Home > > Matthew Ward — 20. marts 2016

Matthew Ward — 20. marts 2016

Dømmekraft mht. information; unge menneskers vold; Donald Trump; begreber, virkelighed; vrede; “walk-ins”; “hele kroppe”; helbred, stress nedsættelse; kæledyr

Med kærlige hilsner fra alle sjæle på denne station, det er Matthew. Meget energetisk sker i jeres verden, da stadig stigende vibrationshastigheder hurtigt skiller avnerne fra hveden, så at sige. Typisk spreder Illuminati kontrollerede mainstream medier avnerne via selektiv og forvrænget dækning af "nyhederne". Selvom deres tidligere evne til udelukkende at offentliggøre, hvad de ønskede I skulle vide, er blevet betydeligt svækket af den hastighed, hvormed videoer og artikler formidles på de ??sociale medier og Internettet, så vær meget kritisk omkring oplysninger fra alle kilder, herunder Internettet.

For at imødegå de sandfærdige oplysninger, der kommer ud gennem disse kanaler, anvender Illuminatis håndlangere dem til at bombardere samfundet med falske oplysninger for at holde frygten i front og centralt på den internationale scene. Ved at stole på jeres intuition mht., hvad der er sandt og hvad der ikke er sandt, går i "bag scenetæppet" i det stykke, der udspiller sig på scenen. Ved at vide, at det slutter, når Jordens Gyldne Tidsalder står i fuldt flor, kan I betragte skuespillerne i deres karmiske roller og ikke blive fanget i det ofte tumultagtige drama, der udspiller sig.

Ofte har vi nævnt et andet aspekt af de stigende vibrationer, nemlig intensiveringen af egenskaber og adfærd, og den stigende vold har fremkaldt en række e-mails, der ligner følgende e-mailen fra en læser i Australien, der har udtrykt bekymring over fremkomsten af ??fjendtlige bander i hendes land: "Kan du spørge Matthew, hvorfor der her og nu er så meget vold med de unge mennesker." Mange unge mennesker over hele verden føler vrede, modløshed, endda håbløshed over deres fremtid. Årsagerne kan omfatte fattigdom, mangel på uddannelse og professionelle færdigheder, arbejdsløshed, opløste familier, lav status, som samfundet har henvist dem til, regeringer, der ignorerer deres behov, ??hele verdens tilstand eller en blanding af disse omstændigheder. De unge mennesker, hvis liv således er blevet negativt påvirket, reagerer på deres intensiverede følelser ved at begå voldelige handlinger. Hvor vi ville ønske, at alle disse sjæle, som vi sætter så højt, kunne vide, at positive ændringer virkeligt er på vej.

Min mor er blevet oversvømmet med e-mails om Donald Trump fra læsere i USA og andre lande. Selvom vi afviser anmodninger om at tale om hans kvalifikationer til at være dette lands præsident – det skal vælgerne afgøre – og vi ved ikke, om han bliver valgt – vælgerne vil afgøre, hvem deres næste præsident skal være – ønsker vi at svare på nogle af de andre spørgsmål og kommentarer.

"Er Trump anti-Krist?" Nej. Antikrist, ligesom Armageddon, er kun et begreb, en idé. Men for folk, der mener, at disse begreber er virkelige, findes der en Antikrist, Armageddon kommer. Men hvor langt fra det faktuelleen idé end kan være, er det virkeligheden for de personer, der mener, det er sandt. Troen skaber virkeligheden.

"Jeg er meget bedrøvet over, at Donald Trump har opildnet til snæversyn og racisme i Amerika. Hvad er det oplyste syn på alt dette?" Det er en trist sandhed, at hykleri og racisme trives godt i USA med en generation, der lærer den næste generation intolerance over for forskelle - hudfarve, seksuel orientering, herkomst, religion, filosofier, ideologier. Nogle "intolerante" personer reagerer på Mr. Trumps bemærkninger som bevis for, at de har ret til at foragte og handle aggressivt mod "anderledes" personer. Det "oplyste syn" hos sjæle på denne station er, at alle medlemmer af vores Jordiske familie er af Skaberens rene kærlighed-lys essens, og vi elsker alle betingelsesløst, selvom vi inderligt ville ønske, at alle sjæle i jeres verden var kærlige, venlige og respektfulde. En dag, kære alle, vil alle være det!

"Tror du, Donald Trump er ansvarlig for sine tilhængeres aggressive adfærd ved vælgermøder?" Enhver person er ansvarlig for hans eller hendes adfærd. Ikke nogens bemærkninger kan motivere en person til at handle på en måde, der går imod den enkeltes værdier, principper og selvrespekt.

"Volden ved Donald Trumps store vælgermøder er ikke mit billede af jeres lands demokratiske politiske system. Hvad sker der?" Mange borgere er vrede over forhold, som de giver regeringen skylden for, og de ønsker de ændringer, Mr. Trump lover. Vredens energi udelukker klar tænkning og sund dømmekraft, så hans tilhængere sætter ikke spørgsmålstegn ved, hvordan han vil gøre, hvad han siger, han vil gøre. De ønsker, at deres vrede får et offentligt forum, og han leverer det. Det store antal af hans trofaste tilhængere ved vælgermøderne opildner dem, der vælger at betragte hans aggressive retorik som deres ret til at opføre sig på den måde over for personer, der udtrykker uenighed med ham. Vores svar på de to tidligere spørgsmål gælder også her.

Borgere i alle lande, der føler, at deres regeringer ignorerer dem, ønsker at blive hørt; og en kollektiv stemme, der længe er blevet ignoreret, fører undertiden til borgere, der gør voldeligt oprør. Efterhånden som vibrationerne fortsætter med at stige, vil det at ty til vold for at opnå retfærdighed, stoppe gradvist. For lande, der nu befinder sig i oprør, vil stabilitet og ro indfinde sig med ærlige ledere, der lytter og retter sig efter det; hjemløshed og fattigdom vil gradvist blive mindre, og til sidst vil der være boliger og økonomisk tilstrækkelighed til alle i jeres verden. I, som ved, I er lysarbejdere, og de millioner, der også tjener lyset uden at have den forståelse, indvarsler Jordens æra med fred, kærlighed og overflod til alle.

"Hvordan vil opstigning påvirke Walk-in sjælene? Vil deres "lånte" kroppe ændre sig, eller vil de vende tilbage til deres egne kroppe? Nogle har fået at vide, deres kroppe står 'stand-by' i deres 'hjem' verden, og nogle er ombord på det stjerneskib, de kom fra og vil vende tilbage til." Det kræver lidt af en forklaring til læsere, der ikke er fortrolige med begrebet "walk-in". En sjæl i en åndeverden indgår en aftale med en sjæl, der ønsker at forlade sin krop, der er udmattet af at beskæftige sig med fysiske og/eller følelsesmæssige forhold. Fordelen er alderen i modsætning til at starte som nyfødt og bruge år på at blive voksen, men at fortsætte et liv, hvor en anden sjæl slap, er ikke en nem ting og "walk-in" sker sjældent. Endnu sjældnere er det, at en sjæl laver sådan en aftale med et barn, fordi aldersfordelen derved går tabt. Men i denne unikke æra universelt set er mange udviklede sjæle "gået-ind" for at hjælpe med jeres verdens transformation. Normalt kan deres høje vibrationsniveauer helbrede kroppen og berolige sindet, således at disse personer kan udføre de opgaver, de påtog sig.

Når missionen er fuldført, vil sjælen beslutte, hvad den skal gøre næst: Fortsætte med at leve på Jorden, indtil den fysiske død, derefter gå ind i Nirvana til en hel åndelig levetid; holde ferie i denne skønne åndeverden, mens den planlægger den næste livstid; eller returnere direkte til dens oprindelige hjemland eller et rumskib, hvis det er der, den har levet, før den gik ind i en jordisk krop. Vi tilføjer, at alle sjæle har den medfødte evne til at dematerialisere, derefter materialisere en krop igen eller manifestere en ny, men kun udviklede sjæle ved, at de har denne evne og gør brug af den.

"Matthew synes aldrig at tage fat på, hvad der vil ske, når opstigningen skrider fremad med hensyn til lysarbejderes helbred og endda vores kæledyrs. Er det et spørgsmål om at se sig selv hel igen?" Vi takker denne læser, som mindede os om, at det er tiden til igen at tage fat på og tilføje til det, vi tidligere har sagt om helbred, men først vil vi nævne, at visualisering sandelig er et kraftfuldt værktøj, men at se sig selv som "hele igen" er ikke nødvendigvis nok til, at det bliver sådan for alle.

Vi skynder os at tilføje, at en perfekt krop aldrig er et krav, når det gælder personlig opstigning; reaktioner på en svækket sundhedstilstand påvirker dog opstigningsprocessen. Lad os sige, at en person med en kronisk sygdom har valgt denne oplevelse for at lære medfølelse og tålmodighed, som personen i en anden livstid manglede over for folk, der var syge eller havde begrænset mobilitet eller mental skarpsindighed. Hvis den valgte lektion er en lektie lært, er der fremgang i bevidst og åndelig bevidsthed - målet for enhver sjæl i hver livstid. Omvendt, hvis personen fortæres af selvmedlidenhed, konstante klager og er opmærksomhedskrævende, må lektionen gentages i en anden livstid. Som en påmindelse skal det siges, at det, I kalder "reinkarnation", ikke er en tidligere persons tilbagevendelse, men snarere en "ny" sjæl, hvis personlighed er designet til den fysiske levetid, der er valgt af den kumulative sjæl. [Dette er forklaret i beskeden fra 3. februar 2014.]

Tak, mor, for at tilføje denne bemærkning. Nu til kroppe, der bliver "hele" - alle sygdomme helbredt; manglende lemmer, der vokser ud igen; sunde nye tænder, knogler, led og organer, der erstatter kunstige erstatninger eller mekanisk støtte - vil ske individuelt som en proces, ikke på et øjeblik. Sammen med ens tempo med at absorbere lyset, der omdanner den kulstof-baserede cellulære struktur til krystallinsk struktur ogtroen på, at de fysiske transformationer er en realitet, gælder de kontraktlige valg foretaget på sjælsniveau.

Det er sandsynligt, at ældre personer, som har nogen af ??de førnævnte tilstande, valgte at gå over med dem til det åndelige liv, før strålende sundhed og komplette naturlige kroppe er almindeligt i jeres verden. Sjælskontraktlige bestemmelser gælder også for unge; de kan have valgt sygdom og at gå over i en ung alder eller at opleve sygdommen eller handicappet og at blive helbredt senere. Som nævnt i tidligere meddelelser giver før-fødsels aftaler mulighed for åndelig vækst for alle sjæle, der deler samme livstid, og individuelle kontrakter udformes i overensstemmelse hermed.

Lysarbejderes helbred afhænger af, i hvor høj grad deres cellestruktur er blevet tilstrækkeligt krystallinsk til at beskytte immunforsvaret mod toksiner i luft, jord og vand og fødevarer med kemikalier og medicin, der gør kroppe modtagelige for psykiske, følelsesmæssige og fysiske lidelser. Men den grundlæggende årsag til allesygdomme er stress. Stress kaster kroppens systemer ud i ubalancer og angriber de mest sårbare dele, og stressreducering kan bidrage til at forbedre helbredet og løfte ånden.

Særligt vigtig er den selvhelbredelse, som alene-tid giver. En verden i fred begynder med den enkeltes opnåelse af indre fred, og de høje vibrationer af kærlighed, tilgivelse, medfølelse og respekt for andre begynder med de samme høje vibrationer for Selvet. At ære Selvet er også at anerkende og føle taknemmelighed for det gode i jeres liv og ikke at bruge energi på raseri, vrede, jalousi, smålighed eller ængstelse over "hvad-hvis". Rekreation - re-kreation! - er vigtig. Det kan være at læse, lytte til jeres yndlingsmusik, skrive, lave puslespil eller løse krydsord, lave håndarbejde, skulpturer eller en hvilken som helst anden form for kunstnerisk udtryk; og for mere aktive, friluftsliv, måske jogging, cykling, vandreture, skøjteløb, skiløb eller svømning.

Hvis I ikke kan undgå møder, som erfaringen fortæller jer, kan være ubehagelige, så gå til dem med ro og tryghed og vær åben over for at se andres perspektiver. Det betyder ikke at give afkald på jeres ideer eller principper, men snarere at præsentere en opførsel, der kan fremkalde en fornuftig diskussion i stedet for en stædig hårdknude. Foretag prioriteter, så I ved dagens slutning har den tilfredsstillende følelse af at have nået noget. Når en dag viser sig at være en "nedtur", så tænk på, hvordan I kan gøre tingene anderledes for at opnå mere tilfredsstillende resultater næste gang og gå i seng med fred i sindet.

Det er vigtigt at få tilstrækkeligt med søvn, spise næringsrige fødevarer, drikke en masse vand, motionere krop og sind og bruge tid i naturen. Når I har mulighed for det, gå tur i parken eller skoven eller på en bjergsti, gå barfodet på en sandstrand eller græsset, stik jeres hænder i jorden, når I planter blomster og grøntsager. Hvis I kan have et kæledyr, så tag en eller flere til jer fra et dyreinternat – taknemmeligheden fra dyr, der lever sammen med omsorgsfulde personer, bringer høje vibrationer ind i hjemmet.

Meditation, dybe vejrtrækninger, yoga, aromaterapi og massage er også glimrende måder at reducere stress på. At lave frivilligt arbejde i samfundsaktiviteter, såsom på hospice, dyreinternater, skoleaktiviteter og støtte til hjemløse løfter jeres liv, når I løfter andres liv. Smil og latter letter ikke kun jeres hjerter, men også hjerterne hos personer sammen med jer. Besøg venner; gå på kunstgallerier, museer, til film, sportsbegivenheder.

Kort sagt, brug tid på at gøre noget, der formidler en følelse af værdighed, er afslappende, fornøjeligt og giver et pusterum fra daglige forpligtelser. I har en talemåde, "Dans, som om ingen kigger" - ja! Vores forslag er ikke meget forskellige fra jeres sundhedspersonales, men lad dem være nyttige påmindelser til at elske jer selv, tage jer af jer selv. Og husk, at Guds udsendinge altid er med jer. Bed om hjælp, og den skal blive jer givet med kærlighed - det er måske ikke, hvad I bad om, men det vil være, hvad I har brug for.

Jeres kæledyr er flerdimensionale sjæle, ganske som mennesker er. Størstedelen af menneskeheden ved ikke det om sig selv, langt mindre om dyr; dyr ved det og de ved, at der ikke eksisterer sådan noget som død. De husker deres besøg i Nirvana under søvntilstanden og hvor unge, sunde og aktive de er der. Hvis jeres kæledyr kunne fortælle jer, hvad de ønsker, ville det være at komme derhen og blive der i stedet for at udholde smerter og svækkelse. Når jeres kæledyrs livskvalitet er faldet til det stade, skal I vide, at de er taknemmelige, når I tager den hjerteskærende beslutning om barmhjertigt at gøre en ende på deres lidelser. Når jeres tid for at gå over kommer, vil energien af ??kærlighedsbåndet mellem jer og jeres kæledyr genforene jer.

Vi ærer jer, vores elskede brødre og søstre, og med ubetinget kærlighed følger vi jer på jeres Jordiske rejse.


______________________________________

KæRLIGHED og FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Oversættelse: Margit Villumsen og Kim Dyrlund


Share |