Home > > Matthew Ward — 20. april 2016

Matthew Ward — 20. april 2016

Global valutaomstilling; NESARAs bestemmelser, historie; Illuminati; "Panama papirerne"; tiende; centraliseret styring; modstand mod forandring; "flad" Jord; "Ny Jord"

Med kærlige hilsner fra alle sjæle på denne station, det er Matthew. Vi begynder med at tage fat på det spørgsmål, som de fleste af jer har udtrykt bekymring omkring, nemlig ”global valutaomstilling” [engelsk: ”global reset”]. Hvad er dens formål, hvem står bag den, og hvordan vil den påvirke jeres bankkonti og investeringer? Selvom vi ikke tidligere har brugt det nyligt opfundne udtryk, "global valutaomstilling", begyndte vi allerede for flere år siden at tale om, hvad det er - overgangen fra jeres nuværende monetære system, som ikke har noget grundlag overhovedet, til et system baseret på ædle metaller. Overgangsprocessen vil blive behandlet så glat som muligt for at minimere forstyrrelser i finansielle tjenester, og alle, som har tjent og investeret deres penge ærligt, behøver ikke have nogen bekymringer.

Hvem end der fastsætter reglerne for verdens banker og udlånsinstitutioner og renterne, styrer også økonomien. Siden dengang personer i Bayern, som følte sig masserne overlegen, betegnede sig selv "Illuminati" (de oplyste) og efterfølgende udvidede deres indflydelse i alle retninger, har dette hemmelige selskab indført deres regler på verdensplan. Det har de gjort med lethed, da scenen, længe før de kom på scenen, allerede var blevet sat af nogle få rige og magtfulde familier, hvis grådighed, snedighed og hensynsløshed gav dem økonomisk kontrol.

Global valutaomstilling er et væsentligt skridt i retning af at gøre en ende på den århundreder lange kontrol. Selvom udtrykket ikke anvendes, er dets formål - at stabilisere den globale økonomi ved at basere alle valutaer på guldstandarden - en af ??flere bestemmelser i NESARA, forkortelsen for National Economic Security and Reformation Act (National Økonomisk Sikkerheds og Reformations Lov), der blev skrevet af nogle af Jordens Gyldne Tidsalders mesterplanlæggere i samarbejde med udviklede indbyggere på Jorden. Selv i dag er relativt få mennesker klar over denne amerikanske lov, der blev underskrevet af præsident Bill Clinton i år 2000, fordi de, der kendte til denne lov, havde fået "mundkurv" på, som han og andre Illuminati medlemmer af regeringen pålagde dem.

Efter loven blev offentliggjort, i nogen grad via formidling af oplysninger fra kilder uden for jorden til deres modtagere, lavede regeringen en misinformations webside - National Economic Stabilization [senere ændret til Security] og Recovery Act - og forkerte oplysninger om NESARA blev rundsendt for at vildlede folk, der havde hørt om denne lov. Det har aldrig været et investeringsprogram, ej heller omfatter det levering af "velstandspakker", hvor millioner af dollars sættes ind på bankkonti eller annullerer legitim gæld.

Den autentiske NESARA skulle bekendtgøres til hele verden og træde i kraft 12. september 2001. For at undgå den verdensændrende begivenhed beordrede præsident George W. Bush og hans Illuminati kolleger det berygtede forræderi mod deres land, almindeligt kendt som "9/11". Det gjorde det også muligt for dem at gå videre med deres allerede planlagte invasion af Irak under banneret "krigen mod terror".

Det ville være naturligt at spørge, hvorfor et program, der har monumentale globale konsekvenser, begyndte med en lovgivning i USA. For det første skulle NESARA’s bestemmelser udformes inden for jeres love; ellers ville det være en sag, hvor sjæle fra andre civilisationer pålægger menneskene på Jorden deres ideer, og de universelle love forbyder den slags indblanding, selv når det er i folks bedste interesse.

