Home > > Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 3. juni 2016

Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 3. juni 2016

Mike Quinsey

Alt skrider godt fremad til trods for, hvad de ydre omstændigheder fortæller og de forskellige aspekter i forbindelse med Opstigning udvikler sig stadig og gøres klar. De mørke fortsætter med at miste magten og deres muligheder er meget begrænsede. Mange gange er de blevet anmodet om at overgive sig, men har afslået, tilsyneladende er de parate til at kæmpe til den bitre ende. De kan bestemt ikke undgå retsforfølgelse som planlagt, men vil næsten helt sikkert forsøge at forhandle om deres overgivelse. De må se i øjnene, at deres dage er talte og de kan ikke længere håbe på at gennemføre deres oprindelige plan om verdensherredømme.

Mange grupper har støttet dem af Lyset og sammen udgør de en formidabel udfordring for de mørke. Sammen med mange stærke personer repræsenterer de en magtfuld kraft for det gode. Helt sikkert er det, at ting når et afgørende punkt og de gode nyheder kan ikke holdes tilbage meget længere, da alt har nået et punkt, hvor det er umuligt at forhindre udfaldet. Alt skrider fremad ganske hurtigt og det er muligt, at den første officielle meddelelse vil komme allerede i juli og vil være den første af mange. De af jer, der følger udviklingen via internettet, vil have holdt trit med udviklingen og ved, hvor stor succes Lysarbejderne har haft.

Forbered jer på ændringerne og hjælp dem, der vil føle sig urolige ved dem. De vil blive gennemført ganske hurtigt for at undgå yderligere vanskeligheder. En af de første prioriteter vil være at etablere kontakter, som folk kan bruge til at lære om de kommende ændringer. Der er selvfølgelig de sædvanlige kilder, som I allerede kender. Meget er gjort klar til at blive introduceret så hurtigt som muligt, således at jeres livskvalitet kan forbedres. De næste 18 måneder bliver spændende, da det vil være den periode, hvor meget er planlagt. Så efter mange skuffelser kommer der en periode, hvor I vil være glade for at høre om de fremskridt, der er gjort.

I løbet af denne tid vil I opleve mange acceptable ændringer, der i sidste ende vil bringe jer til et punkt langt ud over noget, I kunne have forestillet jer. Det vil helt sikkert opveje den tabte tid og hurtigt føre jer ind i en meget glad og spændende periode. Meget er blevet jer nægtet gennem de sidste 50 år eller mere og I vil glædes over den forskel, ændringerne vil gøre. Det vil gavne Moder Jord på mange måder og hun vil også spille en rolle med at gennemføre mange acceptable ændringer i jeres miljø. Livet vil hurtigt blive en glæde og menneskers sundhed vil blive genoprettet og ungdommelighed vil vende tilbage. I har så meget at se frem til og det vil komme ganske hurtigt.

Der hersker stadig kaos i flere områder, men Lysvæsner arbejder hårdt for at overvinde de hindringer, der står i vejen for fred. Krig og alt af samme slags vil stoppe og jeres sande historie vil blive skrevet ind i tidens annaler. I vil høre om, hvorfor I har oplevet de lavere dimensioner og hvordan I er blevet manipuleret af dem med deres egen dagsorden for Menneskeheden. Sandheden må ud i lyset og jeres historie skrives i overensstemmelse hermed. I har i virkeligheden gået rund i en drøm, der har haft lille lighed med jeres sande værenstilstand. Det hele vil ændre sig, når sandheden afsløres og negative påvirkninger fjernes.

Vær forvisset om, at alle sjæle har de samme muligheder for at vende sig mod Lyset. Men nogle er ikke klar til at foretage de nødvendige ændringer i deres liv for at løfte sig op til de højere vibrationer. Det vil være deres valg, der skal respekteres og al hjælp vil stadig blive givet dem, så de igen vil nå et punkt, hvor Opstigning er mulig. Nogle af jer vil vælge at blive i den lavere dimension simpelthen for at hjælpe de sjæle, som er ved at vågne og udvikler sig. Ingen sjæl står aldrig uden hjælp overhovedet og når der anmodes om hjælp, er den altid ved hånden. Vejledning gives også til grupper og dem, der tjener menneskemasser, samtidig med at de pågældendes frie viljes ønsker altid respekteres.

Mens I går gennem denne nuværende periode, vil det være klogt at søge vejledning hos jeres Guider for at sikre, at I følger jeres livsplan, som I godkendte, før I inkarnerede. Der har aldrig været sådan et vigtigt tidspunkt i jeres liv som den mulighed for at stige op, der er nu, og hvis I kan bevare jeres fremskridt ved at fortsætte med at stige op, vil I næsten helt sikkert få succes med det. Hvis I afviger fra jeres vej, er det muligt at gøre det godt igen og komme tilbage på vejen, så I skal ikke være alt for bekymrede. Det er menneskeligt at fejle, men vær parat til at rette dem og I vil være tilbage på sporet.

Mennesket har altid været en kriger, hvilket var nødvendigt for at kunne overleve for hundreder af år siden. Nu er situationen anderledes, da krigsførelse er blevet en kamp mellem forskellige teknologier. Evnen til at dræbe og ødelægge er blevet så stor, at selve jeres verdens struktur er i fare. Men vi er helt klar over situationen og den er under kontrol. Vi har sat grænser, som vi ikke vil tillade bliver overskredet og har for eksempel mange gange forhindret brugen af ??atomvåben. I den nærmeste fremtid vil alle ting forbundet med krig ikke blive tolereret og skridt vil blive taget for at sikre, at når først de er blevet forbudt, kan de ikke genindføres.

Folk kan leve sammen i harmoni, forudsat de ikke forsøger at påtvinge andre deres overbevisning. Et godt sted at starte er med "Gud", som nævnes ved mange forskellige navne og tilbedes i henhold til den pågældende religion. I virkeligheden er der kun den Ene Gud i forhold til civilisationen på Jorden, selvom der er mange sådanne ophøjede Væsener i Universet. Ud fra det fælles grundlag, der er mellem alle folk, burde det være muligt at forenes og fortsætte med at udvikle sig som en civilisation. De sjæle, som er klar til at stige op, ser ud over de forskellige religioner, accepterer den Ene Gud og er i stand til at leve i fred som ét stort fællesskab. Gud er Kærlighed og betragtes fejlagtigt som værende lig med Mennesket, når det faktisk er det modsatte, idet Mennesket har rejst sig fra en ydmyg position for at udvikle sig for at blive et Højere Væsen og det er hver sjæls skæbne, ligegyldigt hvor lang tid det tager. Det er muligt for alle at blive Guder i deres egen ret og det er den Menneskelige Races skæbne.

Jeres umiddelbare anliggender er at respektere jeres udvikling og der vil komme nogle store ændringer, der vil gøre jer i stand til at leve i fuldstændig fred. I vågner til jeres sande selv og vil slutte jer til dem, der allerede er steget op. Dualitet, som I kender den, vil blive efterladt i de lavere vibrationer, men vil stadig eksistere i de højere niveauer og være af en harmonisk karakter.

Jeg forlader jer med kærlighed og velsignelser og må Lyset oplyse jeres dage og vejen mod fuldendelse. Denne meddelelse kommer gennem mit Højere Selv.

I Kærlighed og Lys.

Mike Quinsey.


Website: Tree of the Golden Light
Oversættelse: Margit Villumsen
Share |