Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > עברית > Blossom Goodchild - January 6, 2018


מסר של Blossom Goodchild מיום 6 בינואר 2018

בלוסום: שנה חדשה מאושרת וכול הג'אז הזה! היום אני פתוחה לקבל את מה שאתם מעניקים באמצעות אהבה כדי לסייע לכולנו, באמצעות מה שנראה שזו הולכת להיות שנה מלאה בשינויים. אם לשפוט ממה שאמרתם בפעם האחרונה!

פדרציה של אור: ברכות מגבוה! אנו מתענגים בכול תקשורת שיש לנו אתך ומרגישים עכשיו את הצורך להגביר את מה שאנו מעניקים, לתוך יותר מצב של "סיפור".

במשך מאות שנים, זה היה ידוע כי "ישויות ממקום אחר"... "מחוץ למערכת שלכם"... ביקרו את הפלנטה שלכם. החלטות רבות נעשו ותוצאות רבות נגזרו לטובה, מבחירות מעין אלה.

נשמות יקרות... עכשיו...בימים אלה לפנינו... אפשרו לכך להיות ידוע כי לא תהיה יותר סודיות. זה חלק מהתוכנית האלוהית עבור עולמות שיתמזגו. עבור נשמות להשתלב, לא משנה מהיכן הן, איך הן מופיעות או אכן, מה הן בחרו לקיים.

בלוסום: למה אתם מתכוונים על ידי "מה הן בחרו לקיים"?

פדרציה של אור:  בכך, שהשינויים שעומדים לקרות בתוך העשור הבא, ישנו את עולמכם, כפי שהוא עומד היום, ללא הכר... עבור הטוב.

כמובן, יהיו "תפריטים"  שאינם מתאימים לכול. עם זאת, יהיה גם במקום, מבנה  שכול נשמה תכיר כשיפור למערכת שבה אחד מוצאים את עצמם בתוכה.

בלוסום: אתם משתמשים במילה "מערכת"?

פדרציה של אור: אכן.  כי חייבת להיות במקום מערכת שעובדת... עבור הכול. כיוון שכול נשמה נכנסת לתוך השלום של עצמם, כיוון שכול אחת וכול ישות על פני הפלנטה שלכם מרגישה את האנרגיה החדשה כשהיא מתמקמת בפנים ועל פני אמא כדור הארץ... שם תהיה... שם רק יכולה להיות... מערכת לוגיסטיקה, על מנת  שזרימת "החיים עצמם" תתפקד באופן טבעי.

הרבה, כפי שאמרנו, עומד "להיחשף"....וכאשר זה נחשף...וזה יהיה... אחד... יותר לא/לא יכול יותר...להתעורר ליום חדש מבלי לשאול את "המערכת" שאחד סגור כבבועה בתוכה. היינו מרחיקים לכת עד כדי לומר "כלואים" בתוכה.

כשהאמיתות מתגלות... יהיה הלם גדול ל"מערכת" לפעילותם האישית של אחד בודד. בראש ובראשונה, אחד  יהיה בחוסר אמון על מה  שספרו והראו להם. עם זאת, כשהאמת  תקבע מעט, כול מה "שנפתח לכם" יכול רק לגרום לשיפור נוסף לאהבה שהיא אתם.

כיוון שכאשר זה "זורח" על אחד (אחד "מבין" זאת)... באשר לבגידות שבוצעו... הכפייה... השיבוש המוחלט של מה שפעם היה... כוח מבפנים מתחיל לנוע.

כשאתם מרגישים התלהבות זו.... הכירו בה עבור מה שהיא. בתחילה, זה עשוי להציג את עצמו היטב לכם ככעס שאף פעם לא חוויתם. כיוון שבאמת, ישותכם  נפגעה. עם זאת.... אנו יודעים... שאתם על פני הפלנטה שלכם בזמן זה בשל סיבה.

וסיבה זו היא לנקות את כול האנרגיות המעורבות בבגידות מעין אלה ולהביא את עצמכם ואת הפלנטה שלכם חזרה לתוך צורת האור כפי שהיתה.

עם זאת...זה יהיה שונה. כיוון שהאור עכשיו.... שהינו אתם... למה שאתם הפכתם.... חזק יותר מאשר הוא היה אי פעם.

זו הסיבה מדוע אתם נמצאים כאן. אתם אמרתם שהמתנתם והמתנתם למשהו שיתרחש. ובכן עכשיו, חברים יקרים... זה מתרחש!

הביטו מעבר למה שמספרים לכם באמצעות אמצעי התקשורת שלכם. הביטו לתוך לבכם והרגישו את מה שאתם יודעים שעומד להתרחש ושלחו לו אהבה.

כיוון שאהבה נשמות יקרות.... דרושה עכשיו, יותר מתמיד.

בלוסום: אני יכולה להרגיש כזו התלהבות בתוכי מהאנרגיה שלכם. כאילו הר געש עומד להתפרץ.

פדרציה של אור: והוא מתפרץ.

במשך זמן כה רב עד עתה, הגענו עם מסרים כדי לעזור לכם למצוא את האני האמיתי שלכם.... להתגלות באור מהדחיסות בה אתם שוכנים.

חלק מכם מצאו את עצמכם "משועממים" עם מה שאנו בחרנו לומר. עם זאת, הפכנו זאת למשימתנו להמשיך לשחק את אותו התקליט, עבור כוחכם, עבור הבנת נשמתכם... עבור שיחת ההשכמה בתוככם... להביא אתכם למאוד מצב זה בו אתם תמצאו את עצמכם בתוכו כשהימים חושפים יותר ויותר.

חלק ירגישו שאין הם רואים טעם להמשיך.... כיוון שהשקרים בהם הם הוזנו הגיעו כה עמוק לתוך ישותם כדי להבין "כי זה לא איך שזה"...נעשה יותר מדי עבורם "להסתובב". לחלק... לחשוב "מחוץ" לקופסא יהיה פשוט קשה מדי עבור מחשבתם, ליבם ונשמתם להבין והם ירגישו כזה בלבול ומהומה בתוכם, כך שהם ירצו "לעזוב" את הפלנטה.

כול מה שעומד להיחשף הוא כה גדול  שיהיה לו את אותה השפעה על חלק. על אחרים, כפי שאמרנו, תקרה התלהבות והאני האמיתישל אחד יצוף.

תהיה ידיעה כי זמן זה הוא מה  שהמתנתם לו בפנים.

שם...לא יהיה יותר/לא יכול להיות יותר... להיות עייפות, חוסר התלהבות לגבי חייו של אחד.

חייו של אחד, נשמות יקרות... צריכים להיות/יהיו... ביטוי של אלוהות בצורתו הגבוהה ביותר.

חייו של אחד, נשמות יקרות... צריכים להיות/יהיו... שמחה בתוך כול נשימה.

הבינוניות... החלק הארצי של מה שצריך להיעשות כדי לשמור את ראשו של האחד מעל המים, ייפסק.

כיוון שכאשר דברים אלה נחשפים השינוי יקרה.

לכן, אנו אומרים, כי בתחילה... זה ייראה כאילו כול דבר מאבד שליטה עצמית... וזה יהיה... הפניקס (עוף החול) בתוככם עולה...בידיעה כי הקריאה ניתנה.

מחוץ לאפר... מחוץ לנפילתה של כול המערכת שנמצאת עכשיו במקום... יתגלה...

שחר חדש.

החלקים לא יוחזרו להיות ביחד, כיוון שהחוק המפוצל לא עומד להיבנות מחדש.

עם זאת... מהתרסקות מעין זו... מערכת חדשה תונח במקום.

מערכת  שהיא עבור האנשים של כדור הארץ.

ואלה "ממקומות אחרים" יסייעו למערכת זו.

כשהקירות של אלה בעלי אור מופחת מסתתרים מאחוריהם, מתפוררים... כך גם, יהיה איחוד של נשמת מעולמות אחרים.

אלה שהמתינו מאחורי הקלעים.... אלה שהיו במצב הכן.... במשך זמן כה רב... משתוקקים לקחת חלק בבניה מחדש של המערכת החדשה.

מערכת המאפשרת לחיים לזרום כפי שהם צריכים.

נשמות יקרות... האם אתם מרגישים זאת?

האם אתם שומעים את מה  שכבר סופר לכם לפני שהגעתם לפלנטה הזו?

אתם ידעתם אותו בתוככם.... כי יש כה הרבה יותר... צריך להיות. עם זאת, אתם דוכאתם במידה כזו, כך שאינכם זוכרים יותר את האמת על מי שאתם.

עם זאת... אתם תזכרו... במידה כזו שזה יפוצץ את מוחכם!

לכן, היינו רוצים כאן פשוט לומר שוב ולהבהיר...

כי...