For det andet var det bydende nødvendigt, at de gennemgribende ændringer, loven indeholder, først blev gennemført i USA, fordi det var den mest Illuminati-dominerede og mest magtfulde nation i jeres verden. Selv om sidstnævnte status som ”mest magtfulde nation” nu deles i rampelyset, har denne regerings handlinger stadig stor indflydelse på, hvad der sker i mange andre lande i verden. Og det var nødvendigt at handle på NESARA’s bestemmelse, der ændrer USA's ”corporate” status, som i al hemmelighed var blevet skabt af Illuminati, til en republik, hvilket havde været kolonisternes oprindelige hensigt, der udkæmpede uafhængigheds-krigen.

Lovens primære økonomiske sigte er noget, som ikke kunne præciseres i nogen lovgivning: lovligt at opnå den enorme rigdom, der ulovligt og umoralsk er blevet indsamlet af Illuminati, og at bruge disse midler til at udrydde fattigdom, som i det store og hele er deres værk. Lad os nævne et eksempel, som I måske husker fra tidligere meddelelser. Orkanen, der hærgede Haiti, var forårsaget af Illuminatis vejrkontrol teknologi; efter stormen havde lagt sig, tog de tidligere amerikanske præsidenter Bush og Clinton dertil for at lede de penge, der blev doneret til bistand og genopbygning, ned i deres egne lommer. Hvad angår befolkningen i Haiti, lever de stadig nu seks år efter under uhygiejniske, kummerlige forhold, akkurat som før orkanen ramte, og mange boliger er improviserede små usle hytter midt mellem murbrokkerne af det ødelagte samfund.

Den samvittighedsløse forskel mellem de rige og de fattige i jeres verden forårsagede en ubalance i Jordens energifelt, der må afhjælpes, og andre NESARA bestemmelser er også bestemt til at gøre det. De annullerer gæld optaget som IMF-lån; sætter en stopper for ågerrenter; vælter det privatejede Federal Reserve System, hvis fangarme spænder over hele kloden og dets skattekontor, IRS (International Revenue Service); og gør en ende på valutahandel, der har gjort det muligt for Illuminati at høste formuer, og det er her den globale valutaomstilling [engelsk: ”global reset”] passer ind.

For nylig skrev en læser: "Jeg husker sidste år, eller året før ... han [Matthew] sagde, den globale pengeveksling ikke ville komme før 2017." Det er en betydelig fejlfortolkning af, hvad vi sagde:

Når det er sagt, er vi glade for at fortælle jer, at forsinkelsen på 10 år med hensyn til jeres samfunds fremskridt vil slutte i jeres år 2017, en yderst gunstig tidsramme faktisk med et himmelsk vindue magen til det under solhvervet december 2012, der løftede Jorden ind i fjerde tæthedsgrad. [23. september, 2014]

Efter dette budskab kom ud, havde mange læsere spørgsmål til denne udtalelse, og vi ønsker at nævne en af dem: Mener I, at der ikke kan ske nogen vigtige udviklinger før udgangen af ??2017? Kære brødre og søstre, vigtige udviklinger har fundet sted lige siden Jorden begyndte sin opstigningskurs for ca. 80 år siden! Det er dog sandsynligt, at den første udvikling, der vil være umiskendeligt tydelig for hele jeres verden, bliver global valutaomstilling. Denne komplekse proces kræver samarbejdet fra en lang række nationale ledere og med stadigt stigende vibrationer kan deres aftale om at fortsætte komme i år. Hvis det ikke sker så tidligt, så vær ikke skuffede - et ærligt, sikkert fundament for jeres globale økonomi befinder sig i den nære horisont.

"Panama papirerne" vil medføre en anden væsentlig økonomisk reform. Det internationale advokatfirma, hvis regnskaber blev hacket og frigivet til medierne, har altid handlet inden for de love, der regulerer etableringen af skuffeselskaber. Virksomheder i USA og andre lande, der også oprettede denne type virksomheder for deres kunder, reguleres ligeledes. Efter at have ydet denne service, er virksomhederne ikke længere involverede. Mens det længe har været kendt, at mange velhavende personer bruger skuffeselskaber for at skjule deres penge og undgå at betale skat af dem, har der ikke tidligere været beviser, der beviste deres kriminelle aktiviteter. Den panamanske virksomheds filer med navnene på deres kunders selskaber har givet et udgangspunkt for den igangværende undersøgelse af den labyrint af illegale tiltag, ejerne bruger for at dække deres spor, opdagelser, der vil resultere i ophævelsen af de love, der tillader dannelsen af ??"skuffeselskaber".

"I år har jeg fået en masse beskeder fra forskellige folk om tiende. Jeg vil gerne vide, hvad Matthew har at sige om det." At give 10% af ens indkomst til kirken var et edikt fra Vatikanet, der gjorde det muligt for paver og andre højt i kirkehierarkiet at leve i overflod og sognepræster at leve komfortabelt, mens fattigdom var skæbnen for mange i den katolske menighed. Andre religioner anvendte tiende til at bygge store kirker for at "prise Gud". Kirke er ikke en bygning, det er den enkeltes personlige forhold til Gud; at dele af hjertet er gudhengiven, tiende blev udtænkt af mennesket med grådighed som sin pælerod. Når folk indser, at kristendommen blev organiseret af lederne af kirke og stat for at kontrollere masserne og berige sig selv og andre religioner, også var korrumperet på grund af mørke sinds infiltration, vil alle dogmer falde væk og åndelighedens renhed vil bestå.

"Jeg har lige hørt om denne bevægelse for en ny verdensregering. Matthew forsikrede os om, at det aldrig ville ske!!!!" I mange budskaber har vi forsikret jer om, at Illuminati aldrig vil nå deres mål med verdensherredømme. Uden at vide, hvad denne læser har hørt, kan vi sige til jer alle, sammenføj ikke et centraliseret ledelsesorgan sammen med ”En Verdensregering” eller den ”Nye Verdensorden”, to betegnelser for Illuminatis plan om global dominans, der omfatter udryddelsen af det meste af befolkningen - de "unyttige spisere" [engelsk: the “useless eaters”], som tilskrives Henry Kissinger. Vi forsikrer jer igen, den plan er dødsdømt, fordi deres globale netværk er gået op i sømmene og stykkerne er ved at falde fra hinanden.

Frihed brænder i menneskehedens hjerte, dog har Jordens befolkning sjældent levet frit. I umindelige tider har stærke mænd øget deres jordbesiddelser og magt gennem brutale erobringer - tropper blev tvunget i kamp; et uhørt antal blev dræbt, taget til fange eller solgt til slaveri; og alle, undtagen de få privilegerede, levede på et sølle eksistensminimum. Efter ledelsessystemer blev skabt, hånede Illuminati demokratiet ved at indsætte personer fra deres egne rækker som kandidater; fuske med valg; og bestikke, afpresse, true eller myrde medlemmer af regeringer. De erklærede, hvilket land der måtte bekæmpes, for at vi kunne være i sikkerhed for den regering eller den ideologi, og de startede civile og internationale krige.

Ligesom deres forfædre trivedes de under krig. Ved at producere og sælge våben, ammunition og andet krigsmateriel til begge sider, profiterede de klækkeligt. Ved at sætte nye nationale grænser eller ved simpelthen at overtage et land og undertvinge dets befolkning, fortsatte de med at udvide deres imperium. Ved at infiltrere regeringer, militære styrker, efterretningstjenester, retlige og økonomiske systemer, religioner, uddannelsessystemer, medier, handel, multinationale selskaber, det medicinske område, film og underholdnings industrien, kontrollerede de til sidst alt, der påvirker livet i jeres verden. Ved ubønhørligt at skabe frygt, sorg, uretfærdighed og fattigdom, betingelser, der producerer den energi, der genoplader dem, har de holdt jeres verden i deres kløer.

Dette lange triste kapitel i jeres historie nærmer sig sin afslutning. Det er Gaias ønske, at alle folk på Jorden lever frit, fredeligt, samarbejder på tværs af grænser, på tværs af have, og alle tager ligeligt del i planetens naturlige overflod. I tråd med hendes ønske vil de bedste aspekter af jeres ledelsesfilosofier og visionære ideer mikses til et globalt system ledet af personer med moralsk og åndelig integritet og hvis kloge lederskab vil opretholde fred og velstand. Elskede familie, den verden, I er med til at skabe i lineær tid og som allerede eksisterer i kontinuummet - Jordens Gyldne Tidsalder blomstrende i al sin pragt – blomstrer prægtigt inden for denne medfølende ledelse.

"Hvis Lyset på planeten faktisk hele tiden intensiveres, hvorfor er der stadig så meget tilfældig vold? Hvorfor har fredsforhandlinger ikke succes med at gøre en ende på krige?" Det er beklageligvis sådan, at fremskridt i disse henseender bevæger sig langsomt. I det store og hele skyldes det den enkeltes modstand mod forandring, hvad de er vant til - en tro, politik, tradition, procedure, vane eller noget andet, der er velkendt. Lad os give et eksempel, som I måske ikke har overvejet som et afskrækkelsesvåben mod at øge bevidsthedsniveauet og den åndelige bevidsthed i jeres samfund.

Nogle kandidater, der stiller op til valget i USA, lover højtideligt at overholde Forfatningen, et dokument, der blev udarbejdet, da slaveri var hvide mænds ret og kun mænd blev anset for at kunne stemme intelligent. Længe før Borgerrettighedsloven gav statsborgerskab til tidligere slaver og tillod kvinder at stemme, var der en velreguleret milits, der var nødvendig for en fri stats sikkerhed, med folks ret til at have og bære våben, som ikke måtte krænkes. Den anden forfatningsændring (engelsk: ”the second amendment”), skrevet for omkring 225 år siden, gjorde det muligt for det unge land at være parat, hvis briterne skulle forsøge at genvinde kontrollen, og våbene var dengang musketter. Alligevel anfører mange borgere denne forfatningsændring som deres ret til at have våben, der er skabt til nutidens slagmarker, og nogle mener, de bliver nødt til at bruge disse våben, når "... de vil erklære undtagelsestilstand, så de kan tage vores pistoler."Energi genereret af disse tanker og følelser tilføjer ikke blot momentum til en spredning af våben, det manifesterer en fastlåst stilling, fordi den er i konflikt med energien rettet mod at gøre en ende på vold og opnåelse af en verden i fred.

På ingen måde er det den eneste modstandsfaktor, men dens afskrækkelse i et vågent samfund må anerkendes. Hvad, der er stærkt opmuntrende, er, at folk i stigende grad vil blive oplyst og ivrigt byder progressive forandringer velkommen, fordi vibrationsniveauerne fortsætter med at stige.

"Vil du være sød og spørge Matthew om den flade jord og himmelhvælvingen som nævnt i de gamle skrifter og også i Bibelen." Vi siger, at personer, der for længe siden optegnede deres himmelske observationer, gjorde det uden den viden om, at et solsystem med en flad planet mellem sfærerne trodser de universelle fysiske love. Troen på, at Jorden er flad, har ingen troværdighed og autoritet i forhold til jeres videnskabelige viden, og det er det samme med den overbevisning, at for et par tusinde år siden skabte Gud Jorden på seks dage.

Vi er også blevet spurgt om den "Nye Jord", beskrevet som en uberørt planet, hvortil lysvæsener vil blive transporteret, mens de mørke bliver på den "første" Jord for at fortsætte med at kæmpe og ødelægge miljøet. For æoner siden i lineær tid valgte sjælen Gaia at inkarnere som en planet, som på et eller andet tidspunkt kom til at hedde Jorden, og hun har ingen intentioner om at opgive sin krop eller være i to kroppe. Jeres teknologi, som har været undertrykt og misbrugt af Illuminati, og den avancerede teknologi, som jeres universelle familie vil bringe, når de sikkert kan slutte sig til jer, vil genoprette Jorden til hendes oprindelige Eden. Det er hendes skæbne igen at være et sundt, skønt, fredeligt hjemland for alle hendes beboere.

Oplyste væsener i hele dette univers ærer jeres urokkelige tjeneste, der bringer den vidunderlige æra stadigt nærmere, og vi er med jer i kærlig ånd på jeres rejse.

______________________________________

KæRLIGHED og FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Oversættelse: Margit Villumsen og Kim Dyrlund


Share |