Home > > Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 4. december 2015

Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 4. december 2015

Mike Quinsey

Der sker så meget i verden, som I har lidt viden om. De mørke kæmper en forgæves kamp med det Lys, som snart vil herske suverænt. Mange grupper på Jorden har succes med at begrænse deres aktiviteter og forhindre dem i at gå videre med deres plan. Så meget, at de er i panik over, at de indtil nu har handlet ustraffet ved at tro, at de var urørlige. Nu er nettet blevet kastet bredt og mange af deres håndlangere er blevet fjernet, hvilket alvorligt har svækket deres mulighed for at forårsage alvorlige problemer. De har nu indset, hvordan deres hænder bliver bundet og deres ressourcer bliver indskrænket, hvilket forhindrer en optrapning af deres aktiviteter. Det er for sent for dem at komme sig, så de forsøger at skabe kaos, hvor end det er muligt ved hjælp af deres styrker på Jorden. Så I vil se resultatet af sådanne forsøg, men i sammenligning med deres tidligere muligheder vil de være af mindre karakter. Illuminati var rede til at ødelægge Jorden, hvis de ikke kunne få deres vilje, men nu er deres muligheder for at gøre det blevet stoppet helt. Det skyldes stort set den støtte, I får fra de Galaktiske styrker, der vil garantere jer jeres sikre overgang til Opstigning.

Alt, hvad I kan blive bedt om, er at blive ved med at højne jeres vibrationer og forsøge ikke på nogen måde at blive involveret i noget, der sætter fokus på de mørkes aktiviteter. Problemet er, selvom Lysarbejdere har en tilstrækkelig god forståelse af, hvad der sker og kan håndtere det roligt, har mange mennesker ikke en sådan viden og er bekymrede og skræmmes nemt over fremtidsudsigterne. Fra deres position ser tingene meget truende ud og mange mener, at de går en usikker fremtid i møde. Det er, hvor I af Lyset kan gøre en reel forskel og berolige dem ved at forklare dem den reelle situation. Ban vejen for, at Lyset fuldstændig dominerer og afslører formålet med de forandringer, der finder sted. Internettet er meget nyttigt i den henseende, men selv da er I nødt til at være selektive for at undgå at få fat i falske oplysninger. I vil uden tvivl nu vide, at de mørke er stærkt afhængige af frygt for at sætte folk under deres kontrol. De af jer med tilstrækkelig forståelse kan hjælpe med at fordrive sådanne følelser og erstatte dem med håb og forsikringer om Lysets succes.

Mange arbejder med nye måder at inkorporere opfindelser, der kan indføres, når den rigtige mulighed byder sig. Igen vil den Galaktiske Føderation hjælpe til for at sikre, at de bliver anvendt på verdensplan. Vær forvisset om, at overgangen til nye teknologier vil ske på en fornuftig måde for at mindske eventuelle gener for de berørte. Det vil være et tilfælde af første prioritet først at opløfte så mange mennesker som muligt med mindst mulig forsinkelse. Beslutninger af denne art vil blive truffet af dem, der har fuld forståelse af situationen. I kan være forvisset om, at når den Galaktiske Føderation er involveret, vil alle ændringer fortsætte med hidtil uset hastighed. Mens de finder sted, vil alle sjæle opleve opløftelse, da de højere vibrationer fortsætter med at komme i stand. På relativ kort tid vil I nå et punkt, hvor I er klare til at blive fuldgyldige Galaktiske Væsner.

Efterhånden som I arbejder jer frem gennem forandringerne, fastsætter I til dels de næste faser af jeres udvikling, da ikke alle har de samme ambitioner. Det er ikke noget, I behøver at være bekymret om på dette tidspunkt i jeres opløftelse, men erkend, at Universet åbner sig op for jer og giver jer så meget mulighed for at vælge, hvorledes I gør fremskridt. I vil opdage, at I slutter jer til andre sjæle med de samme ønsker og det er tiden, hvor I kan hjælpe hinanden. Som altid vil der være mere udviklede sjæle til at hjælpe jer med at gøre jeres valg. I kan for eksempel, hvis I ønsker det, opleve en helt anden form for liv som en del af jeres udvikling. Men som I allerede ved, bliver I på et bestemt tidspunkt et Lysvæsen og behøver ikke en fysisk form. I kan dog "tænke" jer til en, som vil gøre det muligt for jer at blande jer med nogen af en lignende art, hvis I ønsker det.

I jeres nuværende situation på Jorden er der mange sjæle inkarneret fra andre planeter, som har antaget en Jordisk krop. De kommer ofte til ved en normal fødsel og vil være i stand til at tilbyde, hvad der ofte er mere avanceret viden, der er nødvendig for at give jer mulighed for at udvikle jer hurtigere. I sådan en vigtig tid som nu har I brug for al den hjælp, I kan få og sjæle af Lyset fra hele universet vil sandsynligvis blive involveret. Der er selvfølgelig også få negative sjæle inkarneret, som er de mørke. Det er tilladt i et univers med fri vilje, der tilbyder en sådan oplevelse, der næsten helt sikkert vil fremskynde jeres udvikling. Der er en højere plan for jeres udvikling, men hvis I bliver viklet ind i de lavere energier, vil den blive forsinket. Når I ser tilbage på jeres historie, viser den, at I ved mere end én lejlighed er bukket under for de negative kræfter. Men denne gang har I udmærket jer selv og som det var planlagt, vil I stige op, uanset hvad de mørke gør for at forhindre det.

Så Kære, I vil vide, at uanset hvilken indsats I lægger i for at sikre jeres Opstigning, vil I have succes med det. Så tillad ikke ydre begivenheder at trække jer ned og husk, at indtil kontrollen over jeres Presse kan gøres fri af de mørke, bliver I hele tiden vildledt og løjet for det meste af tiden. Brug jeres intuition og sunde fornuft, når I beslutter, hvad I kan acceptere og I vil ikke gå meget forkert. Når det er sikkert for dem at møde jer på Jorden, vil en af ??den Galaktiske Føderations første opgaver være at sætte jer ind i jeres sande historie. Vigtigere er det, at I også vil blive gjort bekendt med jeres sande status og potentiale som Galaktiske Væsener.

Giv jer ikke af med bekymringer over jeres mangel på ejendele, da der vil komme en tid, hvor overflod vil sikre, at alle har alt, hvad de behøver og endda mere. Med tiden vil I være i stand til blot at "tænke" jer til ting, så I vil aldrig mangle noget som helst. I virkeligheden, som I måske allerede ved, er det at tænke ting til eksistens helt normalt i de højere vibrationer, som de fleste af jer går ind i efter jeres overgang fra Jorden, så I behøver ikke at lagre noget over hovedet. Meget uden for Jorden er så anderledes fra, hvad I er vant til og er generelt så meget bedre end hvad I oplever nu. Som tiden går, vil I lære mere om de ændringer, der vil finde sted, af hvilke alle vil være yderst gavnlige for jer alle.

Som hver uge går, vil I opdage, at mange ændringer er undervejs og nogle vil have en verdensomspændende effekt. Jeres verden ændrer sig gradvist til det bedre og det er tydeligt, hvis I ser på forskellige nationers møder for at klare verdens problemer. Uden sådanne møder ville I ikke være i stand til at klare dem. Det er tegn på, at folk er ved at vågne op til behovet for globalt samarbejde. Det vil vokse og sætte scenen for Menneskeheden om at bevæge sig hurtigt fremad og bringe Opstigning så meget tættere på manifestation.

Jeg er Mike Quinsey og beder jer om at blive ved med at sprede jeres kærlighed og inspirere folk til at se frem til lyse og spændende forandringer i deres liv.


Website: Tree of the Golden Light
Oversættelse: Margit Villumsen
Share |