אף על פי "שהמכסה יתפוצץ"(ייחשף לציבור) וזה ימשיך זמן ממושך... כיוון שאין רק  "הסתרת האמת"...לא באמצעות ירייה ארוכה (לא בכול הנסיבות).... הצד שטוף השמש של הרחוב ממנו אתם חוצים, יהיה האיזון. כיוון כשאתם חייבים להתמודד עם מה שמתרחש... אתם גם תהיו יותר מאשר שמחים בקבלה של האור החדש של היום. כתוצאה מכך, מתנות של תהילה... כישרונות של מיומנויות שלא ניתן לדמיין יתעוררו בתוככם.... יוענקו לכם... בדרך כזו  שהשמחה  שהביאה ממצאים מופלאים מעין אלה, תבטל לגמרי שרידי פסולת כלשהם שנותרו מאחור מהאמיתות שהתגלו.

אתם נכנסים להתחלות נהדרות עצומות כאלה, נשמות יקרות.

דעו זאת כאמת.

לכן, אנו מבקשים מכם שוב "לקדם את המשחק שלכם".

הכינו את עצמכם עכשיו.

התכוננו בתוך נשמתכם למה שעומד להגיע... כך שכאשר זה מגיע... אתם לא נחלשים.

אתם החלוצים.

אתם מראי הדרך.

אתם משני המשחק.

אתם יודעים זאת.

אתם יכולים להרגיש זאת והכוח שבנמצא בתוככם קורא את שמכם כדי להתכונן.

לא יהיה צורך בסודיות בהתייחס למפגש "אתנו" ואלה כמונו.

הפחד ייעלם... משאיר אותנו חופשיים להיות נפוצים בשמיים שלכם כציפור על כנף.

כה הרבה לצפות לו.

אנו מלאי התרגשות ועם זאת, היינו מבקשים מכם לחזק את עצמכם. כיוון שהדרך לפנינו תהיה נסיעה קופצנית.

אנו מספרים לכם זאת, לא כדי "להדאיג אתכם"... עם זאת, כדי להכין אתכם. כיוון שכאשר דברים מעין אלה יתחילו....כפי שהם כבר...אתם תהיו מוכנים.

זו הסיבה מדוע הגעתם.

להיות לוחמי האור בזמנים אלה.

להאיר את אורכם כה בבהירות, כך שאלה שאין להם מושג לאיזו דרך לפנות, למי להאמין, מה לחשוב, להיכן ללכת.... יראו וירגישו את אורכם זוהר במהפכים ויודרכו על ידי כך... יעברו דרך, באמצעותכם.... להבנה של מה שמתרחש.

כיוון שאתם תסבירו... כי מה שמופיע כמעט כ"מצב של אנרכיה" הוא רק הדרך לחופש.

אתם תרוממו את הוויתכם באמצעות היותכם אור... וכשהאור שלכם חודר עמוק לתוך נשמתם... פחדם יירגע והם גם, אזי יבינו מה מתרחש... ובתורם יקרינו את אורם לעוד אחד שנאבד... וכך המומנטום נבנה ו...

כאור אחד... כאהבה אחת... כתוכנית אלוהית אחת... אתם הולכים באומץ קדימה לתוך שחר חדש שממתין.

זו האמת. אתם חיים בעולם שמנוהל באמצעות זמן. כול מה שדברנו ביום זה יתרחש בתזמון האלוהי.

אין אנו משתמשים במילה "בקרוב". אנו פשוט אומרים כי אין זמן שנקבע לכך. אין אנו יכולים לומר במועד זה או זה... כאלה וכאלה יתגלו. אנו... לא יכולים/לא מסוגלים... לעשות זאת. עם זאת, דעו נשמות יקרות כי "זמן" לא יהיה רלבנטי. כיוון ש"גילוי" בכול הנושאים יחשוף על ידי חתיכה אחר חתיכה אחר חתיכה ואנו אומרים לכם... אתם תצטרכו זמן כדי לספוג את כול מה שמתרחש.... אתם תצטרכו זמן כדי לקבל בחזרה לפני ה"חשיפה" הבאה וכך הלאה וכך הלאה. כול הזמן... בניה בכוח... בניה באמת... בניה באהבה.

חגרו את חגורות המושב כולם... והתכוננו להמראה!

בלוסום: או אלוהים! הביאו את האמתוואו! בכזו אהבה ובתודות לכם על צעדכם לצדנו במהלך זמנים חשובים אלה!


הפכו כל יום ליום אנושות מאושר (Happy Human Day).

 http://www.youtube.com/watch?v=5_DDBfwTX1g&feature=youtu.be

בבקשה בקרו בשנית את התפילה "אנו משני המשחק" באם מצב הרוח לוקח אתכם... לשמור על האנרגיה גבוהה כפי שאנו יכולים.http://youtu.be/MYeqbshjgmA  .

הקישור לכל ה YouTubes של בלוסום:

 http://www.youtube.com/user/isjaabmo


Website: Blossom Goodchild
Hebrew translation: GiliShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge