Home > > Matthew Ward - October 21, 2012

Matthew Ward - October 21, 2012

1. S láskyplnými pozdravy od všech duší v této stanici, toto je Matthew. Obzvlášte mezi pracovníky svetla, kterí vedí, že výstup Zeme ze tretí hustoty je blízko, panují starosti, protože zmatek se neuklidnuje, a v nekterých prípadech se zdá, že se zvetšuje. Chceme uklidnit vaše mysli ohledne toho, vysvetlíme vám, proc je situace sveta taková, jaká je, a zacneme od Pocátku.

2. Milovaní, to, co vy rozlišujete jako vedu a ducha, je jedno a totéž. Nelze to oddelit, protože puvodem a skladbou každé veci existující v celém kosmu je energie. Tato energie je cistou esencí lásky a svetla od Stvoritele, Nejvyšší Bytosti kosmu, Zdroje, Všeho, co je, Celku, Já Jsem.

3. Soucasne je každý z vás jedinecnou, nezávislou a neporušenou já-duší, v nekonecném a vecné propojenosti Všeho, každý obyvatel Zeme je mikrokosmem planety. Zeme je mikrokosmem našeho solárního systému, ten je mikrokosmem Mlécné dráhy, a naše galaxie je mikrokosmem tohoto vesmíru. Náš vesmír je mikrokosmem kosmu, jehož Pocátky byly to, cemu vy ríkáte „Velký tresk“, a od té chvíle žádná vec neexistuje sama o sobe a vše, co se kdekoli stane, ovlivní všechno, všude.

4. Po nekolik posledních desetiletí je Zeme centrálním jevištem tohoto vesmíru z duvodu bezprecedentní rychlosti a rozsahu zmen na planete, které jsou prisuzovány vede, i uvnitr lidí, a ty jsou prisuzovány duchu. Ano, všechny z probíhajících zmen na Zemi a ve vás byly nastartovány pred 70 lety, kdy jste takríkajíc dali energii nové smery.

5. Energie je neutrální, ale proudy energie mohou být nasmerovány jejich prívesky myšlenkových forem. Tyto formy jsou skutecné substance, i když neviditelné vašim zrakum, a jsou vytváreny každou myšlenkou, pocitem i cinem každého existujícího života. Tyto prívesky jsou povahou bud pozitivní nebo negativní, a tento vesmír se hemží obojím.

6. Cím blíže jsou jakémukoli pohybu energie, tím hloubeji ho ovlivnují. Protože váš svet je zaplaven negativními komponenty duality – strachem, obavami, rozdelením, vztekem, nenasytností, klamem, zkažeností, chudobou a mimorádným násilím – jste v epicentru dynamického tresení a lomcování.

7. Nejenže jsou zde tyto negativní prívesky záricu vytváreny, ale linou se i odsud ven. Skrze fyziku, která ovládá život v tomto vesmíru, energie vytvorená kdekoliv vystreluje do prostoru, pritahuje a privešuje se na nejbližší podobnou energii, a jako bumerang se vrací posílena. Protože zemské zárice s negativním pólem jsou odtud hojne vysílány, pritahují a privádejí zpet presne to, co vysílají ven. Tento nemenný zákon pritažlivosti zpusobuje, že váš svet je stále ponoren do vravy.

8. A proto vás naléhave prosíme, abyste se soustredili na to, co chcete ve svých životech a ve vašem svete! Ti z vás, kterí se príliš zabývají myšlením na to, co nechtejí, svou úzkostí, zábranami, hnevem, smutkem a netrpelivostí ohledne techto situací, vytvárejí ješte více téhož ve svých osobních životech i ve svete. Tyto zpusoby myšlení a cítení jsou naplneny negativitou, která prodlužuje situace, které chcete ukoncit!

9. Jediný zpusob, jak zastavit tento kolotoc, je pomocí lásky, nejmocnejší síly v kosmu. Láska – naprosto stejná energie jako svetlo, pouze jinak pojmenovaná – je to, co svetelné bytosti z celého tohoto vesmíru intenzívne vyzarují na Zemi již více než sedm desetiletí. Pocátecní príliv svetla zachránil Zemi život a dodal jí sílu, kterou potrebovala, aby se pozvedla z hluboké tretí hustoty a zapocala svou dráhu Vzestupu.

10. S tímto prílivem svetla ho mohla Zeme nabídnout více všem svým obyvatelum, mikrokosmum své Bytosti, a její lidé, kterí otevreli svá srdce a mysli, ho prijali, a vytvorili v hojném množství své vlastní svetlo, svou pravou životní sílu. My se radujeme s každým z nich a za každého z nich! Nejen že jejich životy byly pozvednuty do osvícení duchovního i osvícení vedomi, ale jejich reakce vytvorila i pozitivní prívesky zárice energie, které dále prinášely prospech Zemi a jejím dalším duším ochotným prijímat.

