Home > > Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 8. januar 2016

Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 8. januar 2016

Mike Quinsey

Kære Alle, tag en dyb indånding og forbered jer på mange forandringer, der venter på at komme ud. Når I ser jer omkring, kan det synes, at nogle er destruktive, hvad angår jeres nuværende systemer. Imidlertid bør alle handlinger ses med det større billede i tankerne, da I starter en periode med adskillige ændringer. På hvert trin vil I naturligvis se dem i henhold til deres øjeblikkelige virkning. Men hvis I kunne se resultatet på lang sigt, ville I sætte pris på, hvordan hver hændelse er en del af hele forandringsprocessen. De fleste af jer ved allerede, at de begivenheder, der sker, er for at gøre jer fri af det greb, de mørke kræfter har i jer. Moder Jord foretager allerede ændringer af den grund og hun vil "ryste" de mørke med hendes handlinger. Til tider, afhængigt af hvor I er på Jorden, vil ting synes at være en trussel for jer, men husk, at ændringer på Jordens overflade er uundgåelige, efterhånden som udrensningen finder sted. Vær forvisset om, at den Galaktiske Føderation vil være aktiv på sådanne tidspunkter og om nødvendigt vil flytte jer, hvis I er i fare for at blive alvorligt ramt. Prøv ikke at frygte ændringerne, da I ikke vil blive direkte berørt, medmindre det er af karmiske årsager. Det er ofte svært for os at gribe ind under sådanne omstændigheder, men da vi har fået bemyndigelse til at hjælpe jer, kan vi relokere jer, indtil faren for jer er gået over. Det er optegnet i jeres historie, hvor mange civilisationer simpelthen er forsvundet sporløst.

Meget sker uden jeres vidende, men alle hændelser på Jorden overvåges af de Galaktiske Styrker. De retter energierne hen, hvor det er muligt i områder, hvor de forårsager mindst mulig effekt på alle livsformer. Men det sker, at der er brug for større ændringer, når landmasser omformes og vandveje ændres. På sådanne tidspunkter er det vigtigere end nogensinde at bevare roen og undgå at give jeres energier hen til frygt. Bevar roen og ved at gøre det, vil I hjælpe andre til at gøre det samme. Frygt vil uundgåeligt ledsage store ændringer, men forsikr folk, at de alle er til gavn for Jorden. Det gamle, der ikke længere tjener noget formål i den Nye Tidsalder, må vige for at gøre plads til det nye. Hvor det er muligt, vil forandringer blive modereret for at give jer alle muligheder for at tilpasse jer dem. I har mere end én civilisation, der overvåger ændringerne, så I kan tage det roligere ved at vide, at de højere kræfter har kommandoen. Begivenheden, der finder sted, er af stor betydning for Solsystemet, hvilket er grunden til, at det tiltrækker så meget opmærksomhed.

I vil opleve en adskillelse, efterhånden som vibrationerne fortsætter med at stige. Det er uundgåeligt og nødvendigt for at give plads til den næste fase i Menneskehedens evolution. Det sker ved slutningen af ??hver solar cyklus og er grunden til, at folk i relationer ikke er bundet til hinanden. Det giver sjæle en mulighed for igen at få adgang til deres udvikling og fremtidige behov for at fortsætte deres udvikling. Jeres erfaringer under inkarnationen på Jorden har hærdet jer til at være rede til at tjene andre og I er højt elsket og værdsat for at have gjort det. I har bevist jeres styrke og beslutsomhed i modgang og er i stand til at handle, uanset hvilken situation, I befinder jer i. Dybt inde vil I huske, at I alle frivilligt valgte at vokse gennem jeres erfaringer på Jorden og intet andet sted kunne have budt på sådan en stor mulighed for at lykkes på så kort tid.

Når I bevæger jer gennem de sidste rester af den gamle cyklus, vil I lede jeres tanker mere hen til at forstå den Nye Tidsalder. Det vil være så forskelligt fra, hvad I har kendt og en meget behagelig overraskelse, da I finder stor glæde og frihed til at følge jeres ønsker. Ikke længere vil I blive tvunget til at møde de negative energier og I vil være i stand til at følge jeres valgte vej uden indblanding. Der vil være mange vise sjæle til at hjælpe jer med at foretage jeres valg med hensyn til jeres fremtidige planer. Så vær ikke bekymret på dette tidspunkt, hvis I er usikre på, hvilken retning jeres livsplan vil tage. Indtil I indtager jeres plads som et Galaktisk Væsen, kan I ikke forventes fuldt ud at forstå jeres fremtidige behov.

Når I rykker ud af de lavere vibrationer, vil I hurtigt glemme prøvelserne ved at leve i dualitet, men husk altid de erfaringer, I har lært. Naturligvis vil nogle af jer, der læser disse meddelelser, allerede have haft et niveau af fuld bevidsthed, men kommer ned i jeres vibrationer for at tjene i de lavere dimensioner. Af den grund vil jeres minder om at eksistere i de højere vibrationer komme tilbage meget hurtigere. I har bevaret den viden i jeres underbevidsthed og det har hjulpet jer gennem jeres oplevelser. Gud favner jer alle med Ubetinget Kærlighed og skelner ikke mellem den ene og den anden og ser jer alle som ligeværdige. Så de sjæle, der føler sig uværdige til Guds Kærlighed, bør vide, at de holdes i lige så stor agtelse som enhver anden sjæl.

Når I ser jer omkring, så husk, at hver eneste sjæl, I ser, simpelthen udspiller en livsplan, der er specielt tilpasset deres behov. Så bær over med de omstændigheder, der er omkring jer og glem aldrig, at hver eneste sjæl er præcis ligesom I, uanset hvilken vej de følger. Forståelse for sandheden om hver sjæls livsplan vil hjælpe jer med at indse, at der i virkeligheden ingen forskel er mellem jer. Med en sådan forståelse bliver behovet for at dømme andre sjæle unødvendig, da I Alle er Én. Det er grunden til, at I anses for at være jeres Broders Vogter og hvorfor alle medlemmer af den Menneskelige Race bør vise kærlighed og medfølelse for hinanden. At vide dette skulle gøre det muligt for jer at sende kærlighed til dem, der lever i mørkets dyb, da de har brug for jeres hjælp mere end nogen sjæl, hvis de skal vende tilbage til Lyset. De kan blive vækket af de højere energier, selvom de har givet afkald på deres tro på Enheden af ??alt Liv.

Det er bestemt, at revalueringen skal finde sted nu, efter mange forsinkelser. Men husk på, at det i første omgang vil være de valutaer, der er vigtigst for denne tidsperiode. I kan se det som begyndelsen på enden af mørkes ??evne til at diktere Menneskehedens kurs. I river jer løs fra deres "fængsel", der har holdt jer tilbage fra ægte fremskridt i hundreder af år. Den seneste periode har været den mest afgørende for jer, hvor I har fundet jer forhindret i at bevæge jer frem til at nyde godt af de mange fremskridt, der er blevet holdt tilbage. Den situation er ved at blive ændret og der er nu mange forskellige kilder, der er klar til at stå frem. Det er stadig for farligt for mange mennesker at træde offentligt frem med deres opfindelser, men med det store antal involverede betyder det, at de ikke kan holdes tilbage ret meget længere. Vær forvisset om, at hvor folk føler sig tilskyndet til at gå videre og har tillid til at gøre det, vil blive hjulpet.

I lidt lang tid har I ventet forventningsfuldt på at ting begynder at ske, men af ??forskellige årsager er mange blevet sat tilbage. Den periode er nu næsten ovre og I går ind i en tid, hvor de af Lyset vil have langt større bevægelsesfrihed og udtryk. Meget er bygget op gennem årene og snart åbnes sluserne og til tider vil I føle jer overvældet over tempoet på de ??begivenheder, der finder sted. I de senere år er der gjort store fremskridt og så snart omstændighederne tillader det, vil en overflod af nye opfindelser blive frigivet. I bliver måske chokeret, men ikke overrasket over at erfare, at I har været holdt stærkt tilbage i omkring 100 år. Men I vil ikke blive det nægtet meget længere og når fred på Jorden endelig kommer, vil den ene overraskelse efter den anden komme i hurtig rækkefølge. Der kan stadig være uforudsete forsinkelser, men ændringerne til jeres gavn vil være jeres at nyde inden ret længe.

I har så meget at lære om jeres Jord og hvordan jeres historiebøger langt fra er nøjagtige, da de er blevet skrevet uden sand viden om den. Når tiden er passende, vil jeres galaktiske familie sikre, at I alle får mulighed for at lære jeres sande historie. De kan illustrere deres pointe ved at vise jer begivenheder, der fandt sted i jeres fortid, som de rent faktisk skete. I det større billede vil I se, hvordan den Menneskelige Race er blevet fejlagtigt informeret om dens historie og især i nyere tid. I vil lære sandheden bag årsagen til de to verdenskrige og det vil næsten helt sikkert forårsage chok og rædsel, når der tænkes på det enorme tab af menneskeliv. Der er ingen måde, hvorpå sandheden kan blive forvrænget eller manipuleret og det vil ikke blive afsløret for at beskylde nogen, men for at sætte tingene på plads.

De ansvarlige for jeres "fængsel" på Jorden vil stå til ansvar over for højere myndigheder end vores. De vil blive fjernet fra Jorden for at sikre, at deres indflydelse ikke længere er i stand til at interferere med de nye energier. De dage kommer, hvor I skal være frie for enhver indblanding, så I kan leve jeres liv, som I vælger, men i absolut fred. Det må opleves for at forstå, hvad det betyder, da ord synes utilstrækkelige, når det forsøges at beskrive absolut fred og harmoni. Jeres nuværende liv er blot en trist afspejling af, hvad der kommer til jer, så al indsats, I lægger for dagen for at løfte jer op i de højere vibrationer, vil være det værd. På det højere niveau kan I møde jeres sande familie og venner, som I længe har glemt, men snart vil huske, når I mødes igen.

Der vil næsten helt sikkert komme en tid, hvor folk får behov for at vide, hvad der sker på Jorden og hvordan det vil påvirke deres fremtid. Som en af ??dem, der har mere viden, der kan hjælpe andre til at forstå, vil I blive opfordret til at hjælpe, indtil nyhederne kan udsendes på verdensplan. Det vil ske på en sådan måde, at alle, uanset hvor de er, vil have mulighed for at modtage den. Vore egne repræsentanter vil også være blandt jer og faktisk er mange allerede her og har gjort deres bedste for at informere så mange mennesker som muligt om, hvad der foregår.

Jeg forlader jer med kærlighed og velsignelser og må Lyset oplyse jeres dage og vejen mod fuldendelse.

Denne meddelelse kommer gennem mit Højere Selv.


Website: Tree of the Golden Light
Oversættelse: Margit Villumsen
Share |