Home > > Sheldan Nidle - 12. april 2016

Sheldan Nidle - 12. april 2016

13 Muluc, 1 Kank’in, 12 Manik

Selamat Jalwa! (Vær i Evig Glæde!) Meget fortsætter med at ske rundt omkring i jeres verden! Kloden er fanget i en mærkelig gåde. På den ene side er den i stand til åbent at sige, at de penge, der er nødvendige for at begynde både de mange humanitære programmer og de afsluttende faser af velstandspakker, er blevet godkendt til pengeoverførsler. Alligevel har den nylige kommen og gåen i forretningsverdenens første kvartal skabt en situation, der medførte endnu en uges forsinkelse med overførslerne. Disse vilkår er helt uacceptable. Den verdensomspændende proces kan ikke hindres af hverken bankernes eller de mange allierede finansielle selskabers gammeldags forretningspraksis. På trods af de samme gamle former for forsinkelse vil de nødvendige penge i sidste ende blive overført. Der er nu en række alternativer, som kan anvendes til at løse eventuelle fremtidige vanskeligheder af denne art. Vi ser til, at vore jordiske allierede bruger det nye system til hurtigt at flytte disse store beløb fra Asien til andre kontinenter efter behov. Derfor skal de ting, der hidtil er stødt til, fjernes og den hårdt tiltrængte rigdom skal sendes afsted. Begyndelsen af ?denne proces er nu i gang!

Når I modtager jeres første midler, så vær klar til at gå i aktion. I jeres samfund er der dem, der inderligt ønsker, at det lykkes for jer. Kontakt disse personer og se, hvordan jeres planer passer sammen med deres. Formålet med disse midler er at hjælpe jer og jeres samfund til at nå målene. Glem aldrig dette. I arbejder med andre for at skabe healings centre; at skabe acceptable midler i fællesskab for at rykke jeres samfund fremad og for at vise, hvordan I sammen skaber en ny virkelighed. Mens alt dette sker, gør I infrastrukturen klar for at forbedre jeres samfund og indirekte forberede det til den første kontakt med os. Vore mentorer skal afslutte opgaven med at lade hver enkelt af jer få en bedre forståelse af jeres personlige vej til fuld bevidsthed. Denne procedure, når den betragtes med det bredere syn i tankerne, tegner et billede af, hvordan I skal gøres klar til jeres sidste nødvendige skridt mod fuld bevidsthed. Disse ting hjælper os med at finde ud af, hvornår jeres behørige flid endelig muliggør, hvad Himlen nu så nådigt udretter!

Denne himmelske bevægelse er så perfekt timet, at I nemt kan observere, hvordan hver enkelt af jer bevæger jer fremad i en forunderlig rytme. Ikke alene gør I det, men det samme gælder for ethvert økosystem, der vedligeholdes så smukt af Gaia. Vi har dagligt observeret, hvordan I ændrer jer og kan også se lignende mønstre i Moder Jords mangfoldige biosfære. Den mørke klike har hidtil kun svækket de forskelligartede økosystemer. Gaia har med vores hjælp holdt selv det mest ødelagt system i live. Jeres hjælp kombineres med vores mere indirekte hjælp med fortsat at holde Liv i jeres verden. Hvad der er brug for, er, at I kraftigt skal øge jeres mere direkte støtte til disse forskellige økosystemer. Hvad I gør, hjælper både disse talrige "levesteder" og jeres medmennesker. Disse projekter gør det muligt for Gaia at arbejde i et tempo, der afspejler jeres fremskridt mod fuld bevidsthed. Således ændrer dette rige sig i det tempo, der blev sat af Himlen for at indføre et nyt rige. Det nye rige kan på det rette tidspunkt smelte sammen med det højere rige, der findes i den Indre Jord.

Disse ændringer har således en guddommelig tidsplan, der dagligt sættes af Himlen. Vi bliver gjort opmærksom på disse daglige opdateringer og bruger vores medicinske og geologiske hold til at verificere, hvad der faktisk sker. Mens dagene går i dette gregorianske år, tjekker vi dets fremskridt op mod skitser, som vi har udarbejdet, siden vi først ankom en masse i starten af 1990'erne. Himlen har fastlagt rytmer, der stadig spejler hinanden. Vi ser på en af ??disse, som vi først valgte i tiden efter 9/11. Det har konstant vist os indsigter for at rykke dette rige på Jordens overflade mod en tid, hvor den nødvendige sammensmeltning af den indre verden og verden på overfladen virkelig kan ske. Det vil ske, når I er rejst til Agartha med vores hjælp og lagt i jeres personlige Krystal Lys Kamre. Den tid skal kun blive afsløret for jer, når det sker. Vi holder nøje øje med, hvordan Himlen flytter dette storslåede mønster med en meget elskværdig hånd. Vores opgave er ganske enkelt at følge dette storslåede mønster og handle på visse ting, som bestemmes af Himlens mange Store Råd.

Velsignelser! Vi er jeres Opstegne Mestre! Hvad der sker i jeres rige på overfladen er et stort skift fra klikens mørke virkelighed til Himlens nye Lys rige. Efter tusinder af år føler vi os velsignede over endelig at deltage i den store genopretning af jeres bevidsthed. Atlantis ønskede stærkt at forvandle sine tidligere dissidenter til det herskende oligarkis føjelige tjenere. I stedet blev disse ny prægede mennesker kastet ud i en verden, der stort set var ryddet for sine tidligere indbyggere. Derfor led vi alle i 13 tusinde år under Anunnakiernes og deres udvalgte håndlangeres barske herredømme. I denne tid er I nu begyndt at undslippe den skæbne, som mørket længe anså for uundgåelig. I stedet bliver I befriet og vil snart blive kastet tilbage til fuld bevidsthed. Vi er en del af de operationer, der i første omgang skal forberede jer til denne vidunderlige rejse ved at give jer lektioner om jeres sande historie og jeres oprindelse i rummet. De skal kombineres med nogle grundige vejledninger fra jeres brødre i rummet.

Der er desuden behov for at lære om jeres mange ansvar og pligter over for Gaia og hendes mange levesteder. Her har vi som gruppe til hensigt at lære jer mange ting. Først må I forstå, hvad alt dette er bestemt til at betyde for jeres fæller og især for jeres vidunderlige Sjæl. Himlen rykker denne virkelighed mod en tilstand, hvor den kan blive kraftigt ændret. Efterhånden som I rykker opad i bevidsthed, begynder I at bemærke hurtige glimt fra jeres fremtidige rige. Det er alt sammen en test, der er lavet for langsomt at gøre jer opmærksom på, hvor hurtigt I bliver ændret. Det skal gøres i et tempo, således at de ting, der sker med jer, ikke foretages hverken for hurtigt eller for langsomt. Hver af jer har en naturlig rytme, der skal respekteres. Vi Mestre spiller en rolle ved at bistå hver enkelt af jer i løbet af denne overgangstid. Det kræver anvendelse af den rette mængde af nåde og barmhjertighed for, at det kan ske sikkert.

Dette dybe anliggende er en del af en hellig proces, der indeholder elementer af bøn og hellige ritualer. Den samlede grad af forandring er enorm. Vi har fået det hellige ansvar at vogte jer og gøre det muligt for jer at "have succes" indtil det sidste skridt. Det kræver, at vi søger operationelle procedurer hos vores hellige guider i Himlen og konfererer med vores nådige værter Agarthanerne.
Det er, hvad vi gør dagligt, samtidig med bønner og hellige ceremonier. Vi Mestre er fast besluttet på at se jer alle opfylde jeres livskontrakter og blive fuldt bevidste Væsner igen. De øjeblikke, der er levet i den nuværende virkelighed, er en stor forringelse så vel som en stor bunke af lektioner. Det er tid at skabe en ny virkelighed! Det er tid at se frugterne af jeres nye vækst og at være vidne til, hvordan I skal bane vejen for denne nye virkelighed! Halleluja! Halleluja!

I dag har vi igen rapporteret om, hvad der sker rundt omkring i jeres verden. De begivenheder, der længe er lovet af Lyset, skal endelig begynde at dukke op omkring jer. Se dem blot som den første bekræftelse på et nyt fantastisk, frit og velstående nyt rige. Vid, at ubegrænset Forsyning og uendelig Overflod i Himlen virkelig er jeres! Lad det være så! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirisk for Vær En! Vær i Glæde!)


Website: Planetary Activation Organization
Oversættelse: Margit Villumsen
Share |