Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Dansk > Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 15. april 2016


Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 15. april 2016

Mike Quinsey

Folks forventninger stiger og deres tillid er blevet så meget bedre, at de kommer frem for at støtte Lyset. Sandheden er begyndt at komme op til overfladen og de løgne og fordrejninger af fakta accepteres ikke så let, som de blev. Folks opfattelse af, hvad der foregår, afslører sandheden og de har evnen til at skelne, når falske oplysninger cirkulerer. Det er de forudsagte tider, hvor det, der har været skjult, vil blive afsløret og selvom nyhederne stadig i vid udstrækning er kontrolleret af dem på den mørke side, sker der undertiden læk. Mange er trådt tilbage, efterhånden som de Mørke bliver afsløret og det vil fortsætte, indtil det når et punkt, hvor deres plads overtages af Lysvæsner. Det er faktisk allerede sket i lille skala og ofte har det en afsmittende virkning, som fører til, at andre, der har skjult deres handlinger, kommer frem.

Det tager tid for disse ting at komme op til overfladen, men det vil helt sikkert komme frem, når tid er. Nogle Lysvæsener befinder sig stadig midt i, hvad der sker, men deres stemmer bliver ofte lukket ude af dem, der stadig skjuler sandheden. Men ting ændrer sig endnu hurtigere end tidligere og presset øges på dem, der støtter Illuminati. De ved, at deres tid er begrænset og havde håbet at undslippe ansvaret for deres gerninger. Der er ingen flugt mulig og de bliver nødt til at svare for deres handlinger, uanset hvor meget de prøver at undgå det uundgåelige tidspunkt, hvor de skal stå til ansvar.

Så hvad forventes der af jer, når I går ind i den Nye Tidsalder med store forventninger til Opstigning. Hvis I forbereder jer selv til den, bør I nu være i stand til at se hele Menneskeheden som En og som jeres Brødre og Søstre. Når det er sådan, forventes I at behandle alle som lige og med Universel Kærlighed og det er ikke så svært, som det måske først ser ud til. Det betyder dog, at I er nødt til at droppe enhver fordom, I måtte føle over for en anden person. Det er, hvad I bør stræbe efter, hvis I ønsker at komme videre fra de lavere dimensioner. Det er det største skridt opad, som I kan tage og I kan gøre det, hvis I virkelig vil.

Husk på, at I i sidste ende kommer til at forlade de lavere vibrationer, når ændringerne sker i jeres tilgang og forståelse af åndelig forståelse. Under alle omstændigheder er det jeres underliggende ønske om at vende tilbage til de højere vibrationer, fordi I fornemmer, at jeres hjem er der, hvor I kan leve i fred og ikke være bundet af de problemer, der findes i de lavere vibrationer. De er selvfølgelig en del af jeres oplevelser, som I er vokset af, hvis I ønsker at udvikle jer. Som det tidligere har været sagt, indvilligede I at falde ned i de lavere vibrationer og I blev forsikret om, at I til hver en tid ville få hjælp, når I ønskede at udvikle jer. Tid, som I kender den, er på jeres side, men hvis I ønsker at drage fordel af den kommende slutning på ??den sidste cyklus og muligheden for at stige op, er I nødt til at arbejde flittigt med jer selv for at nå op på de vibrationsniveauer, der er nødvendige for at gøre det.

Det kan synes som om, I står stille, hvad jeres udvikling angår, men I gør hele tiden fremskridt. I har måske jeres op-og nedture, men fremskridt er uundgåeligt, da jo mere erfaring I får, jo større er jeres evne til at finde vej hjem. I den henseende er det der, hvor I kom fra for at afprøve jeres færdigheder med at overvinde de udfordringer, I stod over for. Når I endelig vender tilbage til de højere dimensioner, vil alt blive afsløret for jer, eftersom I har været stærkt begrænset af de lavere vibrationer og har endda midlertidigt mistet jeres hukommelse. Nogle af jer har en "følelse" af erfaringer fra et højere niveau og kan lejlighedsvis huske dem. Det sker nogle gange under jeres "ud af kroppen" oplevelser i løbet af jeres søvn, selvom de fleste sjæle ikke kan bringe sådanne ting ind i deres vågne sind.

Nogle spørgsmål om, hvorfor I er nødt til at gå igennem så meget uro for at etablere den Nye Tidsalder. Enkelt sagt, er det resultatet af en enorm udrensning af det gamle, der ikke længere tjener jeres behov eller formål. Men mange sjæle er tilbageholdende med at give slip på det, der er velkendt for dem og hvis det er deres valg, vil det blive respekteret. Det betyder imidlertid, at de ikke kan fortsætte med at være på Jorden, da vibrationerne højnes. Så de vil på et passende tidspunkt flytte til en anden "Jord", hvor de kan fortsætte deres valgte erfaringer. De ville faktisk ikke føle sig hjemme i niveauer, der ville være for høje for deres velbefindende eller ønske om at fortsætte med at opleve de lavere dimensioner. Vær forvisset om, at de stadig ville få al mulig hjælp som hjælp til at udvikle sig med den hastighed, der passer dem. I er aldrig alene i jeres ønske om at udvikle jer og hjælp er blot en bøn væk.

Mange udviklede sjæle på Jorden er klar til at tjene andre og deres plan er gået som nødvendigt, så når det er sikkert at gøre det, kan de føre deres planer ud i livet. Det betyder, at når de uden de konstante forsinkelser først får begyndt, vil der være en strøm af velkomne ændringer, der hurtigt bringes i stand. Gratis energi vil skabe så mange ændringer på relativt kort tid, at I næppe vil have tid til at trække vejret. Folks stemning vil ændre sig fra fortvivlelse til håb, når de ser de ændringer, der finder sted, der med hjælp fra de Galaktiske Styrker vil ske meget hurtigt. Distribution er ikke noget problem overhovedet, når I ved, at I har enorme muligheder at trække på, hvilket er til jeres rådighed. Størrelsen af ??udfordringen med at distribuere nyt udstyr vil nemt blive håndteret af dem, der venter på at tjene jer.

Politiske ændringer er nødvendige, så de rigtige mennesker er på plads for at sikre, at alt forløber hurtigt og effektivt. Der har været for meget med "at tjene sig selv", når privilegiet med at repræsentere folket er blevet misbrugt. Folk med den rette tilgang og gode intentioner venter i kulissen og er klar til hurtigt at skride til handling. I er alle kendt for præcis, hvad I er og ingen forstillelse eller falske påstande vil bringe jer videre. Men mange af jer er klar til at forpligte jer til at arbejde til gavn for andre. Vær forvisset om, at der vil blive trukket på jeres evner, når der bliver brug for dem. Folk vil have meget at spørge om, når sandheden begynder at komme frem og det er her, de, der er oplyste, kan være til stor hjælp.

Dette år vil stadig være et, der er værd at huske og selv om tingene ikke manifesterer sig så hurtigt som forventet, så vær forvisset om, at mange ting sker bag scenen. I det mindste vil I ikke blive skuffede, når de af Lyset føler sig sikre nok til at gå videre med deres projekter.

Denne meddelelse kommer gennem mit Højere Selv. Jeg forlader jer med kærlighed og velsignelser og må Lyset oplyse jeres dage og vejen mod fuldendelse.

I Kærlighed og Lys.

Mike Quinsey.


Website: Tree of the Golden Light
Oversættelse: Margit Villumsen

Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge