Home > > Montague Keen - 15. brezna, 2015

Montague Keen - 15. brezna, 2015

FALSIFIKACE DEJIN UDELALA PRO OKLAMÁNÍ LIDSTVA VÍC NEŽ COKOLIV JINÉHO. Rousseau

Mnohokrát jsem vás žádal, abyste tuto skutecnost zkoumali samostatne. Tato informace vás osvobodí od totální kontroly vašich utlacovatelu. Navedl jsem Veroniku, aby si znovu precetla knihu, která vysvetluje pravdu, jak urcité frakce prevzaly kontrolu nejenom nad planetou Zemí, ale také nad lidstvem:

JAK JE BIBLE IRSKÁ KNIHA, POZMENENA A PREPRACOVANÁ BRITSKO-RÍMSKÝMI PREKLADATELI od Conora Mac Dari-ho

Je duležité ríct, že svetlo delá pokroky a že pravda postupuje, bez ohledu na tuto reakcní sílu, která je nyní poprvé odhalena zpusobem, který odkrývá komplot. Nemuže se stát nic jiného, než že se lidstvu otevrou oci a uvidí velký podvod, a zejména že se probudí IRSKÝ lid , který byl tak podle podveden a prodán do rukou svých utlacovatelu.

ABY TUTO SKUTECNOST UKRYLI PRED NÁSLEDUJÍCÍMI GENERACEMI, UCHÝLILI SE K FALŠOVÁNÍ DEJIN SVETA A NAHRADILI JE PREDIVEM LŽÍ A VÝMYSLu.

To vše dokazuje, že ani nejchytrejší podvodníci a falsifikátori nejsou v bezpecí pred odhalením a odtajnením. Tak je to i v prípade rímských a britských falzifikátoru. I když zavedení Ježíše Spasitele a to, že nahradil IESU, prineslo rímské církvi velké bohatství, vyžádalo si velké a nezmerné úsilí, aby se podarilo pred svetem vytvorit iluzi, že byl historickou osobností.

Jsou to lidé, kterí ukradli starou irskou bibli a podstrcili ji svetu jako ŽIDOVSKOU knihu, kterou napsali lidé v Sýrii. Je to výmysl a oklamání celého sveta.

Je témer neuveritelné, že TAK OHROMNÝ PODVOD MOHL BÝT TAK DLOUHO NEODHALEN. Ale když vezmeme v úvahu, s jakou dukladností a v jakém rozsahu byl tento komplot proveden, a rozsah sil, které tím byly zamestnány, není se tolik cemu divit. Mocnosti jako Rímská ríše, s celosvetovou mocí, pak rímskokatolická církev a britské království, s propagandou systematicky rozširovanou do zahranicí, aby byl vytvoren falešný dojem ohledne všeho, týkajícího se minulých dejin Irska a jeho lidu. Jsou síly, které z tohoto podvodu težily. PODVOD stále pokracuje a tajemství je jak rímskou církví, tak i Brity, žárlive streženo pred celým svetem, ale zejména pred irským lidem, který tolik trpel pod temito neblahými sílami.

Také se podívejte na: IRSKÁ MOUDROST UCHOVÁNA V BIBLI A PYRAMIDÁCH (IRISH WISDOM PRESERVED IN BIBLE AND PYRAMIDS od Conora Mac Dari-ho.

"Irové prinesli náboženství a civilizaci do EGYPTA a tímto náboženstvím bylo uctívání Slunce. Slovo JEW (Žid) je odvozeno od stejného irského slova Iudh (Yuidh), což znamená svetlo. Poukazuje na Kneze Slunce, následovníky Svetla, na ty, kdo jsou moudrí. Slovo Iudh je zakamuflováno, když se pri prevodu do anglictiny na zacátku slova I zmení na J, protože v irské abecede není J. Tak, vynecháním písmen z puvodního irského slova „ucenci“ vytvorili slovo Jew/Žid. Tato lež nebyla odhalena, a podvodníkum sloužila až doted. Pro slovo Jew/Žid a Hebrew/Hebrej jsou v irském jazyce další oznacení, což je nevyvratitelný dukaz toho, že jsou opravdu a výlucne irského puvodu. Jedno z oznacení pro „Jew“ je IUIL. Vyjadruje vlastnosti Slunce, když je na vrcholu síly a majestátnosti, a je to jméno pro mesíc Iuil (July /cervenec). Tato myšlenka, která vznikla a rozvinula se u irských knezu kultu IESA, byla následne zkopírována rímskými knezi, když psali ZFALŠOVANÉ DEJINY Ríma a pojmenovali mesíce roku, když je Slunce v nejvetší síle, po dvou „historických“ postavách, Juliovi a Augustu Césarovi. Iuil znamená v irštine ucení, znalosti. Irové pripsali tyto vlastnosti Slunci, takže s ohledem na tuto koncepci rímští kneží nechali ve svých fiktivních dejinách Julia Cesara napsat knihu. Takže máme knihu dejin: Césarova válecná tažení, sepsané knezi. Tyto vlastnosti byly pripisovány Slunci IRSKÝM KULTEM IESA a ti, kdo se venovali náboženskému životu, byli JEWS (Židé), a nikoliv naši nebozí bratri, vlastnící mesto New York. Irové byli HEBREWS/HEBREJCI. Zjistil jsem, že toto tvrzení o starých Irech je pravdivé. Takže lze bez pochyb ríct, že hierarchie Ríma vedela, že irská církev IESA CHRIOST (JESUS CHRIST/ Ježíše Krista) založila na západe kontinentu KRESTANSTVÍ, anebo Uctívání Slunce. Tuto informaci museli potvrdit irští kneží, kterí prišli do rímskokatolické organizace v dobe POTLACOVÁNI Irské Církve.“

Dokud se irský lid a lidstvo nevzbudí a nezjistí a neodhalí tento podvod, planeta je držena v podrucí. Veronika a já jsme se pokusili otevrít vaše mysle pravde. Zmeny se dejí tak rychle, že je ted urgentní, abyste prevzali odpovednost a osvobodili se. Máte volbu, máte svobodnou vuli. Pravda vás osvobodí. V okamžiku, když si spolecne stoupnete a jako jeden pronesete: ODMÍTÁM, vaši utlacovatelé ztratí vládu nad lidstvem.

[Jak toto píši, je na mne útoceno. Hlava, zejména oci, mne pálí a tece z nich, i z nosu. Je to strašná bolest. Vaše necinnost dovoluje, aby bylo na lidstvo útoceno at již pres banky, války, atd. Myslete na to. ]

Pouze se probouzíte do systému kontroly, který ve vašem svete toho tolik znicil. Chtejí znicit život na Zemi. Tlací na VÁLKU. Vymyslí si jakékoliv zduvodnení potrebné k tomu, aby presvedcili masy, že jsou v nebezpecí a že je válka nutná. Podívejte se na zeme, do kterých nedávno vpadli a znicili je, jednu po druhé. Jsou to vaši bližní. Potrebují vaši podporu.

Práce na ley liniích vás osvobozuje. Prosím, vložte do toho tolik úsilí, kolik mužete. Uvolnujte pro lidstvo všechnu zachycenou energii. Zejména venujte zvláštní pozornost Londýnu, a všude tam, kde je soustredena kontrola. Existují OSTROVY o nichž vám ríkají, že jsou neobydlené. Jsou plne vybaveny technologiemi HAARP, které mohou vytvorit cokoliv vaši utlacovatelé požadují, vcetne kontroly mysli mas. Co deláte, když byla zrízena taková místa k tomu, aby vás znicila? NEDÁVEJTE K TOMU SOUHLAS. Protože jsou to TAJNÁ MÍSTA, prochází jim to. SIGNÁLY HAARP na tech místech projdou mimo pozornot, jako napr. v Antarktide. Chcete, aby život lidí a zvírat vzkvétal. Již žádné války, ani jejich oslava. Tato kontrola mysli, které jste podrobeni, musí prestat. Když jste si toho vedomi a odmítnete s tím souhlasit, bude to muset prestat.

Zamerte se na mrížku. Uvolnujte všechnu energii ley linií pro lidstvo. Pokryjte celý svet, zejména odlehlá místa, která jsou mimo dohled a jsou využívána pro zlocinné aktivity, potlacující a nicící lidstvo. Stojíte proti tak velkému zlu, že bude potreba vás všechny, aby bylo odstraneno. Reknete NE, NESOUHLASÍM/ODMÍTÁM!

Má drahá, tvá cesta je každým dnem obtížnejší. Útoky jsou docela zákerné. Je ti smutno z toho, že není dost lidí, kterí by si dali tu námahu, aby se probudili. Casem se to stane. Probehne to u nich jako rozsvícení žárovky a vše se stane zrejmým. Víme, že je to psáno. Lidstvo prežije. Zeme bude zachránena.

Vždy po tvém boku, má drahá. Tvuj oddaný Monty.
Website: The Montague Keen Foundation
Preklad: Zelmira


Na zaslání príspevku Nadaci k porízení nového Centra v Irsku, mužete použít Paypal.
Jakýkoliv príspevek, i malý, s díky oceníme. Veronika Keen

Paypal

PS. Žiji v Londýne, Anglie. Je nutné zduraznit, že americké poštovní poukázky mohou být vyplaceny pouze ve Spojených státech, NEMOHOU být požity zde v Anglii.
Níže jsou uvedeny IBAN a BIC kódy :

IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; NWBKGB2L


Share |