Home > > Montague Keen - 10. srpna, 2014

Montague Keen - 10. srpna, 2014

Tolik bylo toho vymyšleno, aby vás to odradilo a aby vám zabránili ve vaší práci. Nebude jim dovoleno, aby uspeli. Ve svém zoufalství najít zpusob jak zacít Tretí svetovou válku, útocí na všechny o kom si myslí, že jim stojí v ceste. Vše co nyní mohou udelat, je získat cas, protože jejich neodvratný konec je vytesán do kamene: nemohou prežít a neprežijí.

Bude to chtít cas a trpelivost, odstranit vše, co Kabala zarídila, aby držela lidstvo pri zemi a pod kontrolou. Nemohou uverit, že jejich peclive vymyšlené plány, které uvádeli do života po léta, nebudou úspešné. Jak pokracuje Velké Probuzení, každý dnem absorbujete novou energii, která vás bude podporovat, jak budete postupovat po nárocné ceste k plnému vedomí a osvícení. Kabala má v rukávu mnoho plánu, jak zpomalit vaše probuzení. Neskocte jim na to. To „ohrožení ebolou“ je jedním z takových odbocení. Chtejí jenom rozšírit STRACH a PANIKU. Naivní lidé na to pokaždé skocí, a vytvorí paniku. Práve proto to bylo vytvoreno. Jejich nástroje ovládání - vaše televize a noviny- naplní vaše mysle strachem z eboly, a vzbudí v nekterých z vás presvedcení, že jste jí nakaženi, i presto, že se nejedná o žádnou epidemii. Jedná se o dokonalou AKCI OVLÁDÁNÍ MYSLI. Prestože v minulosti vždy fungovala, jiste jste nyní dostatecne probuzeni, abyste to prohlédli a opet jste tomu nepodlehli?

Otevrete oci a vizte svoji vlastní sílu a nahlížejte na sebe jako na mocné Bytosti Svetla, které se probouzejí z hlubokého spánku. Rozpoznejte svoji vlastní sílu k tomu, abyste rekli Ne. My jsme 99%, kdo nechceme, aby to pokracovalo. Nebudeme podporovat vaše nespravedlivé války!

Všichni mají božské právo na život v míru. Když je nekdo napaden, týká se to vás všech, protože vy jste lidstvo. Oni jsou ti, kdo byli vypuzeni z Marsu a kterí sestoupili na Zemi. Sestoupili na Východe a ovládli lidstvo. Pak zacali trvat na tom, že život zacal na Východe; zatímco ve skutecnosti, na Východe s nimi zacal sestup lidstva. Ovládli vaši planetu prostrednictvím vzdelávání, bankovnictví, náboženství, atd. PRAVDU hledejte na Západe a najdete ji. Všechno, co vás ucili, je úplne špatne. Bylo to tak udeláno proto, aby vás drželi pod kontrolou. Vše bude jasné, když bude odhalena a pochopena vaše pravá historie. To bude, mí prátelé, vaše pravé probuzení.

Mnohokrát jsem poukázal na to, že ti, kdo vypadají jako vy, nemusí být jako vy. Ti, kterí sestoupili a prevzali kontrolu, nejsou vubec jako vy, pouze mají takový zevnejšek. Jejich úkolem je vymýtit vás, a nechat pouze dost z vás na to, abyste jim sloužili jako otroci. Doted byli úspešní. Rozhlédnete se kolem sebe: dukazy na vás prímo kricí, ale doted jste je nevideli.

Nikdy nebylo zamýšleno, aby jejich druh žil na Zemi. Nepatrí sem. Otevrete oci: otravují vzduch který dýcháte, vaše obilí, vodu, a stále nedeláte nic. Odstranují ty, kdo „vládnou“, pokud zacnou mluvit a zacnou se dotazovat na to, co se deje. Vatikán používal STRACH, aby držel masy dole a pod kontrolou, a aby poslouchaly. TO JE KONTROLA MYSLI V NEJHORŠÍ PODOBE.

Znovu vám, ríkám, vaše práce na ley liniích a silových místech prináší kýžené výsledky. Prosím, pokracujte. Také vás chci poprosit, abyste posílali lásku a svetlo nekomu, koho Kabala drží , aby mu zamezila v naplnení jeho poslání. Kontrola mysli, nemožnost spánku, chemikálie v jídle, to vše používají na nevinnou bytost svetla, které jediným duvodem žití je umožnit lidstvu žít v míru a harmonii. Spolecne mužeme zajistit jeho propuštení a tak postoupit s naší prací na Zemi. Spolu mužeme pohnout horami. Spolecne odstraníme z povrchu Zeme vše ZLÉ a ZKORUMPOVANÉ. Pak bude lidstvo žít v míru a zacne Nový Vek.

Ano, vím, že ted je to namáhavá práce, a že je od vás žádáno hodne. Zásluha vašeho snažení bude žit vecne v dejinách, a v myslích Cloveka. Vy, mí prátelé, jste lidé, kterí byli pro tuto práci vybráni. Proto jste v této dobe prišli spolecne na Zemi. Vy povedete cestu. Rok 2014 bude pamatován jako rok, kdy Svetlo zvítezilo a Temní byli poraženi; navždy odstraneni z povrchu Zeme.

Mnozí se zvolí, že opustí planetu. Mnozí budou deaktivováni, takže již nebudou schopni škodit jiným planetám vašeho solárního systému za pomoci smrti a destrukce. Již nikdy jim nesmí být dovoleno, aby infikovali jiné druhy zlým zpusobem života. Mí prátelé, je nutno celit pravde a poucit se. Již nikdy jim nedovolíte, aby zabrali vaši planetu.

Veronika má problémy s pocítacem. Není jí dovoleno, aby odeslala nekteré mejly. Musí zkontaktovat MATa W , protože jeho práce je zajímavá. Také F S S, který nedávno navštívil Irsko. Prosím, at se s ní tito lidé zkontaktují.

Obe strany života chtejí podekovat tem, kterí laskave venovali peníze na založení Centra v Irsku. Prosíme, pokracujte v pomoci, pokud je to možné, Centra na svete budou provozována lidmi, pro lidi. Tyto kroky musí být ucineny, abyste se osvobodili. Zajistí prostor pro sdílení informací, a pro vedení a pomoc, kterých bude zapotrebí, když vstoupíte do Nového Veku Osvícení. Musíte se ODNAUCIT všemu, o co se Kabala postarala, abyste se naucili, vystoupit z trídimenzionálního uvažování a zpusobu života. Spolecne jdete vpred v pravde a lásce, do sveta, kde se o míru a lásce jenom nemluví, ale KDE SE NIMI ŽIJE. To je náš návrh. Souhlasíte s námi?

Moje drahá, všechny tyto problémy jsou na tebe sesílány, aby te zkoušely. To mohou, ale ty se mužeš nad ne povznést a to deláš. Protože tví prátelé jsou zde pro tebe. Byli vybráni. Jdi vpred s jistým vedomím, že budeš po své ceste krácet dustojne ve svetle a lásce.

Vždy po tvém boku. Tvuj oddaný Monty.


Website: The Montague Keen Foundation
Preklad: Zelmira


Pokud chcete pomoct Veronice zrídit nové centrum, mužete poslat dar zde:
Paypal


Share |