Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > עברית > Blossom Goodchild - January 20, 2018


מסר של Blossom Goodchild מיום 20 בינואר 2018

בלוסום: הלו שם, בשנית. אני שמחה להיות מסוגלת להיות לסיוע לכם בכול דרך שאני יכולה, כיוון שאני כה נהנית מאוד משיחתנו. אני יודעת מעט מאוד מאוד על בינה מלאכותית (במ). כמה כתבו ושאלו אם אתם יכולים לדבר על כך. האם זה יהיה משהו שאתם יכולים לפרט אותו?

פדרציה של אור: ברוכה הבאה, בלוסום היקרה. אכן, ברוכים הבאים כול אלה הנתקלים במילותינו ולכן, אהבתנו.

בינה מלאכותית הוא נושא מעניין. כך שבאמצעות האחד, עכשיו כש"משחק" זה נמצא ברמה גבוהה יותר של עצמו, הוא יכול לנהל למעשה שיחה עם "רובוטיקה" זו... כיוון שבמהות, זה מה שהם וכול מה שהם.... יוכלו/יכולים להיות אי פעם. זה מה שמופק מיסודות ממוחשבים ... אף פעם לא יכול/ אף פעם לא יוכל.. שתהיה להם נשמה. זה הדבר החשוב ביותר שאתם צריכים להבין בהתייחס ליצירה זו.

זה היה פעם בעולמכם לא כול כך מזמן, כאשר אחד התפעל מהעובדה כי "הם" יכולים לנוע, או לטאטא, או לדבר מתוך תוכנות של מילים וכו'... ועכשיו הם  הותנו "לחשוב". לוקח אותם לתוך לקטגוריה שונה לחלוטין מהרובוטים הבסיסיים מאוד שאחד התחיל אתם והוצגו לו.

נשמות יקרות, כמוכם... "החשיבה"... יכולה ללכת בדרך זו או אחרת. ישנם אלה שאומרים כי מנגנונים חכמים אלה מתוכנתים רק כדי לעשות טוב. אנו יכולים, בדרך של בדור חלקי, לומר את אותו הדבר לגבי עצמכם. כיוון שבהתחלה... ידעתם רק על זה, כיוון שהגעתם מ"הבית" שהיה רק מזה ולכן, לא ידעתם שום דבר אחר.

זה... הוא/היה... על ידי חופש הבחירה.... רצון חופשי.... ששינה את הפרוטוקול של בן האדם לתוך מצב יותר "לא מסודר" של הוויה. באותה דרך...רובוט עשוי להיות מותאם ל... להיות/לחשוב... רק על הצד המואר (חצי הכוס המלאה), בשל ברירת המחדל של המתכנת ששם במקום הבנות מעין אלה. עם זאת, כפי שרבים כבר חשבו על .... "פעולות" אלה, רק צריך לשים אותם במקום בידיהם של אלה אשר סדר היום שלהם  אינו עבור הטוב הגדול ביותר, ועולמכם ימצא את עצמו אפילו בצרה עמוקה יותר!

בלוסום: ובכן, האם זה דבר טוב או דבר רע?

פדרציה של אור: לא זה ולא זה. זה בדיוק  אותו "הדבר"! מבחינתנו, כל עוד אנו מבחינים, כל עוד אנו יודעים.... עולמכם מוביל לתוך זיקה בהירה יותר הנושאת אתה לכן, נשמות מוארות ומחשבותיהן.

שמרו על ידע זה במוח.... שמרו נוסף לכול מה שאתם יודעים.... אחד יתמקד... על/ב... האור, לא החושך. לכן, ביצירה עבור האני של "האחד"... עולם גדול יותר של אהבה... בתוך אהבה.

ל"אנשים" רובוטים אלה אין מצפון. המצפון מורגש. הם לא יכוליםלהרגיש. תמיד, יהיה לכם עדיפות כיוון שאתם יכולים להרגיש.הרגשה היא המהות של מי שאתם. היא הגלאי שלכם... המדריך שלכם.

נשמות יקרות, אם אתן יודעות עמוק בתוך הווייתכם כי אתם מובילים לעולם בהיר יותר וכי אתם מביאים את הפלנטה שלכם ביחד אתכם.... אם אתם יודעים את זה בוודאות עמוק בתוך הווייתכם... אזי צריכה להיות מעט דאגה על דברים שהולכים עקום בתוך יצירות אלה של מתכות וכפתורים!

המיקוד של אחד היא וצריכה להיות באור.... שמוביל אחד קדימה לתוך חלומות שעדיין בלתי נראים. חלומות שהם רק ממציאויות טובות ובהירות יותר. ישנן בחירות של חלומות. ישנן בחירות של מחשבות. ישנן בחירות של התנהגות. ישנן בחירות בכול הדברים.

בחרו להתמקד, בחרו לדעת כי "פלאות" מכניות של בינה מלאכותית....ניתנים לשימוש כדי לסייע לעולמכם מאוד. הם יכולים להפוך לחבריכם... במובן מסוים.

יכולים אנו לתמרן את רכבת המחשבה יחד עם הידע כי אתם עצמכם "מעלים באוב" את דפוסי המחשבה אשר צריכים להתמקד בצד המואר של החיים.

בשנה חדשה זו לפנינו.... אתם תבחינו את עצמכם משתנים כה הרבה, בכה הרבה דרכים.

הבינו, כי מה שאתם עכשיו הולכים לקראתו הולך להיות בקצב מואץ בתוככם.

דברים רבים מאוד יוצגו לכם שלא "חשבתם עליהם" לפני והאופן בו אתם מנהלים את דפוסי המחשבה על כול הדברים החדשים, יגרום כמעט לשינוי מיידי.... שדרוג של האני.

ערנות של מערכת המוח היא בעלת חשיבות עליונה להתקדמותכם, חברים יקרים. כשאתם נשארים עירניים לכול מה שמציג את עצמו שיותר לא משרת.... ומפרק מיידית את "המבנה" שלו.... אתם תמצאו את עצמכם מוגבהים במידה כזו במרחב זמן כזה קצר שזה יפתיע וידהים אתכם.

לחצו על ההילוך אשר רק משרת. אתם מוכנים עכשיו להיכנס לתוך אזור "מלוא המהירות קדימה". אתם יכולים לשלוט עכשיו עלשליטתכם... אם... אתם יודעים כי אתם יכולים.

המפתח, נשמות יקרות, ביוזמות העתידיות שלכם הוא לדעת כמהאתם אינטליגנטים ומדהימים.

האם אתם חושבים כי רובוט שמתוכנת.... שתוכנת על ידי בן אדם יכול להיות יותר אינטליגנטי מאשר המתכנת עצמו?

כול אחד מכם.... כול אחד מכם הוא.... הורכב/נוצר על ידי/של/עם... אינטליגנציה אלוהית. מוחכם, כפי שאתם יודעים, אינו בשימוש בקיבולת המלאה שלו. הרבה הושבת. עם זאת, היינו מוסיפים כאן, הרבה מזה הושבת על מנת להגן עליכם. כיוון שבעולם זה שהותאם לאחר מכן על ידי אלה הרוצים אלוהות שאינה מתפקדת.... השליטה(?) של האני יכולה להוכיח שהיא מסוכנת מדי "להפעלה".

כשאתם מתעוררים אל האמת.... באמת... אחד יוכל להתחבר מחדש להרבה ממה שנותק ולהשתמש בו לצורך שירות.... ואכן, היינו אומרים כיף.

אל תשכחו לגבי הכיף!!

יותר ויותר.... מהאני זוכר את האני.... יותר ויותר מהאני הופך לאני האמיתי שלו.

הו! נשמות יקרות... התמקדו לא יותר מדי.. על כול מה שלמדתם בהתייחס ל‘Mr Nasties’! הם טופלו ויטופלו על ידי אלה אשר תפקידם הוא לעשות זאת.

הישארו באור שלכם והתמקדו בו.

דעו  כי תפקידכם, אם זה יהיה כך.... הוא להאיר כאב וסבל באמצעות החלפתם בשמחה.

הפילו את קירות הלבנים והטיח והחליפו אותם בגפנים ורודים כדי שאחד ישאף וישפר את הנשמה.

כול אחד מכם  הוא ער עכשיו.... לעובדה... כי שינוי אכן מתרחש בפנים.

אף על פי שאתם עשויים לא להיות בטוחים על תפקידכם למעשה... אתם בוודאי בטוחים שיש לכם תפקיד... כיוון שאתם יכולים להרגיש את הידע הזה מרגש בתוככם.

יותר חזק עכשיו, אתם הופכים למודעים על השוני בתוך מחשבותיכם והווייתכם.

יותר באומץ עכשיו, אתם יוצאים ומעניקים את האמת שלכם, מבלי להתחשב בתוצאה. כיוון שאתם הופכים לידענים ולא מאמינים ולכן, לא יכולים לעשות שום דבר אחר אלא לעמוד איתנים בידיעה זו.

רבים עכשיו מתעוררים ומחפשים את אלה אשר התעוררו לזמן מה, על מנת שיודרכו על ידם.

אתם המאסטרים של גורלכם. עם זאת, אתם גם המתכננים של העתיד.... ביחד כאחד.

כיוון שהוכרז לפני שהגעתם.... כי תוכנית אלוהית זו בה כול אחד מכם משחק תפקיד חשוב.... תתרחש בתזמון אלוהי... כיוון... שכול אחד מתאחד במחשבה... ובאמת של אהבה.

מה שפעם דכא את לבכם... עכשיו הווייתכם יכולה לנער מעליה כה מהר הרבה יותר מאשר פעם יכולתם לגרום לכך. אתם חייבים להכיר בכך... האם לא כן?

שינויים אלה.... ניתן להבחין יותר ויותר בשינויים אמיצים ומעודדים אלה בתוך האני.  הם, בתורם, מאפשרים לכם להגיב לקריאתכם כלוחמי האור של כדור הארץ.

חלוצי המסע של גאיה קדימה...

במסעה הביתה.

רק בתקופה קצרה של זמן, מאז סוף השנה הקודמת ותחילת השנה החדשה... היה שינוי שאין להכחישו באנרגיה. זה  חזק יותר ועוצמתי יותר. אתם יכולים להרגיש זאת... מכיוון שאתם יוצרים אותו!

כה הרבה מתרחש הכול בבת אחת.... ברמות כה רבות ושונות. נעלו את מגפי המלט שלכם כדי לשמור עליכם מקורקעים, עם זאת, החליפו אותם עם כנף נוצה כאשר אתם נמצאים במצב לעשות זאת... כך שהווייתכם יכולה לחוות גם את האור של עצמה.

הנה  זה מגיע, אנשי כדור הארץ.

אתם יכולים להרגיש זאת בתוככם.... שינוי זה באנרגיה...זה, אוה אנרגיה כה פועמת בעוצמה מאוד שעוברת דרך הווייתכם והופכת אותה "לבית".

בלוסום: כן, אני למשל יכולה להרגיש זאת וזה באמת מרגש מאד מאוד ועם כבוד.... הגיע הזמן!! באהבה ובתודות לכם. רק אהבה/נפלא.


הפכו כל יום ליום אנושות מאושר (Happy Human Day).

 http://www.youtube.com/watch?v=5_DDBfwTX1g&feature=youtu.be

בבקשה בקרו בשנית את התפילה "אנו משני המשחק" באם מצב הרוח לוקח אתכם... לשמור על האנרגיה גבוהה כפי שאנו יכולים.http://youtu.be/MYeqbshjgmA  .

הקישור לכל ה YouTubes של בלוסום:

 http://www.youtube.com/user/isjaabmo


Website: Blossom Goodchild
Hebrew translation: GiliShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge