Home > > Matthew Ward — 18. februar 2016

Matthew Ward — 18. februar 2016

Nordkorea; Præsident Putin; Zika virus, microcephali; flygtninge; udfordringer; "det sande selv"; hvad der sker med sjæle: at blive hængende nær Jorden, abort, selvmord

Med kærlige hilsner fra alle sjæle på denne station, det er Matthew. Vi begynder med at behandle spørgsmål, som folk rundt om i verden tænker mest på. Nordkoreas seneste succes med opsendelse af raketter var ikke uventet af analytikere, der har observeret landets aktiviteter; ikke desto mindre er det bekymrende, fordi Kim Jong-un anses for at være ustabil, egoistisk og ambitiøs. Hvad ingen af ??dem ved, er dog, at hvis nordkoreanske videnskabsmænd ville forsøge at lancere et missil med et nukleart sprænghoved, vil besætninger i rumfartøjer omkring Jorden sikre, at det fejler, ligesom de har gjort det med mere end et dusin af Illuminatis forsøg i løbet af de sidste mange år.

Vores syn på "Putins aggression i Østeuropa" er, at det er en påstand udbredt af Illuminati om, at han med magt vil bringe baltiske lande og andre under Ruslands statslige og økonomiske kontrol. Det er ikke hans hensigt og som en påmindelse, så næres Illuminati af frygtenergien og tyr til alle midler for at skabe frygt.

Med tale om en våbenhvile, om end midlertidig, er det naturligt, at volden er eskaleret i Syrien, hvor energien længe har været kaotisk rettet; og med flere forskellige stridende parter i kamp i det land og nærliggende lande vil en varig våbenhvile ikke opstå, før disse energistrømme har kørt deres løb. Mens Rusland kritiseres for sine luftangreb, der støtter Assads regime såvel som hjælper landstyrker med at genvinde områder erobret af Islamisk Stat, arbejder præsident Putin og andre indflydelsesrige personer bag scenen for at bringe stabilitet i hele Mellemøsten og Nordafrika.

Det er forståeligt, at der er bekymring over de mange mennesker fra krigshærgede områder, der fortsat foretager risikable rejser til lande, der ikke er i stand til at yde tilstrækkelige boligforhold, skolegang, arbejde eller sundhedspleje til de millioner af flygtninge, der allerede er der i forvejen. Med tiden vil volden stoppe i de landsbyer og byer, hvorfra folk flygtede og dem, der ønsker at vende tilbage, kan begynde at genopbygge deres samfund og liv. I mellemtiden kan medfølelse og god vilje hos værtslandets borgere og indvandrernes bidrag med talent, færdigheder og assimilationsbestræbelser resultere i forenelighed og gensidig fordel. Nu og i fremtiden er finansiel bistand fra alle rige nationer nødvendig for at afhjælpe og derefter gøre en ende på den humanitære krise.

Ifølge Nirvanas overvågere af Jorden ved dybdeborende forskere, at det er et giftigt kemikalie, der er årsagen til de mange tilfælde af microcephali, der forbindes med Zika-virusset, men de ved ikke, om kilden dertil er bid fra Aedes myg, der blev injiceret med kemikaliet eller bid fra dem, der muterede ved at indtage giften, som blev anvendt for at udrydde dem eller om tilstanden skyldes, at gravide kvinder har drukket vand indeholdende kemikaliet. Så, til de læsere, der har spurgt, om Illuminati står bag spredningen af Zika udbruddet og microcephali, siger vi ja, men det kan være mere indirekte i modsætning til deres orkestrerede, men forgæves forsøg på at skabe pandemier ved at lukke laboratorie-designet vira ud som SARS og fugleinfluenza.

De kommer bevidst giftstoffer i chemtrail sprays og andre findes i industriel forurening, i brugen af fossile brændstoffer til energi, i jord og grundvand forurenet med atomaffald eller kemikalier i gødning og insekticider. At denne spredning af giftstoffer skader planeten og alle dens livsformer er der skammeligt blevet set bort fra af kemiske producenter, der tilskyndes af magtfulde personer i regeringer. Og Illuminatis akkumulering af rigdomme globalt bidrager i vid udstrækning til, at masserne lever under forarmede vilkår, hvor sygdomsfremkaldende myg trives.

Nej, karma er ikke involveret i alle tilfælde, hvor folkeslag flygter eller hvor spædbørn fødes med microcephali og i deres familier. Kompensationer på sjælsniveau bliver givet i hidtil uset antal for at tillade avancement i udviklingsstatus for at udholde ufrivillige oplevelser. Men denne imødekommelse af sjælskompensationer kendes ikke bevidst af personerne eller verden, og deres situation ses som de sørgelige prøvelser, de er på det fysiske plan.

Læseren, der skrev, at astrologiske læsere og intuitive har forudsagt, at "resten af ??denne måned og marts vil være yderst delikat på denne planet", spurgte "på hvilke områder vil tingene være "delikate" og udfordrende?"De førnævnte situationer er bestemt delikate og fyldt med udfordringer for de mange millioner, der er direkte berørte, og foruroligende for hele samfundet. At forblive rolig i forbindelse med aktiemarkedets omskiftelighed og rapporter om banklukninger ville være en udfordring for investorer og forvirring omkring, hvad der ligger forude økonomisk, er meget sandsynligt bekymrende for mange andre også. I adskillige lande kappes kandidater om valgposter og borgerne er bekymrede over valgresultater. Så er der igen forudsigelser om katastrofale jordskælv og tsunamier såvel som en truende 3. verdenskrig, der siges at starte i Mellemøsten. Og midt i alle disse energistrømme med tumultagtige tilknytninger kan selv lysarbejdere finde det udfordrende at fastholde en vedvarende optimisme mht. Jordens fremtid. Når det er sagt, vil personer med negative holdninger og et pessimistisk syn manifestere flere udfordrende omstændigheder for dem selv – loven om tiltrækning virker døgnet rundt - når planetarisk justering er mere befordrende for uro end i perioder med mindre interaktion.

Elskede familie, enhver hændelse, om den opfattes som fremskridt eller tilbageslag, tragedier og triumfer, er en afspejling af vibrationer, der sætter mere gang i den uro, der allerede findes, så den kan løbe sin bane ud og samtidig udbreder successen for græsrodsbevægelser i hele verden. Hvor vi ville ønske, at livet på Jorden i dette øjeblik var, hvad I ønsker: fred, sandhed, venlighed, gensidig respekt og samarbejde mellem alle folkeslag. I sidste ende vil det blive sådan og jeres vedholdenhed i lyset er med til i lineær tid at skabe den verden, I ønsker, som allerede FINDES i kontinuummet.

Så nu skal vi tage fat på de resterende sjælsrelaterede spørgsmål. Den første, fra en læser i USA, ligner meget andres spørgsmål, der også hang sammen med valgkampen til præsidentposten i det land, men relevansen af ??dette spørgsmål er global: "Hvad sker der med børns sjæle, der ikke fødes på grund af en abort?" Janos, en sjæl i en ottende tæthedsgrads civilisation, talte om dette med min mor for flere år siden, og jeg bad hende om at kopiere den del af deres lange samtale.

[Følgende uddrag er fra kapitlet "Janos" i Voices of the Universe (Stemmer i Universet).]

En sjæl behøver ikke et legeme for at kunne leve, da liv er uløseligt forbundet med enhver sjæls essens. Det er kun for at opleve fysisk, det som ikke kan være uden en vis masse for at fungere, at sjæle vælger at have et legeme af en slags.

Blandt jeres folk er der en stor misforståelse i forbindelse med, hvad "liv" er og forskellen mellem en sjæl og et legeme. I har en proces, der kaldes "abort", som nogle mener er ødelæggelsen af ??et nyt liv, og der tages diskussioner om, hvornår en sjæl går ind i en krop, som dannes i livmoderen. Ingen sjæls liv bliver nogensinde ødelagt ved at stoppe dannelsen af ??en krop under udviklingen i livmoderen. Kroppe vokser uafhængigt af sjæle på grund af de naturlige love om fysiske reproduktionsmekanismer i overensstemmelse med den cellulære programmering i hver enkel civilisation.

Sjæle er ikke begrænset til at inkarnere i en bestemt civilisation. En sjæls åndelige evolutionære status placerer den automatisk inden for et bestemt vibrationsniveau og den vælger en civilisation inden for den sfære, der kan give den de oplevelser, der er nødvendige for dens udvikling. Jo større åndelig udvikling, jo højere lysstadie, inden for hvilket en sjæl kan vælge den civilisation, hvori den kan antage en krop eller leve som et medlem i form af en fri ånd.

Sjæle, hvis åndelig vækstbehov ligger inden for Jordens tredje tæthedsgrad eller andre placeringers af lignende vibrationsniveau, har en række valg med hensyn til legemer. De kan opholde sig omkring forældrene allerede før undfangelsen finder sted, og efter undfangelsen kan de gå ind i fosteret for at opleve vækstfølelsen. Hvis den form for erfaring ikke er nødvendig, kan de opholde sig "udenfor" for at opleve andre ting forud for fødslen, men med et sjælskontrakt "krav" på den voksende krop, som andre sjæle respekterer. Hvis en sjæl går ind i en voksende krop og derefter fortryder beslutningen, oplever kvinden en abort. En sjæl kan bo i en voksende krop, indtil fødslen er nært forestående og så beslutte sig for ikke at fortsætte i den krop, hvilket resulterer i en dødfødsel. Ligeledes kan en sjæl tage en af disse beslutninger, opleve, hvad det kræver følelsesmæssigt og efter aftale med en anden sjæl gå ud igen og lade den anden sjæl komme ind, indtil der forekommer en abort, dødfødsel eller levende fødsel. En sjæl med et "krav" på en voksende krop kan give tilladelse til en anden sjæl om at opholde sig i kroppen for at opleve vækst- og fødselsfølelsen, så forlader denne sjæl kroppen og den første overtager det fysiske liv.

Disse forskellige situationer er altid efter aftale med alle involverede sjæle, som naturligvis omfatter forældrene og andre familiemedlemmer og formålet er at tillade flere sjæle at få valgte oplevelser på det niveau, de har brug for. Abort, som alle de andre stadier fra før undfangelsen til en levedygtig fødsel, giver mulighed for de deltagende sjæle at opleve de dermed forbundne følelser, der udfylder huller i deres erfaringer frem til dette øjeblik.

Kroppe har en livskraft uafhængig af en sjæl og selv om det er en usædvanlig situation, at en krop lever uden en sjæl, kan det ske. Sjæle har valget til at gå ind i en klonet krop eller ej, og hvis ikke, ligner klonen stadig alle andre, fordi hjernen og alle sanser og motoriske evner fungerer. Et andet eksempel er, når sårede eller syge mennesker er i koma. Sjælen kan vælge at blive i kroppen eller ej, og hvis ikke, fortsætter kroppen med at leve i en vegetativ tilstand, så længe der gives næring, indtil den dør af cellernes forringelse.

Tak, Mor. Hvis alle Jordens folk vidste, at hver eneste af jer er en sjæl, der har en fysisk oplevelse og de mange valg sjæle har, ville abort ikke være et politisk, socialt eller religiøst emne. Når I lever i Jordens Gyldne Tidsalders fylde, vil der ikke forekomme aborter eller splittelse af nogen art - liv vil være kærlig, fredelig og i harmoni med alt i Naturen.

"Er ‘sjælen’ essensen af ??en person eller blev den skabt for at støtte den ’grundlæggende essens’ som en lagerenhed for erfaringer? Med andre ord, er vi virkelig ’essensen’ ... med en 'sjæl' ...., ’sind’ og ’krop’ kun som funktionelle instrumenter for at støtte vores sande selv, som er ’essensen’ - hvilket ville tyde på, at 'sjælen' er en åndelig funktion, der er placeret mellem vores 'grundlæggende essens' og vores 'sind'."

Jeres sande selv er en sjæl - et uafhængigt, ukrænkeligt, evigt Væsen, om den lever i en fysisk eller en åndelig verden eller som en fri ånd hvor som helst i dette univers. Jeres essens, eller sammensætning, er Skaberens rene kærlighed-lys energi - kilden til alt i eksistens i hele kosmos - og er i dette univers skabt af Gud. Ved at bruge Skaberens energi og dens gave med fri vilje vil I med dets delmanifestationskraft designeet sind og en krop, der vil gøre jer i stand til at fungere i overensstemmelse med, hvad I ønsker at opleve i inkarnationen. I udstyrer personen med et opbevaringssted eller en lagerenhed til viden på sjælsniveau om Begyndelsen i Skaberen og den kollektive visdom og erindringer fra jeres andre livstider. Det kan være nyttigt at læse en tidligere meddelelse, der giver mere omfattende oplysninger om forberedelser til en ny fysisk levetid. [3. februar 2014]

Tak, Mor, for at tilføje datoen og vi vil tilføje, at et liv som en fri ånd intet som helst har at gøre med personlighedstræk eller adfærd. Det er en særlig form for oplevelse, som måske eller måske ikke kræver en krop, måske ikke engang et æterisk legeme, hvorved sjælen kommunikerer direkte med Gud og bevidst fuldfører sin før-fødsels valgte mission. Jesus og andre af Guds budbringere er eksempler på sjæle, som behøvede en krop for at fuldføre deres frie ånds mission i en levetid.

"Hvordan kan det være, at nogle afdøde sjæle forbliver knyttet til Jordplanet og ikke stiger op til lyset? Hvordan kan det være, de har den mulighed? Skal vi ikke alle gå til Nirvana eller et andet rige for at stå til regnskab for vores liv her og vurdere, om vi har brug for at vende tilbage eller ej?"

Det er ikke helt korrekt at tilskrive "valg" de sjældne tilfælde, hvor personer ikke går til Nirvana eller en anden åndeverden direkte efter den fysiske død. Sjælen, som er ren kærlighed-lys energi, gør sig fri af personens æteriske krop og psyke, og det er psyken, der vægrer sig ved at tage afsted. Kraften i ens ??overbevisninger er sandelig mægtig og nogle af disse mennesker tror, ??at de stadig er i live og fortsætter ufortrødent, forbereder måske en elskedes tilbagevenden eller tager sig af deres små børn eller afslutter et nyt forretningsforetagende. Andre ved godt, at de er døde, men ønsker at blive på Jorden, indtil de har afsluttet noget af yderste vigtighed - måske forklare deres familier, hvordan de skal håndtere personlige forretninger eller fortsætte med at kæmpe sammen med deres kammerater eller lade politiet vide, hvem der dræbte dem.

Uanset årsagen er det af en sådan afgørende betydning for mennesker i en af ??disse kategorier, at den energi, de anvender, gør deres æteriske legemer i stand til at blive hængende i nærheden. Til sidst, ofte med hjælp fra engle, åndelige guider eller en dygtig energiarbejder, indser alle disse sjæle, at de ikke kan gøre, hvad de ønsker og går villigt videre til en åndeverden. Hvis de går til Nirvana, oplever de en gennemgang af deres liv og drager fordel af alle de muligheder det vidunderlige rige tilbyder, mens de planlægger deres næste legemliggørelse.

Så er der den betydeligt anderledes situation, som I kalder "besættelse", som også er en meget sjælden hændelse på Jorden. En sjæl med mørke tilbøjeligheder bliver målbevidst hængende for at kigge efter en krop at komme ind i under søvnen og blive der fremover. Når den går ind i en krop, følger en kamp, indtil en af ??sjælene formår at fordrive den anden. Hvis den indtrængende sjæl tager over, kan en erfaren energiarbejder foretage, hvad I kalder eksorcisme; når det lykkes, bliver den indtrængende hjulpet til lyset og den oprindelige sjæl vender tilbage. Hvis eksorcisme ikke foretages eller mislykkes, går den oprindelige sjæl til Nirvana eller dens oprindelige civilisations åndelige verden og den indtrængende bliver i kroppen og forårsager betydelige ændringer i personens adfærd.

"Hvad sker der med Sjælen, når nogen har begået selvmord?" For det første er der INGEN straf for selvmord, som nogle religioner fortæller. Ligesom i tilfælde, hvor den fysiske død skyldes en hvilken som helst anden årsag, gøres sjælen fri af det æteriske legeme og psyken. Dem, der tager sit eget liv, gør det af mentale og følelsesmæssige kvaler, og psyken går ind i Nirvana i den traumatiserede tilstand. Efter en helingsproces med kærlig, tilpasset pleje og konstant opmærksomhed slutter personen sig til rigets befolkning og oplever livsgennemgangen, ligesom alle andre gør. Når en anden inkarnation planlægges, indeholder den de karmiske lektioner, der var blevet valgt, men ikke oplevet i det liv, der blev afbrudt. Mor, tilføj venligst datoen for den meddelelse, der dækker dette emne mere indgående. [23. september 2014]

Tak og ja, jeg ser, at vi har nået de foretrukne grænser for plads. Jeg ser også flere spørgsmål om sjælen på din liste, men jeg føler, at de oplysninger, vi har givet, er de mest relevante for de fleste læsere. Så med forsikringen om, at I aldrig er alene på jeres rejse på Jorden, byder vi jer kærligt farvel for nu.

______________________________________

KæRLIGHED og FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Oversættelse: Margit Villumsen og Kim Dyrlund


Share |