Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > עברית > Blossom Goodchild - October 28, 2017


מסר של Blossom Goodchild מיום 28 באוקטובר 2017

בלוסום: הלו חבריי. אני תמיד מצפה למה שיש לכם לומר. יכולה אני פשוט לשאול שאלה נוספת בשמם של רבים שכתבו, בהתייחס לאחד הנותן ביטוי לרצונותיו?

פדרציה של אור: אתם בוודאי מוזמנים מאוד לעשות זאת ויכולים אנו גם לומר, כמה אנו מצפים לבטא מחשבות בדרך זו לצדכם.

בלוסום: תודה לכם. הבעיה הגדולה עבור רבים היא.... אם נשמתם החליטה להיות נאמר, "רווקה" או "ענייה" כפי שנידון בפעם הקודמת... איך הם יודעים זאת? ומה הטעם לנסות ללא הרף לגרום לכך אם אין זה מה שהנשמה רצתה כזמן חיים שנבחר? (עם זאת, כפי שאמרתי.... אינה יודעת זאת).

פדרציה של אור: כפי שהבענו בפעם האחרונה... כאשר זה המקרה, לא מציגים לנשמה את מה שהיא לא דורשת... כיוון שברמה עמוקה יותר... היא יודעת מה זה לרצות לחוות. לכן, לדוגמה... אם נשמההחליטה להיות "רווקה" לתקופת זמן זו.... היא תעקוב אחר זאת, כיוון שהזדמנויות מעין אלה לא תצגנה את עצמן.

בלוסום: ובכן, איך הנשמה יודעת לגבי הסדר זה? נקודה המבוטאת על ידי כמה. אם לדוגמה, הם החליטו לפני שהגיעו, לחוות חיי רווקות.... מה הטעם לרצות ולנסות לתת ביטוי לשותף.... כיוון ששותף זה לא יגיע?

פדרציה של אור:  נראה כי קיימת חוסר הבנה בגין מה שפרסמנו. אם נשמה לא צריכה שותף לתקופת חיים מסוימת, פשוט לא "תבקש שותף". כיוון שלנשמה לא יהיה צורך כזה בתוך הדנ"אשלה....

בלוסום: באמת.... בכול הדנ"א שלה? אני באמת לא מודעת לכול סוג זה של חומר.... אבל אני אסכים אתכם מבלי לאמת זאת.

פדרציה של אור: תודה. לכן, נשמות אלה... ושם ישנן רבות... אשר "מחפשות" את שותפם או את בן זוגם לא נמצאות כאן כדי לחוות תקופת חיים של רווקות, כיוון שאם כן היו, לא היה להן את הרצונות האלה. אותו הדבר עם מצב של "עוני". הרצונות להיות עכשיו לא מגיעות לשיאו של הרצון למתן ביטוי. זה אותו הדבר עם כול דבר.

בלוסום: עם זאת.... וזה עם זאת גדול.... בוודאי שאחד יכול לשנות את דעתם, ברגע שהם נמצאים כאן?

פדרציה של אור: כמובן! ישנו רצון חופשי. מה "שנידון" לפני ההגעה לכדור הארץ הוא פשוט מציג לאחד, את מה שהוא "יכול" להועיל לנשמה. אין הוא חייב לדבוק בכך. אין זה חוק שאחד חייב לעקוב אחריו.

ובכן אכן, זה יכול להשתנות באמצעות מתן ביטוי. עם זאת, היינו אומרים שוב כי זה, ברוב המקרים, אינו הכרחי... כיוון שהנשמה (ברמה עמוקה יותר) יודעת מה ישרת אותה בצורה הטובה ביותר.

בלוסום: ובכן.... ישנה סיבה וטעם להמשיך לעבוד כדי להכניס את הרטט הדרוש כדי לתת ביטוי לכול מה שהלב רוצה?

פדרציה של אור: אוה כן, אכן. זהו חלק ענק מהסיבה מדוע אתם נמצאים כאן. לחוות שמחה ואושר ושלום וכול  אופן מעין זה של דברים.

בלוסום: עם זאת.... אחד שבחר להיות עני אינו בהכרח הולך לחוות שמחה בדרך שהם יכלו אם היה להם כסף להאכיל את משפחתם וכו'.

פדרציה של אור: בלוסום...

בלוסום: צחקו! אני מרגישה כאילו אני עומדת להיות "נזופה".

פדרציה של אור: אף פעם. אין טעם בכך. אנו רק רצינו להסביר לך.... ואת ידעת זאת כשקבלת את המילה "בלוסום"... אותה שמחהלא מגיעה מדברים חיצוניים. הרעבה ביותר מכול הנשמות יכולה לחוות הרבה יותר שמחה מאשר העשיר ביותר מהמלכים.

כיוון שזו הנשמה עצמה, שמשתתפת במסע של עצמה. רעב אינו חוויה נעימה.... עם זאת, גם לא תאוות בצע. עם זאת, נשמה שאחר מציע לה מזון בשעתה החשוכה ביותר, חווה כה הרבה יותר, מאשר נשמה שיש לה כול דרישה של הפיזי.... כיוון שמשמעות קבלת מזון מאחר מהווה שום דבר עבורן.

המסע "הפיזי" ודרישותיו הם חלק ממסע הנשמה. עם זאת, מסע "הנשמות" האמיתי הוא הגורם השולט בכול הדברים.

בלוסום: עם זאת,  הפיזי יכול לשלוט על "הרוחני"... נומר כי אם אחד באמת חולה או... הרבה מהדברים יכולים להגביר או לעכב את "הטיול" הרוחני.

פדרציה של אור: זה תלוי בהבנתם של האנשים בדברים מעין אלה.

בלוסום היקרה... אנו אומרים שוב ושוב... כי להביט על "דברים" מנקודת מבטנו מאוד שונה מלהביט על "דברים" מנקודת מבטך.

בלוסום: זה נראה דבר מוזר שכזה שצריך לקבלו לפעמים. אנו עורגים, למטה כאן "לקבל זאת" כיוון שאנו אלה שצריכים!

פדרציה של אור: עם זאת, האם אינכם מקבלים זאת?

בלוסום: ובכן, בקצב של צב. מדוע אין אנו יכולים לא להבין יותר על "איך זה"?

פדרציה של אור: אנו אומרים שוב... האם אינכם מקבלים?

בלוסום: ואני אומרת שוב... בקצב של צב... בהתחשב בכול מה שיש לגלות.

פדרציה של אור: נשמות יקרות....אתן יודעות את הכול.

בלוסום: כן, כך אתם אומרים. עם זאת, אין אנו יודעים כי אנו יודעים את הכול.  כיוון שאין אנו יכולים לתפוס זאת. אם יכולנו, עולם זה היה בוודאי מקום נהדר לשכון בו.

פדרציה של אור: כפי שזה פעם היה, בלוסום. כפי שזה פעם היה. באמצעות חוויות שהן כמו תודעה, אישית וקולקטיבית.... שאחד גרם.... הרבה השתנה.... ועכשיו... אתם מחזירים עולם זה שלכם,חזרה לאיך שהוא היה. אתם חוויתם את "הצד האחר" של איך זה יכול היה להיות וזה די ברור כי אין זו דרישתה של הנשמה. לכן, זה עכשיו מסתובב למה שמרגיש כה טוב הרבה יותר.

אלה כולכם שעשיתם החלטה זו. עם זאת, כשאחד מביט איך נהיו דברים קיצוניים, כמעט עד לנקודת מפנה... אזי אחד יכול לראות איך "שינוי" רב צריך להתרחש על מנת להביא אותו הביתה.

זה לא יכול להיעשות בן-לילה, בלוסום. כיוון שזה לקח זמן הרבה יותר רב מאשר זה, לעשות את זה למה שזה היום.

אולם.... זו הסיבה מדוע אנו בשמחה בהתחשב בעולמכם!

כיוון.... שזה מתרחש.

קנה המידה הגדול של הרפתקה זו  צריך הרבה כדי לסדרו מחדש... דמיינו! שינוי דפוס החשיבה של כול הפלנטה.

עם זאת...זה מתרחש.

הביטו.... הקשיבו...למה שהולך מסביבכם. לא להזנה של רעל ובלבול להווייתכם.... עם זאת ההזנה האמיתית של הנשמה.

מהו מזון הנשמה שלך, בלוסום?

בלוסום: אהה... צחוק... חמלה.... שלום... הצגה... דברים כה רבים. אני בוודאי לומדת לשחרר כהרף עין דברים נעדרי חשיבות. הם לא ישנו כאשר אני הולכת... לכן מדוע לאפשר להם להיות בעלי ערך עכשיו! אני מניחה שמזון נשמתי הוא אם כן, בזמן זה הוא.... הרגשה של כמה הרבה יותר אני מודעת למה  שזה לוקח כדי להרגיש טוב ולעקוב אחר זה.

פדרציה של אור: בדיוק.... ולקינוח?

בלוסום: להיות עם נשמות שאוכלות את אותו הדבר!

פדרציה של אור: וזו הסיבה מדוע אנו מבקשים מכם לשרת את נשמתכם ואת הפלנטה באמצעות היותכם בשמחה.

יש שם עדיין התרכזות כה רבה על "מזון שהתקלקל" והוא, לכן, מרעיל את הנפש ואת עצם ההוויה. כאשר אחד משרת ברצף פחדלארוחת בוקר... ארוחות של שאר היום  גם אינן נראות לא יותר מדי גנדרניות!

בלוסום: אני יודעת. ישנם כה רבים מאתנו המתעוררים לכך ועושים את מיטב יכולתנו מאוד להישאר "גבוה".

פדרציה של אור:  הרבה יותר ממה שאתם מבינים, בלוסום. אנו עכשיו מזכירים שוב, את האנרגיות האלה המגיעות עכשיו. כיוון שיש לכך חשיבות.

בלוסום: הן אכן מובילות אותנו בריקוד שמח, ולא תמיד כה שמח! עדיין עכשיו, כול דבר הוא למעלה ולמטה.

פדרציה של אור: כפי שאמרנו "תוהו ובוהו". כול דבר הוא תוהו ובוהו, כולל מחשבותיכם. כפי שאנו שוב אומרים.... לשחרר את הישן ו"להתאים" לחדש...עבור הכול.

אין זה רק מתרחש ל/עבור/כמו/דרך/ האני.... זה מתרחשבאמצעותכם עבור כול השלם.

אתם משנים את השלם.... כמו שאתם אחד. אתם משתתפים בתוכנית הגדולה של שינוי  האחד השלם.

זו אינה משימה פשוטה. עם זאת, במהות היא כן.

שחררו פחד.

אנו מפצירים בכך.... אל תתפתו על ידי מה שאומרים לכם. כיוון שמרבית מה שאומרים או שאינו נכון או עיוות ענק של האמת. זה איך שזה מתוכנן.... לבלבל אתכם.

אפשרו ללבכם להתחבר עם מהותכם הגבוהה יותר. התמידו  בהרגשה זו של הידיעה כי לבכם יודע.

ואתם יודעים אמת זו.... בשל ההרגשה שהאמת נותנת לכם.

אתם יודעים מה משרת.... בשל איך שאתם מרגישים.

אתם יודעים מהי האמת.... בשל איך שאתם מרגישים.

בלוסום: עם זאת, זה באמת זה. בעניינים הגדולים יותר בהתייחס לתיאוריות הקנוניה הענקיות וכו'... ראשי לא מרגיש שום דבר השונה מ"אני לא יודעת!".

פדרציה של אור: ואם אינך יודעת.... אזי שחררי זאת! מדוע לאפשר לכך לשלוח אתכם בסחרור? חזרו למה שאתם כן יודעים.... מייד... חזרו אל הנשימה ואל החיבור עם הגדול שאני.

כיוון... שהגדול שאני.... הוא אתם... בגדולתכם.

ובתוך אותה גדולה... אין צורך להיות שום דבר אחר מאשר אהבה טהורה... ב/כמו/ של עצמה.

וכאשר באותה אהבה.... תיאוריות קנוניה... בדיוק הדרך לחילוקי דעות קטנים עם האחר.... או אכן, חוסר הבנה של התשלום..... מה שזה עשוי להיות שעומד בניגוד לטוהר ליבו ונפשו של האחד.... מצמצם את עצמו ל"שום דבר". וזו הסיבה מדוע "שום דבר משנה".

היו באהבה.

דעו את האהבה.

כבדו את האהבה.

התמכרו לאהבה.

התרכזו בשום דבר אלא באהבה.

אפשרו לכול דבר ולכול אחד להיות מחובק על ידי אהבתכם.

אפשרו כי משמעותה של כול נשימה היא אהבה.

ו...נשמות יקרות, כאשר השתלטתם על כול מה שמוזכר לעיל....

אתם תדעו מי אתם.

בלוסום: ניסחתם היטב, חברים! אני חייבת ללכת.... מקומות ללכת, אנשים לראות... עם הכוונה של כול מה שמוזכר לעיל נשארת עמוק בתוך ליבי.

פדרציה של אור: יכולים אנו להוסיף.... אנו יודעים מי אתם.... ואיזה שוני זה ייעשה כאשר גם אתם תדעו, במלוא האני.

אנו אוהבים אהבה....לכן, אנו אוהבים אתכם.

בלוסום: אוה! מתקדמים מהר וחלק! באהבה ובתודות.


הפכו כל יום ליום אנושות מאושר (Happy Human Day).

 http://www.youtube.com/watch?v=5_DDBfwTX1g&feature=youtu.be

בבקשה בקרו בשנית את התפילה "אנו משני המשחק" באם מצב הרוח לוקח אתכם... לשמור על האנרגיה גבוהה כפי שאנו יכולים.http://youtu.be/MYeqbshjgmA  .

הקישור לכל ה YouTubes של בלוסום:

 http://www.youtube.com/user/isjaabmo


Website: Blossom Goodchild
Hebrew translation: GiliShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge