Home > > Matthew Ward — 10. december 2015

Matthew Ward — 10. december 2015

Musikkens virkninger; flygtninge; frygt; hvad bønner er; Nirvanas opbygning, befolkning; kærlighed

Med kærlige hilsner fra alle sjæle på denne station, det er Matthew. Sikkert er det, at ikke én sjæl ville være uenig i, at året syntes at drøne afsted, men kun få ved, at det, de opfatter som tiden, der går hurtigere, er de energiplaner Jorden har bevæget sig igennem eller at fornemmelsen af, at tiden drøner afsted, vil blive stærkere, når hun går ind i stadig højere vibrationsniveauer. I ved det, men det er ikke sandsynligt, at jeres tanker i dette øjeblik er optaget af de universelle loves virkemåde, men snarere juleferieaktiviteter; og idet vi holder os til det, skal vi tale om julens traditionelle musik.

I lytter til, synger eller spiller instrumenter til religiøs musik, majestætiske korværker, julesange og populære melodier, men I ved måske ikke, hvor betydningsfuldt det påvirker jeres verden. Ud over ærbødighed og stor glæde - og det i sig selv er utrolig gavnligt – udsender tonerne og sangteksterne i jeres velkendte musik vibrationer, der bevæger følelser stærkt. Vi glæder os med alle, for hvem dette er spændingen ved højtiden med familie og venner, religiøse ceremonier, koncerter eller andre særlige begivenheder. Vibrationerne intensiverer også de menneskers følelser, der sørger over tabet af deres kære eller er syge eller hjemløse og sultne; og det er de herskende forstærkede følelser, der bevæger personer og grupper til at række ud til dem med behov for trøst og anden bistand. I endnu højere grad end nogensinde før, gives opløftelse med omsorgsfulde hjerter og modtages med glade hjerter og det lys, det skaber, gløder strålende!

Musikkens betydning gælder også uden for juletiden, det spiller en vigtig rolle i jeres liv hele året. Hvad nogle kalder "sfærernes musik" - de herlige toner fra strengeinstrumenter, der formentlig lagde grunden til ideen om, at sjæle i himlen tilbringer evigheder med at spille harper - frembringer vibrationer på en frekvens, der holder universet i balance; og som universets mikrokosmos modtager I den afbalancerende fordel i samme grad, som I er modtagelige.

Selvom billedet af evige harpenister i Nirvana er langt fra virkeligheden, er der mange tusinder, og til tider en million eller deromkring, musikere og instrumenter, fordi musik er essentiel for selve jeres åndeverdens eksistens. Især vibrationerne fra strengene holder dens grænser fleksible, og alt i hele riget afstemt, og de er uundværlige ved healing af personer, der ankommer med traumatiserede psyker eller beskadigede æteriske legemer.

På næsten samme måde hjælper Nirvanas komponister og musikere jer. De sender til stadighed musik til Jorden, så folkene kan absorbere de høje vibrationer, der opløser undertrykte følelser - en følelsesmæssig renselse, om I vil - og medmindre sygdom er et sjælskontraktligt valg, hjælper vibrationerne legemer til at genvinde et godt helbred. Jeres fineste musik - symfonier, koncerter og andre klassiske opusser, som videnskabelige eksperimenter har vist, hjælper menneskeheden, dyr og planter med at trives - opstod i himlene og blev "filtreret" til jeres komponister på sjælsniveau. Nogle tilskrev deres værker til guddommelig inspiration, og da musik kommer fra sjælen, gav disse komponister det rette æren for det.

Hvad der aldrig er kommet fra nogen guddommelig kilde, er de disharmoniske, kakofoniske lyde i heavy metal og hård rock, der ofte har tekster, der også udsender meget lave vibrationer. Disse former for lyde ryster jeres energisystemer, hvilket skaber ubalance og formindsker kroppens evne til at absorbere lys; det påvirker jer negativt følelsesmæssigt, fysisk og mentalt og sløver således åndelig og dagsbevidst bevidsthed. Mens neoklassiske kompositioner kan have noget af den samme effekt, skrev de komponister, der er særligt følsomme over for Jordens energi, musik, der afspejlede Gaias stærke smerter, indtil hendes planetariske krops opstigning var sikkert undervejs; og negativitet i mere aktuel mørk aktivitet ligger til grund for de atonale værker fra senere komponister.

Nuvel, selv om en række af jer ikke havde bedt om vores kommentarer, ville vi have talt om en beklagelig del af, hvad der ellers er denne juletids ekstraordinære betænksomhed, venlighed og generøsitet – den ånd, hvormed en række lande byder syriske flygtninge velkommen. Mange i den amerikanske kongres og nogle præsidentkandidater indgyder i stedet borgerne frygt i forhold til flygtningene. Nogle handler ud fra ægte bekymring, idet de er faldet for den frygt, der blev anstiftet; andre bruger frygt til at skabe politisk ståhej, så at sige.

Ikke alene er frygt en meget forstørret energi, der blokerer lys, og dermed empati, sympati, medfølelse og rationel tænkning, den er vildt smitsom. Nogle få personer, der har offentlighedens opmærksomhed, i stort omfang hjulpet af mainstream medier, kan "inficere" befolkningen - det er, hvad der skete i USA, hvor mange mennesker er bange for at give flygtninge ophold. Vi ærer og roser alle sjæle i det land og i jeres verden, som tænker og udtaler sig faktuelt: Flygtningene er ikke terrorister, de flygter fra krig og terrorisme.

For at nå sikre steder sætter de deres liv på spil, når de krydser uroligt vand i små overfyldte både eller ved vanskelige, udmattende strækninger over land. Kunne en terrorist slutte sig til de millioner af kvinder, mænd og børn, der forlader hjem, levebrød og ejendele for at foretage sådan en rejse? Ja, det er en mulighed, men rationel tænkning er: Med hverken garanti for overlevelse eller muligheden for at bære eksplosivt udstyr, ville en person på en destruktiv mission snarere rejse på en hurtig, sikker måde, der gjorde det muligt at transportere nødvendigt materiale.

Med ubetinget kærlighed til Gaia og ethvert sansende væsen på hendes planetariske krop, stråler langt fjerne civilisationer, hvis umådelige omfang og magt ligger ud over jeres forestillingsevne, intensivt lys for at fordrive frygt, så ethvert hjerte kan åbne op for kærlighed. Kærlighed er nøglen til verden, I er der for at hjælpe med at skabe, og I ville føle jer lige så opmuntrede som os, hvis I kunne se lyset, der stråler ud fra alle de sjæle, der reagerer på lyset. Vi citerer en linje fra en læsers e-mail: "Jeg ønsker sådan, at alle føler sig elsket og varme - alle levende væsner i alle riger." Når disse følelser gennemtrænger jeres verden, vil Jorden være det skønne Eden, hun engang var og alt liv vil blomstre så harmonisk, som det engang gjorde.

"Spørg Matthew, om vi behøver at bede for de mennesker, der er døde. Hvis vi vælger at dø på en bestemt måde, tid og dag, hvad godt gør det for sjælen? Er bønner og meditation løsningen på alt den drama, verden er i?" For det første gentager vi noget, der blev sagt i tidligere meddelelser: Alle jeres tanker og følelser er en bøn. Mor, vi ønsker at give oplysning om bøn, der går ud over besvarelsen af spørgsmålene. Kopier venligst, hvad jeg fortalte dig for længe siden, da jeg levede i Nirvana.

[Det følgende er et uddrag fra kapitlet "Bøn" i Matthew, Fortæl Mig om Himlen]

Matthew, formindskes virkningerne af bønner, hvis folk ikke går i kirke, selv om de kender værdien i gruppeenergi?

Gud mente aldrig, kirker skulle være bygninger af nogen art. De storslåede katedraler er menneskets idé, ikke Guds. Kirke er inden i sjælen. Kirke er ens følelser af ærbødighed, af taksigelse. Det er åndens opløftelse i Guds kærlighed og lys. På den måde er kirke en enkelt bøn, der har evnen til at røre universet.

I en kirkebygning fyldt med bedende mennesker er der måske kun nogle få, hvis bønner har et rent og kraftfuldt energi flow. Mange mennesker beder med kun en svag rituel observation, med ingen reel energi. Andre beder i sådan en ekstrem nød eller ængstelse, at deres energi forvrænges og har den modsatte virkning på dem og øger den universelle negativitet. Gnidningsløst energi flow er, hvad der positivt påvirker hver sjæl og universet, ikke hektiske bønner om særlige omstændigheder. Det er energibalance, der støtter og trøster.

Jeg taler ikke om bønnens hensigt, men kun om energiens effekt ved at bede. Den energi, der lægges i en bøn for udelukkende et egoistisk, grådigt formål, kan være lige så intens som en bøn for et elsket familiemedlems eller vens sikkerhed. Hensigten registreres som et aspekt og energi flowet, eller kraften, registreres som et andet aspekt.

Ydermere kender en, der beder for et bestemt udfald vedrørende en anden, ikke den sjæls før-fødsels aftale. Omstændigheder eller begivenheder, som den bedende beder om at få ændret, kan præcis være dem, sjælen valgte som dens livslektioner. Det samme gælder for bønner for en selv, fordi jeres bevidsthed sjældent kommunikerer med jeres sjæl. Så bed for jeres egen eller en andens højeste gode og diriger ikke intense følelser mod et bestemt resultat, som I vælger. Resultatet er IKKE jeres bevidste valg. I kan føle en følelse af lettelse med denne viden, hvilket vil blive registreret i jeres sensitivitet som fredfyldthed. Det tillader energi at fortsætte uden at være hæmmet ikke kun inden i jeres fysiske og psykiske selv, men også udsendt som harmoni ind i Jordens bevidsthed.

Mor, jeg ved, du har hørt, at bønner "for de døde" er vigtig og du har spekuleret over, hvorfor det var nødvendigt. Altså, vi er ikke "døde", men da referencen er til sjæle i dette rige, ønsker jeg at forsikre jer om, at bønner for os sandelig er vigtig. Jeg mener ikke kun for dem, der ankommer med store behov for trøst og healing, men også for os, hvis liv er vitale og spillevende med fortsatte lektioner og åndelig vækst. Selvfølgelig har vi brug for og er glade for jeres bønner! Og vid, at de er særligt velkomne, når de sker i balanceret energi, fordi disse bønner er det mest gavnlige for os og for jer, vores kære.

Tak, Mor. Er bønner og meditation løsningen på al den drama, verden er i? Det kræver mere end blot et ja eller nej svar. Lyse tanker og følelser er absolut vigtige - de går ind i den kollektive bevidsthed, hægter sig på, hvad der matcher dem og bringer disse energistrømme tilbage til jeres verden.

Me handling er også vigtig. At fortælle familie, venner og kolleger, hvorfor I er optimistiske mht. fremtiden, kan dæmpe deres frygt og vende deres lavvibrationsmæssige pessimisme. Ikke alle af jer kan deltage i nationale eller internationale organisationer, hvis indsats er rettet mod fx fred, retfærdighed, miljøbeskyttelse eller dyrs rettigheder; men I kan støtte deres bestræbelser med den energi, I lægger i ved at underskrive målrettede underskriftsindsamlinger og donere penge, hvis jeres situation tillader det. Måske er I i stand til at arbejde frivilligt i lokale grupper, der leverer værdige kollektive tjenester; og ved at være informeret om kandidater til offentlige embeder, kan I stemme på dem, I finder, er bedst kvalificerede. Og vi minder jer om, at ved simpelthen at leve på gudelige måder, stråler I lys ind i verden – undervurder aldrig jeres lys’ kraft!

”Jordens befolkning tæller mere end 6 milliarder og stiger stadig. Matthew sagde, at æteriske legemer har masse. Tager de ikke plads op? Hvad sker der, hvis Nirvana løber tør for plads?” Jo, æteriske legemer "tager plads op", men Nirvana kan aldrig blive i nærheden af overfyldt, endnu mindre løbe tør for plads. I modsætning til Jorden og andre planeter, der beholder deres størrelse og form, har Nirvanas indbyrdes forbundne fleksible lag ubegrænset ekspansionskapacitet.

Alle lag tilbyder læringsfordele og komfortable boligforhold, men fordi de højere dimensioner også besidder usædvanlig skønhed, mangfoldighed og manifesteringsmuligheder, tager utallige sjæle fra andre verdener dertil på ferie, underviser eller deltager i videregående klasser, eller hviler efter en svær levetid. Besøgende og midlertidige beboere, som alle er af fjerde tæthedsgrad eller højere i sjælsudvikling, kan have legemer med betydeligt mere masse end æteriske legemer. Det er åndelig status, der giver adgang til disse multicivilisationsmæssige omgivelser, hvor folk med forskellige kropsformer, påklædning, interesser og talenter glade blander sig med hinanden og Jordens dyr. Livet i disse dele af Nirvana er sublimt! Og selv om de kender jeres religioners vildfarelser, deltager besøgende og andre midlertidige beboere i Jordens beboeres fejring af ånden i denne juletid og deres samlede høje vibrationer øger glædeslyset i jeres verden.

Kæreste familie, syng "Joy to the world" og "Peace on Earth, good will toward men" - for alle sjæle - med følelser af kærlighed, taknemmelighed over velsignelser i jeres liv og tilgivelse til dem, der ikke ønsker, at disse ord nogensinde klinger sandt. Sandheden i ordene findes allerede i overflod i Jordens Gyldne Tidsalders fylde i kontinuummet og kommer stadig mere støt til den verden, I er med til at skabe i lineær tid. Lad glæden i denne juletid fortsætte i hele det nye år og lad den holde jeres lys skinnede klart.

Altid er vores ubetingede kærlighed med jer og mange brødre og søstre fra andre hjemlande følger ??jer på jeres rejse.


______________________________________

KæRLIGHED og FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Oversættelse: Margit Villumsen og Kim Dyrlund


Share |