Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Dansk > Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 8. april 2016


Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 8. april 2016

Mike Quinsey

Kaos hersker stadig overalt omkring jer, men det ville have været så meget værre, hvis det ikke havde været for de Galaktiske Styrker. De mørke er i forvirring og mister deres magt til at diktere den måde, hvorpå jeres liv former sig og Hvis de havde fået det, som de ville, ville I være blevet kastet ud i globale krige, der ikke ville have nogen ende. Imidlertid er deres forehavende blevet stoppet og en verdenskrig er blevet forhindret. Med tiden vil der blive sat en stopper for sådanne grusomheder og til sidst vil der ikke være nogen væbnede konfrontationer overhovedet. Fred nærmer sig og den vil være af varig karakter, så Jorden endelig kan blive helt genoprettet i sin uberørte skønhed. Denne periode vil være en periode med ??stor vækst i jeres udvikling, efterhånden som den nye Jord opstår og en storslået Galaktisk Tidsalder begynder bestemt til hurtigt at bære jer fremad og give jer mange spændende muligheder.

Mange sjæle har stadig lukkede sind og vil være ude af stand til at gribe de mange muligheder, der kommer deres vej forbi. Naturligvis vil der være en grad af opvågning, men at gå fremad på dette tidspunkt kræver, at sjæle har gjort passende forberedelser. Men hjælp gives jer til hver en tid og er altid til rådighed, så husk at bede om hjælp fra de højere kræfter, når I har brug for det. Ved at gøre det, giver det jeres Guider mulighed for at sikre, at I følger jeres Livsplan, hvilket er vigtigt for jeres udvikling. Mange sjæle er kommet til Jorden for denne særlige lejlighed, der ikke vil gentage sig i meget lang tid. Efterhånden som det bliver sikkert, vil nye opfindelser blive indført, hvilket vil højne jeres livskvalitet og I vil finde, at ændringerne kommer hurtigere end nogensinde.

Jeres Univers vrimler med liv på niveauer, der for det meste er forud for jeres egen. I vil derfor få en stor velkomst for jeres resultater og vil møde mange forskellige civilisationer. Det betyder, at I bliver nødt til at udvikle en helt anden tankegang end jeres nuværende og være klar til at anerkende de mange ændringer, der er nødvendige for jeres forståelse af Liv. Jo før I kan åbne jeres sind for en anden måde at se tingene på, jo hurtigere vil I udvikle jer åndeligt. Mange sjæle er blevet hjernevasket til at tro på en lære, som bevidst har holdt jer nede ved at anvende frygt og kaos som deres redskaber. Dog vil sandheden komme frem, eftersom intet kan holde den tilbage på ubestemt tid og ved at skelne vil I "føle", hvad der er rigtigt og pålideligt. Find en Lyskilde og hold jer til den, så den kan bruges som et mål for alle de oplysninger, I modtager. Sædvanligvis vil en sjæl instinktivt vide, hvad der er sandfærdigt og I kan stole på jeres følelser i den retning. De fleste af jer vil have udviklet jer tilstrækkeligt til at gå hele vejen til at opleve Opstigning. Det er bestemt det værd, uanset hvilken indsats, I gør for at sikre, at I holder jer på den rette vej.

En tid nærmer sig, hvor I vil være i stand til åbent at tale med jeres Guider, så glem ikke, at I i mellemtiden kan kontakte dem mentalt. De overvåger jeres aktiviteter og forsøger at holde jer på jeres spirituelle vej. De kan hjælpe med at sikre, at I følger jeres livsplan og holder jer ude af problemer, selv når det kommer til at redde jeres liv, når død ikke er en del af planen. Så glem ikke, at jeres Guider er villige og kærlige Væsener, der tjener Lyset. De kender jer sikkert bedre, end I kender jer selv, hvorfor I gør klogt i at følge deres tilskyndelser. Lyt til stemmen i jeres hoved, der ofte advarer om farerne i handlinger, I er ved at foretage.

Denne særlige tid I er i, er en meget vigtig periode, da I af Lyset nu har tilstrækkelig kraft til at være i stand til at forhindre forstyrrelse i opstigningsprocessen og indførelsen af ??ændringer, der længe har været lovet. Så det er nu kun et spørgsmål om en sidste periode med at binde løse ender sammen og alt skulle være klar til den næste fase. Dette år betragtes stadig som et år med ??mange afsløringer og ændringer, der virkelig vil signalere ankomsten af den Nye Tidsalder. I Lysarbejdere er uden tvivl helt klar efter at have levet med jeres forventninger i ganske lang tid. Forsinkelser har været uundgåelige, da vægten har ligget på, at ændringerne finder sted på det helt rigtige tidspunkt.

Vibrationerne fortsætter mere end nogensinde med at tage fart og flere sjæle mærker en opvågnen inden i. Det betyder, at de vil være mere modtagelige for de forandringer, der kommer. Når sandheden kendes om de gode ting, der skal gøres, vil endnu flere sjæle reagere. Efter mange liv på Jorden er I noget fastlåste med hensyn til jeres forventninger og løftet om vidtrækkende fordele, som løfter jer ud af fattigdom og mangel, vil ændre jeres livssyn. De er for Menneskeheden som helhed og vil bringe alle op på et niveau, der sikrer jer glade og tilfredsstillende liv uden nød.

Under jeres nuværende omstændigheder forventes det ikke, at I vil være i stand til at forstå den fulde betydning af, hvad der sker, men i den nærmeste fremtid vil I blive oplyst om sandheden om jeres rejse gennem den lavere dimension. Allervigtigst må I huske, at I frivilligt gik med til sådanne oplevelser i de lavere vibrationer, vel vidende, at de ville fremskynde jeres udvikling. I kan ikke huske det på nuværende tidspunkt, men vil gøre det, når jeres vibrationer igen løftes op. Så vil alt blive klart og I vil være taknemmelige for, at I havde muligheden for at udvikle jer hurtigere.
Uanset hvad folk måske tror deres formål med at være på Jorden er, er livet uendeligt og I søger altid vækst og jeres tilbagevenden til Lyset.

Til tider må det faktisk se ud som om, der ikke er noget formål i livet, men det skyldes stort set de mørke, der til stadighed har fordrejet sandheden og holdt jer i en tilstand af "mangel". Det omfatter sandheden om jeres væren fra et åndeligt perspektiv, da selv det er blevet fordrejet for at holde jer under deres kontrol. Alt det vil ændre sig i den nærmeste fremtid og i sidste ende vil kun sandheden være tilbage. Så bevar roen og vid, at hver eneste af jer spiller en afgørende rolle i de ændringer, der finder sted, der alle er vigtige for helheden.

De begivenheder, der venter på at manifestere sig, er så vigtige for jeres fremtid, at Jorden bliver overvåget og bevogtet af Galaktiske Styrker, der er langt mere udviklede end jer på Jorden. I kan derfor leve uden frygt med hensyn til udfaldet af de nuværende begivenheder både på og uden for Jorden. Fremtiden er allerede blevet skrevet og Lyset sejrer og de mørke fjernes for at sikre, at der ikke sker yderligere indblanding i jeres liv. I føler måske, at tingene er så meget ude af kontrol, at der ikke vil være nogen ende på de verdensomspændende problemer, men vær forvisset om, at de overvåges hele tiden. Kaotiske tider vil gradvist ophøre, efterhånden som deres handlinger bliver begrænset og total fred vil vende tilbage til Jorden.

Denne meddelelse kommer gennem mit Højere Selv. Jeg forlader jer med kærlighed og velsignelser og må Lyset oplyse jeres dage og vejen mod fuldendelse.

I Kærlighed og Lys.

Mike Quinsey.


Website: Tree of the Golden Light
Oversættelse: Margit Villumsen

Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge