Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Dansk > Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 22. april 2016


Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 22. april 2016

Mike Quinsey

Kære Alle, I håndterer den nuværende situation på Jorden med god fornuft ved at holde jeres blik rettet mod Opstigning. Den kommer nærmere for hver dag, der går, men der er stadig meget arbejde at gøre, før det bliver jeres virkelighed. I denne afsluttende periode vil der være meget at gøre, idet I hjælper dem, der er på forkant med ændringerne. De mørkes håndlangere har stadig tilstrækkelig magt til at hindre jer i at høre hele sandheden, men den vil komme ud, hvad deres handlinger end er.

Nu er det tid til at håndtere jeres egen udvikling, snarere end at blive ledet af andre, ved at vurdere alle oplysninger, der videregives til jer, ved at mærke efter om det "føles" rigtigt. Eftersom I allerede er kommet godt afsted på Lysets Vej, skulle I have tilstrækkelig viden til at se, hvad der ligger forude. Gennem nogle år har Lysvæsener gjort det muligt for jer at fortsætte med at udvikle jer og har ledet jer på Lysets Vej. Det er dog nu tid til at glemme de traditionelle veje, der strengt har krævet jeres lydighed mod dem. I er vokset fra dem og har udviklet jer tilstrækkeligt til at bestemme jeres egen vej.

Enorme ændringer nærmer sig hastigt, der hævet over enhver tvivl vil fortælle jer, at den Nye Tidsalder er kommet. Jeres Internet er stadig det nærmeste, I kan komme sandheden, men selv der er der til tider falske oplysninger. Men når I har identificeret pålidelige kilder, vil I have oplysninger, hvor ud fra I kan bestemme, hvilke der på en sikker måde kan bruges til at tjekke andre. Hvis I tvivler, er jeres intuition jeres bedste guide, men vær altid parate til at ændre jer, hvis det tager jer til et højere niveau.

Som de fleste af jer allerede må være klar over, er alle former for religiøs lære under revision, hvilket nuværende meddelelser fra Ærkeenglene og andre højere kilder har antydet. De etablerede religioner skal behandles med omhyggelig granskning, da én religion ikke indeholder hele sandheden. I nogle store spørgsmål har de sørgelige mangler, men en avanceret sjæl ville være i stand til at afgøre, hvilke de er. I denne tid med store forandringer bliver selv de ortodokse religioner revideret, men nogle sjæle har stadig stor tillid til dem og bliver nødt til at finde deres egen vej til sandheden. Bøn er stadig kraftfuldt og vigtigt, men må komme fra hjertet, da de, der bruges gentagne gange, ofte har en tendens til at mangle nogen reel injektion af Kærlighed og Lys. Lad jeres eget liv blive en bøn i sig selv, mens I lever det med ubetinget Kærlighed. Det er det ultimative mål for alle, der gør sig klar til at stige op.

Under jeres rejser på Jorden, har I været igennem mange erfaringer på mange forskellige niveauer og nu er I en "erfaren rejsende" klar til at gå op til det næste niveau. Hver gang I gør det, bliver jeres liv så meget lettere og behageligere, da I ikke længere befinder jer i de mørkes nærværelse, der ville gøre deres bedste for at holde jer nede. Den tid nærmer sig nu og er hver indsats, I har lagt i det, værd. I forventes ikke at blive fattiglemmer eller gå i laser for at bevise jeres accept af Gud og I har ret til at nyde livet og dele Jordens gaver. Alt for længe har I lidt under "mangel", men den tid vil snart komme, selvom betingelserne stadig eksisterer i nogle lande. Jorden har i sandhed tilstrækkelig til, at alle kan nyde et godt og frugtbart liv, selvom det for mange ikke ser sådan ud, men i den nærmeste fremtid skal det hurtigt blive sådan.

Moder Jord er begyndt på udrensningen af planeten, da hun ikke længere kan holde sig tilbage og vil give klare signaler om, hvad der skal komme. Lyt og I vil gå uden om farer for jeres liv eller helbred. Nogle sjæle, der ønsker at forlade Jorden, vil gribe sådanne muligheder, da de ikke er klar til at blive og deltage i Opstigningen. Husk, at døden kun er en overgang fra et niveau til et andet, da der i virkeligheden ikke er sådan noget som "død", som nogle sjæle anser for at være en permanent tilstand. Livet er evigt og død er ikke sådan en skræmmende oplevelse, som nogle måske forestiller sig. Når sjælen forlader den fysiske krop, glider den let ud og flytter derefter til Sommer Rigerne. Der vil den gennemse sit liv og derefter gå videre til et passende niveau bestemt af deres vibrationer.

I er så tæt på at lære om forberedelserne vedrørende de ændringer, der er nært forestående. Meget arbejde er blevet lagt i og fortsætter stadig og det er kun omfanget af udfordringen, der involverer samarbejde med så mange andre mennesker, der tager tid for at nå fuldendelse. Intet vil stoppe det planlagte udfald, men som I allerede har set, er alt ikke helt så enkelt, som I måske tror. Tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger er på plads for at sikre, at der ikke er nogen større forsinkelser og de store udfordringer er der allerede blevet taget hånd om. Så I kan være forvisset om, at afsløringerne vil begynde i den nærmeste fremtid. Mange medlemmer af jeres familie og venner venter med kærlighed i deres hjerter for at hilse på jer.

Tingene på Jorden udspiller sig som behøvet af karmiske årsager, men de kan bringes til ophør når som helst af Kærlighedens og Lysets højere magter, der styrer jeres skæbne. Store Væsener har altid fulgt jeres fremskridt og ledet jeres oplevelser for at sikre stadige fremskridt med hensyn til jeres udvikling. Der har været perioder, hvor Lysenergierne har været den dominerende kraft, men i den cyklus, som I netop har afsluttet, har de mørke Kræfter fået lov til at teste jer. Udfaldet var ikke givet på forhånd, men I af Lyset har overvundet de lavere energier og har holdt jer til jeres højere Lys frekvenser. I skal lykønskes for at have gjort det i lyset af de enorme udfordringer i hvert liv. I kunne antage den opfattelse, at nu er "spillet ude" og alle aktører kan nu genoptage deres normale aktiviteter. Men det er ikke helt så enkelt, for selvom stor forståelse er vist den rolle, som enhver sjæl har spillet, kræver nogle handlinger karmiske løsninger. Vær dog forvisset om, at ingen sjæle bliver straffet, men får i stedet al mulig hjælp til helt at vende tilbage til Lyset.

Mange har svært ved at forstå, hvorfor jeres oplevelser ikke anses for at være jeres sande virkelighed. Selvfølgelig er de helt rigtige, når de sker, men vedrører ikke de højere niveauer, som I kom fra for at opleve livet i fast stof. I har skabt jeres egen virkelighed gennem mange hundreder menneskeliv og mens I altid har fået vejledning, har det endelige valg været jeres. Det største problem, I har stået over for, er at acceptere, at I Alle er Én og i æoner af tid har I konkurreret med hinanden for dominansens skyld i en sådan grad, at I ville ødelægge dem, I anså for anderledes. Nu ved I, at I Alle er Én, forskellene kan ophæves og der er ingen grund til, at I ikke alle skulle kunne leve lykkeligt videre sammen. Selvfølgelig skal man dele Jordens gaver og det vil ske, når tid er.

Denne meddelelse kommer gennem mit Højere Selv. Jeg forlader jer med kærlighed og velsignelser og må Lyset oplyse jeres dage og vejen mod fuldendelse.

I Kærlighed og Lys.

Mike Quinsey.

BEMÆRK VENLIGST.
Da jeg ikke er hjemme i næste uge, vil den næste meddelelse komme fredag ??den 6. maj.Website: Tree of the Golden Light
Oversættelse: Margit Villumsen

Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge