Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > עברית > Blossom Goodchild - October 20, 2015


מסר של Blossom Goodchild מיום 20 באוקטובר 2015

בלוסום: שלום לכם חבריי הנמצאים גבוה! ככל שיותר מתגלה באמצעות אנשים החושפים מעשי שחיתות וכו'... כך יותר אחד יכול להתייאש.... ועם זאת...אהבה מנצחת את הכול... ואנו חייבים לדעת זאת... ברמת הליבה שלנו... האין כך אתם אומרים?

פדרציה של אור: היינו אומרים "הרבה מאוד כך" בלוסום היקרה. בוקר טוב לך. היינו מעריכים מאוד את הפעלת ציוד ההקלטה שלך.

בלוסום: הכול מורכב ומוכן לרוקנרול. (איזו הפתעה נעימה שענן לבן נוכח בעצמו בפגישה, אשר "כובדה" כמובן על ידי הפדרציה שלאור).

מצורף בזה קישור לאודיו עם תעתיק ההקלטה מתחתיו


תעתיק ההקלטה של הפדרציה של אור.

ברכה חמה מאוד של ברוכים הבאים לכל אחד מכם, כשאתם הולכים בזמן זה במסע החיים. ואיך כל אחד מכם לוקח ועושה היטב כל צעד לאורך הדרך.

חבריי היקרים על פני שטח כדור הארץ...איך אלה מאתנו אשר לא גרים בתוך דחיסותה של הפלנטה שלכם... איך אנו מוחאים כף לכם... איך אנו מכבדים אתכם... איך אנו מודים לכם על כך שאתם משחקים את חלקכם... אשר כפי שאנו מבינים אינו תמיד נתיב קל.

ועם זאת, אתם ממשיכים הלאה והלאה. האם לא כן? מכיוון, שבתוך נשמתכם אתם יודעים... אתם מבינים יותר ויותר...שזה מה שהגעתם לעשות. לרומם את הרטט של עצמכם ואכן, של הפלנטה... אם אתם מכנים אותה... את עצמה.

בלוסום הזכירה.. והיא חשבה... שככל שהיא שומעת יותר עלהאמיתות המתגלות... כך יותר המוח של אחד מתפוצץ. כיוון שהיא הגיעה להבנה... שזה מאד מאד שונה ממה שלימדו אותה בשנות לימודיה.

לפעמים, כרבים, היא חושבת שהחיים היו הרבה יותר פשוטים ככל שהיא ידעה פחות. עם זאת, היא גם יודעת, שהצמיחה... ההתרחבות... בתוך מקום ליבה... הוא מעבר למה שהיא היתה מכירה מלפני כן... בשל כול הלימודים וההבנות האלה לגבי עצמה ולגבי כל מה שיש. זה אותו הדבר עבור כל אחד מכם, האם לא כן חבריי? ואני מגיע ביום זה... שזו היתה הפתעה נחמדה עבור בלוסום, כפי שהיא אומרת... כיוון שגם אני, אוהב להגיע ולחלוק את חוכמתי ולהוסיף קצת פעילות אור לתוכנית... אם הייתם רוצים.

ככל שאתם מבינים יותר... ככל שאתם מבינים שיש יותר ויותר ויותר להבין... וחבריי.. זה אף פעם לא יפסיק. כיוון שהחלק הקטן של היקום שלכם בו אתם גרים, הוא באמת, גדול לכם... ובכל ההבנות שאתם נתקלים... ועם זאת, כמובן, זה יותר מאשר דקירת סיכה בתוכנית הגדולה של הדברים. ועם זאת, דקירת סיכה קטנה זו היא חשובה כמו כל דקירת סיכה קטנה אחרת אשר גורמת לכול ולכל דבר שהוא זה.

אנו מדברים הלאה והלאה על אהבה, כיוון שזוהי מטרתנו.פדרציה של אור ואכן, אני... אשר מגיע באמצעות בלוסום בדרך זו... אין לנו סדר יום אחר, חבריי. מאשר לסייע לכם בהבנה של מי אתם.

רבים נעשים מתוסכלים כיוון שאנו לא עונים לשאלות הצצות במוחו של האחד בהתייחס למסר מסוים שעשויים היינו להביא. אבל, האם אתם מבינים, חבריי? האם אתם רואים שאין אנו צריכים להגיע עם כל התשובות לשאלות שיש לכם? איך זה יועיל לכם?

"הרבה מאוד" בלוסום אומרת. ועם זאת, אנו אומרים... אנו רק מעניקים מילים שהן חשובות.

מילים שיש מאחוריהן... משמעות עמוקה... אשר מאפשרות לכם להרגיש את הגדולה של מי שאתם.

הפשטות של מה שאנו מביאים היא כל מה שהכרחי, ככל שמדובר בנו. אין אנו רוצים חקירות אוניברסאליות בנושא זה או זה. איזו תועלת תהיה... בכל הכנות, מלבד בלבול. הבינו בבקשה... ישנה רק רמת הבנה מסוימת שמוחכם יכול לקבל בזמן זה... בשל ההדהוד בו אתם גרים.

ככל שבלוסום שומעת על דברים... כך זה מפוצץ יותר את מוחה.. כפי שהיא היתה אומרת. ועם זאת, אני עכשיו בוחר לומר... שהיא הגיעה למקום בתוך הווייתה... בו היא סוף סוף "קבלה זאת"... במובן... שלהתמקד בכל אמיתות חדשות אלה אשר מתגלות...אין זה בהכרח דבר מועיל לעשותו. אכן היו מודעים, אבל האם אחד יכול לשנות דברים אלה? לא עד לרמה מסוימת... כיוון שמה שזה עבר זה עבר. אבל, היא יודעתעכשיו... כפי שאתם יודעים, חבריי...כי מה שהיא יכולה לשנות זה את הרטט שלה. היא לומדת... כפי שאתם לומדים... איך לרומם זאת גבוה וגבוה יותר...

באמצעות התמקדות במה שהינו טוב.

באמצעות התמקדות בליבה על הרגשות של אהבה זה לזה.

באמצעות התמקדות להביא את מה שהינו רצון של חייה... ולגרום לכך...

בידיעה שבעשותה זאת... היא מרוממת את הרטט של הפלנטה... ואני בוחר לומר בסוף משפט זה... "הכול בעצמה".

בלוסום בוחרת להעלות את הרטט של הפלנטה הכול בעצמה!

באותה דרך... כל אחד מכם... בהישארכם באנרגיה הטהורה והגבוהה ביותר של אור אהבה שלכם בוחרים להעלות את הרטט של הפלנטה... הכול בעצמכם.

כמה רבי עוצמה אתם!

כמה אלוהיים אתם!

האם אתם יודעים שבימים אלה.... האם אתם מרגישים... אתאור אהבה שאלו אתם? אור אהבה אשר נובע מהמקום העמוק ביותר בתוך הווייתכם... החוצה לתוך הפלנטה... רק באמצעות שהנכם אתם?

רק בכך שאתם חיים את האמת שלכם... את האמת של מי שאתם ומהנים את עצמכם.

דברתי לעיתים קרובות בהתייחס לנושאים שאינם משרתים, ועם זאת, עדיין אחד עשוי לבחור להתמקד בנושאים אלה. באמצעות אימון... באמצעות ההכרה שדברים אלה אינם משרתים את העצמי ואת השלם. ובאמצעות לימוד להחליף במהירות מחשבות שליליות למחשבות חיוביות... מגדיר את האופי שנהפכתם להיות.

אל תיכנעו לאנרגיות השליליות שממוקמות עליכם.

אתם גדולים מאשר אלה.

אתם יודעים טוב יותר מאשר אלה.

אתם מעל כל זה.

כשאנרגיות גבוהות יותר אלה הן פשוטו כמשמעו נשפכות לתוך הפלנטה שלכם ואתם מאפשרים לעצמכם לפגוש ולברך אותן... האם יכולים אתם עכשיו להרגיש, חבריי... את השוני בתוך עצמכם? כאשר אתם מאפשרים לעצמכם להרגיש שוני זה... הידיעה שאתם יודעים כה היטב. ידיעה זו שאתם לא יודעים מהיהידיעה... עם זאת, אתם יודעים זאת כה טוב. היא עכשיו חזקה יותר מאשר אי פעם ועם זאת, אתם לא יכולים לנסח זאת במילים?

זו ההרגשה. ההרגשה של ידיעה זו. ועכשיו, אולי, אתם יכולים להבין קצת יותר, מדוע זה כה קשה לפעמים, עבור אלה מאתנו שחיים על... היינו אומרים, עם כל הכבוד... רטט גבוה יותר... מוצאים זאת כה קשה לנסח דברים במילים לפעמים. כיוון שהם פשוט לא מתאימים... או הן לא נותנות את המשמעות המדויקת של מה שאנו מרגישים... ומה שאנו רוצים שאתם תרגישו.

אתם יכולים רק לספר שהרטט שלכם התרומם והתרומם והתרומם... בכלל לא באמצעות מילים... אלא באמצעות האופן בו אתם מרגישים. וככל שהרטט שלכם יותר עולה, כך אתםמרגישים טוב יותר. וככל שאתם מרגישים טוב יותר, כך הרטט שלכם עולה יותר... וככל שהרטט שלכם עולה... כך הפלנטה וכל דבר על פניה מרגיש טוב יותר.

האם אתם מבינים עכשיו? זו הסיבה מדוע זה חשוב... היינו אומרים...לכם כדי ליהנות מחייכם. בכך שאתם מרגישים טוב... בגלל שאתם מרגישים טוב... אתם מאפשרים לכל דבר להרגישחלק ממה שאתם מרגישים... כיוון שכולכם אחד.

עם זאת, אם יש לכם יום עצוב... אל תכו את עצמכם. כשיש לכם יום עצוב, חבריי, אולי פשוט נשמו עמוק והתכווננו לאחר אשר עשוי שיש לו יום טוב במיוחד... וקבלו באהבה את אותה הרגשהשישנה לאחר באותו יום... שלכם אין אותה.

התנענעו והסתובבו, חבריי... התנענעו והסתובבו. ובלוסום אומרת לי כשאני אומר זאת... "מדוע זה צריך להיות בדרך זו? מדוע ימים עצובים יכולים להשפיע על אחד כה רע לפעמים? מדוע ישנם אלה שסובלים באופן כה עמוק? זה נראה כזה חוסר איזון לפעמים. זה נראה קצת לא צודק, לפעמים, שאחד צריך לשחות בכזו שמחה, כאשר האחר שוחה בתוך דמעותיהם"... ואנו אומרים שאלה הם דברים שממקומכם אינכם יכולים להבין... אינכם יכולים לראות את נקודת המבט הגדולה יותר של דברים. ואחרים עשויים להתווכח "אבל מדוע? כיוון שאם יכולנו, זה היה עוזר כה הרבה"... ואנו אומרים... חבריי.. ישנם כמה דברים שאתם חייבים לקבל. אתם קבלתם את "התנאים" של מציאות זו שאתם גרים בה לפני שהגעתם לתוכה. זה היה כאילו יש להם קופסא קטנה... כמו במחשב שלכם... שאומרת "טקטקו כאן כדי לקבל את התנאים". זה היה כאילו אתם עשיתם זאת לפני שהגעתם מפני שהבנתם. היה עליכם לקרוא את החוזה... אם רציתם.

עם זאת, ידיעה זו פנימה... נותנת לכם אמון. אמון בעצמכם שהגעתם לכאן להיות אהבה. ליהנות מחייכם... ולהביא לתוך חייכם כל דבר שהוא מהגדולה ומהטוב עבור הכול.

רבים מכם בוחרים להסתכל מסביב בהרס ובייאוש ובתאוות הבצע ובשנאה ובעצבות. הייתי אומר לכם... זה טוב להיות מודע לדברים אלה ועם זאת, עליכם להתמקד בכל מה שהינו אהבה. אתם אינכם שוכחים... או דוחפים הצידה... את אלה שהינם חסרי בית... אלה שהם רעבים וכו'. אתם לא דוחפים אותם הצידה ואומרים "זה לא קשור אלינו". עם זאת, בהיותכם בידיעהשל לימודיכם... של הידע שלכם... של חוכמתכם... ומושכים לעצמכם את כול מה שהינו מהאנרגיה הגבוהה ביותר הטהורה ביותר של אהבה... אתם משרתים אותם. אתם מסייעים להם.

מגיע לתוך חייכם סוג שונה של חיים. סוג חיים אשר אתם רואים בספרי פנטזיה. סיפורים בהם ישנה אהבה הפועמת מכל לב. מהמקום בו המים הם טהורים. מים טהורים צלולים, הזורמים מצדי ההרים. במקום בו ילדים צוחקים ומשחקים. ציפורים עפות באוויר חופשיות... כיוון שהאוויר חופשי מכל הזיהומים וכו'. היצמדו לחזיונות שיש לכם, יקרים... לעולם שאתם רוצים לחיות בו... וגרמו לכך להתרחש.

זו מטרתכם.

זו הסיבה שהגעתם.

חיים, אהבה, צחוק.

זרחו את האור שלכם.

עשו זאת כיוון שהסכמתם לעשות זאת כאשר חתמתם על החוזה... חוזה של "להיות מאושר ולזרוח את האור שלכם"...בסוגריים (לא משנה מה!).

אנו בעולמות אחרים נמצאים ממש קרובים אליכם... לסייע לכם ולשרת אתכם... כפי שאתם משרתים אחרים.

היו מרוממים, נשמות יקרות... כיוון שהכול הוא טוב.

הכול הוא כפי שצריך להיות.

הכול הוא אהבה אחת.

אנו מודים לאחדות האלוהית... שאפשרה למסרים אלה להיכנס. אנו מבקשים תמיד, שאנו יכולים להישאר צנועים... על מנת לשרת ולקבל... ושנוכל להמשיך ללכת באומץ כמו האור והאהבה. באהבה ובתודות. שלום, חבריי... שלום.

בלוסום: סוף הפגישה.

בבקשה בקרו בשנית את התפילה "אנו המשנים של המשחק" באם מצב הרוח לוקח אתכם... לשמור על האנרגיה גבוהה כפי שאנו יכולים. http://youtu.be/MYeqbshjgmA . תודה רבה.


Website: Blossom Goodchild
Translation: GiliShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge