Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > עברית > Blossom Goodchild - November 8, 2017


מסר של Blossom Goodchild מיום 8 בנובמבר 2017

בלוסום: ברכות לכם, בכול מקום בו אתם נמצאים!

פדרציה של אור: אנו נמצאים "כאן" ברגע זה אתך.

בלוסום: האם אתם נמצאים גם במקום אחר?

פדרציה של אור: אכן. כיוון שכמו עם האנרגיה של ענן לבן  (White Cloud) אין אנו רק מוגבלים, כפי שאתם "מאמינים" שאתם.... בהיותכם רק במקום אחד בעת ובעונה אחת.

בלוסום: אין זה שאני מאמינה שאני מוגבלת... רחוק מזה. זה רק שאני די לא השתלטתי על שינוי המיקומים אנה ואנה בהתאם לרצון... עדיין!

פדרציה של אור: את תשתלטי. רבים משתלטים!

בלוסום: רמזים על איך?

פדרציה של אור: ללא ספק...."אמונה".

בלוסום: ב?

פדרציה של אור: האמת של ידע זה.

שמלווה על ידי כוונה....

שמלווה על ידי אמון של האני...

שמלווה על ידי אימון...

שמלווה על ידי ידיעה...

בלוסום: תודות. אני מניחה שזה צריך/יכול לחול על דברים כה רבים שאנו "חושבים"  שאינם נמצאים באחיזתנו?

פדרציה של אור: אכן בלוסום. נראה כי מוגבלויות היו "חקוקות באבן", כאשר אנו מסתכלים על ההגבלות שהנשמה מאמינה שיש לה.

עם זאת, זו רק הנחלת דעות במשך תקופות של זמנכם.

לכן, זה  ברמה מודעת.... כתודעה... אחד באמת יודע שאין להם יכולות אלה.

אחד באמת מאמין לכך.

בדרך זו.... זו הסיבה מדוע אנו אומרים ... "חקוק באבן". עם זאת, מה שובר אבן לאורך זמן?

בלוסום: מים. ובמטפורות של ענן לבן (White Cloud) ... מים הינםאהבה.

פדרציה של אור: ובכן נשמות יקרות... ככול שאתם בוחרים יותר ל.... לתת/להציע.... יותר אהבה לאני... ככל שהאבן תישחק יותר ותאפשר לכול שהיה בה להתפזר... לנקות... ובמקומה... להציג מחדש לנפש... להווייה מאוד... את מה שהינו אמת. את מה שאחדיודע עכשיו שהוא אפשרי.

האם לא אמרנו פעמים רבות... כול דבר הוא אפשרי? עם זאת, מוגבלויותיכם מנעו מהזדמנויות מ"להגיע אל האור".

בלוסום: זהו מעבר "חלק" ונאה לשאלה שנשאלה. אתם דברתם לאחרונה על מתן ביטוי והתמדה ברטט הגבוה. עם זאת, איך זה תמיד אפשרי, כאשר אנחנו מופגזים עם "מה" שמנמיך את האנרגיה שלנו ואולי אכן, המאוד מחשבותינו? אתם מדברים על רצון חופשי; עם זאת, האם יש לנו למעשה אותו, אם הווייתנו מטופלת עמו?

הג'נטלמן שאל, אם הישויות בעלות הרטט הנמוך בפלנטה שלנו יכולות להפריע לישויותינו בדרך זו.. אזי אנו אולי נוכל להניח כי כול חיי בני האדם יהיו מאושרים כי אתם תתערבו ותפריעו עבור הטוב הגבוה ביותר של הכול... ואתם הייתם מחזירים את הרצון החופשי שלנו... (וזו הסיבה מדוע אתם אומרים שאתם לא תפריעו)... די דרך ארוכה ומפותלת לי לבטא זאת!

פדרציה של אור: ראשית, היינו אומרים כי... מחשבותיכם, מצבי הרוח שלכם, מחלותיכם וכו' מושפעים  ממה "שיורד" לתוך המאוד אוויר שאתם נושמים... על ידי אלה "הרוצים" לשלוט על ההמונים.... למרות שאין אנו בטוחים על תוצאתם הסופית... כיוון שזה לא יכול להתרחש...

כיוון...שאתם.... כול אחד מכם... אתם אור.

אנו מבקשים בלי כוונות.... עבורכם... כול אחד... להכיר בכוחו של האור שלכם.

באופן בסיסי... ואנו מתכוונים... למעשה בבסיס האני... אין אתם יכולים להיות נשלטים.

אתם יכולים להכיר "בניסיונות" ובעשותכם זאת...השתמשו באור שלכם כדי לשנות את המחשבות מסביב.

