Home > > Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 10. juni 2016

Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 10. juni 2016

Mike Quinsey

Verdens begivenheder bevæger sig mod en storslået finale, der vil give Lysarbejderne stor tilfredshed. Efter en lang periode med forsinkelser vil det ses, at de sidste dage i denne cyklus er kommet og at de mørke ikke længere har magt til at diktere fremtiden for den Menneskelige Race. Lysets Kræfter har stort set kontrollen og forhindrer store katastrofer planlagt til at kaste verden ud i en anden stor krig. Freden kommer og meget snart vil skridt blive taget til at hæve vibrationerne på Jorden, hvilket endelig vil sætte en stopper for alle former for krigslignende handlinger. I vil så i sandhed vide, at enden på ??fjendtligheder har resulteret i verdensfred. Endelig vil det være sikkert for vores venner fra andre planeter at lande på Jorden og møde jer åbent. Det vil også markere starten på forandringer, der i sandhed vil medføre varig fred.

Vejen frem er simpelthen en vej med ??stor tilfredshed og vil mere end kompensere for de krævende udfordringer, som har ledsaget jeres liv på Jorden. At blive fuldt bevidste Væsner igen vil bringe jer langt ud over jeres nuværende niveau. Livet vil blive en herlig oplevelse og jeres minder fra tiden i de lavere vibrationer vil hurtigt træde i baggrunden. For øjeblikket er det vanskeligt for jer fuldt ud at forstå de velkomne ændringer, der nærmer sig, men vid, at I vil blive yderst glade og tilfredse med dem. Mange af jer har allerede ideer om, hvad der ligger forude, men det vil næsten helt sikkert overgå jeres forventninger. Så giv ikke slip på jeres vision for fremtiden, da hver eneste af jer kollektivt påvirker den og bestemmer, hvordan den skal være.

Der er mange spørgsmål, som I ønsker at stille og alle vil blive afsløret med tiden. Det er vigtigt, at I får sandheden om jeres tid i den 3. dimension og hvordan I som Lysarbejdere i høj grad har bidraget til at sprede Lyset. Jeres blotte tilstedeværelse på Jorden har hjulpet andre sjæle til at vågne op til deres sande selv. Der er meget at gøre i den forbindelse og selv nu spreder I sandheden, så sjæle kan tage ansvar for deres udvikling. Der er intet, der haster, men samtidig er slutningen på ??den gamle cyklus overgået af de nye vibrationer, som slår igennem. Det er vigtigt for jer at gå med strømmen og når I gør det, vil I tiltrække andre, så de kan foretage den samme rejse som jer.

Nogle gange er det et under, at I overhovedet gør fremskridt, da I fra alle retninger bombarderes med en konstant spærreild af forskellige energier. I tiltrækker dem, der harmoniserer med jer og forudsat jeres aura er intakt, kan I afværge de mindre energier. I kan mentalt visualisere, at jeres aura helt omslutter jeres fysiske krop og ved at holde den på plads sikrer I jer mod forsøg på at trænge igennem den. St. Germain har ofte anbefalet, at I bruger hans Violette Flamme, hvis I har brug for beskyttelse. Åbne auraer inviterer nogle sjæle, som søger at knytte sig til en anden sjæl og hvis de er af en særlig lav vibration, kan de forårsage problemer.

Hvis I har brug for hjælp af en eller anden grund, så glem ikke, at I har Guider, der kun vil være glade for at hjælpe jer. De følger jer på jeres rejse og er de usynlige hjælpere, som sikrer så vidt muligt, at I holder jer til jeres livsplan, selv om I ultimativt har det endelige valg. Jeres frie vilje er klart meget vigtig, men jeres Guider vil gøre deres bedste for at gribe ind, hvis det ser ud til, at I er på afveje. Husk, at I har indvilliget i en livsplan og det er yderst vigtigt, at I fører jeres liv i overensstemmelse med den. I kan afvige lidt fra den uden, at det skader, men der er nøgleøjeblikke, hvor I skal følge den plan, I har indvilliget i.

Når I ser jer omkring, ser det måske ud, som om livet er en samling af tilfældige begivenheder, der ikke har nogen reel betydning for jer. Men livets udfoldelse hos den Menneskelige Race er omhyggeligt planlagt, så I lærer at udvikle jer, mens I oplever følgerne af jeres valg. Så I er nødt til at følge det niveau, der sættes af flertallet. Ikke desto mindre er der ingen grund til, at I individuelt ikke skulle stræbe efter en højere grad af udtryk og dermed trække andre med jer. Der er aldrig, som I siger det, "et kedeligt øjeblik", men livet vil altid sikre, at I oplever, hvad I har brug for, snarere end hvad I tror, ??I har brug for. Så accepter, hvad I møder på jeres vej som en udfordring, I skal overvinde. Alt er ikke en prøve og der vil være tidspunkter, hvor I vil få glade oplevelser, der opløfter jer.

Hvad angår jeres udvikling på Jorden, er der så komplicerede sager, at I måske undrer jer over, hvordan de nogensinde blev løst. Det er ikke bare planlægning, men dedikationen hos ??dem, der arbejder med jer for at sikre, at I får fuldt udbytte af jeres muligheder for at udvikle jer. En forspildt chance betyder blot, at en anden vil blive taget, selv om den i nogle tilfælde kan overføres til en efterfølgende levetid. Hvor meget I påtager jer ad gangen er jeres valg, selvom I vil blive hjulpet i jeres beslutninger for ikke at overbelaste jer selv. Karma overføres ikke altid fra et liv til et andet, medmindre det er nødvendigt og oftere end ikke er der et umiddelbart resultat.

Liv efter liv har I haft oplevelser på en måde, der var nødvendig for jeres udvikling hen imod de højere Lysdimensioner. Nu er mange af jer på nippet til at færdiggøre jeres tid i de lavere dimensioner, idet I har lært tilstrækkeligt til at kunne stige op. Efter at have nået det punkt foretrækker nogle af jer at blive for at tjene dem, der har brug for en hjælpende hånd til at gøre fremskridt. I spørger måske, hvad der er det ultimative mål for alle sjæle og for at sige det ganske enkelt er det - at vende tilbage til Guddommens totale fuldkommenhed, indtil I igen bliver sendt ud til nye oplevelser.

Begivenheder udvikler sig meget hurtigt og bekendtgørelser vil snart blive udstedt i den forbindelse. Grunden til, at de ikke er blevet sendt ud af jeres medier, er, at de stadig ikke har frihed til at rapportere de reelle nyheder, der har betydning. Imidlertid er det langsomt ved at ændre sig og skridt gøres for at skabe de nødvendige forandringer, der vil gøre det muligt. Efterhånden som I begynder at indse, at I kun er blevet fodret med det, som de mørke har kontrolleret og ofte ligger det langt fra sandheden. Undertiden når det gennem filtret, men I må være opmærksomme på pålidelige kilder, da nogle simpelthen laves for at give falske oplysninger. Internettet er stadig jeres bedste kilde og fører jer ajour med nyheder om de begivenheder, der finder sted. Hvis nogle nyheder virker tvivlsomme, så er de det sandsynligvis og bør ignoreres.

Jeg forlader jer med kærlighed og velsignelser og må Lyset oplyse jeres dage og vejen mod fuldendelse. Denne meddelelse kommer gennem mit Højere Selv.

I Kærlighed og Lys.

Mike Quinsey.


Website: Tree of the Golden Light
Oversættelse: Margit Villumsen
Share |