Home > > Montague Keen - 8. brezna, 2015

Montague Keen - 8. brezna, 2015

Lidé nacházejí odvahu k tomu, aby rekli NE kontrole a korupci, kterých byli obetmi po 2000 let. Aby mohl být aplikován plán Nového Svetového Rádu, muselo být nejdríve zniceno IRSKO. Dokud se na toto díváte, nelze se hnout kupredu. Musíte ríct, KDO A PROC. Irové poprvé vidí tuto kontrolu a jsou NAŠTVANÍ. Jdou do ulic, aby ukázali svoji sílu. Ríkají NE. Nyní zacínají videt, proc byli využíváni a zneužíváni temi, kdo chtejí ovládnout váš svet.

Ano, težko lze uverit, že mohlo být toho tolik ucineno, aby se lidská rasa dostala na nízkou úroven, aniž by kdo pojal podezrení. Bylo to chytré spiknutí. Bylo to potreba pred vámi utajit. Obrovskou roli v tom hrálo náboženství. Prevzetí bylo naplánováno na koncilu v Nice, témer pred 2000 lety. Vatikán a jeho vyvolení „princové“ církve: Maltézští rytíri, atd., jsou za všemi VÁLKAMI, HLADOMORY, a EPIDEMIEMI NEMOCÍ, a vším, cím jste od té doby trpeli. Je to nejvetší PODVOD od doby, co je Clovek na Zemi. Nenechte se oslepit veškerou tou pompou a ceremoniemi; je to kamufláž, urcena k tomu, aby byl skryt pravý zámer.

Nyní posíláte svetlo Londýnu. Lidé verejne odhalují korupci. Pred rokem by se to nestalo. Zacínáte videt, jak jste mocní. Pouze tím, že používáte vaši energii k posílání lásky a svetla, muže dojít k obrovským zmenám. Mužete uskutecnit zmeny potrebné k prechodu do míru a harmonie. Vaše svetlo odhaluje vše co je temné a zkorumpované.

Jakmile si irský lid uvedomí, kým je a co mu bylo vzato – jeho pravá historie, pak bude odhalen celý plán, vcetne plánu na prevzetí Zeme a zavedení Nového Svetového Rádu. Verte mi, odpoved leží v Irsku. Proto Rím nemilosrdne Irsko kontroloval. Vytvoril to, co vám bylo receno, že je bramborový hladomor. S nejvyšší jistotou to byl HOLOKAUST. Najdete pro to dostatek dukazu. JEZUITÉ za pomoci Britské koruny jsou odpovedni za smrt tisícu Iru. Prodávali Iry jako OTROKY do Afriky. Chteli úplne znicit irskou rasu. Ale Irové dokážou prežít. Zvednou se a zacnou znovu. Nyní je v jejich rukách svoboda celého sveta.

Irská vláda neslouží irskému lidu. SLOUŽÍ RÍMU. Nemužete ani odsouhlasit zákon bez souhlasu Ríma. Irská vláda muže delat jenom to, co jí Vatikán dovolí. Má svázané ruce. Vatikánskou botu meli Irové na krku po 2000 let. Je cas pochopit, kdo kontroluje. Nejsou to loutky, ty pouze hrají svoji roli.

Rím poslal hochštaplera, Sv. Patrika, aby znicil všechny dukazy o velkých myslitelích, kterí v Irsku žili. Tehdy zacala korupce lidstva. Nelze vylécit problém, dokud neporozumíte tomu, co ho puvodne zaprícinilo. Prosím, pochopte, že první kroky k vytvorení Nového Svetového Rádu byly podniknuty tam, kde je dnes Irsko.

Všude ve vašem svete jsou prístroje umelé inteligence, neco jako pocítace. Kontrolují vás. Kontrolují vaše mysle a vaše myšlenky a udržují vás v poddajnosti. Brání tomu, abyste mysleli za sebe a uzavírají vás do matrixu. Tyto prístroje používají energii ley linií. Proto jsem vás žádal, abyste tuto energii osvobozovali pro lidstvo. V dusledku vašeho úsilí informace, které byly drženy v tajnosti, proudí ven a odhalují korupci.

Prosím, posílejte lásku a svetlo do Londýna. Lidé již trpeli dost. Duchovní svet nad lidstvem pláce. Delá vše, co je možné, aby vás osvobodil z otroctví. Žádejte o pomoc, protože nemužeme zasahovat, dokud o to nejsme požádáni. Kolem vaší planety jsou mnozí, kterí cekají na vaše zavolání. Tato doba bylo naplánována. Ti, kdo jsou ted na Zemi, si naplánovali, že zde budou, aby vám pomohli posunout se k víre v pravdu a lásku. Dovolte vaší duši, aby se spojila s irským lidem, když pochoduje v ulicích. Protože každý z vás, bez ohledu na to, kde se na svete nacházíte, potrebuje, aby zvítezili. Závisí na tom vaše budoucnost. Osvobodí lidstvo. Vy všichni jste na jejich úspechu závislí.

Potrebujete osvobodit svou mysl od kontroly mrížky a myslet za sebe. Neprijímejte lži, které vás zotrocují. Vizte veci, jaké jsou, a ne jak je vám receno, že jsou. Je duležité na to pamatovat. Cím více se probudíte, tím mín moci bude mít nad vámi Nový Svetový Rád.

Podporujte se navzájem, kdykoli je to možné a spojujte se jako jeden. Protože v tom je vaše síla. Prišel váš cas. Budte na sebe hodní, když spolupracujete. Nyní musí dojít ke zmene a cím dríve k ní dojde, o to méne bude obetí.

Dobrodružství zacalo v Irsku. Všechny další zeme budou následovat, ale muselo to zacít tam. Obracejte se ke Zdroji, aby vám dal sílu ucinit vše, co je potrebné, aby byl na svete mír. Když se nad tím zamyslíte, jak mohlo 1% doufat, že ovládne 99%, aniž by si vetšina stežovala? Jste na tahu. Máte sílu ríct: NE, nebudu podporovat vaše podlé zámery!

Lásku a svetlo do Londýna. Energii do Irska, aby jim umožnila otevrít oci a mysle pravde.

Moje drahá, ty veci byly udelány, aby vytvorily strach. Dívej se na ty útoky, co jsou vlastne zac. Jsou to poslední kácející se prekážky na ceste ke svobode. Lidstvo se probouzí a jeho svetlo prekonává temnotu.

Vždy jsem s Tebou. Tvuj oddaný Monty


Website: The Montague Keen Foundation
Preklad: Zelmira


Na zaslání príspevku Nadaci k porízení nového Centra v Irsku, mužete použít Paypal.
Jakýkoliv príspevek, i malý, s díky oceníme. Veronika Keen

Paypal

PS. Žiji v Londýne, Anglie. Je nutné zduraznit, že americké poštovní poukázky mohou být vyplaceny pouze ve Spojených státech, NEMOHOU být požity zde v Anglii.
Níže jsou uvedeny IBAN a BIC kódy :

IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; NWBKGB2L


Share |