Home > > Sheldan Nidle - 5. april 2016

Sheldan Nidle - 5. april 2016

6 Imix, 14 Mac, 12 Manik

Dratzo! (Højt Elskede Sjæle!) I vores sidste rapport nævnte vi kort en af ??de otte forestillinger, der bliver brugt af den mørke klike for at opretholde en vis grad af kaos i jeres rige. De frygtelige omstændigheder kan alle løses og mange i jeres verden arbejder ihærdigt med løsningerne. Mørket ser på, mens de, som har til hensigt at rykke kloden ind i en langt sikrere og sundere virkelighed, på magisk vis arbejder på hver af Gaias seks store kontinenter. Disse utallige "helte" baner vejen for en lang række politikker, som i sidste ende skal bringe jeres folk på jordens overflade sammen. I tilslutning til de nye programmer kommer dannelsen af et nyt bank- og finansielt system. Når den nye velstand føjes til dette, begynder en lys fremtid at forme sig. Den mørke klike er i reel panik over de forfejlede vel tilrettelagte planer. Mørket havde ønsket at initiere flere små voldelige hændelser, der skulle udvikle sig til flere krige. Det er som bekendt ikke sket. I stedet ser mørket, at deres forsinkelser kun var en lille hindring for, hvad der i øjeblikket sker. Om kort tid er en ny virkelighed klar til at manifestere sig, hvilket er overgangen til jeres fulde bevidsthed.

Vi er meget stolte af måden, hvorpå I accepterer de store ændringer, der på nuværende tidspunkt næsten ikke kan ses omkring jer. Snart vil de mange støtteprogrammer, der skal ændre jeres verden, sættes i gang. I slutningen af ??det nittende og tyvende århundrede begyndte flere utrolige opfindelser at dukke op, de blev latterliggjort i mørkets aviser og magasiner. Kort efter forsvandt disse nye opfindelser. I løbet af det tyvende århundrede blev mange sådanne opfindelser ligeledes "stjålet" og derefter gemt væk af kliken. Den situation er nu gradvis ved at vende. Allerede nu er flere mennesker kommet frem med "genopdagelser". Disse opfindelser er en forløber for, hvad der skal komme. I jeres verden er der mange bemærkelsesværdige personer, der langsomt skaber grundlaget for en ny videnskab, der bygger på den avancerede bevidsthed, der hurtigt ændrer jeres fysiske selv. Ændringerne og deres deraf følgende realiteter gør det muligt for jer at være vidne til den nye genfødsel og at se, hvor mirakuløs jeres fremtid virkelig er!

Den mørke klike var fast besluttet på fortsat at forsinke dannelsen af ??NESARA. Men selv som dannelsen af et nyt finansielt system og den globale reform af dens valuta skred fremad, blev det klart, at det nuværende de facto regime i USA forfulgte politikker, der åbent var imod, hvad de forskellige reformer har til formål at opnå. Desuden finansierede denne kriminelle organisation operationerne og bevæbningen af ??terrorist bander, som al-Qaeda og ISIS, og hjalp ulovligt en række narkokarteller. Disse aktioner var noget af den korruption og forsømmelser, som denne "regering" i al hemmelighed udrettede. Det var derfor vigtigt, at den ulovlige organisation hurtigt blev sat ud af kraft. Således blev en række særlige organisations-ændrende drøftelser begyndt i det tidlige forår i 2016. Det blev bestemt at udskifte det ulovlige regime, før vi nåede slutningen af ??foråret. Et scenarie for at opnå dette meget nødvendige resultat blev aftalt og en plan blev sat i gang med en særlig militær/civil indsatsstyrke.

Vi er meget taknemmelige for Lysets koalition og hvad den hidtil har udrettet. Det nye finansielle system er i de afsluttende faser med at erstatte det meget korrupte SWIFT system (The Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) og store beløb af midler kan nu sikkert overføres fra et kontinent til et andet. Valutaer er blevet justeret således, at nye ædelmetal baserede pengeenheder kan indføres internationalt. Et nyt finansielt system er undervejs. For at fuldføre denne proces klart kræves, at NESARA bliver indført i USA og at denne struktur bliver bredt ud til et antal af lige så korrupte regimer i hele verden. I den nærmeste fremtid skal I i sandhed være vidne til fremkomsten af ??en lang række nye forvaltninger. Det kan i høj grad afhjælpe den verdensomspændende UFO tilsløring. Den operation kan hjælpe os med at blive præsenteret for jer på en ordentlig måde. Til den tid kan vi hjælpe de involverede med at rense jeres verden for ??stråling og forskellige former for industriel forurening. Det kan gøre det muligt for Gaias mange levesteder at vende tilbage til en næsten uberørt tilstand. I skal være frie, velstående og vogter af Gaia! Halleluja!

Namaste! Vi er jeres Opstegne Mestre! Det seneste år har været kendt for sine store forsinkelser og for det faktum, mine Kære, at den finansiering, der er bestemt til jer, fortsat blev forsinket. Den forfærdelige tid er næsten forbi! Hvad der fortsat er nødvendigt, er et positivt fokus. Brug disse øjeblikke til at visualisere en plan for brugen af ??disse midler. Erklær dybt i jeres hjerter, at det er præcis sådan, det hele skal ske. Vær parate til at arbejde med andre for at skabe fællesskaber for healing og realisering af de visioner, I ser til anvendelse af disse midler. Vær klar til at handle på en hurtig, dog velgennemtænkt måde. Det er vigtigt, at I ser jer selv som et center for vision og energi. Vid dybt i jeres hjerter, at jeres plan skal lykkes og når finansieringen begynder, at I skal finde dem, der skal hjælpe jer i denne store indsats. Tøv ikke, når hele denne detaljerede planlægning er på plads. I skal vise alle virkningen og formålet med, hvad I skal gøre. Hosianna! Hosianna!

Efterhånden som vi bevæger os frem mod endelige aftaler, er det vigtigt at bede alle jer om at være positive og fokuserede på vores endelige sejr. En række af yderst komplekse forhandlinger finder i øjeblikket sted mellem forskellige aspekter af vores globale Lyskræfter. Disse drøftelser munder ud i protokoller, der er afgørende for de måder, hvorpå det nye bank- og finansielle system skal manifesteres. Den første del af dette omfatter, hvordan vi skal gennemføre pengeoverførselsprocessen og hvad hver bank skal gøre for, at det nye system nemt kan erstatte det amerikansk kontrollerede SWIFT system. Så er der spørgsmålet om, hvordan bankregulativer skal håndhæves internationalt. Disse er kun to af mange ting, der stadig mangler en mere detaljeret afklaring. Som I kan se, mine Børn, må disse ting hurtigt gennemføres gennem jeres bønner og visualiseringer. Vi sætter stor pris på al den hjælp, I har givet. Store Velsignelser Til Jer Alle!

En af de mest kraftfulde åndelige redskaber, I besidder, er jeres kraft til positiv visualisering. Som nævnt beder vi jer om at fortsætte med at bruge den for at styrke den sejr, som endelig er lige ved hånden. Lad os sammen bruge den åndelige kraft som et moralsk våben for vores triumf. Da menneskeheden så nådesløst blev kastet til Jorden af ?Atlantis’ pludselige sænkning, var menneskeheden prisgivet de mørkere elementer i verdenen på overfladen. I blev manipuleret og løjet for i næsten 13 tusinde år. Nu er det tid til at bytte rollerne om i denne komedie og kun lade Lysets storslåede energi skinne klart på denne klode. Det er på tide at erkende og tillade Himlens udrensning af dette mørke. Vi Mestre anser os selv som yderst privilegerede over at have sådan en fin gruppe af sjæle at arbejde sammen med. Vi velsigner jer og ved, at meget snart skal vi mødes og fejre den store sejr! Halleluja! Halleluja!

I dag har vi talt om, hvad der sker over hele verden for at sikre jeres yderst velfortjente sejr! Mange ting er klar til at ske og disse skal bringe jer glæde, velstand og meget Kærlighed! Disse tider skal sætte en stopper for jeres lange periode med frustrationer. Fremtiden lover jer succes og undere, der aldrig skal ophøre. Vid, at ubegrænset Forsyning og uendelig Overflod i Himlen virkelig er jeres! Lad det være så! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirisk for Vær En! Vær i Glæde!)


Website: Planetary Activation Organization
Oversættelse: Margit Villumsen




Share |