Home > > Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 1. januar 2016

Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 1. januar 2016

Mike Quinsey

Hilsner til jer alle, mens I hilser det nye år velkommen, det tegner til at blive yderst aktivt, da det gamle kæmper med at håndtere de nye energier, der hurtigt bliver etableret. Resultatet er, at megen forvirring hersker især blandt dem, der kun ser de ydre hændelser. Meget af det er dog ofte ude af syne for jer og bringer langsomt den Nye Tidsalder i manifestation, der nu går ind i sit fjerde år. De nødvendige ændringer kan ikke sinkes meget længere og bliver mere kraftfulde for hver dag, der går. De mørke prøver stadig at ignorere de tydelige tegn, der fortæller dem, at deres tid næsten er forbi. Deres evne til at diktere, hvad der sker med den Menneskelige Race, er ikke længere i deres magt, der nu meget hurtigt formindskes.

Snart vil begivenheder finde sted, der klart vil indikere den nye retning, I går i. Det gamle har tjent sit formål og kan ikke opretholdes i lyset af de ændringer, der snart manifesterer sig. Det oprør, der finder sted rundt omkring på Jorden, synes at være så stor, at den ikke kan bremses, men vær forvisset om, at den Galaktiske Føderation har midlerne til omgående at standse alle krigshandlinger. De har faktisk fået større bemyndigelse til at træde til og skride til direkte handling. I har så meget støtte og beskyttelse på dette tidspunkt, I behøver ikke bekymre jer om, hvordan begivenheder vil udspille sig. Der er brug for jeres støtte mere end nogensinde for at sikre, at Lyset fortsætter med at forblive stærkt og kraftfuldt, uanset hvad der sker omkring jer. Det er så vigtige tider og hver enkelt bør have deres højeste forventninger i tankerne og ikke tabe dem af syne.

Nogle gange ser det ud til, at de mørke har overhånd, men det er fordi, netop enkeltpersoner kan forårsage så meget kaos. Men den hemmelige Regering mister hurtigt sin magt, så deres indflydelse og handlinger er stærkt begrænsede. I sidste ende vil deres handlinger blive stoppet, da de vil blive fjernet fra Jorden og så skal I hurtigt se bemærkelsesværdige ændringer og fuldstændig fred vil vende tilbage. Som mange af jer har oplevet, er vibrationerne stigende og der vil komme et punkt, hvor Opstigningen sker. Det er uundgåeligt og ustoppeligt og sjæle af en lavere vibration vil blive på deres nuværende niveau.

Med Opstigning vil det egentlige arbejde begynde og jeres Jord vil gå gennem de nødvendige ændringer for at skabe en ny Jord, en, der i sidste ende ikke vil vise tegn på den tidligere skade og ødelæggelse, der var så tydelig. Moder Natur vil vende tilbage til hendes fineste farver og skønhed uden sidestykke i æoner af tid. Alt vil være fri for de mange forvrængninger, som I nu ser omkring jer og alt liv vil leve sammen i glæde og i fuldstændig harmoni. Naturligvis vil det tage tid, før ændringerne manifesteres helt og jeg ved, at I vil finde dem meget acceptable og opløftende.

Forstå, at Opstigning har været åben for hver eneste sjæl og hjælp er blevet givet til dem, der har arbejdet hen imod det. For dem, der ikke har opnået det, er der ikke tale om, at det blev opfattet som en fejl. Hver eneste sjæl vil udvikle sig med den hastighed, der passer den og der vil altid være flere muligheder, da cyklerne kommer og går. I tager med jer, hvad I har opnået, så på hvert trin i jeres udvikling kommer i Opstigning nærmere. I får hver hjælp fra dem, der har gået vejen før jer og ved, hvordan de styrker jer, for at målet nås.

I har mange Lysvæsener med jer, som er inkarneret fra de højere riger og nogle kendes og anerkendes allerede for deres arbejde. Ved at bruge jeres intuitive kræfter vil I nemt vide, hvem I kan stole på, men der er stadig mange sjæle, som ikke er i stand til at bevæge sig fremad, da de tilsyneladende er fanget i de lavere vibrationer. De er blevet så opslugte i deres tro, at de ikke kan acceptere andre synspunkter. I denne tid er det vigtigere end nogensinde, at I er åbensindede, da I snart vil se sandheden i øjnene. I bliver ikke bebrejdet for jeres meninger, da det før eller senere vil blive klart for jer, at I er blevet vildledt af dem, I har stolet på. Nogle førende grupper vil finde det vanskeligt at ændre, hvad de har lært, fordi de er bange for at tabe ansigt, men fakta må konfronteres, ellers vil de blive ladt tilbage.

Som tiden går og når det er sikkert at være åbenhjertig, vil folk, der er velbevandret i sandheden, stå frem. Fordi deres arbejde allerede er kendt for jer, vil det være ganske let at acceptere deres lære, men det vil være svært for nogle, der for eksempel er dybt forankrede i religiøse overbevisninger. Der er en sandhed i alle religioner, men de er blevet forvrænget af dem, der søger magt over andre. Jeres intuition er stadig jeres bedste målestok for sandheden, men vær i det mindste åbensindede og til sidst vil I finde vejen til Lyset.

Vær ikke bekymrede over, hvor I står, når afsløringerne kommer, da de vil komme med forklaringer, som vil tilfredsstille de fleste sandhedssøgende. Det er ikke kompliceret, men helt ligetil og let at forstå. Den største hurdle er, hvor folk har overbevisninger, der ikke giver mulighed for et liv efter døden, som virkelig eksisterer. Der er ingen død som sådan og når I aflægger jer jeres jordiske krop, flytter I straks ind i jeres æteriske krop. Få sjæle, om nogen, bemærker forskellen, så overgangen er enkel og yderst velkommen og I er fri for alle jordiske lidelser, som I bragte med jer. Nogle sjæle tror ikke på et liv efter døden, men det vil de med sjæle omkring sig. Hvad I måske har hørt om "Sommerlandet", hvortil de fleste sjæle går efter døden, er, at det mere er et modtagelsesområde, hvor I vil møde jeres nærmeste og kæreste, som vil hjælpe jer med at tilpasse jer denne dimension. Når I etablerer jer, finder I ud af, at på dette niveau er tanken mere kraftfuld end den var på Jorden og at de fleste ting, I har brug for, kan "tænkes" til eksistens. Alle gennemgår deres liv på Jorden og I vil finde ud af, hvor godt I har gjort det med hensyn til jeres livsplan. Hvor I har brug for mere erfaring på visse områder, vil det være en del af fremtidige livsplaner.

Sandheden kan ikke undslippes, da I i de højere dimensioner ikke kan tale usandt uden at andre ved det. Når I er klar, vil I finde jeres rette niveau, hvor I kan fortsætte jeres oplevelser og husk, at alle oplevelser er for jeres udvikling. Jeg kan ikke præcis fortælle jer, hvor Menneskeheden vil være ved slutningen af ??det nye år, men I vil uden tvivl være nået meget længere end I er nu. Den Galaktiske Føderation vil sikre, at ingen indblanding udefra forhindrer, at sagerne forløber som tilsigtet. Det har hele tiden været meningen, at I skulle have al hjælp til at stige op og det forventes, at I ville lykkes med det. Men der er altid en chance for, at I i udøvelsen af ??jeres frie vilje vil placere jer selv på den forkerte vej og det ville blive respekteret. Ellers skal I lykønskes for at holde jer på vejen og vid, at I altid støttes af dem, der går med jer.

Denne meddelelse kommer gennem mit Højere Selv. Jeg forlader jer med kærlighed og velsignelser og må Lyset gøre jeres dage og vejen mod fuldendelse lysere.


Website: Tree of the Golden Light
Oversættelse: Margit Villumsen
Share |