Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > עברית > Blossom Goodchild - March 24, 2019


מסר של Blossom Goodchild - The Federation of Light - מיום 24 במרץ 2019

בלוסום: שלום לכם! אני צריכה להיות כנה באומרי כי חלק ענק ממני היה רוצה כי הלוואי שלא קפצתי בהתקשרותנו הקודמת במורד החור הזה של הארנב לגבי זמן! חלק מהמיילים שהתקבלו כה מסובכים ברצונםלדעת יותר ושאלות שמתעוררות מפוצצות את ראשי בניסיוני להבינן, אשאל אתכם ואקבל תשובה אולם... אני מוכנה לנסות... הבה נראה איך כול זה מסתיים... האם נוכל? הזמן יספר לנו!

פדרציה של אור: אכן. עם זאת, בהבנה כי לא כול דבר לגבי נושא זה יכול להיות מובן "בזמן שלכם"... כיוון שכמה מושגים במילותיכם נמצאים מחוץ לטווח של הסבר. ראשית... אפשרו לנו לקדם בברכה אותך כשאנו "קופצים ביחד במורד חור הארנב".

בלוסום: יש לי את האת חפירה שלי כשאנו חופרים עמוק יותר והבאתי אתי מקדחה פנאומטית לצורך מדידה טובה, ובתוספת 10 קילו של גזרים פריכים. הבה נלך.... 1 2 3.... כאשר אנו "זוכרים" את  ילדותינו,  האם זה "כי אז עכשיו" עדיף מ"עכשיו" הרגע שעכשיו? איך נבין הרבה יותר את הזרימה של עכשיו, כיוון שאפילו המילה "זיכרון" מתייחסת לרגע שאינו עכשיו (זמן!).

פדרציה של אור: ובכן, אפשרו לנו לעקוב בשנית אחר האפשרות/הידיעה כי כול דבר מתרחש בבת אחת... והוא כך. כאשר אתם מרגישים כי אתם מעלים זיכרונות/נזכרים במשהו "בעברכם"....שהוא למעשה גם עכשיו... אתם רק "מקפצים לתוך" מרחב זה בגלובוס וזוכרים מתי מיקודכם היה שם. אתם עשויים להיזכר מחדש בזמן כשהייתם בני ארבע או חמש... הייתם צעירים יותר... אתם עשויים גם "לצעוד לתוך מרחב" כאשר אתם בני תשעים... אשר בהבנתכם לא התרחש עדיין. עם זאת, זה נמצא שם בגלובוס... ביחד עם כול האפשרויות האחרות של החיים עצמם.

הכיני את האת חפירה שלך, בלוסום!  בשל העובדה שאתם "בזמן זה" חווים פיזיות בתוך גוף של בשר ודם על פני הפלנטה כדור הארץ... אתם בהבנה כי "בשר ודם" זה צריך להיות אתכם על מנת לפגוש "כול נתיב". קחו את עצמכם מחוץ לגוף האנושי ואתם חווים "פורמט" שונה לגמרי של העצמי.

אנו  מנסים לתכנן דרך להסביר בצורה ברורה יותר.

כאשר סרט מיוצר.... כול דבר, כול סצנה בסרט זה נמצאת באותה יחידה של הסרט. זה הכול שם.... ועם זאת, אין אתם יכולים לצפות בכול סצנה בבת אחת. אם אתם מאיצים קדימה או מריצים אחורה... אתם יכולים "להיכנס לתוך" סצנה שונה, עם זאת, היא עדיין באותה יחידה של הסרט.

זו הדרך בה אנו מנסים לתאר את הגלובוס. יש שם הכול ועם זאת, זה תלוי על "מה שאתם צופים" בכול מיקוד נתון של חווייתכם. לכן, ניתן להשוות "היזכרות" של אחד לצפייה שכבר צפיתם בסצנה זו.... או מריצים חזרה לאותה סצנה וחווים אותה בפעם הראשונה.

בלוסום: אוקיי.... איני יודעת מדוע, עם זאת אני יכולה להרגיש את הצורך לשאול את השאלה.... האם אתםנמצאים בגלובוס זה?

פדרציה של אור: לא.... אנו נמצאים מחוץ לו. אפשרו לנו להציג אפשרות אחרת. הווייתכם  יכולה או להדהד עם זה או....

בלוסום: עצרו! אני צריכה הפסקת גזר!!

פדרציה של אור: אכן. אפשרו לנו להצר גלובוס זה למטה לתוך חלקים.

בלוסום: חכו! איך אתם יכולים לא להיות בו? כיוון שאמרתם בשבוע שעבר כי הוא אוחז כול דבר בו.... כול אפשרות.

פדרציה של אור: היינו אומרים כי אנו חשבנו על חלקים שאנו עומדים לדבר עליהם.... זהו כזה נושא מסובך והיינו גם אומרים, בלוסום... הרגשנו כי "מוחך" חשב במונחים של גלובוס זה, מדברים על "זמן" זה שהינו קשור לפרדיגמה ארצית.

בלוסום: אתם צודקים. אני עדיין במרחב המחשבה של כול דבר בתוך התוחלת האנושית המתרחשת בתוך הגלובוס... לא חשבתי מחוץ לריבוע, כביכול.

פדרציה של אור: ובכן אפשרו לנו להמשיך הלאה לגלובוס  "בתוך הגלובוס".

בלוסום: אפשרו לי להוסיף כוח למקדחה!

פדרציה של אור: ובכן, אפשרו לנו לשים את הגלובוס שהייתם מסווגים כחוויית כדור הארץ לתוך גלובוס בתוך גלובוס המושלמות/ כול דבר. כי זה "נסיגה חזרה" לתוך נושא "הזמן" בו התחלנו במקור את השיחה. אתם יכולים "לסווג" גלובוסים רבים של כול החוויות המגוונות שגם נמצאים במארז בתוך הגלובוס הענק שהינו הכול.

לכן נכון לעכשיו... אפשרו לנו להתרכז על "זמן הגלובוס כדור הארץ" ואולי לשאול אותנו שאלה מתאימה שנשלחה אלייך.

בלוסום:  אוקי. אני מנסה לתמצת אותה... מה שאינו קל. בעיקרון... איך אחד מבקר פיזית ומגיב פיזית לכולאדם בהיסטוריה שנוכחותו הפיזית לא נמצאת יותר כאן?

פדרציה של אור: כיוון  שהאנרגיה שלהם עדיין בגלובוס. קחי את מקדחתך! אור-נשמה הוא תמידאור-נשמה מהמקור. זו המהות של.... מי/מה... כול דבר/כול אחד... שהוא. זרימת המקור של אנרגיתאור-אהבה שיכולה להיות מותמרת לתוך כול דבר ושום דבר.

בתוך  הגלובוס כדור הארץ שלכם.... שעליו כול החוויות הארציות מתרחשות בבת אחת.... כולל מה שאתםמרגישים שעדיין לא "התקדמתם" אליו בנוסף למה שאתם מרגישים כי כבר התרחש, (עם זאת, שניהם נמצאים רק שם בגלובוס, יחד עם כול האפשרויות האחרות והמצבים המקבילים של כול חוויה בציפיות המרובות). לכן, בתוך הגלובוס כדור הארץ שלכם... אתם לוקחים בחשבון כי כאשר נשמה עוזבת את הפיזיות שלה היא לא נמצאת שם יותר. כי אולי, הלכה לעולם אחר... שיש לה... עם זאת עולם אחר נמצא בתוך  גלובוס כדור הארץ... כאשר אחד בוחר לחוות את המושלמת של כדור הארץ/בני אדם. אור-הנשמהיכולה לבוא מחוץ לגלובוס כדור הארץ.... כאשר היא בוחרת.... עם זאת, חותם האנרגיה שלה יכול להיות "מופעל" בכול זמן.

בלוסום: דברו אתי על חותם האנרגיה, בשעה שאני מכרסמת גזר נוסף....

פדרציה של אור: ייתכן שיהיה לך צורך בשלושה! ניסינו להסביר קצת לפני שאת "שוכנת כבני האדם" בתוך הולוגרמה. לכן... יכולנו לנסות לבטא זאת... עם זאת, בבקשה אל תיקחי זאת פשוטו כמשמעו... אנומאמינים בהבנתך העמוקה שתיכנס לפעולה... בדומה לרובוט  שכוחו אוזל.... או  נסגר. לכן, ב"השוואה" זו, כאשר נשמה "עוזבת את הגוף".... היא יכולה להיות "מוצתת" שוב בכול רגע ולהפוך למופעלת , אפילו באמצעות הנשמות המרגישות כי "האדם" לא נמצא יותר "כאן על כדור הארץ אתם"....יודע כי הן נעלמו.

בלוסום: אני מבינה זאת.... מה שאיני מבינה  זה איך ליצור את השאלה הבאה. לכן, נכנסת לתוך מה שהייתי מחשיבה שהינו בן מאה שנה בעבר.... האם אני מופיעה לתוך "כול אחד" כפי שאמרתם בפעם האחרונה שזה אפשרי .... או, האם אני מפעילה את חותם האנרגיה של "עצמי? מישהו אחר?" אוה, מקור ברווז יקר! לחור הארנב יש כה הרבה מנהרות... ולאף אחת מהן לא כתוב "יציאה" עליו.

פדרציה של אור: האם את זוכרת את החיבור האחרון, בלוסום, שאמרנו כי לא נוכל להסביר את הכול, מכיוון שזה מחוץ לעולמות ההסבר הקיימים באמת המוסכמת האנושית שלך?

בלוסום:  ובכן כן, משהו לאורך שורות אלה. אני מרגישה בשלב זה שהגענו בנושא זה לשיא שלנו ואני יודעת כי רבים יגידו.... "מה...... אנו רק  התחלנו". אני מבינה זאת. עם זאת, נכון לעכשיו, בראש שלי, ביכולות ההבנהשלי במוח שלי.... הייתי רוצה לעזוב זאת כאן. אני מרגישה כי נתתם לנו מזון כה רב למחשבה וכי אנו צריכים לקבל את מה שאמרתם.... ולהרהר בכך. כן, שאלות רבות תעלנה.  עם זאת, אני גם מרגישה כי אין אנו יכולים להיכנס למרבית המנהרות מכיוון שהן מעבר להבנתנו "במרחב זה" כפי שאמרתם. איך אתם בחורים, מרגישים לגבי זה?

פדרציה של אור: אנו מסכימים,  בלוסום.  אינך נמצאת כאן בהכרח כדי להבין את כול זה... אין זה המקום בו המיקוד צריך לנוח. את בחרת לבוא לכאן ולהתמקד בלהיות האור ולהפיץ את האור ולנבוע את האור שאתם. יהיה "מרחב" בתוכך כשאת לא של הגלובוס הארצי... שיבין כהרף עין כול דבר לגבי "נושא זמן הגלובוס". אתם רק תרגישו זאת ותבינו זאת.

עד אז...אנו מדריכים אותך אל שלט "היציאה" ונפרדים בחיבה עד להתקשרותנו הבאה. אנו נהנים להרחיב את יכולות/אפשרויות המוחות..... עם זאת, אנו גם מודעים על מגבלות מסוימות בגין המידע הניתן. לא בגלל הסודיות בכול דרך... עם זאת, בשל המציאויות הבלתי ניתנות לביטוי של "מה יש". אפשרו לנו לקחת אפשרות זו כדי להציע הכרת תודה כנה לכול אחד... עבור ידידותכם והאהבה כלפינו. זה מתקבל ומאושר בחן.

בלוסום: כנ"ל, חבריי.... מכולנו כאן למטה. בהכרת תודה, בשירות אוהב... אני (I AM).


בבקשה בקרו בשנית את התפילה "אנו משני המשחק" באם מצב הרוח לוקח אתכם... לשמור על האנרגיה גבוהה כפי שאנו יכולים. http://youtu.be/MYeqbshjgmA  .

הפכו כל יום ליום אנושות מאושר (Happy Human Day).

 http://www.youtube.com/watch?v=5_DDBfwTX1g

הקישור לכל ה YouTubes של בלוסום:

 http://www.youtube.com/user/isjaabmo


Website: Blossom Goodchild

Hebrew translation: Gili
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge