Home > > Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 27. november 2015

Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 27. november 2015

Mike Quinsey

Selv om begivenhederne på Jorden, der fører til tab af menneskeliv, ikke tager af, er det I ser udrensning af karma, som må ryddes. Snart vil muligheden for at gøre det være forbi og efterhånden som vibrationerne fortsætter med at stige, vil de negative energier aftage. Ændringerne tager allerede fart og det ses, at der er håb for et mere fredeligt liv. De af jer, der stolt bærer Lyset og ikke involverer sig i de mørke, fører an i marchen mod frihed. Det er tiden for store forandringer, der ikke vil blive stoppet og som vil bebude den Nye Tidsalders komme. På mange punkter på Jorden er begyndelsen til ??det blevet anlagt, således at, når det begynder, vil det hurtigt brede sig over hele Jorden.

Vær opmærksom på, at der er stærke kræfter overalt omkring jer og når de samles, vil der være en pludselig stigning i positiv aktivitet. I vil derefter uden nogen tvivl vide, at den Nye Tidsalder virkelig er på vej og der vil ikke være tale om at kunne vende tilbage til det gamle paradigme. I nogen tid nu har I fået indikationer på, hvilken type ændringer der vil finde sted. Der vil være en hurtig udvikling, der vil bringe velkomne ændringer, der tydeligt vil angive den retning, I går i. Det gamle vil forsvinde meget hurtigt, efterhånden som ændringerne rykker jer til et nyt livsvilkår. Med tiden vil den ulighed, mange oplever nu, blive ryddet af vejen og alle vil endelig have et meget acceptabelt livsvilkår.

Nu er det tid til at få adgang til det, I har opnået i jeres liv, eller også har I brug for at foretage nogle sidste ændringer. Nogen kan finde det svært at gøre, men hvis I føler den mindste smule utilfredshed, så har I helt sikkert brug for at foretage nogle ændringer. De fleste af jer er langt fremme med at opløse jeres karma og hvad der er tilbage, når ændringerne kommer, vil få Dispensation. De fleste af jer skulle nu have opløst al jeres karma måske bortset fra mindre forhold, der bestemt ikke vil holde jer tilbage. Da I gik ind til dette liv, vidste I præcist, hvad jeres plan var og gennem hele jeres liv har I haft umådelig hjælp til at opfylde det. Vær forvisset om, at ingen har fået mere end de kunne klare.

Som sjæle, der er mere bevidste end de fleste, kan I give råd, hvor I tror, ??det kan hjælpe en anden sjæl. Hvor langt I går, er afhængig af, hvad I føler, at vedkommende vil være i stand til at forstå og handle på. Det er klart, at de, der har gjort fremskridt i deres forståelse, er de bedst egnede til at hjælpe andre. Efterhånden som vibrationerne hæves, vil mange flere sjæle vågne op til sandheden og det vil blive meget nemmere at sprede den. Opmuntring bør gives, for at få andre til at søge deres egen sandhed, da de nye energier åbner folks sind til det.

Når I ser folk være involveret i negative aktiviteter, så send dem jeres kærlighed og ønsk forståelse for dem, så de kan blive i stand til at overvinde dem. Nogle sjæle er stadig ikke i stand til at hæve sig selv op af de lavere vibrationer, men der er altid noget at lære af ligegyldig hvilken situation, de befinder sig i. Husk, at enhver sjæl, I møder, enten er jeres broder eller søster og essentielt ikke er anderledes end jer. Alle er på rejse på vej tilbage til Lyset, men er blot på et andet sted på vejen, så ingen er i virkeligheden bedre end en anden. Snart vil mere avancerede sjæle vise sig, som er inkarneret specielt til at tjene andre i denne yderst vigtige tid.

De Galaktiske Kræfter sikrer, at de mørke holdes i skak for at sikre, at de ikke er i stand til at gribe ind i den plan, der vil sikre jeres Opstigning. Det kræver kun få af dem for at skabe kaos, men nu, hvor de væbnede styrker indtager en mere positiv rolle for at sikre fred, vil deres aktiviteter være begrænsede. De mørke er trængt ind på alle områder hos Menneskeheden, men de bliver nu anerkendt for det, de er. Når først det bliver bragt frem i lyset, kan de ikke fortsætte som før, hvor de gemte sig bag andre, der udførte deres ordrer. De vil til sidst blive arresteret og svare for deres forbrydelser mod Menneskeheden. Det kan lyde mærkeligt, men vi beder jer om at sende dem Lys for at hjælpe dem med at rejse sig igen og ingen bør ønske at se en anden sjæl sprælle, da I alle er én.

Der vil gå lidt tid, før de Galaktiske Kræfter trygt kan lande på Jorden, men det er deres hensigt inden særlig længe. Så vil der være store fejringer for at byde enden på de mørkes styre velkomment. Disse begivenheder vil finde sted i de flestes levetid og ligger ikke mange år væk. Efterhånden som det rykker nærmere, vil I høre meget mere om dem, selvom I allerede har en idé ud fra, hvad I har lært i den seneste tid. Efterhånden som alle jeres ændringer finder sted, så vil Moder Jord også foretage hendes og det ultimative mål er at vende tilbage til hendes oprindelige tilstand. Til den tid vil de lavere vibrationer ikke længere være til stede og dualitet vil være helt forsvundet.

Som tiden går, vil I arbejde mere sammen med de Galaktiske Kræfter, men stadig have mulighed for at følge jeres egne ønsker. Til den tid vil I udelukkende arbejde for Lyset og være i stand til at gøre det i absolut frihed uden nogen form for indblanding. I vil vælge ??jeres arbejde og med hvem I ønsker at gøre det med og der vil være masser af gode råd til rådighed for jer. I vil have ubegrænset frihed med meget få begrænsninger. På nuværende tidspunkt taler nogle mennesker stadig om at have frihed, men det er kun inden for de rammer, som Illuminati har sat op og de har langsomt indført flere og flere begrænsninger. Det vil naturligvis ændre sig meget snart og jeres frihed vil gradvist blive genoprettet.

Uanset hvilket niveau I befinder jer på, så glem aldrig, at I er et Væsen af Kærlighed og Lys og det er jeres naturlige tilstand. Det er derfor, I opfordres til at behandle andre med den respekt og kærlighed, I også ønsker fra alle omkring jer. At give kærlighed frit uden forventning om kærlighed til gengæld er sådan, I vil leve jeres liv. Men da I vil være sammen med andre sjæle på jeres eget niveau, vil I næsten helt sikkert få det gode, som I selv har givet. Jeres liv på Jorden vil have givet jer karakterstyrke til at møde eventuelle udfordringer med tillid.

Hav tillid til, hvad I gør og vid, at denne cyklus i modsætning til tidligere cykler vil slutte med succes og Opstigning for dem, der allerede er beredte. Nogle af jer er i tvivl om, hvorvidt I har nået det krævede vibrationsniveau til at gøre det. Hvis I har været positive og på alle tidspunkter forsøgt at arbejde inden for Lyset, er I sikre på at stige op. Opstigning er ikke bevidst gjort svær at opnå og hvor godt I klarer det, er helt op til jer. Men med gode intentioner og at leve med jeres bedste forståelse af, hvad der kræves for at leve i Lyset, vil I have gjort, hvad der er nødvendigt.

Lysmængden på Jorden øges hele tiden og efterhånden som flere sjæle trækker lyset til sig, vil det fortsætte med at øges. Lad det ske og I vil hjælpe Menneskeheden med at stige op. Jeg velsigner alle sjæle, uanset hvor de er på Lysets stige.

Jeg er Mike Quinsey og sender jer alle Kærlighed og Velsignelser.


Website: Tree of the Golden Light
Oversættelse: Margit Villumsen
Share |