין זאת? כאשר אתם חושבים רק על זה...זהו "שינוי" בעל אמת מידה ענקית.

בלוסום: אתם יכולים לומר זאת שוב! זה מספיק קשה לפעמים, רק שינוי וריפוי דברים ממסע קטן זה, לא כול שכן, ללכת בדרך, אחורה בזמן.

פדרציה של אור: ואפשרו לנו להוסיף לכך גם, את העובדה/הידיעה כי אתם לא רק מרפאים/מטהרים את כול מה שנובע מהאנרגיה שלכם... עם זאת, כמו התודעה כולה.

בלוסום: אין פלא שאנו כולם תשושים!

פדרציה של אור: לכן אלה שלבים התחלתיים....

בלוסום: התחלתיים?

פדרציה של אור: נכון בלוסום. התחלתיים. כיוון שכפי שאנו אומרים זו רק ההתחלה. שלבי טיהורים התחלתיים אלה ממוקדים בעצמי של הנשמה, מרמת בן האדם/הנשמה בתוך נקודת מבט של רמת בן האדם ושם זו די דרך ללכת לפני שזה מסתיים.

ואז... האנרגיות שנכנסות פנימה תהיינה ממוקדות בדפוסים המוטבעים באמא כדור הארץ שאותם יש צורך לטהר. כאשר אחד מחשיב מלחמות ומחסור... קראו לזה איך שתרצו... יש הרבה לשחרר. הרבה "נלכד" בתוך "שדה הכוח" של הפלנטה שלכם וחייב עכשיו להשתחרר לחופשי. זה הזמן.

בלוסום: האם זה לא הושג לפני עכשיו?

פדרציה של אור: לא. האנרגיות הנכנסות המסיעות לכם הן ברמה מבוססת הרבה יותר גבוהה על מנת שתהיה ההשפעה הנחוצה. זה היה הכרחי להמתין על מנת שתושג הרשימה המוסכמת המאפשרת כניסת אנרגיות עוצמתיות מעין אלה.

בלוסום: כאשר אתם אומרים "רשימה מוסכמת" האם אתם מתכוונים ב"רשימה" כמו ב"טון/רמת" סוג של דבר?

פדרציה של אור: כן. בבקשה זכרו כי למרות שדברנו על טיהור עוצמתי יותר שלפנינו כדי לנקות ולרפא את הפלנטה שלכם... אתם תהיו "עמדה קולית" יותר כדי שתוכלו לראות זאת מעבר... כיוון שעל ידי סילוק  כול הווייתכם מכול "הישן"... כוח מעין זה יחזור אליכם. החלק שלכם.. שהינו של האור הגבוה ביותר ולכן, מאפשר להתמודד עם "המחויבויות" הבאות בנוחות ובהבנה גדולה יותר ממה שאתם מניחים. אתם מחשיבים את זה שהינו "הרבה יותר גרוע" ממה שאתם מתעמתים אתו עכשיו.... זה לא צריך להיות המקרה... בתלות במסלול איך אתם בוחרים לקבל את מה שמתרחש עבורכם עכשיו.

אחד יכול לבחור להרגיש מסכן ומדוכא ולגנוח ולהיאנח... או אחד יכול להכיר בזמן זה בגין מה שהוא... דרך קדימה לתוך גל אדיר של שינוי.

האם את/יכולה את לא לומר עבור עצמך בלוסום כי "הטיהור" שעלה עבורך לאחרונה הביא אותך לתוך מקום ברור יותר בתוך הווייתך?

בלוסום: ללא ספק, למרות לפעמים זה היה "נורא"!

פדרציה של אור: וכול אחד ירגיש את אותו הדבר כשהם מכירים את הטיפול בבחירות.

בלוסום: דבר אחד שמבלבל אותי הוא.... נסיבות מסוימות תצגנה את עצמן שעשויות לא "להיראות" שיש להן משהו לעשות עם מה שצריך טיהור/ריפוי/סליחה ועם זאת, התוצאה יכולה להעלות משהו מהדרך, מהדרך חזרה שאחד לא רק עשוי לשכוח, עם זאת, אפילו לא לדעת על כך... מהחיים בעבר אולי? לכן, האם אתם יכולים להסביר איך האנרגיות נכנסות כדי "לעשות" עבודה זו? איך "האנרגיה" מנהלת כול אחד מאתנו כדי לגרום למצבים/לנסיבות/לנשמות שיכולות לשחרר את מה שצריך לשחררו?

פדרציה של אור: היינו עונים באומרנו כי אין אנו יכולים לענות על כך! מההיבט של פעילויותאוניברסאליות שהן אלוהיות "ומשחקות את חלקן" בריפוי/בטיהור של פלנטה זו ושל אלה  המעורבים אתה... על מנת לשנות את המשחק.

אנו יכולנו להציע כי האנרגיות שהן בעלות רטט גבוה יותר כך שהרטטים של התדר הנמוך לא יכולים להתמזג עם רטטים גבוהים יותר אלה..... כך שצריך "להיפטר מהן". לכן, בידיעה זו מהעצמי של הנשמה.... היקום בסופו של דבר מספק תרחישים שישחקו בהם וייתנו הזדמנות כדי להכיר ולשחרר את כול מה שנמצא בתוך/של תדרים נמוכים אלה... כך שהתהליך של התעלות יכול לעקוב אחר מסלולו.

בלוסום: נשמות רבות חוות את "המה הטעם בכול זה".... "מדוע לטרוח"... כאשר הם מסתכלים מסביב ורואים עצב וכאב כה רבים וסבל מיותר שאותן נשמות תמימות צריכות לסבול. אתם אומרים שום דבר לא משנה. לכן, מה הטעם בכול זה? (אני לא נמצאת במרחב זה ממש עכשיו, עם זאת, רבים נמצאים).

פדרציה של אור: זה חלק מהטיהור.

העולם החדש שאתם נעים לתוכו לא ירגיש בדרך זו. הוא לא יכול להרגיש בדרך זו כיוון  שכול מה שאתם מרגישים שהוא לא נחוץ, לא יהיה חלק מזה.

אנו מבינים כי זה אולי קצת "זר" לכם. עם זאת באמת, ישנם "מצבים של הוויה" רבים שכבר גרים בתוךאנרגיות מעין אלה על/בתוך תרחישים אחרים של "חיים". וזה כך, אולי היבט אחר של עצמכם נהנה מעונג זה של מגורים ברגע זה.

עם זאת, היבט זה של עצמכם הוא כאן כדי להאיר את הפלנטה כדור הארץ שלכם ואת הנשמות עליה, על מנת לשנות את האנרגיה... כיוון שהיא לא היתה תמיד כמו/של זה כפי שאתם יודעים.

האנרגיות שהתרחשו בפלנטה כדור הארץ השפיעו על כול דבר... כמו... כול דבר... שמשפיע על כול דבר.

בשל השפעה זו... אחד ירד למטה כאן כדי להשפיע... מה שיגרום לשינוי.

כדי להרים שוב את אנרגיות כדור הארץ ... לכן, זה גורם לשוני כולו.

שינויים מתרחשים... שינויים נוספים מגיעים....

השינוי... כמעט כאן.

בלוסום: חשבתי שאתם עמדתם לומר "השינוי... מגיע"... עם זאת, די בחוזקה אתם שלחתם את המחשבה "כמעט כאן". לכן, ברגע שאנו כבני אדם מתנקים... ואז אנו ממשיכים להיבטים הכוכביים... בוודאי זה הולך לקחת זמן להשלים?

פדרציה של אור: היינו עונים גם כן וגם לא.

בלוסום: מועיל!

פדרציה של אור: בכך...זה כאשר מדינת התוהו-ובוהו תהיה בטלטול מלא. לא תהיה שאלה של היפוך וסחרור מסביב לכול זה. שוב, אנו אומרים כי אין אנו מדברים על התנועה הפיזית של הפלנטה שלכם. אנו מדברים על ממשלותיכם ואיך המדינות מפעילות מניפולציה. אנו מדברים על כול מה שלא משרת את הגזע האנושי כשהכול נחשף ומובא למשפט. לא יהיה שום מקום לרוץ אליו, בשום מקום להתחבא, עבור הנשמות שבחרו לשחק תפקידים אלה במשחק.

בלוסום: אתם בקשתם אותנו בעבר לשלוח אהבה ולסלוח לנשמות אלה בגין הזוועות שביצעו... מכאיבים ביודעין , לא אכפת להם ביודעין על ההשפעה שתהיה על אדם... גזע.. קהילה... מדינה. אני מרגישה שזה יוכיח קושי עבור כה רבים לסלוח כאשר התנהגותם תצא לאור.

פדרציה של אור: זה יהיה אכן, אחד מהעמדות/הנסיבות הקשות ביותר שאחד אי פעם היה צריך להיתקל בהן. כדי למצוא סליחה בליבו של אדם, זה צריך להגיע מהמקום העמוק והגבוה בותר של נשמתם.

בלוסום: אוקיי. אם נתבקש לסלוח להם... ואנו סולחים... זה לא מצחיק, עם זאת... האם הם לא נמלטו עם פעולותיהם? אם אנו רק נסלח לכול אחד על כול דבר... אזי... האם לא יכולים כולנו לעשות בדיוק כפי שאנו רוצים? מה זה ישנה?

פדרציה של אור: עם זאת, אתם יודעים שלעשות מה שנשמות אלה עשו... לא יהיה כפי שאת רוצהבלוסום, או רבים רוצים.

דברנו לפני כן על קורבן של ישות מוארת "להגיע למטה ולהיות לשירות" כשהיא מוצגת כ"נשמה עם אור מצומצם"... על מנת ללמד ולסייע לאחרים בהבנת אור האהבה שהינו הם. זה כמו... כאשר אחד מבצע מבחן במה לתפקיד בהצגה או בסרט... הם משחקים את חלקם... עם זאת, אין זה מי שהם באמת/באמת הם.

בלוסוםף כן. אני גם מבינה זאת. עם זאת, הם לא יכולים פשוט "להימלט" עם התנהגות מעין זו, יכולים הם?

פדרציה של אור: לא והם לא נמלטים. אפילו שהם עשויים, כפי שאמרנו "הקריבו את האור שלהם" על מנת לשרת. בידיעה שהם צריכים "לקבל" את ההדהוד של שירות מעין זה. בכך... אף אחד יכול לעשות משהו לאחר מבלי לעשות זאת לעצמם.

בכך... כול מה שמישהו עושה לאחר.. בין אם זו התנהגות מוארת או לא מוארת... הם יחוו את אותו הדבר בתוכם בנקודה מסוימת, לדוגמה, איך הם גרמו לאחר "להרגיש".

אם זה גרם לאחר להרגיש כה מאוהב מאוד... אזי הם יחוו הרגשה של כה מאוהבים.

אם זה גרם לאחר להרגיש כאב גדול, בין אם זה פיזי, מנטלי או שניהם... הם יחוו את אותה הרגשה שהם הטילו על האחר.

זה החוק. כפי שדברנו על כך בימים שעברו. אין אתם יכולים להימלט מפעולותיכם. לכן, למרות שסליחה היא המפתח.... זה משרת את שני הצדדים ועם זאת... אין זה משחרר אחד מסיבה ותוצאה.

אנו מבקשים מכם לבקש סיוע בזמנים אלה. אלה שלא נבחרו לתפקיד התנדבותי כפי שאתם נבחרתם... משתוקקים לסייע "במערך"  זה ממקומות אחרים. הם כה משתוקקים להציע כוח ואנרגיה אוהבת כדי לעזור לראות את אלה שהגיעו לעמדה זו... דרך ימים מאוד סוערים אלה.

אנו מרגישים כי זה זמן למשוך לאחור את האנרגיות שלנו... כיוון שאתם עייפים.

בלוסום: האם לא מרביתנו? עם זאת, אני מרגישה כי כולנו עוברים דרך שלבים שונים בזמנים שונים.

פדרציה של אור: זה נכון. אנו מודעים כי פגישה זו הגיעה ל"קיבולת מסגרת הזמן" הרגילה שלה עם זאת, אנו מבקשים להשמיע כי יש כה הרבה כדי להישאר שמחים ומרוממים. כה הרבה!

אנו מתקרבים יותר מאי פעם להגעה ואנו בוחרים לאפשר לכול אחד להחליט עבור עצמם למה אנו מתכוונים על ידי זה... כיוון שאנו מתכוונים לכול מחשבה שיש לאחד על הנושא!

בלוסום: אתם פרחחים קטנים!! עבודה טובה, בחורים. בהכרת תודה... בשירות אוהב... אני (I AM).


בבקשה בקרו בשנית את התפילה "אנו משני המשחק" באם מצב הרוח לוקח אתכם... לשמור על האנרגיה גבוהה כפי שאנו יכולים. http://youtu.be/MYeqbshjgmA  .

הפכו כל יום ליום אנושות מאושר (Happy Human Day).

 http://www.youtube.com/watch?v=5_DDBfwTX1g

הקישור לכל ה YouTubes של בלוסום:

 http://www.youtube.com/user/isjaabmo


Website: Blossom Goodchild

Hebrew translation: Gili
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge