Home > > Matthew Ward — 18. januar 2016

Matthew Ward — 18. januar 2016

Klima aftale; chemtrails; ozonlaget; økonomi; energi i konfliktområder; Islam; religionens historie, fremtid; masse skyderier, karma; Pave Frans, Barack Obama; “autoriteter”; 9/11 budskab; vibrationer, politik

Med kærlige hilsner fra alle sjæle på denne station, det er Matthew. Vi glædede os med jer, da de sidste dage af 2015 fremkaldte rungende jubel over, at en international aftale var blevet godkendt for at stoppe de menneskeskabte årsager til jeres skiftende klima. Det er sådan, at Moder Jord gradvis bevæger sig mod et moderat klima globalt; men jeres regeringers forsigtige handling er vigtig i forhold til jeres sundhed, planetens og kommende generationers, og forhåbningens høje vibrationer over den skelsættende fælles indsats styrker beslutsomheden om at opfylde de mål, der blev sat. At repræsentanter fra de omkring 200 nationer underskrev aftalens længe diskuterede betingelser er i sig selv bevis for vibrationers positive effekt.

Noget andet, der påvirker Jordens tilstand og alle hendes livsformer, er forekomsten af ??chemtrails, omend medlemmer af jeres universelle familie hele tiden har reduceret deres toksiske virkninger. For få år siden slap pengene til sprøjtningen op, men jeres himmel var kun kortvarigt ren. Illuminati genfinansierede deres projekt, så de kunne genoptage anstiftelsen af rekordhøje temperaturer, tørke og oversvømmelser, samt forårsagelse af respiratoriske sygdomme hos mennesker, der har et svagt immunforsvar.

Vi ved ikke, hvornår chemtrails vil stoppe, men stoppe vil de - offentlig opmærksomhed om deres skade er stigende, og Illuminatis indflydelse fortsætter med at smuldre. I mellemtiden er forklaringen på sprøjtningen, at det er for at beskytte ozonlaget, der forhindrer solens skadelige stråler i at nå Jorden. Faktum er, at for årtusinder siden i jeres tidsregning opførte dem inden for de mørke kræfter et gitter af ozonmolekyler for at forhindre solens gavnlige stråler i at nå planeten, og dens gradvise reduktion er Moder Jords værk for at hjælpe restaureringen af hendes miljømæssige sundhed og forbedre alle hendes beboeres trivsel.

I nogle år har vi sagt, at Illuminatis århundreders kontrol over økonomi, handel og valutaer verden over ville ophøre. Omskifteligheden på aktiemarkederne - transaktionerne er alligevel ikke andet end aktivitet på computeren, fordi de ikke har nogen monetær opbakning – vil i sidste ende føre til, at Illuminatis økonomiske kvælertag slutter, så det nye globale økonomiske system kan implementeres. Denne komplekse proces vil ikke ske natten over og er konstrueret således, at overgangen fra det gennemgribende korrupte system til et ædelmetal baseret system vil være minimalt og kun midlertidigt forstyrrende. Velkommen er alle tegn på, at et ærligt, retfærdigt økonomisk system, der forvaltes af kyndige personer med moralsk og åndelig integritet, er på vej.

Vær venlig ikke at tro, at "ubarmhjertige omvæltninger og kampe" i Mellemøsten og nogle nordafrikanske lande ikke lover godt for, at fred nogensinde kommer til den region. Hvad I ser, er fortsættelsen af energi, der blev sat i bevægelse for længe siden af ??dens tilknytningers "instruktioner", negativt ladede tankeformer, der skyder op fra planeten. Energi kan ikke pludseligt lave en U-vending. Når først den bevæger sig i en retning, bliver den på denne kurs, indtil dens tilknytninger er opbrugt, og energien endnu engang er fri til at være sit neutrale selv, klar til nye instrukser, og i den region er krigeriske instruktioner blevet bestyrket igen og igen i årtusinder. Tidspunktet for enden på den vedvarende cyklus er nær og med hensyn til dette er jeres rolle afgørende – at være optimistisk, tillidsfuld, venlig, taknemmelig, medfølende og tilgivende udsender de høje vibrationer, der driver energistrømme frem mod den fredelige verden, I er der for at hjælpe med at indlede.

En række læsere har skrevet om, hvad der benævnes "islamisering af den vestlige verden", en anden spurgte, om det er "forsætlig destabilisering af Europa" og bekymringen fra læsere i USA stammer fra den terrorhandling, der blev begået af et muslimsk par i Californien og det anti-muslimske hærværk, der fulgte. Det er logisk at tilskrive disse perspektiver til Al Qaeda og Islamisk Stat, men er til dels frygt for forskelle, en almindelig reaktion på noget der opfattes som markant anderledes fra, hvad der er velkendt. For at i talesætte de nævnte bekymringer, så er det enkeltpersoner i eller påvirket af disse grupper der hævder, at de handler i deres religions navn, men deres brutale foragt for liv og kontrol gennem terror er helt i strid med de grundlæggende forskrifter i Islam. For århundreder siden handlede kristne, som indlod sig på denne religions blodige historie, ligeledes ud fra ekstremistiske ideologier, der var frygtelige fordrejninger af den tro, de var opsatte på at sprede.

Den historie opstod i en tid med meget lave vibrationer, der ikke kun fostrede, men satte skub i barbari - nemlig, skarer jublede, når mennesker, hvis religiøse overbevisning afveg fra deres, blev sat ind i en arena for at blive flænset af løver. Et resultat af den dramatisk forøgede vibrationshastighed i dag, er forstærkelsen af personlige træk og adfærd, og den har meget af den samme effekt på personer med sadistiske tilbøjeligheder, hvoraf de fleste handler på perverterede begreber om deres egen og andres religion. Bortset fra disse personer - blot en håndfuld af verdens befolkning – lever troende muslimer og kristne efter deres religioners godgørende læresætninger og undgår de ekstremt barske passager i Koranen og Bibelen, som ikke har noget at gøre i livet i dag.

Vores elskede familie af alle trosretninger, jeres formelle religiøse observans og skikke er forskellige. Men grundlaget for jeres liv er det samme. I ærer og beder til et Højeste Væsen; I er jeres familie hengiven og indgyder jeres børn prægtige værdier; I ønsker at være meningsfuldt produktive, at leve trygt, fredeligt og være sunde og trives; I hjælper mennesker i nød. Efterhånden som bevidst bevidsthed fortsætter med at øges over hele jeres verden, vil alle religioner udvikle sig til åndelighedens renhed, som folk af enhver tro vil favne af hele deres hjerte. Samfundet vil respektere enhver person som et gud-selv, uadskilleligt forbundet på sjælsniveau med alle andre, og frygten for forskelle, der ligger til grund for fjendskab, snæversyn og splittelse, vil ikke længere eksistere på Jorden.

"Hvad ligger bag, forårsager og fremkalder alle disse skyderier?? Jeg tror ikke, folk eller sjæle melder sig frivilligt til at dø, osv." Selvom læseren refererer til masse skyderier i USA, er dette et verdensomspændende problem. Også her er det effekten af ??de fremherskende vibrationer: Personer med radikaliserede overbevisninger eller mentale forstyrrelser handler på deres intense negative følelser. Og nogle dødsfald har været mord på den ene eller den anden måde - forskere, journalister, sundhedspersonale, enkeltpersoner i regeringen, som ikke kunne købes - alle, der har oplysninger, som Illuminati ikke ønsker almindeligt kendt.

Hvis karma ikke er involveret, gælder en "udlignende" faktor. Personer, hvis sjælskontrakter ikke indeholdt at dø, da det fysiske liv endte, får kredit for opfyldelse af tredje tæthedsgrads karmiske lektioner, om nødvendigt; hvis ikke, afløser den for tidlige død en vanskelig oplevelse, der ville have været valgt i en anden inkarnation. Uanset hvad, avancerer personerne mht. deres udviklingsstatus, og det er målet for enhver sjæl. Det samme gælder for mennesker, der får livsændrende sår, der ikke er et kontraktligt valg og mordere, der handler uden for deres kontrakters bestemmelse, pådrager sig en tung karmisk byrde i en anden inkarnation.

Med hensyn til påstanden om, at Pave Frans og præsident Obama skulle have deltaget i sataniske ritualer og pædofili, ser det ud til, at siden Illuminatis forsøg på at myrde disse mænd er mislykket igen og igen, tyede de til Plan B: At miskreditere de to mest magtfulde personer, der rykker deres globale netværk op med rode. Hvad der er sandt, er, at den sataniske kults internationale hovedkvarter befinder sig i Vatikanets indre, og Pave Frans og nogle få kardinaler, der deler hans beslutsomhed, tager skridt for at afsløre og gøre en ende på de diabolske ritualer. Det er også sandt, at satanisme har et stærkt fodfæste i USA, hvilket inkluderer underholdningsindustrien, hvor "falske" film nemt fremstilles, og præsident Obama arbejder med andre for at afskaffe ritualerne i landet.

Nu taler jeg kun som Matthew. Hvad jeg skal til at sige, er kendt af alle sjæle på denne station, men af ??to grunde er det hensigtsmæssigt, at jeg taler for mig selv. Den første er, fordi jeg var en gæst-i-ånden, kunne man sige, ved en nylig samtale mellem min søster, mor og to venner på besøg. De tror, ??de fleste mennesker i USA vil være i chok, når sandheden kommer ud om, at embedsmænd på højeste niveau i deres regering var involveret i den nationale tragedie, der fandt sted den 11. september 2001.

Siden kort efter denne begivenhed har der været fotografier, videnskabelig analyse af tårnenes murbrokker, rapporter fra ingeniører, arkitekter og enkeltpersoner i luftfartsindustrien og de mange afvigelser fra standard procedurer tilgængeligt på internettet, der tydeligt viser, at den officielle historie er falsk. Alligevel ville de fleste mennesker, der så de beviser, vælge ikke at tro det. Hvorfor? Lige fra barndommen får I at vide, at ligegyldigt hvad "autoriteter" siger, er det korrekt og i jeres bedste interesse. Først er det forældre og andre voksne familiemedlemmer og som børn vokser op, omfatter autoriteter lærere, religiøse ledere, læger, tandlæger og folkevalgte. At høre, at personer, hvis oplysninger I betragter som sandhed, var forkerte, er desillusionerende. At en præsident og hans kolleger så nådesløst, forræderisk kunne forråde deres land og lyve for verden, er utænkeligt.

Den anden grund til, at jeg taler for mig selv, vedrører også 9/11. En sygeplejerske, hvis patienter nogle gange taler med hende, efter de er gået over, sendte en mail til min mor. Hun skrev, at en repræsentant for de mennesker, der døde, da tårnene blev revet ned, fortalte hende, at de ønskede at sende deres budskab til verden gennem mig, og deres ord er lige så overbevisende nu, som dengang:

"Lad ikke flere liv blive taget. Det er tid til at prioritere kærligheden frem for alt, medfølelse, at bringe healing til de efterladte og sårede, at bringe healing til Jorden. I skal vide, at de hjerter, der bliver hårde og ønsker at dræbe andre i deres hyldest til os, frem for alt har brug for lys. Fra hele dette rige i Himlen beder vi jer om at tale i kærlighed, at åbne øjnene for tydeligt at se, hvad der sker på Jorden og at løfte jer op over den tragedie, der blev begået af et mørke, I end ikke kan forestille jer, hvor hele jeres verden kan ofres. Vi ser det herfra. Vi har brug for jer til at hjælpe de mange lysarbejdere med at opløfte jeres hjerter og tillade lys at komme ind, med at trøste dem, der befinder sig i nylig sorg. I må høre vores indtrængende bøn. Vi arbejder i lyset for at hjælpe jer og vi er for evigt forbundet med jer i kærlighed."

Alle sensitive sjæle i dette univers er kede af de fortsatte blodsudgydelser, og undertiden tror selv I lysarbejdere, ?at ?det ikke får en ende. Kære alle, drab vil få en ende og det samme vil den ubestridte accept af oplysninger fra "autoriteter". I siger, at "Sandheden vil sætte jer fri." Ja! Ikke blot vil længe skjulte sandheder dukke op, men folk begynder at stole på deres sjælsniveau vejledning, hvor sandheden er kendt og nødvendige forandringer vha. oplyste folk vil bringe en verden i fred.

Oplysninger om sjælen i tidligere meddelelser fortsætter med at fremkalde kommentarer og spørgsmål, og vi byder disse muligheder til at tilbyde mere indsigt velkommen. Men først ønsker vi at tage fat på, hvad en læser i USA skrev: "Hvorfor taler Matthew så meget om alle disse oplysninger om sjælen, hvilket han udførligt har forklaret tidligere, når der er så mange vigtigere sager, der sker her?"

INTET, der sker hvor som helst i jeres verden, er vigtigere end at kende den sjæl, I er! Uden dette, kan der ikke være nogen forståelse for selve livet. Ingen bevidsthed om, at jeres essens er ren kærlighed-lys energi, eller at I er et multidimensionelt gud-selv med ubegrænset kapacitet til at manifestere, eller at I har samtidige livstider andre steder i universet, og I designede dette her liv, så I kunne hjælpe med Jordens transformation. I ville ikke indse, at som den sjæl, I er, ved I alt dette og meget, meget mere, men fysikalitetens tæthed forhindrer jeres enorme lager af universel viden i at nå jeres bevidsthed. Formålet med vores budskaber har altid været at tilbyde oplysning, vejledning og opmuntring i disse enestående udfordrende tider og det er glædeligt, at i forhold til tusindvis af e-mails og breve sendt til min mor, tjener meddelelserne deres formål.

Når det er sagt, har læserens citerede spørgsmål at gøre med den politiske situation, der bliver næret af medierne, og vi forstår hendes bekymringer. Andre læsere har udtrykt de samme følelser og de er i selskab med millioner, hvoraf mange bor i andre lande, der også føler virkningen af ??beslutninger truffet i USA. Sjæle på denne station er apolitiske og ikke-dømmende, og når vi taler om disse forhold, er det for at forklare, hvorfor politik altid har været en plage på planeten - fra antikken og fremefter har mørkets formål været "del og hersk" - og hvordan dette ændrer sig.

Ligesom alt andet i dette univers er ethvert aspekt af politik - retorik, hensigt og handlinger – energi, der vibrerer på én eller anden frekvens, eller vibrationshastighed. For mange aldre siden startede hastigheden med at aftage og gik som en spiral nedad, indtil civilisationen sad fast i dyb tredje tæthedsgrad bevidsthedsmæssigt, åndeligt og placeringsmæssigt. Da Gaia ikke længere kunne holde den pine ud, som politiske ledere påførte masserne, råbte hun på hjælp; øjeblikkeligt strålede magtfulde kilder deres intensive lys, der reddede hendes planetariske krops liv og gjorde det muligt at begynde opstigningen. Frivillige fra åndeligt avancerede verdener begyndte at komme for at generere lys på planeten og bidrog til den overflod, der strømmede fra fjerne kilder. Efterhånden som lyset blev intensiveret, har vibrationshastigheden været stigende.

Hastigheden i dag, mens den globalt påvirker opstillede kandidater og personer, der beklæder embeder, er dette: De, der ophidser til frygt; råder til eller anvender fjendtlig kraft; undertrykker borgere på grundlag af køn, race eller religion; eller er imod programmer og politikker, som ville gavne planeten og alle dens beboere, svømmer mod strømmen, der flyder stadigt stærkere mod diplomati, forsoning, samarbejde, gensidig respekt og miljøbeskyttelse.

Til alle, der stiller det samme spørgsmål som denne læser: "Hvem bliver den næste amerikanske præsident?"kan vi kun gentage, hvad vi sagde for et godt stykke tid siden: Vi ved det ikke. Jordens vogtere i Nirvana fortæller os, at energien omkring kandidaterne er for kaotisk til at afgøre, hvor meget der er genereret af medierne, hvor meget af offentligheden. Desuden vil der ske mange ting fra nu og indtil valget, der vil påvirke vælgernes afgørelse.

Vi kan fra dette udsigtspunkt fortælle jer om vores observationer, aktivitet i Jordens energipotentiale, de universelle loves arbejde, hvordan andre civilisationer har hjulpet jer og den Gyldne Tidsalders vidundere i fuldt flor. Det er derfor, vi med sikkerhed har kunnet fortælle jer, at der ikke vil komme en Tredje Verdenskrig, ingen nukleare eksplosioner i rummet, ingen massive ændringer i land og hav sammensætning, ingen invasion af en civilisation, der vil slavebinde jer, ingen gyldighed for profetier om de sidste tider eller andre frygtfyldte forudsigelser.

Men fordi fri vilje altid hersker og de utallige beslutninger, som jeres samfund tager hvert øjeblik, påvirker hinanden, ved vi ikke, hvem der vil gøre hvad eller præcis, hvornår noget vil ske. Hvad vi ved er, at folk i alle lande ønsker hæderlige, ærlige, kloge ledere, der sikrer, at alle deres borgere tjenes ret og rimeligt. Elskede familie, lysvæsener i hele universet ønsker dette for jer og det vil komme - det er hjørnestenen i Jordens skæbne!

Ja, Mor, jeg kan se, at der ikke er plads til nogen spørgsmål om sjælen. Vi vil besvare dem i den næste meddelelse - jeg tror, læsere vil være særligt interesseret i det første på din liste. Farvel siger vi, vi ærer jeres standhaftighed i tjeneste for lyset og er med jer i ånden hele vejen på jeres jordiske rejse.

______________________________________

KæRLIGHED og FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Oversættelse: Margit Villumsen og Kim Dyrlund


Share |