11. Protože my milujeme každou duši ve vašem svete, je pro nás smutné, že nekteré stále odmítají svetlo, které by nahradilo jejich strach a úzkost uzdravením a radostí. Dokud meli temní váš svet pod kontrolou, cítili se mocní. Když se jejich moc pred pár lety zacala rozpadat, dostavil se strach. Nyní jsou Illumináti v beznadeji, protože jejich pár posledních zbytku vlivu – média a segmenty vojenské síly a ekonomiky – mizí. Tyranští vládci také prchají ve strachu, protože jejich protejšky v nekolika jiných zemích byly svrženy obcanstvem. A mnoho milionu žije ve strachu z duvodu aktivit techto temných.

12. Strach je prehnaná emoce, která vysílá nejmocnejší negativitu. I když strach, který je generován na Zemi, má úcinky v celém vesmíru, jak jsme rekli, nejhloubeji ovlivnuje všechen život na planete. Vzpomente si, kolikrát jsme zduraznovali duležitost posílání svetla nejslabším clánkum našeho rodinného retezu duší, tem, kterí se stali zajatci temnoty.

13. Stvoriteluv Zákon svobodné vule jim dává právo odpírat si svetlo, ale nemohou zastavit jeho kosmickou energicnost. Dráha Vzestupu Zeme dosáhla vibracní úrovne intenzívních energetických vzmachu a tyto blokují dráhy energetických záricu bourlivé negativity. Protože tyto zárice se nemohou obrátit zpet, ani nemohou pokracovat do ctvrté hustoty, jsou donuceny samy sebe strávit, rychle a zurive.

14. To vytvárí bourlivost, kterou vidíte, a my specháme vás ujistit, že soucasné strety neskoncí výbušne! Svetlo od naší vesmírné rodiny kombinované s vaším vlastním je daleko silnejší než negativita vírící kolem planety! A jasným znamením, že Zeme se s tím vyporádává opatrne, je to, že pri nedávných zemetreseních, což je její hlavní zpusob, jak se zbavit negativity, bylo daleko méne mrtvých a daleko méne ztrát a škod na majetku než dríve.

15. Prohlašujeme, že cílem našich poselství je osvetlit, dodat odvahy a poskytnout duchovní vedení behem této doby bezprecedentní v historii vesmíru. Také ríkáme, že jsme nepolitictí – jako všechny ostatní duchovne vyvinuté bytosti jsme pokrocili ve své povaze daleko za politický aspekt.

16. Tak proc vubec mluvíme o politice? Vedet, jak se váš svet se stal nabitým negativitou, je základem pro pochopení vzestupu Zeme, a vysvetlení nemuže opominout její duvod vzestupu: osvobodit se od masívní negativity zpusobené úcinky politických ideologií.

17. Politická rozhodnutí ovlivnují životy lidí – obcanská práva, zákony, vzdelání, zamestnanost, druhy šírených informací, kulturní praktiky, ekonomické podmínky, dane, volby, lékarskou péci, náboženskou orientaci a oznacení „neprátel“. Základním principem vetšiny vašich vlád na svete dlouho byla válka, korupce, klam a potlacování ruzného druhu, a to vše vytvorilo prebujelou negativitu.

18. Za celé veky bojechtivé vládnoucí orgány zpusobily nekonecné krveprolití, které témer zabilo vaši planetu. Proto se Gaia, duše Zeme, rozhodla, že její telo vystoupí z tretí hustoty, kde kvete temnota, a postoupí do vyšších hustot, kde neexistují nemilosrdne polarizované politické ideologie a jejich tragické dusledky.

19. Rozhodnutí a ciny vlády Spojených státu jsou vlivné po celém svete, a proto nadcházející volby v této zemi jsou v centru globálního zájmu. Mluvili jsme o poslání prezidenta Obamy v kontextu mistrovského plánu pozemského Zlatého veku, což je ve shode s práním Gaii o mírovém svete, kde všichni žijí v harmonii s prírodou. Její prání a plán, který je ztelesnuje, presahují politiku každého státu.

20. Obama, který prožil mnoho životu v pozici vudce, prijal monumentální poslání prinést mír vašemu svetu, a prišel sem s moudrostí, vizí, oddaností a morální a duchovní cistotou, aby vedl na této ceste. Nezmenil se ani on, ani jeho poslání.

21. Avšak behem jeho úradu byly jeho snahy podrývány Illumináty – temi, kterí jsou v Kongresu, a jsou podporováni temi, kterí tam nejsou. Príkladem jejich kombinovaného díla, které znáte, je casto kritizovaná „Obamacare“ (Obamuv systém zdravotní péce), který je pouze polámanou kostrou Obamova zámeru. Aby dosáhl jakékoli z reform, které chtel pro lid své zeme, nemel jinou volbu než zmenit nekterá ustanovení a pridat ci vynechat jiná, aby Kongres schválil Zákon o dostupné zdravotní péci.

22. Brzy všichni jedinci, jejichž ciny jsou motivovány nenasytností a mocí, nebudou již kolem neho. Pak uvidíte, proc nejvyšší vesmírná rada vybrala duši zrozenou jako Barack Obama, aby naplnila jednu z nejduležitejších roli ve vašem dnešním svete. Bylo by to bývalo evidentní i v dobe jeho prezidenství, nebýt houževnatosti temných.

23. Navzdory tomu, že dokázali oddálit významné postupy reforem, Zeme se svým predvojem osvícených duší pokracuje rychlým tempem ke ctvrté hustote. Už to bude trvat jen nekolik týdnu, a zakrátko uvidíte, že se soucasná pozdvižení a konflikty zacnou vyvíjet k jednotné touze po svet v míru a nastolení pozemského Zlatého veku.

24. Promluvme si nyní o nejranejších stádiích života v tomto Veku. V našem posledním poselství jsme vyjmenovali prioritní projekty, které budou zahájeny. Nyní vám popíšeme, co mužete ocekávat pokud jde o obecnou povahu spolecnosti.

25. Jak jsme dríve uvedli, ne všechny krásy Zlatého veku budou stát hned na jeho prahu. Ani tam nevstoupí zcela odlišná ci osvícená spolecnost. Jak Zeme, tak Nirvána, budou i nadále vynikajícími školami pro duše, aby se vyvíjely v androgynní bytosti – ty, které mají ideálne vyrovnané ženské a mužské energie – a nejvíce potrebují vyrovnání emoce, protože ty ovlivnují postoje a volby akce a reakce.

26. Prostý vstup do Nirvány nezmení povahu osoby, a prostý vstup do Zlatého veku také ne. Nemluvíme o tech, kterí nedodrželi smlouvu duše – každý, kdo se závažne odchýlil od své smlouvy, ignoroval vedení vedomí a svévolne si zvolil temné cesty – už zde nebude, ale máme na mysli rysy osobnosti, zájmy, ideje, standardy, aspirace, dovednosti a talenty.

27. Napríklad pesimista se nestane optimistou, ani ten, kdo má tendenci k lenosti, se nestane pilným. Plaší jedinci se nestanou družnými, ani naopak. Nekdo, kdo analyzuje dlouze situace, nezacne jednat spontánne, a osoba zvyklá delat práci prumerne nebude perfekcionistou. Nadšenci pro basebal a fotbal neprepnou na výtvarná umení, ani umelci nezacnou trénovat na Olympiádu. Farmári nezmení své zamestnání, ani ucitelé, ošetrovatelky, mechanici, obchodníci, šéfové, architekti, truhlári, programátori, ani nikdo jiný, jehož práce je naplnující.

28. Zkrátka, vaše vlastnosti, postoje, zamestnání, konícky, a tak dále – všechno, co obsáhne jedinecný jedinec, jímž je každý z vás – nebudou odlišné, dokud si nezvolíte jinak. Trochu to upresníme: jedinci, kterí mají rádi lov a rybolov, rychle prejdou z techto forem rekreace na jiné uspokojující záliby, které respektují veškerý život v ríši Prírody.

29. Velkým rozdílem, který všichni privítají, je ochota zacít videt situace z perspektivy druhých, prijímat postoje, které vedou k harmonickým diskusím a rozhodnutím, a postupovat cestami, které co nejlépe slouží potrebám všech. Budete žít ve vibracích lásky a svetla, které plodí tyto prístupy, a inspirují ciny v souladu s nimi.

30. Fyzikální zákon „stejné pritahuje stejné“ také spojuje osoby, které jsou duchovne spríznenými dušemi. Vztahy – v rodinách, na pracovištích, aktivity v obcích nebo státní organizace, které jsou založeny na tomto základe, budou trvat, ty, které nejsou, nepretrvají. Budete chápat, že cílem všech duší je duchovní rust a vedomá bdelost, a tak se dokážete vlídne dohodnout, když rozdelení cest nabídne príležitosti pro tento pokrok.

31. Vážné zdravotní stavy se budou menit postupne, ale chronické nemoci skoncí naráz. Jakmile budete ve vibracích ctvrté hustoty, zacnete se cítit významne osveženi na tele, mysli i duchu. Po mnoho let jste byli napadáni množstvím toxinu, které si vybraly na lidstvu težkou dan. Ve ctvrté hustote není žádný z techto toxinu, a jak se budete pohybovat do vyšších, silnejších vibrací, tela budou obnovena k dokonalosti.

