Home > > Matthew Ward - 16. února 2005

Suzy Ward - kanály Matthew Ward - 16. února 2005


Pokud chcete nahrávat zprávy, nejprve se chraňte žádostí, aby vás obklopovalo Kristovo světlo a kontaktovali pouze světelné bytosti ...

2. ... Někteří cítí buněčné změny. Škodlivé prvky v chemtrails ovlivňují mnoho milionů, ale existuje i několik dalších důvodů, proč se v tělech a myslích vyskytují nepokoje. Je zde vzájemné působení elektrických systémů vašich těl s mimořádně nízkofrekvenčními vlnami vyzařujícími z mřížek, které byly postaveny hlavně proto, aby vás špehovaly nebo vysílaly signály těm, kteří pracují s kontrolou mysli. Dalším zdrojem je obrovská popularita používání mobilních telefonů. Dlouhé nepřerušované hodiny před počítačovými monitory jsou nerozumné. Nesčetné formy znečištění jsou příčinou nezdravých podmínek. Šíření chemických látek v potravinách, pitné vodě a samozřejmě lécích přispívá také k nerovnováze vašich těl a emocí. Síla myšlenek lidí na nemoci nebo oslabení také funguje.

4. ... Existuje příliš mnoho proměnných. Pokud by byly probíhaly pouze buněčné změny, příznaky by byly prchavé, i když by se mohly opakovat, ale rozhodně by nebyly chronickým stavem. Nicméně, s tolika jinými možnými příčinami, bylo by to vzácné, že by někdo cítil účinky pouze buněčných změn. Jedinci mohou mít poškození orgánů, nervů nebo kostí z jiných příčin, s největší pravděpodobností vybraných jako součást jejich duševních smluv.

5. ... Ztráta paměti může být také výsledkem fyzického a duševního poškození podle smluv. Je to také velmi běžný dočasný účinek buněčných změn u lidí, kteří absorbují světelnou energii. Při přechodu z buněk založených na uhlíku na krystalické buňky dochází k odlupování mozkových vzorů, což umožňuje zamýšlené zvyšování vědomí a změny DNA vytvářejí možné rušivé pocity. To vše je pro vás přínosem - je to zvýšení duchovní jasnosti a umožní to fyzické přežití ve vyšších vibracích, kam míří Země. Tam není žádné znevýhodnění jakéhokoliv druhu!

6. ... Lidé, jejichž imunitní systém je silně ohrožen, nebo kteří byli vážně zraněni, s největší pravděpodobností nemohou být zcela uzdraveni. Ve většině případů to bylo zvoleno před narozením v souladu s ostatními principy, jejichž kumulativní životnost vyžadovala toto sdílení individuálních okolností, aby všechny dotčené strany mohly zaplnit mezery v prožívání a dosažení rovnováhy.

8. ... Nedoporučuji vybírat všechny peníze na soukromých účtech, ale pouze rozumnou částku pro nouzové situace. Financování malých projektů je uvolňováno ze základů jako samoobslužná míra, ale nepředstavitelné bohatství, které nelegálně a neeticky shromáždili ilumináti, zůstává neměnné.

9. ... Vytvoříte dostatek tím, že se zaměříte na dostatek. Naopak vytvoříte více potřeby zaměřením na potřebu. Vesmírný zákon přitažlivosti je v provozu každou sekundu každého dne bez ohledu na to, jaké podmínky kolem sebe osobně nebo ve světě existují.

11. ... Zhroucení ekonomiky bude ve spojení s odstraněním lidí, kteří ji zmanipulovali. Přechodný tým vůdců, kteří je nahradí - lidé s moudrostí a duchovní a morální integritou - mají dobře zvážené plány na dostatečné příjmy a zdravotní péči pro všechny občany. Je však pravděpodobné, že dojde k nějakým dočasným nepříjemnostem, vyplatí se trocha trpělivosti.

12. ... I když je pravděpodobné, že nezmizí tlak farmaceutických společností, všechny politiky, které způsobují újmu, a protiústavní a nespravedlivé zásahy do životů skončí neustálým prouděním světla, pokud ne změnou srdce odpovědných, pak změnou vedení.

13. ... Změna ve vedení bude zahrnovat všechny vůdce, vládu, bankovnictví, náboženství, soudnictví, vzdělávání, korporace. Každý systém, který má velký vliv na váš život.

15. ... Dálkové sledování poskytuje přesné pohledy na dění, ale časové rámce jsou založeny na lineárním čase pokračujícím na konstantní úrovni. To se neděje. Vaše pojetí času neexistuje jinde ve vesmíru, kde je nadčasové kontinuum. Vše TEĎ - vaše minulost, přítomnost a budoucnost se dějí současně v různých energetických rovinách. V nejlepším případě jsou časové předpovědi založené na tom, co je známo. Na Zemi je známo 24/7.

16. ... Články o tání ledu na pólech jsou psány vědci, kteří hodnotí polární situace podle vaší historie, ne podle vesmíru, vědy a bez vědomí očistných činností Země. V této době vývoje vaší planety jsou změny, ke kterým dochází, velmi rušivé pro čistě vědecké myšlení prostřednictvím mikroskopů a dalekohledů. Obavy těchto lidí a obavy lidí, kteří jim věří, zvyšují napětí.

17. ... Temné síly úmyslně vytváří strach, protože energie strachu je neslučitelná s energií světla. Strašící „co když“ ztěžuje pokrok světla. Namísto strachu z "neznámého" posílejte energii lásky-světla všem duším, těm, které trpí, a těm, které to způsobují.

18. ... Silné atmosférické jevy jsou součástí planetárního očistného procesu, protože Země se pohybuje ze zbytku třetí hustoty do čtvrté a pak do páté hustoty.

19. ... Indigo a křišťálové děti jsou jasnými cíli temných sil, ale nejsou vůči nim zranitelní. Tyto děti jsou vysoce vyvinuté světelné duše, s větší mocí než temnota, pokud jsou řádně vychovávány a mohou vyrůst do vedoucích pozic, pro které jsou předurčeny jejich starou moudrostí a pozoruhodnými schopnostmi. Jejich zranitelností jsou svobodná rozhodnutí lidí, kteří jsou jim blízcí. Některé z těchto dětí nejsou uznány za mimořádné bytosti, jakými jsou. Spíše jsou považováni za problémy pro jejich rodiče a učitele pro svou nepodrobenost. To se také změní.

20. ... Dohody na úrovni duší o výměně duší se dějí s větší frekvencí než kdy jindy, a to vše za stejným účelem. Vysoce vyvinuté duše vstupují do mladých dospělých těl, aby mohly převzít své zásadní role v procesu vzestupu Země. Zatímco ostatní je mohou nazývat „spasiteli“, žádná duše, která tuto výměnu provedla, nebo provede, by se nikdy takovým způsobem neoznačovala. Tento druh arogance není v souladu s evolucí duše, která zahrnuje pokoru a milost.

22. ... I ostatní začínají zažívat vlastní telepatické spojení. Někdy je to s dušemi jejich milovaných, které nemusí být vždy v "nebi", stejně jako já nejsem. Někdy je to s mocnými vysokými bytostmi, které znají, někdy je to s temnými entitami, které jako temné nerozeznají. Tento jedinečný čas ve vesmíru představuje jak vzrušení, tak zmatek z telepatické komunikace. Je právem každé duše. Bylo v minulých dobách a znovu se stává samozřejmostí.

23. ... V tomto okamžiku je síla temných sil na vaší planetě ekonomická a rychle se rozpadá. Moc, kterou mají temné síly mimo planetu, je stále silně účinná a má pro ně mnohem větší význam. Mají mnoho chytrých způsobů, jak zachytit duše. Jedním z nich je telepatický kontakt, zejména s nováčky.

24. ... Pokud chcete komunikovat, chraňte se tím, že požádáte, aby vás obklopilo Kristovo světlo a požádejte, aby vás mohli kontaktovat pouze světelné bytosti. Udělejte totéž v mentálních rozhovorech. Cítíte-li odpor vůči pocitům vyvolaným sdělením, okamžitě kontakt ukončete - je to oznámení vaší duše, že k vám přicházejí temné energie. Prosím, nenechte se odradit, pokud se to stane, ale uvědomte si, že může! Dokonce s ochranou, která byla dána mé matce, když se její komunikační kanály otevřely ke mně a ostatním vysoko ve světle, se temnému zdroji podařilo projít a moje matka si neuvědomila, že si jeho zprávu zapamatovala. Když se stala podezíravou z formulace, která nevypadala jako moje a požádala zdroj, aby se identifikoval. Jeho jazyk se stal falešným a urážlivým. Když prošel znovu, mnohem rafinovaněji ji dal falešné informace, dokud jsem je nepřerušil.

