Home > > Montague Keen - 8. kvetna, 2016

Montague Keen - 8. kvetna, 2016

NENECHTE SE VLÁCET SVÝMI PROBLÉMY, NECHTE SE VÉST SVÝMI SNY
Anon

Má drahá, tvoje pochopení toho, jak je ovládán váš svet, je každým dnem lepší. Satanské, magické rituály byly a jsou používány zas a znovu, protože mají výsledky, aniž by o tom lidstvo melo tušení. Zajistili si, aby se vše, co delají, vyplatilo. To, co se lidstvu muže jevit jako bláznivý rituál, musíte zkoumat a všechna spojení negativních energií musí být odstranena. To, na co jste se dnes ráno s M napojili, bylo velmi duležité, protože v dusledku toho utrpelo Irsko a irský lid trauma a krveprolití. M chápe, jak je duležitá ocistná práce, kterou s tebou delá. Je úžasné sledovat, jak lze váš úspech merit za pomoci Schumannovy rezonance, a videt, že doba, kdy to dosahuje nejvyšších hodnot, koresponduje s dobou, kdy na tom pracujete a to je pozitivní dukaz toho, že to zabírá. Prosím, povzbudte druhé, aby také delali tuto ocistnou práci. Je to duležité pro prežití lidstva. (Schumannova rezonance byla dnes na hodnote 26,000,000,000,000,000,000). Pomyslete na to, jaké by to bylo, kdyby i druzí pracovali na odstranení negativní energie ze Zeme. Úspech by se dostavil mnohem dríve.

Ve svetle se nic negativního nemuže ukrýt. Ted jasne vidíte, co vlastne vaši loutkoví vudci ríkají. Reknu vám, JSOU VYDEŠENI, že je lid z ulice napadne, když se odhalí úplná pravda. A když se napojujeme, deje se to. Všechna vaše historie je falešná. Musíte se spojit s vaším pravým já, s vašimi pravými koreny. Uvedomte si, že mnozí kolem vás na zemi nepatrí. NIC NENÍ, JAK SE ZDÁ BÝT- to musíte plne pochopit. Posunete se vpred v pravde a lásce, a od toho okamžiku prestane destrukce vašeho sveta. Stante se svetlem, které chcete videt v druhých.

Vašim protivníkum se nedarí. Mají dilema, jak se zachovat v nové situaci, v níž se ocitli. Protože dlouho platilo, že vše, co si usmysleli, bylo tak, jak to chteli. To již nebudou mít. Vy, prátelé, jim deláte velké problémy. Naucili jste se myslet sami za sebe. Zkoumejte všechny možnosti a pak si udelejte vlastní rozhodnutí, založené na faktech a ne na fikci. Falešné informace a ucení Vatikánu sloužily k tomu, aby bylo prerušeno spojení lidí se Zdrojem. Naucili vás, že ke spojení se se Zdrojem potrebujete prostredníka. Ujištuji vás, že to tak není. Znovu se spojte se Zdrojem a zažijete v živote zmeny, které vás poteší. Opet vás žádám, abyste všichni delali REVOKACE/ZRUŠENÍ SMLUV DUŠE (http://www.galacticchannelings.com/cesky/Andrew_Bartzis.html), abyste se osvobodili od závazku. Když je to možné, delejte to na posvátných místech, kde se sejdou mnozí lidé, a budou to delat spolecne. Znovu se stanete sebou samým, a nebudete vázáni k žádné doktríne, jejíž úcelem je vytvorit strach a polapit vaši duši. Neslužte temto podvodníkum.

Otevírají se vám oci. Vidíte a uvedomujete si, že nic z toho, co vás ucili, není pravda a že vás drží v nevolnictví banky a stát. Vás je 99%, tak se sami sebe ptejte, kdo koho ovládá? Prijmete fakt, že jste bytosti svetla, které ted unikly pred temnotou, která vás obklopovala. Když uvidíte a prijmete svetlo, každým dnem budete silnejší. Když se spojíte s ostatními, budete vedet, že vás již Kabala nikdy nespoutá. Nikdy nespouštejte ze zretele svuj cíl. Vždy jej mejte na mysli. Jste armádou svetla a lásky. Každým dnem vyhráváte. Dukazy vidíte všude kolem vás. Svetlo již nikdy více nebude omezeno ani skryto. Clovek je ted moudrejší, nelze ho obelstít, aby se znovu vzdal své svobody. Na Zemi zustanou pouze ti, kdo chtejí žít v harmonii.

Vaše budoucnost je ve vašich rukách. Jste architekty budoucnosti. Dobre si promyslete, co je nejlepší pro všechny, aby mohli žít v míru. Prvním krokem bude odstranit vše negativní. Systémy kontroly, jako jsou banky, které úmyslne zpusobily lidstvu tolik utrpení, musí zmizet. Vlády, jak je znáte, nebudou zapotrebí, aby v budoucnu vládly lidem. Vzdelávání musí být vážne reformováno, musí být odstraneny všechny lži, aby se ucila jenom pravda. Nezbyde nic ze starého systému. Bude to pro každého nový zacátek.

Chtelo to hodne plánovaní, abyste se dostali až do tohoto okamžiku. Bude zaznamenán v dejinách jako nejvetší zmena, jakou kdy lidstvo zažilo. Spolecne se nám to podarí.

Má drahá, je težké dívat se, jak prítel prochází tolika potížemi. Konec toho je v dohledu. Prekoná to. Tvá práce s M je vzrušující a povznášející. Život je boj, ale pohání te konecný výsledek.

Vždy po tvém boku. Tvuj oddaný Monty.


Website: The Montague Keen Foundation
Preklad: Zelmira


Na zaslání príspevku Nadaci k porízení nového Centra v Irsku, mužete použít Paypal.
Jakýkoliv príspevek, i malý, s díky oceníme. Veronika Keen

Paypal

PS. Žiji v Londýne, Anglie. Je nutné zduraznit, že americké poštovní poukázky mohou být vyplaceny pouze ve Spojených státech, NEMOHOU být požity zde v Anglii.
Níže jsou uvedeny IBAN a BIC kódy :

IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; NWBKGB2L


Share |