Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > עברית > Blossom Goodchild - June 18, 2016


מסר של Blossom Goodchild מיום 18 ביוני 2016

בלוסום: ובכן שלום! הבה נגיע ישר לכך, אם יכולים אנו? פשוט בעקבות המסר משבוע שעבר בהתייחס לכך שאמרתם שמילתכם עבור אלוהים צריכה להיות "Yahweh". בחור אחד כתב, הרגשתי שכתב זאת כמעט בהקלה, שאתם סוף סוף מעדתם וגיליתם כי אתם עצמכם הצד האפל שאתם וגברת אחרת דאגה כיוון שהיא מלווה גברת מכובדת שאמר ש- Yahwehהוא אור שווא. אני לא הייתי "מוטרדת" כהוא זה לגבי כך כיוון שזוהי "האמת שלהם" והייתי כה חזקה בשלי. במידה מה אני כבר יודעת מה אתם עומדים לומר, עם זאת אני מרגישה שזה עשוי להבהיר ולחזק את הנקודה לגבי האמת של כל אחד, לכל דבר. האם תעשו לנו את הכבוד?

פדרציה של אור: ברוכים הבאים אחד וכולם. נהנינו לשרת כפי שאנו תמיד ולתת אמינות לטיעון שעומד מאחורי המשפט שלנו כשהצענו שם זה, אשר דרך אגב, כפי שקורא אחר שאל בהתייחס לאופן הגייתו. אנו היינו אומרים ש-" Yod He Vod He" הוא הרטט המקודד החזק ביותר ב/באמצעות הקול ועם זאת, כל פרשנות נושאת עמה... את הכוונה מאחוריה.

אנו ניסע לרגע מחוץ למסלול. הבה ניקח את המילה "אלוהים". כאשר אחד נמצא עמוק בתפילה ובחסד ומדבר/מתחבר עם המקור, האל... הם מעלים את הרטט של אותה מילה בשל כוונתם... בשל אהבתם המוענקת לאלוהים. עם זאת, במועד אחר, נשמה אחרת עשויה להיות במצב רוח של זעם גדול ומשתמשת במילה דרך/בכזה כעס ושנאה... ומה שאתם מכנים "חילול השם" יכול אזי להנמיך את הצליל של הרטט של מילה זו. זו באמת הכוונה מאחורי כל מילה אשר מעלה או מנמיכה את הצורה/הקידוד המקורי.

לכן, נחזור לאלה אשר מרגישים... כיוון שזו צריכה להיותהרגשה שצריכה להיות נכונה עבורם.... ש- Yahweh הוא אור שווא או הוויה מהצד האפל אשר שעבדה את הפלנטה שלכם... רק דוגמה אחת... כל מה שאנו יכולים לומר לכך הוא...???? אנו נעזוב רגע אחד לפני שנענה, על מנת לאפשר לקורא למצוא את התשובה תחילה עבור עצמם... באמונה שהם נפתחו לעצמם כדי לדעת זאת.

בלוסום: וכמה זה מעניין שברגע זה ממש השכן מהדלת הסמוכה לביתי הוציא החוצה את מספרי הגיזום על מנת לקצץ את הגדור החייה ממש קרוב לחלון זה!! תזמון מאוד, מאוד מתסכל. עלי להמשיך בזמן אחר.

אוקיי. המשיכו עכשיו.

פדרציה של אור: אנו אומרים, שאם זה מרגיש נכון עבורם והמילים שלנו לא... אזי אל תמשיכו רגע אחד יותר לקרוא את מילותינו. כיוון, שאם הן גורמות לכם לספק או לפחד, אזי מסרינו אינם בשבילכם. כיוון שלא הגענו כדי לגרום לרגשות אלו בתוך הרגש של האחד. הגענו כדי לרומם ולתת אומץ. אולי, אולי אותו אחד מפסיק לקרוא את מילותינו לתקופת זמן... עם זאת, עשוי להגיע חזרה בהמשך הדרך ולהדהד באופן מלא יותר.

כפי שאמרנו פעמים רבות לפני כן... אנו לא נמצאים כאן כדי לזכות בנקודות. זו אינה תחרות באשר לכמה שנמצאים על הפלנטה שלכם אנו יכולים "להעלות על הסיפון". מובן מאליו... כל המרבה הרי זה משובח וזה ממלא אותנו בשמחה גדולה. עם זאת, אם זה היה צריך להיות שרק שתי ישויות קוראות מסרים אלה, בלוסום, אזי זה יגרום לנו גם להיות מאושרים, כיוון שאנו מסייעים לשני אנשים. עם זאת, בידיעה שכולם הם אחד... שלתודעה ממוקדת אחת של/בתוך/דרך/ כמו אהבה... היינו יודעים באמת ששתי נשמות אלה היו/הם חלק מהשלם ולכן, אנו משרתים את הכול.

זוהי מחשבה מאושרת עבורכם להרהר בה, חברים יקרים. כי מה שאתם עושים עבור עצמכם, אתם עושים עבור האחרים. מה שאתם עושים עבור האחרים אתם עושים עבור כל אחד. כיוון שהרטט של מחשבה/פעולה זו, למרות שמוענקת אולי רק לאחד... למעשה מתקבלת על ידי אחד... כיוון שהאחדות היא כל מה שיש שם. זהו "החינוך המעוות" שלכם, הבה נאמר, המאפשר לכם להרגיש שאתם נפרדים מזה. אתם פשוט לא יכולים להיות נפרדים.

בלוסום: תודה. האם יכולים אנו פשוט להמשיך באותה נימה בהתייחס למה שעולה בקנה אחד עבור אחד, עשוי לא לשבת עבור האחר? כיוון שאני רוצה מכם להבהיר/לדבר לגבי העובדה שאף אחד טועה או צודק בעניינים מעין אלה.

פדרציה של אור: אנו יכולים אכן לדבר על כך. למרות, שמים אלה יכולים לחדור באופן עמוק. מה שאחד בוחר להודות ולהרגיש כאמת שלהם... באשר למה שיושב נכון... או, כפי שאתם אומרים... מה שמהדהד עבורם... זו בחירתם לעשות זאת. ולהיות שם, על פני הפלנטה כדור הארץ, ניתן לכם בחן חופש זה לבחור מה נכון ומה מוטעה... בשבילכם.

הצגתה של ההדדיות שלכם ברחבי העולם באמצעות מערכות המחשב שלכם... כמו דברים רבים... יש לה את העליות והירידות.. אלה נקודות טובות ורעות. כמה מהר אחד עומד לאהוב זאת כאשר זה בהישג יד עבור כל צרכיכם, עם זאת גם כמה מהר, אחד בז ומבקש לזרוק את זה מחוץ לחלון ברגע שהוא מפקפק ואולי אפילו מאט לזמן קצר... חס וחלילה!

ככל שזה גם מציע את זה, ההזדמנות לגלות דברים רבים אשר מתרחשים/שהינם/שהיו/שיהיו... הכול מסביב לעולמכם... זה גם מעניק את ההזדמנות למידע ספקני שיפורסם וייספג על ידי רבים שבחרו לקחת את זה על הסיפון כאמת שלהם.

בלוסום: עם זאת, מי עומד לומר זאת? כיוון שזו תהיה האמת לאדם שכתב זאת.

פדרציה של אור: בכלל לא.

בלוסום: אוה! זה היה די חזק!

פדרציה של אור: זו היתה הכוונה. אנו מודעים בעולמנו שישנם רבים על פני הפלנטה שלכם שרוצים להסתיר את האור. רצונם הוא לכסות... להחביא... הכול וכל דבר שמקרין את האור שמוביל אתכם על הנתיב הביתה. הם מסלפים את האמיתות מהיבטים רבים נבונים מאוד והם כה עדינים בדרך שהם עושים זאת... על מנת לגרום כי מה שאינו בהכרח אמת... להרגישכאילו זו אמת.

בלוסום: האם אנשים אלה נמצאים על הפלנטה, או הם מושפעים על ידי אלה מחוץ לפלנטה?

