Home > > Montague Keen - 17. srpna, 2014

Montague Keen - 17. srpna, 2014

Na Zemi zurí válka, neviditelná pro ty, kterí jsou doposud uzamceni v trídimenzionálním zpusobu myšlení. Ti z vás, kdo jste probuzeni a vedomi, procházíte velmi obtížnou dobou. Znovu se podívejte na to, jak byla znicena Atlantida. Frekvence klícových postav byla ukradena, a ony se staly bezmocné a poddajné. Je to presne to, co se ted deje ve vašem svete. Dovolíte, aby bylo lidstvo vyhubeno? Protože takový je plán, o který Kabala usiluje.

Práve ted Kabala zadržuje jednoho z tech, jejichž práce na Zemi je velmi duležitá. Je žádána vaše pomoc, aby byl tento clovek propušten a dokoncil své poslání. Prosím, zahrnte ho do vašich meditací týkajících se ley linií. Zahrnte tam všechny, kterým byla nyní ukradena frekvence. Dostáváte všechny informace, potrebné k tomu, abyste zabránili okupování vaší planety. Je to na vás na všech, abyste pracovali na ochrane lidstva pred Kabalou. Je vás mnoho, jich je pár. Nikdy na to nezapomente. Ochranujte ty z vás, kterí jsou zranitelní. Celíte cistému zlu, které je pripraveno zajít jakkoliv daleko, aby dosáhlo svého cíle. Nenechte se ošálit jejich vnejším vzhledem. Možná vypadají jako vy, ale budte ujišteni, že jejich hlavním cílem je znicení lidské rasy. Budou poraženi, ale jak rychle se tak stane, záleží na vás.

Vzbudte se. Prevezmete kontrolu a otevrete své oci pravde. Je odhalována každým dnem. Vaše práce s ley liniemi uvolnila tolik, že to již nelze skrývat. Vidíte co se deje, když se spojíte. Pracujte spolecne pro dobro lidstva a ochranu vaší planety.

Znovu vás žádám, abyste použili trochu této energie, abyste pomohli osvobodit toho mladého muže.

Do cesty je staveno mnoho prekážek ve snaze zabránit vzniku našich center. Doufáme, že budeme mít jedno centrum v Irsku koncem zárí, pokud se shromáždí dostatek penez. Prosím, pomozte nám, abychom vám mohli my pomoct naucit se novému zpusobu žití. Abyste byli pripraveni na dobu, kde se vše, co je nyní, rozpadne, protože se tak stane v blízké budoucnosti. Musíte být pripraveni prejít do režimu prežití. Pak zacnete restrukturalizovat život na Zemi tím, že se budete ucit novému zpusobu života. Musíte odstranit ze svých životu vše, co je toxické. V roce 2016 již bude vše zmeneno. Pád Kabaly bude mít za následek, že zmizí „potravinový retezec“ jak ho znáte, protože oni vlastní a ovládají vše, na cem jste nyní závislí. Když vše ovládají, kde budete, když nebudete pripraveni? Využijte cas na ucení a na rozhodnutí o tom, jak se s tou situací vyrovnáte.

Mnohokrát jsem vám rekl, že jste tvurci budoucnosti. Musíte zajistit, aby to byla budoucnost, kdy bude dostupná plnohodnotná strava. Je cas pripravit se, takže je nutné pripravit plány, aby vše šlo hladce. Vedci, kterí delají plány do budoucnosti, budou s Veronikou pracovat v centrech. Budou sdíleny všechny informace. Prosím, pomozte nám to uskutecnit. Je to pro dobro všech, ne pro nekolik jednotlivcu.

Mnozí z vás jsou vystresováni odhaleními o rituálním zabíjení detí, k nemuž dochází v mnoha cástech sveta. Tyto rituály delají ti, vuci kterým jsme byli vychováni, abychom je uznávali a respektovali. Byli jste oslepeni, abyste nevideli, kdo doopravdy jsou, ani roli, jakou na Zemi hrají. Byli jste šokováni, když jste se dovedeli, co se vám chystali provést, aby odstranili lidstvo z planety. Jste obetmi nejvetšího podvodu, jaký se kdy na planete odehrál. Nyní vám byla ukázána pravda a jste pripravováni na to, abyste vuci ní otevreli oci; anebo chcete i nadále pred ní zavírat oci? Nemužete se pred tím schovat. Musíte celit faktum. Je cas pripravit se na všechny možnosti. Svet Ducha je zde pro vás, aby vám pomohl vytvorit pro lidstvo lepší budoucnost.

Nutnost prijmout to, že vše, co jste se naucili je lež, prinese problémy. Lékari, kterí slepe prijímali jako bezchybné všechny informace které jim byly predány, budou šokováni a zhrozeni, když se dovedí, že místo aby pacientum pomáhali, ve skutecnosti urychlovali jejich konec. Lékarská profese byla používána jako prostredek pro programy vyhlazení. Smrt na lékarský predpis, jak to vymyslela Kabala. Bádejte na svými zdravotními problémy a sami se ošetrujte, kdykoliv jen to je možné, protože príroda má odpoved na všechno. Je cas odvrátit se od všeho falešného a nemoudrého. Dlužíte to sami sobe, a všem, kdo jsou na vás závislí, abyste se stali odpovedni za svá rozhodnutí. Nenechávejte rozhodování na druhých. Loutkový stát beze stopy zmizí. Byl vytvoren, aby vás polapil, a to se mu darilo.

Dívejte se nyní na svoji budoucnost, kterou vytvoríte spolecne. Mnozí opouštejí planetu. Prijali, že jejich cas vládnutí se rychle blíží ke konci, a že nemohou predstoupit pred lidstvo kvuli strašlivým zlocinum, kterých se vuci vám dopustili. Nekterí se budou tvárit jako by nic ve snaze zatajit, kdo jsou. Musí být v klidu rozhodnuto, jak s temito lidmi naložit. Tyto zlociny proti lidskosti je pro vás velmi obtížné pochopit. Oni nenávideli lidstvo a dlouho proti nemu kuli pikle, ale vy jste to nevideli. Nyní musíte prevzít kontrolu a být odpovedni za vaši planetu a všechen život na ní.

My, v Duchu, budeme s vámi pri každém kroku na vaší ceste. Naše svety se spojí. Když budou odstraneny všechny prekážky, spolecne vytvoríme svet bez hranic, a bez jakýchkoliv konfliktu, se svobodným žitím, a budete se ucit od vašich bližních. Otevre se vuci vám vesmír a život se opet stane radostí. Zápas, který jste museli prestát, bude rychle zapomenut.

Moje drahá, je tvrdé, jak musíš celit problémum. Ale nepotrvají dlouho. Prekonáš je.

Navždy te miluji. Tvuj oddaný Monty


Website: The Montague Keen Foundation
Preklad: Zelmira


Pokud chcete prispet Nadaci k porízení nového Centra v Irsku, mužete použít Paypal. Jakýkoliv príspevek, i malý, s díky oceníme.
Paypal
Prípadne mužete použít bankovní spojení, jak uvedeno níže:
IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; NWBKGB2L


Share |