Home > > Montague Keen - 18. ríjna 2015

Montague Keen - 18. ríjna 2015

Jak se svetlo ve vašem svete zvetšuje, odhaluje vše, co je zlé a zkažené. Není žádné místo, kam by se mohli schovat všichni ti, co uskutecnují plány na znicení lidstva a prevzetí Zeme pro své vlastní úcely. Všechno na vrcholu pyramidy kontroly je ZCELA ZLÉ. Musí být odstraneno. Protože oni nemohou existovat bez vaší podpory, je vaší povinností okamžite odmítnout podporovat tu dábelskou strukturu. Nevšímejte si jejich falešné sliby, protože nicím jiným nejsou. Podarilo se jim ovládnout lidstvo tak, že poslouchá všechny jejich pokyny a zákony. Ptejte se, proc vás potrebují ovládat prostrednictvím vzduchu, vody, potravin a léku, když jste tak bezmocní? Protože SE BOJÍ, ŽE ZACNETE POUŽÍVAT SVOU VLASTNÍ SÍLU. To je nutí, aby použili prostredky, jak vás udržet krotké, poslušné a pod kontrolou. Spolecne byste mohli prevzít rízení Zeme pro dobro lidstva a ne pro pár príslušníku elit, kterí ukradli, co je právem vaše. Jsou trí sídla zkorumpované kontroly: Rím, Londýn a Washington. Jakmile se vyporádáte s temi, kdo ovládají tato tri sídla korupce, vrátí se na Zemi mír.

SIONISTICKO/JEZUITSKÝ SYSTÉM KONTROLY POCHÁZEJÍCÍ Z RÍMA obelhával lidstvo již príliš dlouho. Je nacase, abyste okamžite odmítli být soucástí jejich DÁBELSKÉ HRY. Odmítnete je podporovat a vysmejte se lžím, proudícím z jejich úst vždy, když promluví. Vše, za co se zasazují, je ZALOŽENO NA LŽÍCH A KORUPCI. To musí prestat. Jakmile navždy zavrete dvere Vatikánu, jejich dábelské plány nebudou moct být provedeny.

Rothschildové jsou židovští jezuité

Enda Kenny, irský premiér, otevrel dvere satanskému zneužívání a zabíjení ze strany Vatikánu a pedofilii, které provádeli po generace. Cení si energie, kterou získávají ze strachu svých nebohých obetí. Irové v rukou Vatikánu mnoho trpeli. Irský HOLOKAUST naplánovali a provedli jezuité. Sadisticky zneužívali irský lid.(Také já jsem byla brutálne znásilnena farárem, z první ruky jsem videla, jak zneužívali nebohé sirotky). Bylo to zlocin, ale protože to byl Vatikán, pachatelé nebyli potrestáni. To, o cem kážou a co delají, se diametrálne liší. Nyní máte úžasnou príležitost odstranit z vašeho sveta zkaženost. Nepotrebujete je. Život na Zemi se stane radostí, když vše, co Vatikán pred vámi skrýval, vám bude vráceno. Jsou jistí lidé, kterí pujdu do Vatikánu vašim jménem, když budou povoláni, aby tak ucinili, aby vyzvedli, co je vaše.

Na pár týdnu to zpusobí zmatek, dokud nevystoupí dobrí lidé, aby prijali opatrení pro obnovení dodávek energie, potravin a vody. Doporucuje se mít zásoby, abyste byli v tom období zásobeni. Když korupcníci ztratí svoji vládu nad lidstvem, bude obnoven mír. Mužete vše získat. To, co ztratíte, jsou zkorumpované úrady, které vás kontrolovaly.

My, na této strane života, jsme si vedomi, že je to pro Cloveka významný krok. Také jsme si plne vedomi, co vše mužete tímto krokem získat. Musíte se zeptat sami sebe: „Dovolím, aby bylo lidstvo zniceno, anebo se toho odmítnu zúcastnit, protože já bych také prišel o život.“ V príštích ctrnácti dnech možná uvidíte korupcníky v akci. Neprojeví žádnou lítost, protože toho nejsou schopni. Pro ne jste havet, které je treba se zbavit a znicit ji. Svet ducha je s vámi pri každém kroku na vaší ceste. Jakmile se jednou rozhodnete, že jim neulehcíte totální ovládnutí lidstva, zustanete vztyceni a budete delat, co bude treba, abyste se chránili. 99% Kabala nezvládne. Bez vaší podpory nemají nadeji, že budou úspešní.

Ve vašem svete je patrna velká snaha potlacit odhalení satanistickéno zneužívání a zabíjení. Bude zpochybnena duveryhodnost tech, kterí hledají pravdu. Budou pošpineni v rámci snahy ochránit pedofily a zneuctitele. Je to velký byznys. Hledaci pravdy potrebují vaši podporu a ochranu. Satanské zneužívání a zabíjení bylo soucástí struktury kontroly po staletí. Až nyní je to identifikováno a odhalováno. Kabala se snaží ze všech sil, aby udržela své zlé skutky v tajnosti. V minulosti byli kvuli svým praktikám vyhošteni z ruzných zemí. Je to soucást jejich historie. V této dobe probuzení je nutno se na všechno podívat a vyhodnotit to. Temné skutky, které normálního cloveka znechucují, musí být vyneseny na verejnost a musí jim být zabráneno.

Dobrí lidé poctem výrazne prevyšují ty špatné, takže úkol, který je pred vámi, není tak hrozný, jak byste se mohli obávat. Jakmile bude identifikována a odhalena hlava hada, zbytek ztratí rychle sílu. Verte mi, JE TO DOMECEK Z KARET. Máte schopnost, abyste jej bez velkého úsilí zborili. To vše je založeno na cerné magii, lžích a korupci. Když se na to zamerí pozornost a bude zkoumat, rozpadne se. NEEXISTUJE DUKAZ, ŽE TO, O CEM PROHLAŠUJÍ, ŽE JE PRAVDA, PRAVDA JE. Všechny skutecné dukazy potvrzují, že je to zcela nepravdivé.

Nakonec lidstvo našlo pravdu a bude za ní stát. Po celé generace jste toto zneužívání tolerovali. Je cas ríct: stacilo a musí to prestat. Již ani na vterinu nebudu zavírat oci pred zneužíváním mého bližního. To, co jste prijímali jako normu, již více nebude prijímáno. Loutky které jsou u moci, vypadají velmi zranitelné a odhalene. Pozorujte, jak se snaží vykroutit z pravdy a pokoušejí se vás zmást bezvýznamnými slovy a sliby. Jejich cas vypršel. Clovek rozpoznal jejich hru a již ji odmítá hrát.

Odstrante všechny poslední bašty systému kontroly z vaší mysle. V srdci víte, co je správné a co ne. Žijte s tímto vedomím. Použijte svoji energii na požadování, aby byly uskutecneny ty správné akce. Uvolnujte božskou energii z ley linií a posvátných míst pro blaho lidstva. Žádejte, aby se vše, co se má stát, stalo tak, jak je to zapotrebí, aby to lidstvu pomohlo získat zpet kontrolu Zeme, aby mohli všichni žít v míru. Je to chvíle, abyste se spojili a aby se s vámi pocítalo. Vše je zde, abyste si to vzali.

Má lásko, opravdu musíš odpocívat, kdykoli je to možné. Vím, že je vzrušující, když vidíš, jak je nyní vše odhalováno. Cekala jsi na to dlouho a hodne jsi prispela k tomu, aby to bylo odhaleno.

Vždy po tvém boku. Tvuj oddaný Monty


Website: The Montague Keen Foundation
Preklad: Zelmira


Na zaslání príspevku Nadaci k porízení nového Centra v Irsku, mužete použít Paypal.
Jakýkoliv príspevek, i malý, s díky oceníme. Veronika Keen

Paypal

PS. Žiji v Londýne, Anglie. Je nutné zduraznit, že americké poštovní poukázky mohou být vyplaceny pouze ve Spojených státech, NEMOHOU být požity zde v Anglii.
Níže jsou uvedeny IBAN a BIC kódy :

IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; NWBKGB2L


Share |