Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > עברית > Blossom Goodchild - July 7, 2019


מסר של Blossom Goodchild - The Federation of Light - מיום 7 ביולי 2019

בלוסום: שלום לכם חברינו אי שם בחוץ... ועדיין האנרגיות העוצמתיות ממשיכות. בהחלט, זה צריך להוביל למשהו?

פדרציה של אור: ברוכים הבאים כול אחד וכן, בלוסום היקרה כפי שאמרנו... אנרגיות אלה אכן, יש להן את מקומן בתוכניות האלוהית הגדולה. אנו מרגישים כי דברנו על מטרתן וכו'. לכן היינו רוצים להמשיך ולדבר על האירועים הממשמשים ובאים אשר תואמים לכול מה שמתרחש בזמן זה.

אתם תחוו כה הרבה "בלגן".

בלוסום: האם אין זה אותו דבר כמו תוהו-ובוהו?

פדרציה של אור: במידה מסוימת, עם זאת, אם היו צריכים " לקרוא לתוך זה קצת יותר" אתם  תבינו את מה שאנו מנסים לבטא.

בלוסום: באופן אישי, אני נעשית תוהו ובוהו, עם זאת בלגן... לא... לא באמת!! בבקשה ספרו לי?

פדרציה של אור: בכך, כול דבר ייראה כאילו אחד עומדים על ראשם (שוב, לא פיזית). כול דבר ייראה כאילו הוא הפוך מלמעלה למטה ואכן מסביב... כיוון שכאלה "רגעים" עומדים להגיע, שזה יהיה כאילו אף אחד באמת לא מבין מה מתרחש. ולתקופת זמן... אף אחד לא יבין.

מילותינו לכם תהיינה התכוננו! התכוננו! התכוננו!

בלוסום: אני ממשיכה לשמוע זאת בראשי. הכול מאוד בסדר, עם זאת על מנת להתכונן, אחד צריך לדעת עבור מה!

פדרציה של אור: עבור השינוי... הוא פשוט מעבר לפינה.

בלוסום: ואיך היינו עושים זאת... כיוון שאין אנו יודעים במה מעורב השינוי?

פדרציה של אור: עם זאת, אתם יודעים כי זה יהיה חכם למרכז את עצמכם. לקחת כמה דקות לומר לעצמכם "אנו מוכנים".

בלוסום:  ו"הלוואי שהכוח יהיה אתי" סוג של דבר?

פדרציה של אור: והוא יהיה.

הכוח של האור הגדול יהיה עם כול אחד כיוון שאתם הכנתם את הווייתכם למה שהמתנתם, במשך זמן כה ארוך.

בלוסום: אוקיי. אני לא הולכת לשים רסן על כך באומרי כי המתנו לפני כן וכו'. אני אלך על זה ואלך עם הזרם כשהאנרגיה שאתם מביאים היא שוב, חזקה מאוד בעניין זה.

פדרציה של אור: בלוסום וכולם.... קחו לתוך ליבכם את ידיעתכם... את הרגשתכם... ושאלו את עצמכם איך אתם מרגישים עם כול זה? האם זה מרגיש כמו שינוי שמגיע?

בלוסום: יכול להיעשות... נעשה לפני כן... ואזי... שום דבר, בדרך  שבה קיווינו לו. למען השם, על הכול/אחרי הכול בזמן זה נהפכתי לכה סקפטית. אני מעין לא מעיזה לבנות את תקוותיי שוב, רק שהם לא יסוכלו. אהה... האם לא פשוט אמרתי כי אני אלך עם הזרם? אני איני יכולה  "להטיל ספק בתומס" (‘doubting Thomas’) שבי, שזה יכול למעשה להיות זה וכי זה פשוט מסביב לפינה. בזכרי כי הפינה שלכם יכולה להיות 20,000 מייל מכאן.

פדרציה של אור: האם יכולים אנו להציע הצעה?

בלוסום: בהחלט.

פדרציה של אור: קחי בחשבון את העובדה שזה פשוט מסביב לפינה. מה אם ידעת... מה אם ראית/הרגשת ולכן, פשוט המתנת לזמן זה כדי להגיע?

בלוסום: עם כבוד... האם אין זה מה שעשינו עבור מה שנראה כמו אלף שנים?

פדרציה של אור: עם זאת, אנו מדברים על עכשיו.

בלוסום: אני יודעת כי אתם מדברים על עכשיו ואיפה שהוא בי אומר "אני אמתין ואראה"... אתם צריכים להיות מסוגלים לקבל את הסיבה מדוע אני מרגישה בדרך זו... כפי שעושים כה רבים. אין זה שאני לא מוכנה להתכונן. עם זאת, באותו הזמן... לא מוכנה לצעוק את זה מגג הבניין.

פדרציה של אור:  היינו אומרים כי אנו "מנסים" להבין את "דחייתך" עם זאת, אף פעם לא שיקרנו או הפעלנו מניפולציה או הובלנו אותך במורד שביל הגן... כפי שהיית אומרת. זה בשל חוסר ההבנה של מושג הזמן משני הצדדים שגרם לך להרגיש בדרך זו. לא ש"זה" אף פעם לא הולך לקרות, האם זה נכון?

בלוסום: כן ועם זאת, אמרת כי היינו יודעים מתי אירוע מעין זה היה בדרכו, בשל ההתחממות ( לא יודעת איך לנסח זאת) של מה שאנו עוברים דרכו שלא מרגיש כמו להקת חימום, זה בטוח.

פדרציה של אור: עם זאת, אולי  זו חזרה גנרלית? ההתכוננות ל....

בלוסום: אולי? להיות כנה, אני די שמחה פשוט להמשיך לנוע וליהנות מחיי  הכי טוב שאני יכולה ולהיות בהכרת תודה עבור כול זה. כול דבר נוסף אחשוב אותו כבונוס. כמו שכה הרבה מרגישים, זה יהיה כה גדולאם "הנס" ..."כול נס" יקרה בקנה מידה בו כולנו נוכל להרגיש שינוי הומוגני. זה ייתן לנו באמת, באמת, באמת התרוממות. עם זאת... אנו יושבים כאן. אל תבינו אותי לא נכון. אני נמצאת במרחב נהדר חוץ מהרגשה של תשישות!

פדרציה של אור: בלוסום היקרה, אנו משועשעים עם חוסר של "הו הא"(‘Whoohoo-ness’).

בלוסום: הו, זה שם בפנים איפה שהוא וכאשר "פשוט מסביב לפינה" יציג את עצמו... אתם תשמעו את  ההו הא ((woohooing שלי בכול רחבי היקום! אתם תשמעו כול אחד שהמתין צועק "הו הא" woohooing)) אני גם מנחשת,  זה לא לדעת למה לצפות.

פדרציה של אור: אין אנו יכולים להסביר למה לצפות... כיוון שיותר מכול דבר, זו הולכת להיות ההרגשהבתוככם שתעזוב אתכם מוכי יראת כבוד.

ההרגשה בתוככם של הידיעה... הנה היא.

ההרגשה בתוככם של הידיעה... של עצמכם.

ההרגשה בתוככם של... כוח ומטרה.

ההרגשה בתוככם של... ההמתנה עברה.

ההרגשה בתוככם של... להיות מוכנים להגשים את תפקידכם.

ההרגשה בתוככם. לאהוב מרמה הרבה יותר עמוקה וגבוהה שלא הרגשתם במשך זמן כה רב.

ההרגשה בתוככם. להבין.

ההרגשה בתוככם... להעריך מדוע שום דבר לא היה הגיוני עד עכשיו.

יכולנו להמשיך, עם זאת אנו מרגישים כי אתם יודעים על מה שאנו מדברים.

בלוסום: חברים יקרים, אני יכולה "במידת מה" להבין את כל זה... הרמה הגבוהה יותר שלי יודעת זאת כאמת. עם זאת, כה רבים מרגישים כי זה לא יהיה במחזור חייהם ואני תהיתי לעיתים קרובות אם זה יהיה בשלי? עם זאת, אמרתם כי זה יהיה. אני מניחה כי אין זמן כמו ההווה.

פדרציה של אור: את רואה בלוסום, הרגשנו כי זה מה שהיינו רוצים לדבר עליו בהתקשרות זו, כיוון שזה הכרחי ונאות... האם זה יהיה כי היית מעדיפה שאנו לא?

בלוסום: בכלל לא. אתם חייבים לדבר על מה שמרגיש נכון לעשות כך. ומה אם... וזה "מה אם" גדול... נס אואירוע או אפילו חצי אירוע או התרחשות... או לא חשוב מה קורה לפני שהשנה מסתיימת... הייתי נעלבת מאוד שלא דברתם על כך!

פדרציה של אור: אז את רואה את הנקודה שלנו.

בלוסום: מה שמוביל כול אחד לשער כי משהו יתרחש לפני שהשנה תסתיים!

פדרציה של אור: זה אכן  מוביל.

בלוסום: ובכן, חבריי, אני מניחה כי כול מה שאנו יכולים לעשות הוא להמתין ולראות. אני כה מקווה כי אתם צודקים עבור "כול" סיבה ועם זאת, אם זה לא... האם אני עדיין אמשיך בשיחות אלה? כן, אמשיך, כיוון שאני יודעת, מלבד כול "עם כבוד" "מעשי הקונדס" של אירוע זה, כה רבים מעודדים ומרוממים באמצעות מילותיכם/לימודיכם.

פדרציה של אור: ברכות לכולנו.

בלוסום: הו אכן. להיכן מכאן? פגישה זאת עדיין לא הסתיימה בהתאם לחישוביי.

פדרציה של אור: מה יהיה הכי טוב... האם נדבר על מזג האוויר?

בלוסום: לצחוק בקול רם! עם זאת זה לא יהיה רעיון רע. זה מתנהג משונה מאוד וכמובן, אתם תאמרו כי אלה האנרגיות.

פדרציה של אור: כיוון שזה כך. דפוסי מזג האוויר מאזנים את אנרגיות מזג האוויר. כל ההתנהגות המשונה קורית כדי להביא "איזון", על מנת לאזן את הרמות.

בלוסום: רמות של מה?

פדרציה של אור: רמות של ובתוך הביוספרה שלכם. כך זה, במובן של "מתכוננים" עבור מה שעומד להגיע ומאזנים אנרגיות על מנת להיות מסוגלים לקבל את גל האור שעומד לשנות את הכול.

ככול  שכול דבר הוא מוכן יותר... יותר בקלות גל זה  מוסכם ומתקבל.

הכול נמצא בשלבי הכנתו.

בלוסום: ובכן, מה עוד חוץ מאנחנו ומזג האוויר?

פדרציה של אור: המאוד ליבה של הפלנטה שלכם מקרקעת את עצמה בהכנה. כל הטבע מתקשר אחד עם השני על מנת להתכונן.

כמו כן גם... המאוד ליבה של הווייתכם מכינה את עצמה עבור מה שהוא בדרכו.

ההמתנה הסתיימה.

בלוסום: אני גם שונאת את זה וגם אוהבת את זה כאשר אתם אומרים זאת. האם פספסתם כמה תשובות בטופס הבקשה שלי כשקבלתם אותי לעבודה זו? תשובות לשאלות כמו "האם את תמיד תאמיני באמת שלנו?" ותשובתי היתה... "זה יהיה תלוי!" ידעתם כי אני אוהבת אתכם... ואתם ואני ידענו כי התלוצצות זו אחורה וקדימה היא לחלוטין לגבי "גורם הזמן" בניגוד לכול דבר אחר. הבנו שלא כהלכה זאת פעמים רבות לפני כן. אולם, אין זה אומר, כי אני לא מלאת תקווה בסתר. אני מתכוונת, זה צריך להתרחש פעם, נכון?... ואכן מדוע לא עכשיו?

פדרציה של אור: יש לנו קצת יותר לומר. אנו מוקירי תודה כי את ענית כך... כיוון שזה לא היה נכון עבורך להאמין בנו באופן עיוור. ישנה חשיבות רבה כי את תלכי אחר ליבך והאמת שלך... כיוון שבעשותך כך, את מאפשרת לתשובות ולנקודות המבט שנותנים לאחרים את קולם בכול זה.... ובכול זה... אנו אחד.

הרגישו את אנרגית האהבה שלנו כה קרוב לכם וספגו אותה לתוך הווייתכם.

בלוסום: תודות רבות, בחורים, באמת. אני מי שאני. בהכרת תודה... בשירות אוהב... אני (I AM).


בבקשה בקרו בשנית את התפילה "אנו משני המשחק" באם מצב הרוח לוקח אתכם... לשמור על האנרגיה גבוהה כפי שאנו יכולים. http://youtu.be/MYeqbshjgmA  .

הפכו כל יום ליום אנושות מאושר (Happy Human Day).

 http://www.youtube.com/watch?v=5_DDBfwTX1g

הקישור לכל ה YouTubes של בלוסום:

 http://www.youtube.com/user/isjaabmo


Website: Blossom Goodchild

Hebrew translation: Gili
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge