Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > עברית > Blossom Goodchild - June 9, 2019


מסר של Blossom Goodchild - The Federation of Light - מיום 9 ביוני 2019

בלוסום: הלו שם. נראה כי נושא ההפלה מהשבוע שעבר עורר הבנה שונה עבור רבים. תודה לכם על כך. דברים מעין אלה מסייעים לנו להמשיך הלאה משטיפות מוח המוטמעות בילדות וכו'. לכן, על מה נרחיב היום, חבריי?

פדרציה של אור: ברוכה הבאה את בלוסום ואכן לאלה המעורבים בשיחותינו. ראשית, היינו מציינים כי רמת התדר על פני הפלנטה שלכם עולה במהירות רבה. למרות שרבים רואים אי-שקט דרך עיניהם, זה מצית התעוררות בליבם, בנשמתם, ובמאוד הווייתם.

לכן, שוב אנו מציעים להסתכל על העניינים מתוך חלופה... מצב/הבנה... ובמקום להיות מודאגים על "המצב" בו נמצא עולמכם... הסתכלו על עניינים מעין אלה בהכרת תודה. כיוון שאכן, מה שאתם עשויים לשקול שהינו מהומה וחוסר צדק... למעשה, משחקים את חלקם כדי לגרום לשינוי הגדול שעומד להגיע.

ההתעוררויות בתוך כול אחד מגיעות לגבהים כאלה ותובעים מבפנים ששינוי זה יתרחש. לכן, נשמות שעדיין לא עשו זאת, התחילו לחפש את ההנמקה... מחפשות את התשובות. הכול אינו כפי שזה שנראה((SEEMS... כפי שאמרנו פעמים רבות.

באמת אנו אומרים לכם... מנקודת מבטנו, הדברים הם מאוד למעלה.

בלוסום: זה טוב לשמוע. עם זאת, אני יודעת כי אתם יודעים, רבים חולים ועייפים לשמוע זאת כאשר הכול מסביב נראה... שווה ערך למצב מגוחך של משחק.

פדרציה של אור: ולכך, אנו יכולים לענות בלוסום, כי מה שעשוי "להיראות"(appear) שהינו המקרה ועם זאת, יש לו את מטרותיו. כול מה שמתרחש ממש עכשיו... הכול... לוקחים אתכם קדימה. אם הייתם רוצים היינו אומרים זה כאילו.... לצרכי הסבר... נשמות רבות מאוד הולכות לקצהו של קרש קפיצה. ברגע שכמות מסוימת הציבה את עצמם שם... תגיע נקודה בה קרש הקפיצה מתכופף לקיבולתו המלאה וצריך "להקפיץ אחורה". שיגור של כול הנשמות האלה לתוך מרחב הרבה יותר גבוה. אנו "מקווים" כי לבכם ומוחכם "מבינים זאת" במלואו. אנו בטוחים כי אתם תבינו.

בלוסום: כן. תודה לכם. אנו ממשיכים, ממשיכים. איזו בחירה יש לנו?

פדרציה של אור: יש לכם את כול הבחירות.

בלוסום: אוקי... זה לוקח את מוחי למשהו שגם עשוי להיות שנוי במחלוקת. לכן, יכולנו לקחת את הבחירה "לעזוב את הפלנטה" במקום להמשיך לעשות זאת? נאמר לי כילדה כי לקחת את חייך הוא חטא ו... עם הכבוד הגדול ביותר לענן לבן, אני בטוחה כי לפני שנים רבות הוא אמר כי אחד לא צריך לעשות זאת (סליחה, ענןלבן!) מהן מחשבותיכם על התאבדות?

פדרציה של אור: שוב כפי שאמרת זה נושא מאוד שנוי במחלוקת. בעיקר בשל כוחם של אנשים מאושרים ביצירת חוקים.

ענן לבן:....הייתי רוצה להתערב אם אני יכול?

בלוסום: אני איכשהו חשבתי שאתה עשוי ואני שמחה שאתה עושה זאת, חברי.

ענן לבן: כאשר דברתי בעבר בהתייחס לכך שאין זה עבור נשמה לקחת את חייהם... כי זהו "רצון האלוהים", כביכול, באשר למתי נשמה עוזבת את מישור כדור הארץ, הייתי רוצה להצהיר מפורשות, כי אין זה נחשב כחטא, כיוון שאני לא מאמין בחטא, בכול מקרה. אני תמיד אמרתי... ישנו זמן להיוולד וזמן למות ואם נשמה בוחרת להסיר את עצמן לפני "שהחוזה האמור ממשיך עד לסיומו" אזי הם יגיעו "למקום אחר" עם אותן בעיות ואולי היו רוצות  להישאר על כדור הארץ כדי לברר את כל העניין, כיוון שהן יודעות כי הן תצטרכנה לחזור ולברר את כול העניין בזמן אחר (שוב מהתחלה).

בלוסום: ועם זאת, ענן לבן, זה באמת לא מהדהד אתי. אם יש לנו בחירה חופשית, יש לנו את הבחירה להסיר את עצמנו. אני גם שמעתי כי כאשר נשמה מוטרדת מגיע "למקום אחר" הן תטופלנה  ותהיינה נאהבות ו"רגועות"?

ענן לבן:  לא אמרתי כי אין זה המקרה, בלוסום. עם זאת, בתוך נטיתן... הן... לקחו את חייהן מוקדם, ותהיינה להן חרטות כאשר הן תיראנה את אפשרויות חייהן מנקודת מבט אחרת.

בלוסום:  אוקיי... אם כן מה לגבי גבר, נאמר שהוא בן 94, עיוור, כמעט חירש ומלא מכאובים וכאבים ואיבד את אשתו ופשוט אין לו תשוקה לבזבז זמן... האם זה מוטעה?

ענן לבן: לא. שום דבר הוא מוטעה, בלוסום. ישנן פשוט נקודת מבט שונות.

בלוסום: עם זאת, בוודאי.... גבר  מבוגר זה מוכן לעזוב בלי חרטות. ואני יודעת כי הוא מאושר במקום בו הוא נמצא עכשיו, לכן.... או אלוהים מאוד( (Oh Lord Maud... הייתי רוצה כי מסרים אלה  שמובאים לא יהפכו לכה מסובכים! קלות וחסד.... קלות וחסד.

ענן לבן: ולא היינו אומרים כי גבר/אישה הלוקחים את חייהם בגיל 94  אשר פשוט בזבזו את הזמן והשתעממו בהמתינם למוות... זה ענין מאוד שונה מגבר/אישה בני 18 שחייהם לפניהם?

בלוסום:  עם זאת, יש עדיין בחירה חופשית.

ענן לבן: אכן, אני מרגיש עם כבוד בלוסום, כי יכולנו להסתובב במעגלים. אני לא נגד התאבדות. אני פשוט אומר כי הנשמה עשויה להרגיש באופן שונה כאשר רואה הזדמנויות אפשריות  שהיו יכולות להילקח בעתיד, אם היו נשארים ולכן, להגשים מטרת מחזור חיים זה. זה שונה מאוד מ"חטא". כיוון שבעיניי.... באוזניי... "חטא" אינו מילה שימושית.

אני אעזוב בנקודה זו ואעביר אתכם בחזרה לחברינו. אולי הם ימשיכו.... כתיבת המסרים בדרך זו היא יותר סגנונם כפי שסגנוני הוא לדבר דרכך. תודות רבות לכולם.

בלוסום: תודה לך. הלו לפדרציה?

פדרציה של אור: כן... הלו.

בלוסום: אתם שולחים חום גדול.

פדרציה של אור: כיוון שאנו מרגישים חום רב.

בלוסום: אני משערת כי דעותיכם/מחשבותיכם דומות לאלה של ענן לבן?

פדרציה של אור: מטבע הדברים. האם שלך שונה?

בלוסום: לא. בכלל לא. אני פשוט חושבת כי זה עצוב שכה רבים בוחרים לרדת...בשל דכאון מעין זה או לא משנה סיבותיהם.

פדרציה של אור: חלק מהמשחק, בלוסום.

בלוסום: סביב סביב אנו הולכים.

פדרציה של אור: את צריכה להבין כי כה הרבה אין את יכולה להבין. העובדה שכה הרבה לא הגיוני לך זהחלק מהמשחק. אם כול דבר היה מובן, זה היה משנה את המשחק באופן דרמטי. למעשה, לא יהיה משחק.

באמצעות פילוס דרכך דרכו, אחד מרוויח תובנה לעצמם.

לאמת.

לאהבה.

האם אי פעם חלף במוחך כי כול מה שמתרחש על פני הפלנטה שלכם עוזר לכם לדעת אהבה?

בלוסום: כן.

פדרציה של אור: כול מה "שנראה"("appears") נכון וכול מה "שנראה" ("appears") מוטעה מסייע לך בהבנה מהי אהבה?

בלוסום: אנו יודעים כי זה כול דבר.

פדרציה של אור: עם זאת, האם את מבינה זאת?

בלוסום: זה קשה לפעמים לעשות זאת. כיוון שהרבה שמוצג על ידי כמה בני אנוש לא "נראה"("appears") שמגיע מאפילו הרטט הנמוך ביותר של אהבה.

פדרציה של אור: עם זאת, אין שום דבר אחר. לכן, זה חייב להיות של אהבה.

בלוסום: עם כבוד... אחד שומע הרבה בימים אלה על הקרבת ילדים וגרוע יותר. מגיע מאהבה? מסובך לאחד לקבל!

פדרציה של אור: בלוסום....

בלוסום: עם כבוד... אם אתם אומרים לי עכשיו "זה חלק מהמשחק", אני עשויה לצרוח. ועם זאת.... שונאת להודות בזה... אני יודעת שזה נכון. עם זאת זה "נראה"("("appears חולה ועקום ואני פשוט אקבל, כיוון ששם אין שום דבר אחר מלבד אהבה... אני אקח את מילתכם לכך. למרות ששוב... לא כה קל להבין איך זה יכול להיות... חוץ משום דבר אחר הקיים. ( אם זה הגיוני?)

פדרציה של אור: אפשרו לנו להסתכל במילה שאנו "מציגים" בין השורות. אנו משתמשים במילה "appears". אנו מבקשים  ממך לחפש את המילה במילון, בבקשה. למרות שאת יודעת מה משמעותה.

בלוסום: אוקיי.... נראה;( (seem; לתת את הרושם של ההוויה (give the impression of being)

פדרציה של אור: תודות רבות. אנו אומרים, האם אין אנו עושים זאת.... הכול אינו כפי שהוא נראה? לכן, הכול אינו כפי שהוא נותן את הרושם של ההוויה.

בלוסום:  אני חשה כי אתם עכשיו רוצים שאחפש במילון את המילה "impression".... אוקיי....

  1. 1.      רעיון או דעה למה דומה משהו או מישהו.
  2. 2.      לחשוב כי משהו הוא נכון, במיוחד כאשר הוא לא.

פדרציה של אור: תודה לך. אנו מנסים לסייע לך לתפוס את המושג שמשחק זה הוא אשליה.

בלוסום: הו בבקשה! צחוק בקול רם. את זה אני יודעת.... ועם זאת, אני גם לא מבינה זאת. למרות, כמו כול דבר שאתם אומרים.... אני קולטת זאת... אני פשוט לא מבינה את זה.

פדרציה של אור: כפי שאמרנו... לא ניתן לקלוט כול דבר... לא יכולים להבין כול דבר.

האמת של העניין היא, בלוסום.... שום דבר לא משנה... כיוון שאתם נמצאים במשחק, לא שלו... והמשחק הינו הכול אשליה בכול מקרה... האם אנו צריכים לומר יותר?

בלוסום: מה יש לומר יותר שם, אכן! האם למעשה הגענו בכלל למקום כלשהוא היום? האם זה ישנה על מיטת מותי? האם זה משנה בכול מקרה, מיטת המוות או לא מיטת המוות?  אני מקבלת את הרושם... ובכן, זה נראה ((seems.... שזה לא משנה! מוזר היום.... עם זאת, אני (I AM)... בהכרת תודה... בשירות אוהב... אני(I AM).


בבקשה בקרו בשנית את התפילה "אנו משני המשחק" באם מצב הרוח לוקח אתכם... לשמור על האנרגיה גבוהה כפי שאנו יכולים. http://youtu.be/MYeqbshjgmA  .

הפכו כל יום ליום אנושות מאושר (Happy Human Day).

 http://www.youtube.com/watch?v=5_DDBfwTX1g

הקישור לכל ה YouTubes של בלוסום:

 http://www.youtube.com/user/isjaabmo


Website: Blossom Goodchild

Hebrew translation: Gili
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge