Home > > Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 15. januar 2016

Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 15. januar 2016

Mike Quinsey

Begivenheder udvikler sig meget hurtigt og pres lægges på dem, der forventes at annoncere Afsløring, om at gå videre uden forsinkelse. Præsident Putin er den, der lægger pres på og står i øjeblikket i spidsen for handlingen for at opnå resultater så hurtigt som muligt. Imens opererer Jorden nu inden for et energiskjold, der beskytter mod indblanding udefra. I kan være forvisset om, at jeres fremtid er i hænderne på dem, der udøver enorm kraft for Lysets succes. De mørke er naturligvis klar over, at de er magtesløse med hensyn til at nå deres mål om at forårsage endnu en verdenskrig. Så I kan gøre jeres daglige gøremål vel vidende, at Jordens og menneskehedens fremtid er i sikre hænder. Stærke Lyskræfter afventer signalet til at bevirke en større bevidsthed og føre jer til en forståelse af jeres sande historie. En afsløring, der vil bringe jer stor lettelse vedrørende den latente kraft hos ethvert Lysvæsen. I er blevet forledt til at tro, at I er magtesløse, tværtimod er jeres potentiale i virkeligheden ubegrænset. Med det kommer ansvaret for at bruge det med omtanke og som tiden går, vil I få rigelig vejledning og instruktioner i den henseende.

Absolut intet kan stoppe jeres hurtige udvikling mod at blive et fuldgyldigt Galaktisk Væsen, undtagen jer selv. Lyskræfterne har arbejdet hen imod denne periode af fuldendelse i lang tid, dog har et vellykket resultat været afhængig af jeres fremskridt og evne til at inkorporere Lyset i jer. Når først I har nået et vist stadie, vil I være sikret total succes og som et kollektiv af Lysvæsener vil I stige op og lade de lavere vibrationer bag jer. Det kan ikke være på nogen anden måde, da Loven om Tiltrækning vil bevirke jeres Opstigning. I den mellemliggende periode vil I naturligvis gå gennem stadier af opløftelse, som i sidste ende vil føre til fuld bevidsthed. På nuværende tidspunkt begynder I netop at vågne til jeres sande potentiale og I vil få al mulig hjælp til at gøre jeres vej så let som mulig.

Hvis I nogensinde har tvivlet på, at det vil lykkes for jer, til trods for de mørkes mange forsøg på at forhindre jeres Opstigning, så vid, at Gud har forordnet, at det skal ske. Når magtfulde Lyskræfter står sammen mod oppositionen, kan I være sikre på, at resultatet ikke kan være på nogen anden måde, end hvad der er de højere kræfters hensigt. Uanset hvad der sker omkring jer, kan I fortsætte jeres arbejde i absolut tro på succes. Lysarbejdere bliver opfordret til at hjælpe deres medrejsende, for som ændringerne begynder, vil mange sjæle være forvirrede over, hvad der sker. Det vigtigste aspekt er at gøre det klart, at resultatet vil føre hver eneste sjæl til dens højeste udviklingstrin og ingen vil blive nægtet deres retmæssige plads. I vil være præcis der, hvor I har gjort jer fortjent til at være og tydeligvis vil alle sjæle føle sig godt tilpas og afslappet i de relevante vibrationer. I vil på forhånd vide, hvor I er på vej hen og få fuldstændig forklaring på, hvordan I har opnået det. Kærlige Lysvæsener vil hele tiden ledsage jer, så I behøver ikke frygte fremtiden.

Livet på Jorden har været så langt fra sandheden, at I vil blive både glade og overraskede over at opdage jeres sande potentiale som Galaktiske Væsener. I lader en drømmeverden bag jer, der har været et mareridt i sammenligning med, hvad I vil komme til at opleve, når I stiger op fra de lavere vibrationer. Det er blevet sammenlignet med Helvede på Jorden bevirket af de mørke, der har holdt jer i fangenskab uden jeres vidende. De dage vil ophøre, efterhånden som Lyset forvandler de negative vibrationer, der forsvinder med stigende fart og vil fortsat gøre det, indtil de til sidst bliver ladt tilbage.

I, som læser dette budskab, er jer, der kan hjælpe med at lette bekymringerne hos mennesker omkring jer, som vil være skræmte over, hvad der for dem er "ukendt" med hensyn til deres fremtid. Nogle vil ligeledes være bekymrede over sandheden, da det vil fjerne dem fra deres komfort zone, især når de indser, at så meget, der er velkendt, ændrer sig omkring dem. I første omgang vil det synes som stor kaos, men ud af det vil positive tegn komme på, at bedre dage er i vente. Det gamle må gøre plads til det nye, men vær forvisset om, at det ikke vil tage så lang tid, som måske forventet. De planlagte ændringer er allerede begyndt at ske og de påvirker alle livsformer. I naturen er nogle af ændringerne allerede blevet bemærket, da dyreriget tilpasser sig dem. Nogle arter vil helt forsvinde og det er ikke usædvanligt i løbet af en cyklus.

Hver enkel af jer har haft mange liv på Jorden og I vil alle have nydt godt af dem. De af jer, der har lært lektien af den 3. dimension, vil sandsynligvis have en indre fornemmelse af, at I vil stige op. Ligegyldig hvad, vil I befinde jer præcis, hvor det er meningen, I vil være for at fortsætte jeres udvikling. I sidste ende vil alle sjæle stige op, men for nogle vil mange flere liv være nødvendig, før de er klar. I har så meget tid, som I har brug for til at udvikle jer og da I får hjælp hele vejen, vil hvert liv være planlagt med jeres udvikling for øje. Jeres Guider sikrer, at I så vidt som muligt holder jer til jeres livsplan, men I har stadig fri vilje til at følge en anden vej eller foretage ændringer til den, hvis I ønsker det.

I begynder at forstå, at der er mere liv i jeres Univers end oprindeligt tænkt mulig. Det er dels fordi Jorden var beskyttet mod besøgende, der måske ellers ville have forstyrret jeres udvikling. Extraterrestriske besøgende blev inviteret af Illuminati som en del af en aftale, der tillod dem at have baser på Jorden i bytte for avanceret teknologi. Siden disse tidlige dage for omkring 70 år siden har Illuminati, som man kunne forvente, næsten helt sikkert udviklet sig ud over jeres sandsynlige forventninger og er mange år forud for jeres nuværende viden. Det vil dog ikke gøre dem i stand til at opnå, hvad de påtænkte, da deres evne til at gøre, som de vil, ikke længere er en mulighed, som det allerede er blevet forklaret.

Fra uge til uge sker mange ting over hele verden og Lysarbejderne har travlt med at hjælpe. De mørke manipulerer økonomien for at skabe ønskede resultater, der ikke altid er i jeres bedste interesse. Det vil dog ikke gavne de involverede, da fremtiden ikke ligger i deres hænder, da Højere Væsener har den i deres fulde kontrol. Når dem, der har forsøgt at overtage verden, er fjernet, vil der blive gjort hurtige fremskridt, der gavner alle. Om relativ kort tid vil I få gavn af nye teknologier, der har været skjult for jer i meget lang tid. De mørkes dage er talte og deres aktiviteter er under lysvæsners kontrol.

Denne meddelelse kommer gennem mit Højere Selv. Jeg forlader jer med kærlighed og velsignelser og må Lyset oplyse jeres dage og vejen mod fuldendelse.


Website: Tree of the Golden Light
Oversættelse: Margit Villumsen
Share |