Home > > Montague Keen - 22. listopadu, 2015

Montague Keen - 22. listopadu, 2015

V dnešním svete existuje mnoho skupin, které usilují o nadvládu; nelze verit ani jedné. Nevedomky jste dopustili, aby se veci takto vyvinuly. Zapomneli jste, že každý z vás je suverénní bytost, oprávnená žít na Zemi. Byli jste podvedeni vetrelci, kterí vás presvedcili, abyste jim odevzdali svou sílu. Politika byl jejich nápad, a také náboženství a bankovnictví, to vše bylo speciálne vymyšleno, abyste jim podléhali. Vzali si vše, co je právem vaše. Nyní si musí KAŽDÝ Z VÁS VZÍT OD NICH SVUJ SOUHLAS ZPÁTKY. Musíte to ríct nahlas, pokud možno ve skupinách, tak je to mocnejší. Bez vašeho souhlasu nemohou náboženství ani politika fungovat. Politika a náboženství existují pouze proto, aby kontrolovaly vaše životy. Každý den vás zabijí trochu víc; vzduchem, vodou, potravou a léky. Nekdy také používají pušky a bomby, aby ve vás vytvorili strach. Co vám ješte dalšího musí udelat, abyste se probudili a odmítli je poslouchat?

To, co se stalo v Paríži, je pouze malou cástí jejich hry. Dríve než uveríte v tohoto posledního strašáka, vzpomente si na Usámu Bin Ladena. Tolik lidí oklamali tímto mýtem, ješte dlouho poté, co zemrel a byl pohrben. Vedeli, že je mrtvý. Tentokrát jejich pohádkám neverte.

Vaši neprátelé mají prístup k vedomostem, které kdysi patrili vám. Odebrali vám je a nyní je používají proti vám. Mnohokrát jsem se pokoušel otevrít vám oci, abyste videli, že mezi vámi jsou tací, kterí, prestože vypadají jako vy, nejsou jako vy. Chtejí Zemi pro sebe. MICHAEL TSARION to vysvetluje na You Tube.

Paris, Islam, Zionism and the Red Papacy

Seznamte se temito cennými informacemi, sdílejte je, a dle toho jednejte. Vždy jsem ríkal: „nic není takové, jak se zdá“. To, co je ve vašem svete vyobrazováno jako dobro, je zcela zlé. Mají v plánu mnohem více útoku, jako byly ty, co se staly v Paríži. Je to úcinne, protože jim to umožnuje ješte víc omezit vaši svobodu pohybu. Když je vláda spoluviníkem pri zabíjení vlastních lidí, pak se dobrí lidé musí spojit, aby takovým akcím celili. Pamatujte, že mohou jednat pouze s vaším souhlasem, takže, neprímo, máte také vy krev na rukou. Zprávy, které vidíte v televizi, jsou cistou fikcí. Všechny ríkají ten samý príbeh, protože všichni poslouchají pokyny kabaly.

Je pripravováno ocipování US armády, aby se z vojáku stali dokonalí roboti. To muže být velmi nebezpecné, protože pak by mohli být ovládáni Umelou Inteligencí. Oni lidi na Zemi nechtejí. Chtejí svuj Nový Svetový Rád.

Zmanipulovali vaše mysle, abyste považovali za NORMÁLNÍ to, co delají, aby vás zabili a zmrzacili. Nemoci, které se nyní vyskytují nejcasteji, vytvorili oni, a rozšírili je, aby znicili lidstvo, ale stále vám ríkají, že vás chrání. Jak je to dábelské! Nemužete si dovolit zustat zticha, a být poslušnými otroky. Musíte pozvednout svuj hlas. To je vše, co je zapotrebí. Reknete nahlas a jasne: „ODMÍTÁM VÁM POMÁHAT PRI LIKVIDOVÁNÍ LIDSTVA A PREVZETÍ NAŠEHO SVETA OD NÁS. JE CAS, ABY SE VRÁTLI NA PLANETU, KTEROU ZNICILI PREDTÍM, NEŽ PRIŠLI NA ZEM“. Nejsou na Zemi vítáni. Reknete jim, aby si s sebou vzali i falešná náboženství. Znicili všechno, co bylo na Zemi dobré a zdravé. Žijí jenom pro BOHATSTVÍ. Aby ho získali, nutí je to delat nevyslovitelné veci. Oni nemají duši, ani svedomí, takže lehce zabíjejí a kradou.

Budte vdecni tem laskavým duším, které si vyhradily cas a meditují na ley liniích a na posvátných místech, aby osvobodili posvátnou energii, která lidstvu umožní najít sílu k odstranení všeho, co je zlé a zkorumpované. Lidé zacínají ríkat pravdu. Dva novinári, jeden Ir a druhý Nemec, se odmítli podílet na dalších lžích. Odhalili pravdu. Modlete se za to, aby jejich príklad následovali další novinári. Když se to stane, budete vedet, že se to dostalo k masám.

Nepripustte, aby ve vás vytvorily strach události pod falešnou vlajkou a další hruzy, které používá Kabala, protože to je presne to, co chtejí. Mnozí si zvolili, že se obetují, aby ochránili lidstvo a Zemi. Vašich neprátel je mnoho. Používají ruzná prestrojení, aby skryli svuj pravý zámer: náboženství, bankovnictví a politiku; ale vy, mí prátelé, vás je 99%. Bez vás nejsou nicím.

Naslouchejte tem, kdo vysvetlují, jaká je pravda. Ti, kterí jdou zpet do historie, do doby, kdy „oni“ prišli na Zemi a ovládli ji. Jakmile pochopíte, potom, a pouze potom, dostanete celý obraz. Spolecne mužete zastavit zabíjení ve všech nesmyslných válkách, které slouží k nicení lidstva a vašeho dedictví. Premýšlejte o tom. Mluvte o tom. Jednejte dle toho. Je to ve vašich rukách.

Moje drahá, máš pravdu. Ta malá laserová svetla, která na tebe blikají, jsou formou útoku. Oni ztrácejí svou sílu. To vede k chybám. Mej se na pozoru. Soustred se na to, aby si pro nej získala svobodu. I když to tak nevypadá, svetlo se šírí. Odstranuje vliv temných.

Dávej na sebe dobrý pozor, protože máš ješte práci.

Tvuj navždy oddaný Monty


Website: The Montague Keen Foundation
Preklad: Zelmira


Na zaslání príspevku Nadaci k porízení nového Centra v Irsku, mužete použít Paypal.
Jakýkoliv príspevek, i malý, s díky oceníme. Veronika Keen

Paypal

PS. Žiji v Londýne, Anglie. Je nutné zduraznit, že americké poštovní poukázky mohou být vyplaceny pouze ve Spojených státech, NEMOHOU být požity zde v Anglii.
Níže jsou uvedeny IBAN a BIC kódy :

IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; NWBKGB2L


Share |