Home > > Matthew Ward — 23. september 2014

Matthew Ward — 23. september 2014

Valg i Skotland. Året 2017. Pessimisme i medie rapporteringer. Informationskilder. Aktivitet i Jordens energifelt af potentiale. Lineær tid. Robin Williams. Selvmord. Islam og kristendom. ISIS. Sætte i bås.

Med kærlige hilsner fra alle sjæle på denne station, dette er Matthew. I behandlingen af læsernes seneste spørgsmål, vil vi citere et, der er essensen af dem alle: Blev Skotlands afvisning af uafhængighed et tilbageslag for verdens fremskridt? Sådan ser vi det ikke. Vi ser som et fremskridt, at der var et valg, at borgerne i Skotland fredeligt kunne føre deres sag for suverænitet og gjorde det. Selvom resultatet skuffede de fremadrettede skotter, gjorde deres insisterende krav om uafhængighed klart for regeringen i Storbritannien, at der skal ske ændringer i deres forhold, ikke kun med befolkningen i Skotland, men også i Wales og Irland.

For øjeblikket er det stadig uvist, hvor hurtigt de foreslåede ændringer vil ske, og i hvilket omfang de vil tilfredsstille borgerne i disse lande. På længere sigt vil regeringsvedtagne påtvungne regler, restriktioner, bøder og skatteafgifter ophøre overalt. Alle Jordens folk vil kende deres guddommelighed i Enheden af Alt, kende deres medfødte viden og beføjelser som flerdimensionelle væsener, og alle vil respektere helligheden af alt i skabelsen.

Vi er blevet spurgt igen og igen, hvorfor nogle kilder udenfor planeten giver en tidsramme for forekomsten af det ene og det andet, og vi ikke gør. For det første opfordrer vi jer til at være meget skelnende ang. kanaliseret information, især annonceringer af NESARA (Oversætterne:National Economic Security and Recovery Act -http://en.wikipedia.org/wiki/NESARA) eller muligheden for pludselig rigdom. Vær ligeledes opmærksomme på, at nogle oplysninger, der angives som kanaliserede, faktisk er skrevet og udsendt af enkeltpersoner for bevidst at misinformere, skabe mismod eller skræmme læserne.

Nuvel, en grund til vi ikke har det godt med at give en tid er vanskeligheden ved at sætte noget ind i jeres lineære tid, som eksisterer i et kontinuum. Det kommer vi tilbage til, men først ønsker vi at tale om vores anden grund, fordi den er langt den vigtigste. Jeres forventning om en bestemt hændelse udsender positiv energi, der er bundet til et bestemt tidspunkt. Hvis der ikke sker noget væsentligt, vender energien til desillusion, modløshed eller endda vrede, og den vibrerende nedtur forsinker yderligere, at det forventede sker.

Når det er sagt, vil vi med glæde fortælle jer, at ti års forsinkelse i jeres samfunds avancement vil ende i jeres år 2017, en virkelig gunstig tidsramme med et himmelsk vindue magen til det i december 2012 under solhvervet, der fik Jorden ind i fjerde tæthedsgrad. Jeres begreb om tid er i virkeligheden energi i bevægelse, og siden Jordens opstigning er på vej ind i stadigt højere eller lysere energiplaner, vil de næste par år gå med stigende hastighed. Og stadigt stigende vibrationer vil undervejs udvide virkeliggørelsen af jeres viden om sjæleniveau og kraften til manifestation, som I inderligt vil byde velkommen.

Denne afvigelse fra vores sædvanlige modvilje mod at nævne et specifikt tidspunkt skyldes kun i mindre omfang, at denne planetariske tilpasning i 2017 er noget, der ligger fast tidsmæssigt. Elskede familie, det drejer sig i langt højere grad om, at jeres optimisme og begejstring over Jordens fremtid vil opveje det negative i mainstream mediernes rapporter om Ebola-epidemien, Ukraine, Afghanistan, Iraks spinkle nye regering, den langvarige israelsk-palæstinensiske konflikt, og især nu indsatsen for at standse udviklingen af ISIS styrker i Syrien.

Vi undervurderer ikke alvoren af disse situationer ved at sige, at de gentagne film og rapporter med dystre udsigter fremmaner frygt og pessimisme, der holder befolkningen begrænset i tredje tæthedsgrads mentalitet. Som fx den forventede tre års eller længerevarende indsats for at eliminere ISIS - men det behøver ikke tage så lang tid! Og en ebola-epidemi, der er ud af kontrol. Det er den ikke!

Trods mediernes tab af troværdighed til en vis grad, tror langt størstedelen af Jordens folk på "ekspert" vurderinger, fordi de ikke ved, hvad I gør. De ved ikke, at de omstændigheder, de bekymrer sig om ville køre deres løb meget hurtigere, hvis det var positive energi strømme, der drev dem. De ved ikke, at dagens kaos tilbyder mange millioner mulighed for at afslutte tredje tætheds karma, opnå balance og udvikle sig. De ved ikke, at de valgte at være på Jorden, så de kan deltage i alt, hvad der viser sig, eller at resultatet vil blive Jordens Gyldne Tidsalder i fuld blomstring.

Vi foreslår ikke, at I forsøger at ændre alles tankegang. Tempoet med at vokse i bevidsthed og åndelig opmærksomhed er enhver sjæls gudsgivne ret. Vi taler om at lyset i jeres positive tanker og følelser stråler ud i verden og fremskynder afslutningen af alle kampe, prøvelser og lidelser. Lys - kærlighed - er nøglen til fred, sundhed og velstand.

En læser, der fortolkede vores udtryk "reference bibliotek" i en tidligere meddelelse, som om vi ved "alt, hvad der er at vide" spurgte, hvorfor vi tilskrev denne viden til kolleger i Nirvana, hvad vi anførte om det malaysiske fly, der blev skudt ned i Ukraine. Det gjorde vi, fordi de var kilden. Og vores vidensbase vokser kontinuerligt. Nogle oplysninger stammer fra personer i Nirvana, der overvåger begivenheder på jorden, nogle fra højt udviklede sjæle i andre åndeverdener, Gud, medlemmer af avancerede civilisationer, universelle råd og mester-lærere.

Vi udleder også informationer ved at observere Jordens energifelt for potentiale, som afspejler den kollektive bevidsthed hos alle hendes beboere - mennesker, dyr, planter og Deva-riget - og vi rapporterer feltets mest betydelige aktiviteter på tidspunktet for vores budskaber. Men fordi alle beboeres tanker, følelser og handlinger påvirker ebbe og flod i strømmen af energi, kan en situation ændre sig væsentligt før vores efterfølgende budskab.

Energi strømme, der påvirker en situation, kan have styrket og vendt etmuligt resultat til et sandsynligt resultat. En situation, der var ved at udvikle sig til en sandsynlighed, kan vende tilbage til en mulighed, fordi dens energibølge svækkedes. En bølge af energi kan have indtrådt i et område, hvor bevægelsen knap nok havde været mærkbar. Det intensiverede momentum bag, hvad der syntes at være et meget sandsynligt udfald, kan være helt forsvundet igen, fordi en stærk eksplosion af energi fejede det til side. Absolutte garantier - forudbestemte resultater - er ekstremt sjældne. Men Jordens opstigning ud af tredje tæthedsgrad og videre til hendes bestemmelsessted i femte er blandt de meget få undtagelser i energiens omskiftelser.

I øjeblikket er energiområdet fyldt med aktivitet. Nye energistømme dukker op, nogle skifter retning, nogle finder momentum, nogle svinder ind til tynde tråde. Og alle jeres fortsatte bevægelser manøvreres af jeres kollektive tanker, følelser og frie viljes valg. Dette er grunden til, at det i lineær tid er umuligt at præcisere nøjagtigt, hvornår en bestemt hændelse vil manifestere sig, selv om det endelige resultat af alt er kendt i kontinuummet, fordi det er forudbestemt.

Lejlighedsvis berører en persons bortgang verdens hjerte, og sådan er det også med Robin Williams. Vores kolleger i Nirvana fortalte os, at en tusindfold skare samledes for at hilse denne sjæl, der havde glædet så mange i løbet af sin livstid på Jorden, og vi skynder os at forsikre de læsere, der skrev, at de bad til at han ikke ville blive "straffet" for at afslutte sit liv. Det bliver han ikke.

Lad os først tale om indrejsen til Nirvana. Sjælen bliver befriet fra det æteriske legeme og psyken, der ankommer i samme stand, som da personen forlod det fysiske liv. Robins psyke var plaget af en sådan omsiggribende, smertefuld depression, der i sidste ende tog overhånd. Han mente, at han kun ved at afslutte sit liv kunne undslippe den utålelige smerte. Hans traumatiserede psyke skulle helbredes, og det skete med tilpasset pleje og konstant opmærksomhed på et af Nirvanas specielle områder, der kan sammenlignes med jeres hospitalers intensivafdelinger.

Vores kolleger rapporterer, at Robins psykiske helbredelse gik hurtigt på grund af cellulære mønstre fra livstider i avancerede civilisationer. Han havde fuldført alle kontraktens større bestemmelser, og depressionen var ikke et kontrakt valg. Han befinder sig nu i selskab med venner og familie fra sin umiddelbare fortid og tidligere liv, og han oplever glædesfyldt andre vidunderlige aspekter af livet i Jordens åndelige verden. Vi tilføjer vores egen viden, at lysvæsener i hele universet ærer denne højt udviklede sjæl, som havde valgt at være generøs i ånd, energi og ressourcer og langt oversteg selv dette ekstraordinære store mål.

Ang. selvmords relevans for alle sjæle, bad jeg min mor give jer de følgende oplysninger, jeg gav hende for mange år siden. [Følgende er kapitlet "Selvmord" i "Matthew, fortæl mig om himlen”.]

Matthew, bliver mennesker, der dør ved selvmord, behandlet anderledes end de andre?

Både ja og nej. De får den samme personlige og kærlige modtagelse. som alle andre nyankomne, og der gøres alt for at hjælpe dem med deres healing og tilvænning, ligesom det er tilfældet med alle andre traumatiserede sjæle, som har brug for en skræddersyet behandling. De ankommer dog til en speciel behandlingsstation, fordi deres traumer har brug for en særlig form for maksimal pleje.

Jeg ved, at du har hørt, at folk som tager deres eget liv, kan forvente en afstraffende form for åndeligt efterliv, men instinktivt tvivler du på, at det forholder sig sådan. Du har helt ret, sådan er det ikke. Det ville ikke være retfærdigt eller fornuftigt at slå alle selvmord sammen i en kategori, hvor alle ville kunne se frem til at få en streng bedømmelse.

I nogle tilfælde er grunden til selvmord en alvorlig ubalance i kroppens kemi, som svækker evnen til at tage fornuftige beslutninger. I andre tilfælde er der tale om det, som I kalder sindssyge, der fører til selvmord. Nogle mennesker handler ud fra en ekstrem grad af depression måske på grund af tabet af en, som de opfattede som værende af afgørende betydning for dem og deres liv, og depressionen tager overhånd, så de mister deres rationelle tænkning. Nogle tager deres liv, fordi de kaster sig ud i fjollede vovestykker og ikke tror, at det kunne ende med døden. Andre handler i et øjebliks fortvivlelse, i stedet for at give ånden tid til at styrke sig. Nogle tager deres liv, for at få ende på uudholdelige smerter. Ingen af disse eksempler bliver bedømt hårdere end folk, hvis død skyldes hjertestop eller en brækket nakke.

Nogle mennesker, der befinder sig i en relativt sundere tilstand, beslutter sig helt bevidst for at tage deres eget liv. For nogle sker det, fordi de totalt giver op over for en række af uheldige begivenheder, nogle gange for at forsørge deres familie på den eneste måde, de føler, at der er tilbage for dem, nemlig via forsikringspengene. Andre konkluderer, at de ikke kan klare situationer, de synes, er for svære eller ubehagelige – måske er deres ægteskabelige utroskab eller deres finansielle eller politiske korruption blevet opdaget, eller de er blevet miskrediteret af deres kolleger. Disse beregnede tilfælde er også meget triste, fordi disse mennesker i virkeligheden ikke ønsker at forlade hele deres liv på Jorden, men kun de forhold, de ser som så overvældende, at døden efter deres mening er den eneste udvej.

Uanset hvad deres grunde måtte have været, gennemser folk, som har begået selvmord, deres Akashiske optegnelser med den samme selvevaluering og planlægning af det næste liv, som enhver anden sjæl gør. Det er sandt, at de pådrager sig en akkumuleret lektion, fordi de er nødt til at gentage alle de lektioner, de i sin tid valgte, men ikke fik fuldført. Men der foregår ingen afstraffelse, og der pålægges ingen tung karma på grund af deres selvpåførte død. Det er hensigten eller motivet bag handlingen, der danner basis for alle selvevaluerings afgørelser, og disse mennesker behøver ikke dømme sig selv hårdere end nogen andre i dette rige.

Tak, mor. Nuvel, læsere i Europa har skrevet om deres bekymringer om den muslimske befolkning i en række af deres byer. Mine kære, de er der ikke for at volde jer uro! De har reageret på vejledning fra sjælsniveau for at stifte bekendtskab med nye geografiske områder, kulturer og filosofier. Og da tilpasning til noget dramatisk nyt ikke sker på en nat, er det naturligt, at de klamrer sig fast til det, der er dem kendt - deres frænder, påklædning og religiøse traditioner. De er ikke de eneste, der vælger at migrere, men de er måske de tydeligste. Og ligesom i enhver befolkning, opfører nogle personer sig dårligt. Og beboere, der har været i området i lang tid, kan fejlagtigt tilskrive denne adfærd til alle personer i den nye befolkning.

Til læsere, der tilfører alle muslimer de samme radikale religiøse synspunkter som ISIS eller ISIL, siger vi: Lad venligst være! Nogle af jer citerede passager i Koranen, der tillader og endog opfordrer til at dræbe sine fjender! Bibelen har en overflod af samme slags materiale, og begge bøger fordrejer frygteligt trosretningernes oprindelige grundlære.

For eksempel er den bibelske reference "født i synd" - for ikke at nævne påstanden om, at Jesus døde for at frelse syndere - en alvorlig afvigelse fra gamle optegnelser af Jesu lære. Han lærte, at "synd" blot er en fejl i bedømmelsen, og den eneste fejl er at blande sig i en sjæls vækst, såvel ens egen som en andens sjæl.

Essensen i enhver sjæl er Skaberens rene kærlighedsenergi, og den findes i alle nyfødte. Når individer bliver indoktrineret fra barnsben og videre frem i had, hævn og drab i religionens navn, bliver de tiltrukket af grupper som ISIS. Selvom denne militære magt mener den handler ud fra religiøse principper, er det ikke sandt. Den handler ud fra resultatet af de sind, der har fået indprentet retten og pligten til brutalt at forsvare og udbrede deres tro, selvom de tager helt fejl.

Det var meget det samme med kristendommen. Tænk på inkvisitionen, korstogene, forfølgelsen af oprindelige folk i Latinamerika ved de katolske erobrere. Senere, i det land der blev til USA, tilintetgjorde de kristne bison besætningerne for at berøve den indfødte befolkning deres kilde til ernæring, og de ??reducerede befolkningen med massakrer og sygdom.

Elskede familie, alle jeres religioner, der begyndte i renheden af åndelige sandheder, er i en eller anden grad afveget fra deres begyndelse, og de??største afvigelser findes i islam og kristendommen. De fleste karmiske lektioner i generation efter generation efter generation stammede fra, hvad der er blevet gjort i religionens navn, det mest splittende, destruktive aspekt af livet på Jorden.

Processen med verdens transformation og åndelig fornyelse er at afslutte, hvad mørket for længe siden pålagde hjerter og sind: at frygte eller forhåne det, der er anderledes, at ødelægge det I frygter, vise respektløshed og diskriminere forskelle, I finder mindreværdige. For at sikre, at dette kunne få et fast greb i menneskeheden, implanterede mørket tanken om, at sætte mærkater på for at angive forskelle. Således kom samfundet til at betragte - og ofte dømme - individer i overensstemmelse med deres egen religiøse, nationale, kulturelle, etniske, politiske, statslige, ideologiske, racemæssige, faglige, traditionelle, økonomiske eller sociale status.

Vi kalder jer for lysarbejdere. Men er det ikke også et mærkat, der angiver en forskel fra dem, der ikke det? Det er sandt! Men hensigten er aldrig at adskille jer fra andre sjæle, langt mindre at hæve nogen over nogen andre. Lysarbejdere betyder at vide, hvem I er - en uadskillelig del af Gud og alle andre sjæle. Og det I laver er at sende lys, der befrier Jordens folk fra de splittende begrænsninger, så alle kan leve fredeligt sammen, respektfuldt, kooperativt og harmonisk. Alle sjæle på planeten vil leve i lyset, hvor der ikke er plads til at sætte folk i bås.

Med ubetinget kærlighed, vi er ved siden af jer hele tiden på jeres opstigningsvej.

______________________________________

KæRLIGHED og FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Oversættelse: Birgitte Albrechtsen og Kim Dyrlund


Share |