בלוסום: עם כול הכבוד.... מה לגבי רוצחים... אשר פשוטו כמשמעו מתוכנתים? ראיתי סרטים תיעודיים על היפנוזה וכו'...ואני צריכה לא להסכים אתכם!

פדרציה של אור: כיוון...שאתם לא רואים זאת כפי שאנו רואים.

בלוסום: לא! אני רואה זאת כפי שאני עושה! לכן איך הייתם עונים על כך?

פדרציה של אור: אוה, בלוסום היקרה. איך נענה לך לכך? כיוון שזה בוודאי יפתח "קופת שרצים" ואנו גם מודעים, על מה "שומר אותך בטוחה" בתוך מה שאנו מעניקים.

כדי לענות לכך היינו אומרים... "נעשים הסכמים"... ברמת הנשמה. עבור ההבנה של עניינים מעין אלה... לא יהיה/לא יכול .... להיות הגיוני על בסיס יום יומי.

בלוסום:מה שהינה הדרך היחידה  בה אנו יכולים לראות דברים!

פדרציה של אור: בדיוק.... וזו הסיבה מדוע זה כה קשה לתאר ולהסביר. אנו נמשיך בהתייחס למה שדברנו עליו... אותה נשמתכם... מי שאתם באמת ... היא אור.

אור זה... אם נשתמש במילה...מנצח/כובש... כול דבר... כול פעם. כן, אתם יכולים לעלות עם אלפי תרחישים שאתם חושבים כי הם מוכיחים אחרת. עם זאת, קחו זאת מאתנו, אם אתם בוחרים... כי אור הינו הכוח.

לאור יש את הכוח על כולם.

נחזור לשאלתו של הג'נטלמן... יש היגיון ברמת הפלנטה באשר מדוע אין אנו "מובן מאליו" מתערבים. עם זאת, דעו זאת כאשר אנו אומרים... בדרך עדינה יותר, חשאית יותר... אנו עושים כה הרבה יותר מאשר זה ידוע לציבור. כיוון שזה לא יכול להיות כך... עדיין!

הרבה הופסק על ידנו כי זה אסור ולכן, לא התרחש. בהתייחס... לזיהום(?) הפלנטה בדרך הרבה יותר מתמודדת מאשר זו המוצגת עכשיו.

הרבה נמנע מאיתנו... שצריך להגיע "אל האור" בימים העתידיים. ואתם תראו כי "אותם אלה" מחוץ לפלנטה שלכם סייעו כבר מאוד... ויש הרבה  יותר היכן שזה מגיע ממנו!

בלוסום: האם אין זה לוקח את הרצון החופשי שלנו?...כיוון שאתם אומרים כי זו הסיבה מדוע אינכם יכולים להפריע. עם זאת, אתם מפריעים.... לכן... לכן.... אני מאבדת את העלילה כאן!

פדרציה של אור: היינו אומרים רצון חופשי "של מי"?

בלוסום: מישהו הוריד אותי מהקרוסלה הזו! לכן, אני בוחרת לאפשר לכם "לזרום" במשך זמן מה ואני לא אפריע ולכן, אבלבל את עצמי ואת כולם!!!

פדרציה של אור: הרבה תודות.

ישנם זרעים במקום שנזרעו בעיתוי אלוהי על פני הפלנטה שלכם.

זרעים אלה הם אתם!

אתם השומרים של עצמכם. אתם אלה אשר חייבים לשמור על זרעים אלה מושקים בטוחים ומוגנים מגורמים שעשויים להזיק.

ובעשותכם זאת... זרעים אלה "פורחים" לתוך המלאות של עצמם ונפתחים... מייצרים/מציגים... את הפוטנציאל המלא שלהם.

כאשר/כש....זהו זה.... מוכר/מורגש/מוכר... על ידי האני שלו... מטמורפיזם(התמרה)(?) קורית.

בתוך "אבולוציה" זו של הכוח האמיתי של האני מתעורר לתוך אור-השמש.

כשאור השמש מספק חומרים מזינים בתוך קרניה.... הפרח  אינו יותר רק פרח....

הוא הופך....

היופי של האור בעצמו.

האם יודעת את מהי המשמעות של זה?

היופי של האור בעצמו?

המשמעות היא...

המלאות של העצמי של אלוהים.... על פני כדור הארץ... בתוככם.... הוויה!

הרגישו מילים אלה שאנו מבטאים. אנו מבקשים מכם לא פשוט לקרוא אותן... קחו אותן לתוך לבכם... לתוך העמוק של ידיעתכם.

