Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > עברית > Blossom Goodchild - June 1, 2016


מסר של Blossom Goodchild מיום 1 ביוני 2016

בלוסום: בוקר טוב וברוכים הבאים לעולמי. יש לי שאלה אליכם, אם יכולה אני? אנשים כותבים ושואלים שאלות מגוונות רבות. שאלה שחוזרת על עצמה היא "האם כדור הארץ שטוח?" וביום אחר "האם השמש קרה?". כל הדברים שהם קראו באינטרנט. אני באופן אינסטינקטיבי יודעת שאין אלה סוגי שאלות שאתם בוחרים לענות. היכולים אתם לפרט מדוע, כיוון שזה עשוי לעזור לרבים להבין את עמדתנו. תודה.

פדרציה של אור: ברכות לך ולכל מי שמחובר כאחד באמצעות מסרים אלה. אנו מאושרים לענות לשאלה המיוחדת שלך. האינסטינקט שלך הוא נכון. אנו לא נמצאים כאן כדי להיכנס לתוך טרטוריה לא ידועה על ידי רבים. אנו נמצאים כאן כדי לשרת... ולטפל בנושאים כמו אלה שחלק רוצים, אין אנו מרגישים שזה עוזר... רק מבלבל.

בלוסום: עם זאת, האם תשובותיכם לא מבלבלות?

פדרציה של אור: לא. כיוון שלכל אורך שירותי האינטרנט שלכם ישנם ביליונים ואחד עונה על כל נושא נתון, כך שכאשר אחד מחפש, הם פשוט הופכים לנבוכים במשחק הניחושים של מה הינו נכון ומה לא.

אנו... הפדרציה של אור לא רוצים להיכנס לתוך משחק מיוחד זה. אנו בוחרים להיכנס רק דרך/ב/של/כמו הרטט של האהבה הגבוהה ביותר. מעניקים חוכמה על איך אחד יעלה את הרטט שלו.. לא לבלבל אותו.

בלוסום: עם זאת, אני מניחה שאתם תדעו את האמת לשאלות מעין אלה?

פדרציה של אור: בלוסום היקרה, מהי אמת?

בלוסום: אוה, שלום! היינו במורד נתיב זה לפני כן ומוחי התפוצץ...ובוודאי שבלבל!

פדרציה של אור: האמת היא שזה הינו שום דבר אחר מאשראהבה טהורה. כאשר משהו מרגיש נכון עבורכם.. זו אמת...עבורכם. כאשר זה מרגיש לא נוח... אזי אין זו אמת.

בלוסום: עם זאת, אותה אמת עשויה להרגיש לא נוחה לאחד ועם זאת נוחה לאחר.

פדרציה של אור: לגמרי בהתאם לדעתנו. אתם כל אחד נוסעים את מסעכם האישי. אתם מגלים את האמת שלכם כשאתם הולכים ... ועם זאת, היינו אומרים... כי האמת האמיתית... מתגלה ככל שהנשמה נכנסת לתוך זה!

בלוסום: האם יש אמת שקרית?

פדרציה של אור: לא לאדם.

בלוסום: ובכן, ישנה או לא?

פדרציה של אור: הרשו לנו לנסח זאת בדרך אחרת כדי לסייע לשלם.

אמת היא מה שנמצא בתוך הנשמה.

כאשר אחד בוחר לעקב אחר "האמת שלהם", הם משרתים את "נשמתם"... למרות שבאמצעות נקודת מבט של מישהו אחר "אותה אמת" תופסת זאת באופן שונה מאוד.

הכוונה באהבה אולי בשלב זה במשחק על פני כדור הארץ... לגלות את העצמי באמצעות חוויה... ובאמצעות חוויה זו, להרוויח ולקבל את העצמי של הנשמה בחזרה לתוך האמת.

בלוסום: עם זאת, מדוע היא תמיד סוטה?

פדרציה של אור: לחוות כל דבר.

לדעת כל דבר

להיות כל דבר...

וזה לא יכול להסתיים... כיוון שהחיים הם נצחיים ותמיד זה יתרחב לתוך מקום גדול יותר בתוך עצמו.

בלוסום: עם זאת... כפי שניסינו לחשוב קודם לכן.. האם ישנה אמת מוחלטת?

פדרציה של אור: כן. אהבה טהורה ונקיה.

בלוסום: ובכן, מה לגבי "האמיתות" האחרות שהן אינן באמתאמיתות?

פדרציה של אור: עם זאת, הן כן... "באותו זמן". כפי שאמרנו... מה שמרגיש טוב (באותו זמן) זו אמת ייחודית של האדם עצמו... המשרתת את אותה נשמה מיוחדת... במסע המיוחד הזה.

בזמן אחר... אותה אמת אינה משרתת יותר כאמת לנשמה מיוחדת זו... כיוון שהיא שירתה את מטרתה בהיותה אמתלאותה נשמה באותו זמן. ההבנה נספגה ואותה אמת עכשיו מוכנה להיות מבוטלת ואותה נשמה מיוחדת ממשיכה לאמתגבוהה יותר.. של/בתוך עצמם.

בלוסום: כן, אני מבינה. כיוון, שכפי שגם אני אמרתי לפני כן... דברים שאני פעם לא ראיתי אותם כאמת עכשיו באמצעות ההיפתחות שלי... הפכו לאמת. אני מנחשת כיוון שאני מבינה אותם יותר.

פדרציה של אור: נכון. הבנה של העצמי/הכול משתחררת והופכת לברורה ... לאחר מכן האמת עושה את אותו הדבר.

בלוסום: אוקיי. ובכן, לחזור לשאלתי המקורית אם כן... או שהעולם שטוח ושמש קרה... או... העולם הוא עגול והשמש לוהטת?

פדרציה של אור: או... כדור הארץ הוא מרובע והשמש היא פושרת! אתן רואות נשמות יקרות... בסופו של היום... כדור הארץ יכול להיות כל דבר שאתם רוצים שהוא יהיה... שטוח, עגול, מרובע, חלול, אטום... כנו זאת בכל שם... הוא יכול להיות את זה.

בלוסום: כן, הוא יכול להיות את זה.. אבל האם הוא זה?

פדרציה של אור: כן... אם את רוצה שהוא יהיה. זוהי דעתנו השלמה ועם זאת... זה יכול להיות קצת מסובך מדי כדי להסביר בשלב זה של המשחק.

בלוסום: נסו אותי... פנקו אותי, אם לא אכפת לכם. עם זאת, לפני שאתם מתחילים... יכולה אני לומר שאני מבינה שכל דבר הוא אפשרי. מה שאני לא מבינה, איך כל האפשרויות האלה יכולה להמשיך לקרות באותו זמן, בהתייחס לאותו הדבר. איך כדור הארץ יכול להיות שטוח ועגול ומרובע וחלול ואטום הכול בבת אחת?

פדרציה של אור: זה תלוי במקום בו אתם בוחרים להיות. זה תלוי בבחירתכם של הפרספקטיבה. כיוון שהכול וכל דבר אפשרי ב/בתוך כל מרחב של זמנכם שאתם בוחרים.

אתם למדתם לדעת שכדור הארץ הוא עגול... לדוגמה. עם זאת, פעם בהתאם לאגדה... היה ידוע שכדור הארץ היה שטוח. עכשיו בשנית... אנשים חוזרים "בחזרה" לשאלה המקורית באשר אם הוא אכן שטוח... וסביב סביב אתם הולכים!

בלוסום: כלומר, הוא עגול?

פדרציה של אור: בלוסום... הכוונה היא שמה שאתם רוצים שהוא יהיה. בתלות במקום בו אתם בוחרים להיות.

ישנם כדורי ארץ שטוחים. ישנם כדורי ארץ עגולים. ישנם כדוריארץ חלולים וישנם כדורי ארץ אטומים. ישנם כדורי ארץ רבים כפי שהייתם רוצים אותם להיות. כדורי ארץ אינסופיים.

בלוסום: ובכן, באילו מהם אני מבצעת את קניותיי?

פדרציה של אור: בכדור הארץ שאת בחרת לעבור דרכו בזמן בו את מבצעת את קניותייך.

בלוסום: הוא עגול או שטוח?

פדרציה של אור: לא זה ולא זה/שניהם. בתלות במקום בו את בוחרת להתמקד בו.

בלוסום: ובכן, האם זה כה פשוט? אני יכולה יום אחד להיות עלכדור ארץ שטוח ויום אחד להיות על כדור ארץ עגול?

פדרציה של אור: יותר טוב מזה.. את יכולה רגע אחד להיות על שטוח ורגע אחר על עגול.

בלוסום: אם כן מניחה... שהכול מדובר בשינויים מימדיים?

פדרציה של אור: אכן. הם מתרחשים בכול מחשבה.

בלוסום: ועם זאת... הכול סביבי נראה קבוע.. כה..מוצק.

פדרציה של אור: כיוון... שזו הדיאטה היציבה שלך! זה איך שאת בחרת לתפוס כל דבר.

בלוסום: אוקיי. ובכן... זהו עכשיו ידע, שרבים מאתנו נמצאים כאן למטה על כדור הארץ כדי לעזור לרומם אותו לתוך רטט גבוה יותר. ובכן, האם אנו לא נמצאים אם כן על כדור ארץ אחד מיוחד... כדורארץ שצריך להיות מורם לתוך מקום גבוה יותר?

פדרציה של אור: עם זאת, איך הייתם יודעים אם שם ישנם לא רק אחד, אלא רבים שאתם יוצרים.. שצריכים את זה?

בלוסום: בוודאי שאיני יודעת! ולאחר מכן אנו נכנסים לאותה של...מי מגיע איתי פנימה והחוצה בכל "קפיצה" רגעית ניתנת ב/באמצעות/מחוץ למימדים? אני נשמעת כאילו אני יודעת על מה שאני מדברת. לא...פשוט זורמת!

פדרציה של אור: פנימה ומחוץ למימדים? זרימת חייכם פנימה ומחוץ למימדים... כל הזמן... תלויה במחשבה פשוטה.

בלוסום: או מחשבה מסובכת! אוקיי. ובכן נאמר, לדוגמה, שאני שותה קפה עם קבוצת חברים ואנו חווים חוצנים שעפים מעבר ( מחשבה שזרקתי אותה בתמהיל) באותו זמן... האם כולנו קופצים ביחד לתוך מימד שיש בו את החוצנים ב"תסריט" שלו?

פדרציה של אור: כן. חוץ מאלה בקבוצה שלא ראו אותם...כיוון שזה לא היה בדפוס מחשבתם.

בלוסום: עם זאת, זה עשוי לא להיות בכל אחד.. באותו זמן.

פדרציה של אור: עם זאת, זה היה בשלב מסוים... ב"מרחב" כלשהו של המציאות שלהם של תודעתם.

בלוסום: ובכן, איך לחלק מהאנשים אשר אינם מאמינים בחוצניםישנה הזכות לראותם?

פדרציה של אור: כיוון שזה בחזית הקדמית של מוחם שהם אינם מאמינים בהם. זה לא נמצא בתודעתם הגדולה יותר.

בלוסום: זה משעשע! זה הכול כה קשה להבין. מיליוני שאלות עולות עם כל משפט שאתם אומרים!

פדרציה של אור: עם זאת, האם אינך יודעת, בלוסום, שהכול של כול דבר מובן על ידי כולם... כיוון שכולם הם כל דבר ולכן זה מובן?

בלוסום: עם זאת, לא עבורי היום ברגע זה... במימד זה שאני גרה בו. ואין לי מושג איך "לדלג" לתוך המימד ש"הוא" כל הידיעה. או שיש לי מושג?

פדרציה של אור: כמובן. כיוון שאתם כל דבר.

בלוסום: ובכן, איך יכול להיות שזה מרגיש כמו שאיני יודעת איך לעשות זאת? מכיוון שברור שאם הייתי יודעת... הייתי עושה.

פדרציה של אור: כיוון שאת מאמינה שאת אינך יודעת.

בלוסום: עם זאת, אי שם בתודעתי הגדולה יותר אני יודעת!

פדרציה של אור: זה כמובן אמת.

בלוסום: עבור מי?

פדרציה של אור: עבורנו! באמת שלנו של הידיעה.

בלוסום: עם זאת, אני גם מקבלת את זה כאמת...ובכן, מדוע איני יכולה לקפוץ לתוך כל ההבנה הזו?

פדרציה של אור: האם את מוכנה לכך?

בלוסום: עשו לי את הטוב ביותר!

פדרציה של אור: אולי, ההיבט של את ש"היא" כול ההבנה שהיתה/שהיא הולכת לאותו מקום... ועם זאת, האת שאת בחרת "לחיות מחדש" ממש עכשיו ברגע זה... אין לה ידע על האתשבחרה ברגע זה... ללכת לכל מקום ההבנה הזו. כיוון שאתשכותבת זאת, צריכה להישאר כאן כדי לכתוב זאת... ולשאול שאלות אלה.

בלוסום: ובכן...היכן האני שמבינה את הכול וכול דבר?

פדרציה של אור: נהנית מהמקום/מהמרחב היכן שהכול וכל דברמובן.

בלוסום: הרחק החוצה!

פדרציה של אור: לא... ממש כאן.

בלוסום: אני לא מבינה מדוע איני יכולה שתהיה לי גישה לכך, מכיוון שבחרתי ואני רוצה... ובכן, איך אני לא יכולה?

פדרציה של אור: אבל את יכולה!

בלוסום: יכולים אתם לתת לי אנלוגיה כדי לעזור לי להבין טוב יותר?

פדרציה של אור: קחו חתיכת חוט... שמתפתל כמו כדור. כדור זה של חוט הוא...

כדור של חוט.

כדור אחד של חוט.

אחד ואותו הדבר...

ועם זאת...החתיכה בקצה אחד של הכדור... כשהיא נפרמת ומתפתלת מסביב ליד... לא מודעת על הקצה האחר של כדור זה. הקצה האחר של הכדור אינו "חווה" את אותה השפעה של היותו נפרם... למרות, שבאותה רמה הוא מודע ש"משהו" רחוק מרגש. הוא לא מודע למעשה באופן שלם, על מה שמתרחש בקצה האחר... למרות זאת, הוא חלק מזה. רק כשכדור נפרם יותר ויותר ההרגשה עוברת לקצה האחר... כשההתרה מתקרבת קרוב יותר אליו.

בלוסום: כן, זה איכשהו עזר. תודה. עם זאת, אם זה באמצעותבחירה על המקום בו אני רוצה להיות ואני בחרתי ללכת לשם...לכול הידיעה... אני עדיין לא מרגישה ש... אני שכאן... האחת שרוצה לחוות זאת בעכשיו... יכולה לעשות זאת.

פדרציה של אור: זה מכיוון שרק האת שמאותו רטט יכולה לחוות זאת. את... באמצעות בחירה עדיין חווה זאת... את לא יכולה שלא... ואת שם בהיותך את זה.

בלוסום: עם זאת, אני כאן... יושבת ומתקשרת אתכם ומודעת מאד שזו אני...

פדרציה של אור: כיוון שאת בחרת זאת... החלק הזה שלך.

החלק שלך שבחר להיות ב/של כול/כל דבר שעושה את זה... ממש עכשיו ברגע זה, גם. קצה אחד של החוט חווה משהו שונה מהקצה האחר. זה הכול.

בלוסום: וממש עכשיו, קצה זה... צריך כוס תה. תודה לכם. אנימרגישה שמגיע לי אות הצטיינות על "התמדה בעת שאבדתי את העלילה"!

פדרציה של אור: גם אנחנו, נהנינו מ"העלילה"... שהרגשת שאבדת.. עם זאת, למעשה לא אבדת.

בלוסום: אוהבת אתכם... אוהבת אתכם... אוהבת אתכם... תודה לכם.


האודיו לתקשור זה הוא כאן:
https://www.youtube.com/watch?v=xe_8JTMVA9c

אל תשכחו יום אנושות מאושר (Happy Human Day) ב- 20 ביולי. בבקשה היו בווידאו שלי.

http://www.youtube.com/watch?v=pKE1yA5Nr-E

בבקשה בקרו בשנית את התפילה "אנו המשנים של המשחק" באם מצב הרוח לוקח אתכם... לשמור על האנרגיה גבוהה כפי שאנו יכולים.http://youtu.be/MYeqbshjgmA .

הקישור לכל ה YouTubes של בלוסום:

http://www.youtube.com/user/isjaabmo


Website: Blossom Goodchild
Hebrew translation: GiliShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge