Home > > Montague Keen - 1. brezna, 2015

Montague Keen - 1. brezna, 2015

Bylo dosaženo pokroku, moje drahá. Jsme vdecni všem tem osvíceným lidem na svete, kterí obklopili Londýn láskou a svetlem. Toto snažení si vyžádá cas a úsilí. Vím, že v duši víte, co se po vás chce. Je to velmi duležité. Výsledky vaší snahy budou zrejmé všem obyvatelum Zeme. I když si nemusíte být plne vedomi duležitosti toho, co je od vás žádáno, prosím, zúcastnete se toho. Každá duše hraje duležitou roli pri záchrane planety Zeme. Musíte ochranovat a aktivovat MRÍŽKU, abyste ochránili Zemi.

Ley linie musí být udržovány cisté od temné kontroly. Aby energii zabránili proudit z ley linií smerem k lidstvu, temná strana požaduje VÁLKY, TRAUMATA, STRACH a ZNEUŽÍVÁNÍ. Kdykoliv vidíte satanistické zneužití, vezte, že je to peclive naplánováno, zejména v oblastech, které jsou pro ley linie duležité. Ti, kdo chtejí prevzít vaši planetu, potrebují pít krev a jíst maso, zejména z malých detí.

Komentár od Veroniky

[Setkala jsem se s jednou rodinou se tremi dívkami, které rodily deti pro obetování. Ta devcata byla odvádena do domu nekterých velmi duležitých lidí, kterí pak deti rituálne obetovali. Bylo to asi pred 30 lety.

Mluvila jsem s mnoha dalšími, kterí vypráveli o stejných zkušenostech. Ale sílami, které byly u moci, mi nebylo dovoleno tyto praktiky odhalit.]

Veroniko, já jsem se te pokoušel o takových praktikách informovat. Nelze je ignorovat. Nevinné deti denne celí brutální smrti, všude na svete. Mužete být v takové situaci spokojeni? Nevinní potrebují a zaslouží si vaši ochranu.

Connecting the Dots -Seeing the Larger Picture by Bradley Loves (Spojování souvislostí a vnímání vetšího obrazu - Bradley Loves)

Ti, kdo se potrebují pripravit na to, že budou muset spešne opustit planetu Zemi, v prípade, že by jejich pokus o prevzetí Zeme nevyšel (a on nevyjde), jsou rádi, že s vaší pomocí mohou znicit Ukrajinu a Rusko, aby si tam zajistili únikovou cestu. Není náhoda, že v té oblasti byly vytvoreny problémy. Oni nejsou schopni ukázat milosrdenství, ani vuci svému vlastnímu druhu. Klidne zabijí své vlastní, když vystoupí z rady. Na obou stranách života je požadováno a ocenováno, abyste se zúcastnili záchrany vaší planety.

Moje drahá, se zájmem jsem sledoval, jak jsi zkoumala prubeh ruzných pokusu o prevzetí kontroly nad planetou Zemí, atd. Videl jsem, jak te rozrušilo, když jsi cetla o tom, co bylo pripraveno v r. 11 200 pred n.l., aby se zajistilo, že v dnešní dobe budou na Zemi k dispozici vedomosti. Dal jsem ti tuto informaci na seanci pred ctyrmi lety, takže bylo vzrušující, jak jsi se tím prebírala.

Ano, moje drahá, prípravy na tuto dobu byly cineny pred všemi temi mnoha léty. Predci vedeli, že jednoho dne ve vzdálené budoucnosti bude tato informace zapotrebí. Nic se nedeje náhodou. Byl to zámer, aby to bylo nalezeno. Nastal cas dovedet se pravdu o ruzných rasách, které žily na Zemi, a o tech, které se pokoušely ji prevzít, aby ji mely pouze pro sebe, jako je tomu dnes.

Peclive pozorujte ty, kdo volají po VÁLCE. Každým dnem vám predkládají víc duvodu, proc válka musí být. Ale nereknou vám, že jejich samotná existence závisí na tom, aby byla další válka. Znicili mnoho zemí a zabili tisíce lidí. Je jim to jedno. Pohání je pud sebezáchovy. Je pred vámi ukrýváno, kdo doopravdy jsou, oni pouze neco ríkají, kdo jsou. Ti samí lidé se objevují znovu, použijí jiná tela a identity. Ale je to stejné ZLO, v novém obalu.

Vše, co vás ucili, je založeno na LŽI. Nechtejí, abyste se nekdy dovedeli pravdu. Probudit se a zjistit pravdu není jednoduché, ale nelze ztrácet cas.

Jak se lidé hromadne probouzejí, vlády proti nim podnikají akce. V USA chce vláda masové ockování populace. Jste si plne vedomi toho, co vše tam muže být pridáno, aby byli lidé utlumeni. Ptejte se, kdo za tím plánem stojí. Hledejte pravdu.

Také irská vláda se uchýlila k drakoniánským opatrením. Protestující byli uvezneni. Od koho prijímá príkazy Enda Kenny, irský premiér?

Lidé Irska povedou cestu ke svetlu a pravde, KMEN DANU nebude umlcen. Nastal cas, aby se stali tím, kým doopravdy jsou. Bude to první krok k odhalení pravdy, která byla pred vámi skryta. Je to pro irský lid duležitý cas. Pravda o nich odemkne vše, co bylo pred lidstvem skryto.

Když bude odhalena pravda, svet se posune obrovský kus kupredu. Nebude již žádný duvod k válce. Lidstvo se spojí jako jeden celek. Je to príležitost vytvorit RÁJ NA ZEMI. Tak to bylo zamýšleno.

Prosím, posílejte lásku a svetlo tem nádherným detem z Hampsteadu, Londýn, které si zvolily, že se vrátí na Zemi, aby odhalily, co se deje, s cílem ochránit druhé pred stejným osudem.

Posílejte lásku a svetlo do Londýna, a všem kdo tam žijí, a také ley liniím, aby uvolnily svoji energii a zabránilo se tak potlacování lidstva.

Pamatujte také na ty, kdo trpí v rukách utlacovatelu. Oni také potrebují vaši pomoc. Vysílejte lásku, kdykoliv je to možné. Vezte, že NIKDY není žádný duvod k válce. Slyšeli jste opakovat stejné lži, znovu a znovu. Pouze pojmenování hlavní postavy, která predstavuje NICENÍ, se mení. Stále je to stejný vzorec. Nenechte se znovu ošálit.

Vaše probouzení oslabuje moc vašich neprátel. Oni se nikdy nemohou pozvednout ze tretí dimenze, takže se vás také snaží zachytit ve 3D. Mejte se pred jejich plány na pozoru a vyhnete se jim. Neprijímejte nic, co je vám predkládáno jako duležité. Delejte své vlastní výzkumy.

Veroniko, útoky se zintenzivnily. Chápeš, proc tomu tak je. Ti, kdo nechtejí, aby byla odhalena pravda, vždy útocí na zvestovatele. Je útoceno na ty, kdo odhalují pravdu. Mají financní problémy, zdravotní problémy, jsou zastrašováni jejich prátelé. Ty útoky mají ruzné podoby. Psychické útoky, které zpusobují bolesti a utrpení, jsou jejich oblíbenou metodou. Zabíjejí beztrestne.

Lidstvo postupuje do svetla. Práce na Londýne, a odstranení všeho co je temné a zkorumpované, je podstatná.

Veroniko, moc se pretežuješ. Vyclen si na výzkum více casu a zvolni tempo. Víš, že není možné odpovídat na všechny ty mejly, lidé to pochopí.

Spolecne, moje drahá, pomužeme ukázat cestu.

Vždy po tvém boku. Tvuj oddaný Monty.
Website: The Montague Keen Foundation
Preklad: Zelmira


Na zaslání príspevku Nadaci k porízení nového Centra v Irsku, mužete použít Paypal.
Jakýkoliv príspevek, i malý, s díky oceníme. Veronika Keen

Paypal

PS. Žiji v Londýne, Anglie. Je nutné zduraznit, že americké poštovní poukázky mohou být vyplaceny pouze ve Spojených státech, NEMOHOU být požity zde v Anglii.
Níže jsou uvedeny IBAN a BIC kódy :

IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; NWBKGB2L


Share |