שתו פנימה את הרטט שלהן והפכו אותן להכרה עמוקה של מדוע אתם!

הרגישו את זה עכשיו.... שאפו פנימה עכשיו.... ברגע זה ממש.... את האמון של מה שאנו אומרים.

שאפו זאת פנימה....

שאפו זאת פנימה...

שאפו זאת פנימה...

כיוון שזה בתוך הכרה זו של אלוהים.... שחי בתוככם.... שכול ביטוי של אמת יכול להיות!

זו הסיבה מדוע אתם נמצאים כאן!

האם אתם מבינים זאת, יקרים.... ברמת הליבה?

על ידי כך שהנכם אלוהים.... ומביאים ידע זה של האני "אלהאור".... אתם נוטלים גישה שונה ל"משימתכם" כאן על פני כדור הארץ.

וכול מה שאתם צריכים לעשות כאלוהים.... הוא לנשום אהבה... פנימה והחוצה.... פנימה והחוצה.

לנשום את הנשימה של העצמי של אלוהים.... אנרגית המקור.... הרוח האלוהית... של מי שאתם....

פנימה, החוצה, פנימה, החוצה, פנימה, החוצה...

זהו זה!

בעשותכם זאת...

כול דבר בחייכם.... ייפול בצורה מסודרת במקום.

כול דבר בחייכם....יתכנס כפי שזה צריך להיות....באהבה.

איך זה יכול לא להיות כך?

אף אחד/שום דבר... יכול לשלוט על נשמתכם!

אף אחד יכול לשלוט על הרצון מאחורי כול  נשימה.... מלבדכם.

וככול שאתם עושים זאת יותר.... ככל שאתם יותר מאפשרים לזה להיות.... ככול שאתם מעניקים יותר אהבה לשלמות של כול דבר....

וככול שאתם עושים זאת יותר.... כך יותר החשיכה צריכה ליפולרחוק.

כיוון שאין היא יכולה להתקיים באור מעין זה הממלא את הסביבה!

אוה! כמה אנו אוהבים אתכם, נשמות יקרות. אוה! כמה אתםאוהבים אותנו! אוה! כמה אהבה אוהבת אהבה!

אנו יודעים שאתם ערים. אנו יודעים כי רבים התעוררו במשך זמן ארוך מאוד מעין זה....

עם זאת... אנו רוצים כי תקפצו מהמיטה ותקפצו לפעולה.

כה הרבה מעין זה להשלים.... כול הנשימה הזו פנימה והנשימה החוצה!!!

אנו גם מעודדים אתכם; להתחבר עם הסיוע שלטבע יש להציע.

כיוון שזה טבעי.

היו עם זה.... היו בתוך זה.... געו בזה... הרגישו את זה... זה נמצא שם עבורכם... לסייע לפלנטה ולכול מי שנמצא עליה.

ממלכות אלה.... של/ב.... טבע, מוצגות בצורות רבות. הן בעלותרטט גבוה עוצמתי.... שם כדי לשרת.

עקבו אחרי קוים מנחים אלה, נשמות יקרות, אם נשמתכם מובילה אתכם לעשות זאת, ובדרך זו אתם תגלו כזו גדולה של האני.... כה הרבה יותר גדולה מאשר בזמן זה שאתם עדיין דמיינתם.

שמחה מעין זו נועדה למלא את הוויתכם.

שמחה מעין זו נועדה למלא את הפלנטה שלכם.

שמחה כזו נועדה להתרחש כיוון שאתם בחרתם לנשום את נשימת החיים - האור בעצמו.

בלוסום:  תודה רבה לכם.... כה רבה מאוד. האנרגיה שמילים אלה נושאות היום היא כה חזקה. ובכן.... מקנה כוח!

אני אמשיך לנשום.... כצורך... עם זאת, באופן שהצעתם... ואעדכן אתכם חברים יקרים.... באהבה ובתודות.

פדרציה של אור: בהכרת תודה גם מאתנו... עבור התענוג של תקשורת זו עם כולם.


הפכו כל יום ליום אנושות מאושר (Happy Human Day).

 http://www.youtube.com/watch?v=5_DDBfwTX1g&feature=youtu.be

בבקשה בקרו בשנית את התפילה "אנו משני המשחק" באם מצב הרוח לוקח אתכם... לשמור על האנרגיה גבוהה כפי שאנו יכולים.http://youtu.be/MYeqbshjgmA  .

הקישור לכל ה YouTubes של בלוסום:

 http://www.youtube.com/user/isjaabmo


Website: Blossom Goodchild
Hebrew translation: GiliShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge