Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > עברית > Blossom Goodchild - October 12, 2015


מסר של Blossom Goodchild מיום 12 באוקטובר 2015

בלוסום: הלו! מסיבה כלשהיא דחיתי את התקשור של שבוע זה. אני באמת לא בטוחה מדוע. אני במידת מה, ובכן... לא הרגשתי שאני רוצה זאת! מקווה שאתם נמצאים כאן עכשיו לשיחה?

פדרציה של אור: אכן, אנו נמצאים. ראשית היינו רוצים להצהיר ש"שיחות" אלה שיש לנו, אינן חובה, בלוסום.

בלוסום: אני יודעת. עם זאת, אני איכשהו מרגישה שזה מה שהגעתי לעשות... ואת זה אעשה. למרות שלפעמים, אני קצת מיואשת.

פדרציה של אור: על מה?

בלוסום: ובכן, אני שונאת לומר זאת, כיוון שלשיחה בשבוע שעבר היתה כזו אנרגיה גבוהה, זה היה נהדר, עם זאת... אני מניחה שזה אותו משהו ישן של רצון להביא משהו חדש ומרגש לשולחן. עם זאת, אני יודעת שזה הכול לגבי אהבה שבה אתם מתכוונים לדבוק... ואני יודעת מדוע וכו'.

פדרציה של אור: מה היית רוצה שנדבר עליו?

בלוסום: כמה אנו כולנו לא מודעים באופן מגוחך על מה שלמעשה מתרחש בתמונה הגדולה יותר. איך נהפכנו להיות כה רחוקים מאי פעם מהאמת?

פדרציה של אור: ובכן, אפשרי לנו לדבר אליך על כך. ועם זאת, היינו אומרים שזה כמובן, יהיה גם הכול לגבי אהבה!

בלוסום: אני במידת מה ניחשתי זאת!

פדרציה של אור: האמת... מהי?

בלוסום: אם הייתי יודעת זאת...

פדרציה של אור: עם זאת, את יודעת! אתם כולכם יודעים! זה רק נעול בתוככם בשל חסמים ששמו אזיקים עליכם... על מנתשלא לדעת את האמת שלכם.

בלוסום: אני מניחה שאתם מדברים כאן לגבי "אלה שיש להם פחות אור" כפי שאתם בוחרים לכנות אותם.

פדרציה של אור: זה כך.

בלוסום: מסיבה כלשהי... כתיבה ושיחה בדרך זו לא נראית שהיא זורמת כפי שהיא אמורה להיות. אולי נוח לנו יותר כשאתם מדברים?

פדרציה של אור: זה יותר קשה עם האנרגיות הגבוהות יותר שיצרו שינוי זה... לכן זה יותר מתאים לדבר דרכך... להבהיר את מה שאנו מרגישים שמתאים. עם זאת, זה יותר מאשר מתאים לך לשאול אותנו שאלות בראשך...כפי שאת רגילה לעשות בצורה כתובה זו.

בלוסום: אוקיי. הבה נראה איזה "גילויים" יופיעו!

מצורף בזה קישור לאודיו עם תעתיק ההקלטה מתחתיו

תעתיק ההקלטה של הפדרציה של אור.

ברכות מהסדר הגבוה ביותר לאלה אשר לקחו הזדמנות זו להאזין ולהרגיש את אנרגית הרטט שאנו מביאים כדי לרומם את נשמתכם ביום זה.

ליידי בלוסום הרגישה קצת מיואשת... היא דברה אלינו על כך. ועם זאת, היא מחייכת כשאנו נכנסים עמוק יותר לתוך הווייתה ולכן, היא מצאה חיוך רחב על פניה ועיניה מתמלאות מים המגיעים מההרגשה של אהבה שאנו מביאים דרכה... ואנו בוחרים להביא לכם... ואנו תקווה, נשמות יקרות, שאתם יכוליםלהרגיש אהבה זו שהיא אנו... ואהבה זו שאנו מרגישים כלפיכם. אתם, אשר לקחתם את הדרך הקשה יותר.. היינו אומרים... לרדת על פני כדור הארץ ולהגשים את משימתכם.

היתה שאלה באם ישנה מערכת של היררכיה... בהתייחס למי שבוחר את אלה אשר מתנדבים? לא היינו אומרים שזה כל כך הרבה כמו ההיררכיה. אין מי שיודעים טוב יותר מאחרים... היינו אומרים. כיוון שבאמת, אנו כולנו... כשאנו נמצאים בצורתנו הגבוהה ביותר...באותו חומר... אנו אהבה... ועם זאת, כפי שאתם יודעים, ישנן רמות שונות של רטט אהבה זה.

לכן, היינו אומרים שאלה שבחרו את המתנדבים הם... היינו אומרים... הם מהגבוה יותר... אנו... המילה שהיינו אומרים "מערכת". אנו יותר מודעים מאשר אלה שאנו בוחרים ועם זאת, היינו עדיין אומרים באותו זמן... שכולנו שווים. זה קשור יותר לכך שישנו הידע של התמונה הגדולה יותר ומי ישרת טוב יותר בתפקידים מסוימים על פני שטח כדור הארץ.

אין זה כמו אחד שנמצא בכיתה... ואחד מתנדב להיות התורן של המורה לאותו שבוע... ולאחר מכן אחד מתמלא בגאווה כאשר נבחר. אין אנו מדברים על כך. זה יותר קשור... כפי שאנו אומרים...עם תאימות במצבים מסוימים... בנסיבות מסוימות...שאנרגיות של האחד יהיו יותר גמישות לעבוד עם מצבים שונים אלה... לגרום לשינוי שאתם הגעתם לכאן להביא. לכן, זה קשור יותר עם רמות של מודעות... היינו אומרים ... מאשר היררכיה או להיות טוב יותר מאשר האחר. אין אנו יכולים להיות טובים יותר מהאחר. עם זאת, אנו יכולים להיות במודעות מלאה יותר. זה הכול.

אנו בתקווה שזה מבהיר שאלה מסוימת זו עבור האדם ששאל.

ועכשיו, היינו נכנסים לתוך מה שליידי בלוסום מרגישה בזמן זה... בהתייחס לתמונה הגדולה יותר ואיך היא היתה מרגישה... אם אנו לוקחים זאת כמשחק הרכבה, אזי איך זה שאחד מרגיששהם רק חתיכה אחת ואין להם מודעות על התמונה שהם מעורבים בה... אם היינו מנסחים זאת בדרך זו.

"איך זה נעשה כך?" היא שואלת...איך אחד מאבד את הראייה של תמונה גדולה יותר זאת, פשוט באמצעות הגעה לתוך הדחיסות השלישית הזו על מנת לרומם אותה לתוך הרטטים המימדיים הגבוהים יותר? זה, יקרים... הוא חלק מהניסוי שהתחיל לפני ירחים רבים רבים מאוד.

ניסוי זה שאתם אלה... האחד שכול מה שמדובר הוא על "משחקזה" שאתם משחקים בו... לא נעשה בחוסר תחושה. זה לא נוצר כתוצאה משעמום ואתם עמדתם להיות כלי המשחק שיש לתמרנם ולהפעיל מניפולציה עליהם. אל תרגישו זאת כך.

זה היה ועדיין ניסוי כדי לראות איך אהבה יכולה לזהות את עצמה בכול צורותיה השונות. איך אהבה יכולה לבחור להיות זאת... ולבחור להיות זאת... באמצעות חופש הבחירה... אשרפלנטה זו... ואתם כבני אנוש...הוענקה לכם ההזדמנות לחקור.

היינו אומרים... ידענו מעט איך ניסוי זה יהפוך להיות ועם זאת, זה היה... אם אנו יכולים לנסח זאת בדרך זו...לא היתה אמורה להיות שום התערבות בחופש בחירה זה. ועם זאת, כפי שצפינו... במשך עידנים מזמנכם... הבחירות שנעשו... הפכו ברורות לנו שהחוקים... חוקים מסוימים צריכים להיות מותאמים. צריכים לבדקם.

כיוון שאהבה טהורה שהייתם כשהגעתם בתחילת הזמן עלפלנטה זו... השיגה רמות שונות רבות של עצמה... ורבות מדרגות אלה... האהבה הטהורה ביותר שהיא אתם ואנו... לא היינו מודעים שרטטים נמוכים מעין אלה... היינו אומרים... צריכים לשחק איתם.

עם זאת, כל דבר הוא אהבה.

כשהזמן בעולמכם ממשיך... זה הפך להיות ברור שיש צורך בשינוי. שניסוי זה של חופש הבחירה הגיע לנקודה שאנו לא יכולנו יותר לסבול אותה.

לכן, מועצות... מועצות גדולות הובאו ביחד כדי לדון בתוכנית חדשה... דרך חדשה קדימה. ודרך זו, היתה לזרוע על פני הפלנטה שלכם... את זרעי האהבה הטהורים ביותר... שהיו יכולים לעמוד בפני המשיכה של הרטט הנמוך ביותר ולהתרומם מעליו... ולשמור את ראשיהם מעליו.... הבה נאמר... על מנת לגרום לשינוי ברטט עבור הטוב. בכך, אנו מתכוונים... לעולם... וגם... לטוב של כל מה שיש.

הזוועות שחופש בחירה זה הציג... הפכו ליותר מדי. לכן, הוסכם והותרה אינטראקציה בהתייחס לסיוע בשינוי זה. ניתנה רשות לישויות כעצמנו ורבים אחרים, לסייע לנסות ולשבור את המחסומים ששמו אותם אלה שבחרו ברטט הנמוך עבור רווח עצמי ותאוות בצע עצמית על פני הפלנטה שלכם. והדרך היחידה לשבור מחסומים אלה... ככל שמדובר בנו... הוא לדבר הלאה והלאה והלאה והלאה והלאה על אהבה, כדי להביא אתכם חזרה לרטט הגבוה של אהבה שהינו אתם... ועם זאת, כשהווילונות נסגרים... היינו אומרים... ואתם לא יכולים לראות כמה הדבריםבאמת טובים.

אנו נמצאים כאן כדי לעזור לכם לפתוח ווילונות אלה....וככל שאתם רואים דרכם.... יותר ויותר... ומרגישים את האמת של מי שאתם... אזי אתם מייצרים את מה שדרוש כדי לסלק את החשיכה מהפלנטה שלכם.

זה בוודאי תהליך ארוך... תהליך קשה. ועבור אלה מכם אשרמרגישים תקועים שם למטה על פני הפלנטה שלכם... אשרמרגישים שסבלנותכם הולכת ואוזלת... אשר מרגישים את אמונתכם... כל האמונה והאמון שהיו לכם... מתרוקנים בכל רגע... כיוון שכולכם אשר מרגישים בדרך זו... אשר מרגישיםדברים אלה... אנו מפצירים בכם שתמשיכו הלאה תמשיכו הלאה. לבלות רגעים בעוצמכם את עיניכם ומקישים פנימה למקור האלוהי שהינו אתם ובעשותכם כך... מצאו תקווה מחודשת.

זכרו מי אתם ומדוע אתם נמצאים על פני שטח כדור הארץ בזמן זה... וכמה חשובה משימתכם כיחידים וכאחד... לכל דבר שנמצא בקיום. וכול דבר שנמצא בקיום הוא אהבה. לכן, משימתכם היא בעלת חשיבות גבוהה ביותר... של אהבה.

היודעים אתם כמה הרבה מכבדים אתכם? כמה הרבה מעריצים אתכם בכך שאתם ממשיכים באמונה את הדרך שאתם עושים לאחר כל הדחיות שחוויתם? אתם בוודאי יודעים. כן, אתם יודעים... ועם זאת, על פני הפלנטה שלכם... אתם יודעים שלא הייתם יכולים להיות בקשר עם כל מה שאתם יודעים... בשל רמת השליליות המקיפה אתכם.

אנו מראים לליידי בלוסום אדמת בוץ טובענית וכאילו אחד שוקע ועם זאת, אנו מראים לה חבל מוזהב... מחבלים מוזהבים רבים שנמצאים שם... יורדים אליכם כדי שתתפסו אחיזה בהם... וכל מה שאתם צריכים לעשות הוא לאחוז בחבל זה... ולאחוז אותו בחוזקה עם כל הכוח... עם כל עוצמתכם.

החזיקו... החזיקו... החזיקו... ואנו... רבים מאתנו, נמשוך אתכם מחוץ לבוץ הזה. אתם פשוט צריכים לאחוז. ובעשותכם כך, הרטט שלכם.. כשאתם מורמים גבוה יותר וגבוה יותר... יגיע לתוך עצמו... בעצמו.

כאשר מושגת רמה מסוימת...בכך אנו מתכוונים...כאשר מספר מסוים של ישויות על פני הפלנטה שלכם השיגו רמת רטט מסוימת... אזי זה אפשרי ששינויים אלה יוצגו לכם בדרך שאתם מקווים לה.

הצגתן של ספינות אור... לא רק להרף עין...אלא שם בשמיים שלכם... נשארים.. שולחים החוצה אנרגית אהבה וריפוי לכולם... בלי פחד מהתערבות מאלה שהיו בוחרים לגרום לספינות אלה שמופיעות להיות משהו שהן לא.

עם זאת, האם אתם רואים, יקרים? חייבת להיות רמת רטט מסוימת של אהבה... של אנרגית אהבה... כדי לתמוך בפלאות אלה שעומדים לקרות... ואין אנו מדברים על עתידכם הרחוק.

אתם כה קרובים עכשיו.

אל תוותרו... כפי שאמרנו לפני כן...כאשר אתם כה קרובים לקו הסיום...ובלוסום מזכירה לנו שזה היה בשנת 2012 שלכם, כאשר עמיתנו...הידוע לכם כ"ענן לבן"... אמר "אז"...שאתם הייתם כה קרובים לקו הסיום... ואותן שלוש שנים על פני הזמן של כדור הארץ שלכם... אינן קרובות לקו הסיום! עם זאת, אנו אומרים מנקודת מבטנו... מהאופן בו אנו רואים דברים... שהוא שונה לכם... בשל הרטט השונה בו אנו שוכנים.

עם זאת, באמת שלנו ובאמת של ענן לבן...בחזרה לזמן הארצי של 2012...לא היתה שם מתיחה. לא היה שם שקר כאשר דברנו על היותכם קרובים לקו הסיום... כיוון שכך הוא האופן בו אנו רואים זאת בתמונה הגדולה יותר... ואנו רק יכולים לדבר מהמקום בו אנו נמצאים... ומהאופן בו אנו רואים דברים באמת שלנו.

עם זאת, בחלוף הזמן... זה נראה... גורם לכם על פני כדור הארץ, לשאול על האמת שלנו. לשאול על האמת שלכם. זו הסיבה מדוע אנו מבקשים מכם מדי פעם להיסגר. להיסגר ממה שמקיף אתכם... ולהיכנס לתוך האהבה הטהורה ביותר.

להיסגר מכל הרטטים הארציים שלכם ולהפעיל את המימדים מהמקום שממנו הגעתם... כך שאתם יכולים להרגיש... כך שאתם יכולים לדעת... שבאמת, נשמות יקרות... הכול בסדר... ומשימתכם על פני כדור הארץ מושלמת... יותר ממה שאתם יכולים להכיר מהמיקום בו אתם נמצאים.

אבל אם אתם תבחרו ממרחב הלב... מההרגשה המגיעה בתוככם כאשר אנו מדברים אליכם... אם אתם בוחרים להאמין במילותינו... באנרגית האהבה שלנו... אזי אתם תדעו, יקרים...שאתם משלימים את המשימה הגדולה ביותר שהתרחשה על פני הפלנטה שלכם.

אתם... אתם חלק מזה... ואתם גורמים לכך להתרחש.

השמחה שאתם מביאים קדימה... כאשר אתם לוקחים צעד נוסף לקראת אותו כדור הארץ החדש... ויום בהיר אחד, אתם תשבו שם בתוך הרטטים של כדור הארץ החדש... ותחייכוב/כמו/באמצעות/של אהבה... בידיעה שאתם שחקתם את חלקכם בהבאת עולם חדש נהדר זה.

אנו אוהבים אתכם. בתודה לכם... עבור כל מה שאתם וכל מה שאתם עושים. לכן היו זאת... באהבה ובתודות.

בלוסום: סוף הפגישה.

בבקשה בקרו בשנית את התפילה "אנו המשנים של המשחק" באם מצב הרוח לוקח אתכם... לשמור על האנרגיה גבוהה כפי שאנו יכולים. http://youtu.be/MYeqbshjgmA . תודה רבה.


Website: Blossom Goodchild
Translation: GiliShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge