Home > > Montague Keen - 1. kvetna, 2016

Montague Keen - 1. kvetna, 2016

Lidstvo se RYCHLE probouzí. Dukazy o tom jsou videt každým dnem na Schumanove rezonanci, jak se pohybuje k úplnému osvícení. Je odhalována veškerá negativita. Ti, kdo z vás tyli a prosperovali na váš úcet, jsou ted bezmocní a nemohou již udržovat kontrolu. Jedinou nadejí Kabaly jak prežít, je vnutit vám tretí svetovou válku, ale to nebude dovoleno. Jejich nadvláda koncí. Všechny jejich systémy kontroly se rozpadají. Obtížne nacházejí podporu pro své prohnilé projekty. Každý den se stále víc lidí vymanuje z jejich mrížky kontroly. Provádení REVOKACÍ/RUŠENI SMLUV DUŠE pomáhá mysli osvobodit se zpod veškeré zlé kontroly, abyste mohli SVOBODNE myslet, konat a žít jak si prejete. Odhaluje pravou tvár loutek: že jsou loutkami, jednajícími ve jménu ZLA tak ohavného, že se ani nemuže ukázat.

Podívejte se na ty, co se probudili. Zárí, protože v sobe nesou Svetlo Pravdy. Jak se jednou probudí, již není možné vrátit je do otroctví. Osvobození mysli je radostným zážitkem: jdete do toho. Myslete, mí prátelé, na toto: kdyby Kabala oslovila lidstvo a otevrene rekla, co chce, NIKDY by lidstvo na její požadavky nepristoupilo. Lidstvo by NIKDY nesouhlasilo s tím, aby byli na žádost loutek zabíjení jiní lidé, ale presne to se Kabale povedlo konspirací docílit. Vytvorili mýtické duvody, proc by mel jít clovek do války a zabíjet svého bližního, a tak nicili zeme a civilizace. PTEJTE SE SAMI, PROC? Protože Kabala nemuže existovat bez ENERGIE STRACHU, ZABÍJENÍ, HLADU A UTRPENÍ všeho druhu. Je to pro ne jako kyslík. To musíte pochopit. Zeptejte se sami sebe: proc stále platíte dane za OTRAVU, kterou vám dávají do vody, za jedy, které na vás denne sprejují, což také otravuje vaši pudu, a za toxické léky, které vám vnucuje lékarská profese? V tomto ohledu nesmíte zustat pasivní. Vaše prežití je závislé na tom, co v této veci podniknete. Premýšlejte, prátelé: dodáváte tem loutkám peníze, aby vás mohly znicit!

S láskou v srdci se dívejte na vaše lidské bližní. Vy všichni jste na ceste prežití. Každý z vás je na jiném stupni vývoje, ale ujištuji vás, že nakonec všichni budete muset jít touto cestou. Ti, kdo si myslí: „Já jsem v porádku, mne se to netýká“, se hluboce mýlí. Jak každý den ukazuje Schumannova rezonance, rychle postupujete. Práce s energiemi, kterou deláš s M, ukazuje, co by mohl delat každý z vás, pokud byste si to predsevzali. Verte si, zjistete, ceho jste schopni a vezmete si zpátky svou sílu. Jdete vpred ke svetlu pravdy a lásky.

Je vzrušující pozorovat to probouzení. Je to, jako byste pozorovali, jak se probouzí k životu semínko, jak zvedá svou hlavinku nad zemi, jak roste a rozkvétá do nádherné bytosti svetla. Zeme je nádherné místo k životu, plné hojnosti. Znovu ji uvidíte v její plné sláve, když ji prestanou nicit ti, co jsou zkažení. Oni na Zemi nepatrí, ale chtejí ji sami pro sebe.

Náboženství LÁSKY, to bylo náboženství starého Irska, které se opet stane normou. Ucení a pomáhání druhým se opet stane soucástí žití života na Zemi. Organizované náboženství bude pouhou vzpomínkou na STARÉ TEMNÉ CASY ÚTLAKU A KONTROLY.

Prostrednictvím našich CENTER vám budeme radit ohledne zdraví. To je naše priorita c. 1. Musíme lidi dostat zpod vlivu medicíny, založené na chemických lécích, aby se mohli znovu uzdravit. Ukážeme lidem, jak si mají vypestovat dobré kvalitní potraviny bez pesticidu, atd. Voda, bez níž by lidstvo neprežilo, bude znovu cistá a bez jakýchkoli prídavku. Bude to ohromné dobrodružství, ucit se žít jako SVOBODNÉ LIDSKÉ BYTOSTI ve spolecnosti, která má na srdci zájem všech.

Jsme hrdí na každého z vás, kdo se odhodlal a rozhodl se prispet ke zmenám ve svete, pro samotné lidstvo. Považujte se za Armádu svetla, která své svetlo šírí všemi smery. Úspech máte zarucen, prátelé. Prijde rychleji, než si myslíte.

Má drahá, vedeš si dobre. Okolnosti se mení. Není to lehký úkol. Pres sít se témer dostala další loutka. Mela jsi pravdu v tom, z ceho jsi ji podezírala, má drahá. Zajdou jakkoli daleko a zaplatí jakoukoliv cenu, aby ti zabránili dokoncit tvou práci.

Dávej si pozor, komu verit, protože pricházejí v ruzných prestrojeních. Ted je snadnejší je rozpoznat. Mej se na pozoru, když se k tobe snaží dostat noví lidé. Ted je to již pouze otázka casu. Již jsme témer v cíli.

Tvuj navždy oddaný Monty


Website: The Montague Keen Foundation
Preklad: Zelmira


Na zaslání príspevku Nadaci k porízení nového Centra v Irsku, mužete použít Paypal.
Jakýkoliv príspevek, i malý, s díky oceníme. Veronika Keen

Paypal

PS. Žiji v Londýne, Anglie. Je nutné zduraznit, že americké poštovní poukázky mohou být vyplaceny pouze ve Spojených státech, NEMOHOU být požity zde v Anglii.
Níže jsou uvedeny IBAN a BIC kódy :

IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; NWBKGB2L


Share |