32. Víme, jak jste dychtivi slyšet, kdy budou oficiálne mezi vámi privítáni clenové naší vesmírné rodiny. Náš dobrý prítel Hatonn nám ríká, že vše je pripraveno, že pouze cekají na signál z nejvyšší vesmírné rady, která jedná pod vedením Boha.

33. Opravdu se stabilizuje ekonomika, nebo jenom Illumináti manipulují tuto iluzi? Globální ekonomika, která je produktem podvodných kouzel, abychom použili vašeho výrazu, je neopravitelná. Pod starý systém byly vpraveny základy nového, takže až prijde jeho kolaps, nové základy již budou dobre zavedené. To umožní prechod ze starého systému na nový bez „protržení hráze“, jak se ríká.

34. Príslušné zmeny v menách, bankovnictví, pujckách, daních, obchode a investování budou nastoleny rychlým tempem, aby byl minimalizován zmatek, ale ekonomickou prioritou je odpuštení dluhu v prípade pujcek MMF zemím, kde peníze nikdy nedošly ke zbídacelým masám, a prioritou je i poskytnutí základních potreb, které jsou nutné pro tyto milióny lidí. Prioritami jsou i vyrešení vaší neradostné zamestanosti a situace uprchlíku.

35. Drahým duším, které posílají mé matce otázky osobní povahy – jako kdy a kam se prestehovat, jaké je vaše poslání, zda je vaše svetlo dostatecné, abyste šli spolu se zemí, zda se dá vylécit vaše nemoc – my nemáme odpovedi, které hledáte. Ale vy ano – všechno, co je pro vás duležité, je známo uvnitr vaší duše!

36. V mnoha poselstvích jsme vás durazne žádali, abyste se prestali spoléhat na vnejší zdroje poskytování odpovedí, a místo toho abyste šli dovnitr. Zklidnete svou mysl, odpoutejte ji od „žvanení“ tretí dimenze, a nechte poselství své duše pricházet tak, jak chodí – intuicí, instinktem, touhou a vedomím, což je vedení které vás udrží ve stope toho, co jste si zvolili ve své smlouve duše.

37. Avšak ohledne poslání, zopakujeme to, co jsme rekli: je pomerne málo tech, kterých je potreba k naplnení vedoucích pozic. Vetšina z vás si zvolila být ukazateli cesty tím, že vyzarujete své svetlo, a tuto roli naplníte proste tím, že budete žít jako Bytost, kterou jste, jako jedno z milovaných božích detí, príbuzné všech ostatních v Jeho rodine, kterou je veškeré pozemské lidstvo, zvírectvo, ríše rostlin a neocenitelné duše v ríších Dévu.

38. Je duležité být soudným ohledne informací o svetových událostech, protože v mainstreamových médiích, na Internetu a v soukromých publikacích je stále plno desinformací, a to i v channelingových poselstvích. Opet vám ríkáme, abyste dávali pozor, jaký pocit k vám prijde. Pokud informace plyne snadno, je velmi pravdepodobne pravdivá. Pokud cítíte jakýkoli odpor, velmi pravdepodobne je falešná. Avšak nižší úroven vedomí uzavrené mysli zpusobí, že osoba bude odmítat veškeré informace, které nepotvrzují její zkostnatelé názory.

39. Predevším se nenechte vtáhnout jakoukoli desivou informací – není ceho se bát! Je cas, abyste cítili radost, vzrušení a vítezství! Jste jenom malický úsek lineárního casu od cílové linie nejvetšího triumfu, jaký kdy byl v tomto vesmíru, a v kontinuu jste již prešli cílovou linii, již jste zvítezili!

40. Vzdáváme vám cest za vaši statecnost a vytrvalost ve svetle. Vzdáváme vám cest za vaši neochvejnost a duvtipnost v prekonávání všech prekážek, které vám do cesty postavila temnota, a za vaši trpelivost pri zpoždeních. Ctíme vás za to, že vedete váš svet do nové éry lásky, míru a harmonie s veškerou Prírodou. Prosím, važte si sami sebe tak, jak si my vážíme vás!


1. listopad 2012: Dodatek k poselství 21. ríjna

Boure jménem Sandy, která zaplavila severovýchodní pobreží USA, nebyla vytvorena lidmi. Matka Zeme se cistila uvolnováním negativity, která byla obzvlášte hluboko usazena v a kolem New Yorku a Washingtonu DC, a promenila ji ve svetlo. Illumináti již nemají prístup k technologii, kterou mnoho let zneužívali k vytvárení zemetresení a velkých bourí.

______________________________________

Láska a Mír

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Překlad: Orgo Net - matthewcesky.blogspot.comShare |