Home > > Montague Keen - 29. listopadu, 2015

Montague Keen - 29. listopadu, 2015

Jak dlouho ješte budete sedet a dívat se na nesmyslné zabíjení vašich bližních? Již se nemužete skrývat pred dukazy. Jsou všude kolem vás a vy nic nedeláte. Nasloucháte nebetycným LŽÍM, jak vám je ríkají zas a znovu, ti, kdo se vás, „darmožroutu“, chtejí zbavit. Co musejí ješte udelat, abyste se vzchopili k akci? Vaše dane dávají té vraždící mašinerii peníze na to, aby pokracovala.

Za všemi válkami a útlakem je JEDEN ZDROJ. Každým dnem je to stále zrejmejší a vy jim presto dovolíte, aby pokracovali. Mají záchytné body v každé zemi. Oni plánují dobre, protože mají léta zkušeností. Je cas, abyste prokoukli jejich kamufláž a rozpoznali, kdo jsou a co jsou zac, dríve, než zpusobí lidstvu a Zemi ješte víc škody.

Realite je nutno celit a je nutno s ní nejak naložit. Když jsem se vrátil k Duchu, jasne jsem videl, co se deje. Od té doby jsem se pokoušel otevrít vám oci. Cas se krátí. Musíte jednat. Nesedte pasivne a necitte se bezmocne. Práve to chtejí. Když 99% rekne „nesouhlasím“, stanou se bezmocní. Nemohou to prevzít bez vaší pomoci. Ve skutecnosti se vás bojí, že se probouzíte a poznáváte jejich dábelské plány.

Nyní jasne vidíte, jak inscenují operace pod falešnou vlajkou, jako 11. zárí a 7.cervenec (bomby v Londýne v r. 2003 – pozn. prekl.) Nedávno jste videli dve ve Francii. Pro ne není problém zorganizovat pár úmrtí, aby prosadili svou agendu. Mají radost z predstavení. Je zajímavé, jak jsou na míste, aby to mohli nafilmovat, a jak predem radí svým blízkým, aby se takovým místum vyhnuli. Samozrejme, to vám napoví, kdo to udelal.

Jsou jak rakovina, roztahují svá chapadla po celém vašem svete, hnáni touhou prevzít Zemi. Vedí, jak jejich operace pod falešnou vlajkou zpusobují strach, který oni šírí a to jím dává príležitost, aby po vás ješte zuriveji šlapali, když vám berou ješte tu trochu svobody, kterou vám nechali. Kolik musí ješte probehnout falešných operací, než se spojíte a reknete, že to stacilo? Podívejte se na svuj život a na to, jak jste kontrolováni. Nemáte vubec nic. Nemáte svobodu delat nic, bez povolení státu. Kdy to všechno zacalo? Vlády vám ted vnucují ockování, ockování, o nemž víte, že obsahuje koktejl neduveryhodných látek. Proc vás nenutí, abyste jedli dobré, plnohodnotné potraviny, vyrobené organicky? Všemi možnými zpusoby vám ríkají, že vás chtejí zabít a vzít, co máte! Již si vybrali ty, které si chtejí ponechat jako otroky, kterí jim budou sloužit bez otázek. Takoví lidé budou zbaveni všech lidských vlastností, protože jim bude voperována umelá inteligence.

Prosím, pomozte všem tem na svete, kterí se pokoušejí utéct pred takovým osudem. Je na ne útoceno všemi možnými zpusoby, i behem spaní. To, co proti vám stojí, je tak ZLÉ, že by to vaše mysle steží pochopily. Oni nejsou z vašeho sveta a presto jsou mezi vámi. Prevzali kontrolu nade vším, co lidstvo potrebuje, aby mohlo na Zemi existovat. Vytvorili náboženství, když zajistili, že si vzájemne protirecí, aby vytvorili konflikt. Politika, bankovnictví, atd., to vše pochází od nich. Nyní jsou odhalováni a snaží se vymýtit ty, kdo se vás pokoušejí informovat o tom, co se vlastne deje, což je zcela v rozporu s tím, co vám oni ríkají, že se deje. Ovládají vše ve vašem živote, od narození do smrti. Nyní, když ztrácejí sílu, jsou ješte nebezpecnejší. Takže se mejte vždy na pozoru!

Nenechte se oklamat jejich falešnými úsmevy. Dívejte se na jejich ciny. Jsou bezohlední a smrtelne nebezpecní ve svém rozhodnutí docílit ovládnutí sveta. Ptáte se:“ Komu mužeme, jako lidstvo, verit? Kdo za nás mluví?“ Pouze vy, a když to jednohlasne udeláte, pak bude slyšet 99%. Vytvoríte spravedlivou vládu, která se bude zodpovídat pouze lidem. Bude se strídat v pravidelných intervalech. Válecné zbrane již nebudou nikdy vyrábeny ani požadovány, Takové veci zavedli oni, protože to potrebovali ke svému prežití na Zemi. Potrebují váš strach a PROLÉVÁNÍ KRVE.

Pijí krev a jedí maso. Každý den vám to ríkají pri mši. Deje se to každý den, všude kolem vás. Je to pred vámi skryté. Úradum není dovoleno pronásledovat ty, kdo jsou do toho zapojeni. Tak dalece se infiltrovalo zlo. Lidé se tvárí, že to nevidí, pokud si chtejí zachovat zamestnání, a v dusledku toho trpí jejich lidský bližní.

Máme plány. Vaše podpora pomuže odhalit a znemožnit prevzetí sveta. Použijte sílu svých myslí, abyste vytvorili tu správnou energii, která vytvorí dostatek svetla k tomu, aby byly dábelské plány temné strany plne odhaleny.

Svet ducha je plne na vaší strane, a když bude dostatek svetla, budeme se moct ukázat a mluvit vámi. Pomužeme vám, slibuji. To je naše poslání.

Veronika se rídí mými instrukcemi. Musí kvuli lidstvu splnit mnoho duležitých úkolu. Prosím, posílejte jí sílu a lécení, protože nemá dobré zdraví a již není mladice. Pohání ji rozhodnutí videt lidstvo svobodné, a život na Zemi obnoven v míru, harmonii a lásce. Spojte se a budete úspešní.

Má drahá, energie se ti pomalu zacíná vracet. Srdce potrebuje nejakou dobu, aby se dalo do porádku. Veroniko, prosím, musíš odpocívat, kdykoli je to možné. Potrebujeme, abys´byla vždy fit pro prípad akce.

Tvuj navždy oddaný Monty.


Website: The Montague Keen Foundation
Preklad: Zelmira


Na zaslání príspevku Nadaci k porízení nového Centra v Irsku, mužete použít Paypal.
Jakýkoliv príspevek, i malý, s díky oceníme. Veronika Keen

Paypal

PS. Žiji v Londýne, Anglie. Je nutné zduraznit, že americké poštovní poukázky mohou být vyplaceny pouze ve Spojených státech, NEMOHOU být požity zde v Anglii.
Níže jsou uvedeny IBAN a BIC kódy :

IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; NWBKGB2L


Share |