פדרציה של אור: גם וגם... באותה דרך שהם עובדים, בלוסום. אתם על זה... אנו מחוץ לזה. עם זאת זו בחירתנו, שלכם ושלנו... להביא התרוממות רוח ושמחה ואת האמת שלנו. זה לא בהכרח סדר היום של כמה... שניהם על ומחוץ לפלנטה.

בלוסום: ובכן, בחזרה לנכון ולמוטעה... בוודאי שזה "מוטעה" להחביא/לסלף את האמת וכו'?

פדרציה של אור: לא בעיניהם. או הם לא היו עושים זאת. אם זה לא היה מרגיש נכון עבורם הם לא היו עושים זאת. כיוון, שעבור נשמתם בזמן נתון זה, פועלים על מה שמשרת אותם, עם זאת לא את השלם.

בלוסום: ובכן, למען ההבהרות... האם זה לא מוטעה?

פדרציה של אור: אכן לא. כפי שאנו אומרים, זה יכול להפוך עמוק מאוד והיינו אומרים... אולי לא מקובל לאמת של הנשמה בזמן זה.

היכן שאנו היינו מתחילים באמת להסביר... לנסות לעשות זאת... בקיצור, זו משימה בלתי אפשרית. ולנסות ולתקצר(?) זאת, זה לא עושה את זה באמת קל יותר לבנות באמצעות/במילים.

בלוסום: אני מרגישה מכם שמדובר לגבי/על הקווים של... שום דבר לא משנה. שכל דבר הוא פשוט חוויה... מ/באמצעות כל אחד/כל דבר. אני יודעת שדברנו על "שום דבר לא משנה" לפני זמן.. עם זאת, אני מקבלת זאת ומבינה זאת עכשיו קצת יותר.

פדרציה של אור: אנו מודים לך. לא היינו יכולים לנסח זאת טוב יותר בעצמנו!

בלוסום: הבנתי זאת... לכן, ניסיתי זאת! הא!

פדרציה של אור: והצלחת!

יכולים אנו להציע את המילה "שיפוט" בנקודה זו? אלה אשר שופטים פעולות/תנועות/מחשבות של אחרים... יש להם כברת דרך ללכת על הנתיב לאושר האמיתי שלהם. כיוון שכל זה הינו מסע של בחירה עבור כל אחד אשר מוביל אותם הביתה ובאיזו דרך שהם בוחרים לקחת... היא הדרך שהם ילכו בה. אין זה תלוי באחר לומר באם זו הדרך הטובה והקלה ביותר או לא. כל נשמה שנמצאת כאן צריכה לחוות את המסע האינדיבידואלי של העצמי של הנשמה.

בלוסום: עם זאת, מסע זה שנבחר על ידי האחר משפיע על כל ההשפעה! חלק עשויים להרגיש שבחירתו של האחר מעכבת אתהחוויה הגדולה ללכת בשמחה בהיקף מלא ולהרגיש טינה לגבי זה.

פדרציה של אור: ובכן שוב אנו מציעים את המילה "שיפוט". מה שהאחר בוחר תלוי בהם. זו בחירתם באשר לאופן בו הם משחקים את תפקידיהם... ו... על מנת שהשלם יחווה כל דבר... אלה שאתם מאמינים שמעכבים אתכם... למעשה משחקים תפקיד שהוסכם עליו על ידי התודעה של הכול. אחרת זה לא היה מתרחש. אתם רואים? אמרנו שמים אלה חודרים באופן עמוק.

בלוסום: עצרו. אני פשוט הולכת לקחת את ציוד הצלילה שלי! עם זאת, אני במידת מה מבינה זאת. לכן, בסוג זה של תשובות מדוע אין שם נכון או מוטעה?

פדרציה של אור: אכן. אנו גם הזכרנו לפני כן שנשמות/רוח/הוויה של האור הגדול ביותר יש להם והם מקריבים הרבה על מנת "להופיע" כמשהו שהם לא... כך שהם יכולים לסייע בהתעוררות הפלנטה שלכם.

בלוסום: אני יודעת למה אתם מתכוונים בכך. עם זאת, חלק מהקוראים החדשים עשויים להיות מבולבלים.

פדרציה של אור: בכך... הרבה ממה ש"מוצג" כמחריד באשליה/הולוגרפיה זו... הוא "מתוכנן" לרגש.. לעורר.. את הנשמה שנחה עמוק בתוך אמת האהבה שמאפשרת להלהידלק... להצית את עצמה חזרה לתוך האמת של עצמה. כיוון, שהדגמה מזעזעת של/על ידי האחר.. מביאה לחזית הקדמית את מה שיש צורך בו כדי לרגש ולהעיר. לכן, ישות מוארת עשויה להציע להציג את עצמה באנרגיות מתועבות אלה כדי לסייע לאלה שצריכים סוג זה של דבר כדי לעורר אותם.

בלוסום: עם זאת, האם זה לא יהיה הרבה יותר טוב להעיר, לעורר ולהדליק נשמות דרך כמה אירועים פלאיים של אמת? נומר.. בשמיים? הא! לא יכולתי להתאפק ולהקפיץ אחת זו פנימה!

פדרציה של אור: זו באמת דרך/גרסה אחרת... וזה עדיין... ללא ספק.. על הפרק. פשוט לא יכולנו להתאפק ולהקפיץ אחת זו פנימה!

בלוסום: אני אוהבת אתכם!

פדרציה של אור: ואנו אוהבים אותך.

הנקודה שלנו היא... שצריך/יש לחוות כל דבר אפשרי.

אלו החיים.

באמצעות כל הניסויים שלהם... באמצעות כל מה "שמתרחש"...

החיים הם ניסוי פלאי פנטסטי בכול צורותיו של... אהבה...

בכול צורותיה של אהבה. כיוון...

(במקהלה ביחד כולם בבקשה!) אין שום דבר אחר.

בכל מקום.

אין מקום אחד... אין אטום זעיר אחד... אין הר מפואר אחד שלא נבנה על ידי/באמצעות ב/האנרגיה של אהבה.

בלוסום: אני פשוט מרגישה שאתם רוצים להוסיף קצת יותר על הנושא שבו התחלנו?

פדרציה של אור: מודים לך. בהתייחס למה שהינו אמת ושאינו אמת ומדוע דברים מעין אלה נכתבים ובאם אחד חושב שזה נכון או מוטעה... או מחביאים/מעוותים את האמת. אפשרו לנו לזרוק עם זאת בגלגלי המנגנון ולהזכיר כי מה שגם דברנו עליו לאחרונה, בהתייחס לעובדה שכל דבר אפשרי... כל תרחיש... כל מחשבה... בתלות באיזה מימד כל היבט אחד של נשמה אחת מתמקד עליו בזמן. לכן, זה גם איך משהו יכול להיות אמת עבור אחד ולא עבור השני... האם את רואה?

בלוסום: כן. ומאמינה בכך או לא.. הכול הגיוני.. אפילו שאני לא יכולה לעשות ראש או זנב מכך! אני נהנית להיות בנוכחותכם ואפילו יותר להיות המדיום המאושר שמביא את מסריכם. הרבה תודות מהמקום העמוק ביותר בליבי.

פדרציה של אור: או בוודאי חייבים ליצור הערכה הדדית של החברה.

בלוסום: אני חושבת שכבר יש לנו אותה!


האודיו לתקשור זה הוא כאן:
https://www.youtube.com/watch?v=xe_8JTMVA9c

אל תשכחו יום אנושות מאושר (Happy Human Day) ב- 20 ביולי. בבקשה היו בווידאו שלי.

http://www.youtube.com/watch?v=pKE1yA5Nr-E

בבקשה בקרו בשנית את התפילה "אנו המשנים של המשחק" באם מצב הרוח לוקח אתכם... לשמור על האנרגיה גבוהה כפי שאנו יכולים.http://youtu.be/MYeqbshjgmA .

הקישור לכל ה YouTubes של בלוסום:

http://www.youtube.com/user/isjaabmo


Website: Blossom Goodchild
Hebrew translation: GiliShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge