Home > > Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 27. maj 2016

Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 27. maj 2016

Mike Quinsey

Tingene skrider godt fremad trods den ydre fremtoning og udvikler sig hen imod en fredelig løsning, der vil bringe fred til verden. Opgaven med at bringe fred synes umulig i betragtning af antallet af de brændpunkter, der findes, men større kræfter end dem på Jorden vil tage hånd om at skabe fred på verdensplan. Der kommer et punkt, hvor "nok er nok" og hvor der kan ses bort fra karmiske spørgsmål for at sikre, at fred skabes og de mørke stoppes i deres spor. Allerede nu arbejdes der hårdt på at sætte scenen for, at fred opnås ved at gribe om nældens rod i brændpunkterne. Mange er drevet af dem, der nyder godt af den heraf resulterende uro, især i tilfælde af krig, hvilket fylder våbenfabrikanternes lommer. Vær forvisset om, at det snart vil ændre sig, da dem, der overvåger sådanne situationer, har magt og beføjelser til at gribe ind.

Mange menneskers migration er simpelthen et resultat af ulighed i verden. De er jeres brødre og søstre, der har lidt på grund af mangel på ??de hverdags ting, der sikrer en acceptabel livskvalitet. I jeres moderne tidsalder synes det utroligt, at nogle mennesker stadig er uden tilstrækkelig vandforsyning og mange sulter i en verden med ??overflod. Det er rigtigt, at nogle omsorgsfulde organisationer gør deres bedste for at hjælpe dem i nød, men de kan ikke klare det pga. problemets størrelse. Der er dog en generel ændring i den måde, folk tænker om andre og flytter for at tackle de mest presserende problemer.

Efterhånden som flere indvandrere bosætter sig i jeres land, finder I ud af, at de er Mennesker som jer selv med de samme ønsker om fredelig sameksistens. De klæder sig måske anderledes og har deres egne religiøse overbevisninger, men indeni er de akkurat som jer. Så godt som hver eneste sjæl ønsker fred, så menneskeheden kan forenes og nyde Jordens frugter. Der er tilstrækkeligt til, at alle kan leve et lykkeligt og behageligt liv og det ville sætte en stopper for de uroligheder, der synes at være uendelige. Da I har haft mange liv i denne cyklus, har I fået så meget erfaring, at den nu kan anvendes til at hjælpe med at bringe folk sammen i harmoni. Nogle grupper arbejder allerede nu med at hjælpe dem, der har brug for det, men problemet er verdensomspændende og meget mere er nødvendigt, hvis problemerne skal udryddes.

Folk spørger, hvad de kan gøre for at bidrage, når deres muligheder er begrænsede og hvis I ikke har de økonomiske midler, så husk, at bøn er et kraftfuldt værktøj, der kan skabe større resultater, end I kan forestille jer. Bønnens kraft er legendarisk og jo flere der beder, kan det skabe en bemærkelsesværdig reaktion. Den heraf resulterende energi opfordrer til handling og på et eller andet tidspunkt vil det ske, men ikke nødvendigvis præcis som ønsket. Højere Lysvæsener ved, hvad der er bedst som respons på en situation. Når I begynder at bekymre jer om andre, tiltrækker I de energier, der kan hjælpe jer på vej, herunder andre mennesker, der deler lignende ambitioner. Loven om Tiltrækning er ansvarlig for mange forhold, som I skaber omkring jer, men I ville gøre klogt i ikke at give energi til de ting, I ikke kan lide, da de stadig vil blive tiltrukket til jer, hvis I gør det.

I æoner af tid har I været undertrykt og er blevet fodret med en diæt af løgne for at holde jer i skak og forledt til at tro, at I er magtesløse, når det gælder om at ændre situationen. Derfor har det ikke været muligt for jer at kende sandheden om jeres fødselsrettigheder som "Guds Barn" med alle de muligheder, der følger med dem. I er mere kraftfulde end jeres nuværende forståelse rækker, men efterhånden som Lysets kraft øges, vil I begynde at vågne til jeres sande potentiale. Når I gør det, vil de mørke miste deres magt over jer og I vil begynde at indse, at I i sandhed er guder i sin vorden. I den nærmeste fremtid vil mere udviklede væsner komme til Jorden og dele af deres viden, så I vil være i stand til at forstå jeres sande potentiale og kende formålet med livet. Når de negative energier er fjernet, vil I udvikle jer meget hurtigere og uden at blive hæmmet af falsk lære.

Den nuværende situation på Jorden afslører, at vejrændringerne har en virkning, da årstiderne ikke længere er normale. I oplever ekstremer mht. temperaturen og det generelle indtryk er, at de er kommet for at blive, men de vil stabilisere sig og blive mere acceptable med tiden. I vil bemærke, at dyreriget er mere modtagelig for dem og vil ændre deres levesteder, før de bliver uegnet til, at de kan leve der. Det gælder også for havene, der bliver varmere og også påvirkes af, at polerne smelter. Endelig vil nogle landmasser blive påvirket og I vil blive advaret i god tid, da det kan vedrøre områder, hvor Samfund lever.

Som tiden går, vil jeres venner fra Rummet give jer egnede teknologier til at håndtere de ændringer, der måske påvirker jer alvorligt. De overvåger nøje, hvordan tingene udvikler sig og hjælper Moder Jord med nødvendige justeringer, hvor der er behov. I kan være sikre på, at Menneskeheden beskyttes tæt for at sikre minimal skade og minimere tab af menneskeliv. Nogle hændelser er karmiske af natur, i hvilke tilfælde vi ikke kan blande os. Vi vil på andre måder hjælpe med at beskytte alle livsformer og om nødvendigt flytte jer til et sikkert område. Nogle omvæltninger er uundgåelige, men enhver gene for jer vil blive mere end opvejet af jeres eventuelle gevinst.

Der kan være nogle få mennesker, der ikke har følt, at tiden går hurtigere og den vil fortsætte med at gøre det, efterhånden som den fører jer ind i de højere dimensioner. Ændringerne bliver allerede nu bemærket og det inkluderer en højere grad af bevidsthed. Ikke alle sjæle vil gå gennem denne erfaring, da nogle ikke er klar og er ude af stand til at rykke ud af deres nuværende niveau. Alle vil finde deres rette niveau, som tiden går og det vil resultere i Opstigning, som mange forbereder sig selv til nu. Bekymr jer ikke om, hvilket niveau I har nået, da alle vil befinde sig præcis, hvor de skal være.

Jeres valgte ledere til denne tid er David Wilcock og Corey Goode og I rådes til at tage notits af deres budskaber med Kærlighed og Lys, hvis I ønsker at være up to date med dem. Brug dem til at vurdere andre mht. deres pålidelighed og vid, at I går igennem en kritisk tid. Vær opmærksom på, at de af de mørke kræfter desperat forsøger at skræmme jer til at tro, at I vil blive angrebet af Rumvæsener, når det i virkeligheden er "opspind" og blot lader som om for at narre jer.

Denne meddelelse kommer gennem mit Højere Selv og jeg forlader jer med kærlighed og velsignelser. Må Lyset oplyse jeres dage og vejen mod fuldendelse.

I Kærlighed og Lys.

Mike Quinsey.


Website: Tree of the Golden Light
Oversættelse: Margit Villumsen
Share |