25. ... Jak se to stalo? Vlastní pochybnosti mé matky - byla nováček a stále v "šoku". Poslouchala mě a mluvili s ní jiní. Kromě pochybností o sobě, uvědomte si, že únava, nemoc a zvláště egoismus jsou varování, které vyvolávají základní entity. Jakmile vás přesvědčí, že jsou světelné bytosti a říkají pravdu, mohou manipulovat s vašimi myšlenkami a činnostmi. Být varován před jejich podvodem a jejich záměrem tomu zabrání.

26. ... Zůstaňte pevně ve světle! Rozhodl jste se být na Zemi v této době a pracovat ve světle, abyste pomohli vzestupu vaší planety. Každý z vás si vybral svou roli a každá role je nedílnou součástí této bezprecedentní cesty ven z omezení třetí hustoty a zpět do dřívějších vibrací Země, kde vládne mír, láska, krása a harmonie.

(výňatek ze Zjevení pro novou éru – 1996. Zařazen do zprávy Matouše z 1. ... března 2004. ... Mřížka, na kterou se zde odkazuje, je mřížka vytvořená člověkem.)

Návrhy na zmírnění fyzického a emocionálního nepohodlí a obnovu rovnováhy systému.
Pijte hodně tekutin, zejména čisté vody, ale přínosné budou všechny zdravé tekutiny. Tekutiny umožní hladký průchod rušivého proudu tělem a nebudete jím tak silně postiženi.

Relaxujte, nebo spěte, kdykoliv můžete udržet své tělo v klidném stavu. Snižujte napětí z jakéhokoli zdroje pomocí zdravého rozumu a úsilí, úleva od stresu pomáhá čelit znepokojujícím účinkům vířící energie. Jakékoliv negativní pocity se zhoršují, takže se vyhýbejte nepříjemným střetům. Když je třeba řešit stresové situace, použijte duchovní přístup obalení člověka, nebo stavu světlem a buďte v rovnováze, když se začnete zabývat těmito situacemi.

Nepijte alkohol, nepoužívejte škodlivé drogy a nekuřte. Jejich komponenty nejenže vytváří silnější závislost na látkách, ale interagují s mřížkou, aby zvýšily nepříznivé účinky na elektrickou soustavu vašeho těla, a posilují duševní, fyzickou a emocionální nerovnováhu. Znovu zvažte zásadní aspekt rovnováhy v životě každé duše a pochopíte, jak temně efektivní mřížka je!

Jsou i pozitivní efekty. Energetické účinky sil světla, které jsou přenášeny na Zemi, jsou systémem mřížky posilovány a zrychlovány. Pokud je toto silové pole pro zářící, ale temné mysli nepřijatelné, může být mřížka použita pouze pro komunikaci, monitorování počasí a samozřejmě dohled. Nárazy elektrických systému do vašich těl by se zastavily. Možná, že se mozky za touto technologií samy přepočítali.

Chcete-li v této době potlačit osobní bouře, kdy je v práci více procesů, které vás destabilizují, požádejte o optimální pomoc váš vnitřní hlas, vaše „vyšší já“, boha. Jen požádejte o rovnováhu! Musíte udržet rovnováhu uprostřed zmatku existujícího ve vašem známém světě, který je pouze mikrokosmem probíhajícího mezigalaktického boje o moc a přežití. Nevyděste se. Strach a zmatek vyplývají z toho, že nevíte, co se děje, klid může vyplynout z poznání. Klid začíná u jedné osoby a postupně se rozšiřuje skrze jedince, „kteří přežijí vše.“ Rozhodující je myšlení nad rámec matoucích pocitů. Vizualizace světla obklopujícího Zemi je tak velký vliv pozitivní energie, že ho nedokáži dostatečně zdůraznit.

Nepomáhá těm, kteří se bojí, nebo vám ubližují do té míry, že vyvedete svou vlastní energii z rovnováhy, z harmonického toku. Určitě to neznamená, že by lidé neměli mít soucit nebo starostlivost. Rovnováha / vybalancovanost NIKDY neznamená lhostejnost! Lhostejnost by jen rozšířila negativitu. Zůstat emocionálně zachycen v negativních aspektech událostí však není prospěšné ani pro vás, ani pro trpící, ani pro laskavé energetické síly. Přesně to chtějí zlovolné síly.

______________________________________

Láska a Mír

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Překlad: DanaShare |