Home > > Matthew Ward - 17. ledna 2005

Suzy Ward - kanály Matthew Ward - 17. ledna 2005


2. ... Jak jsem říkal před několika lety, kinetická energie z tisíciletí akumulace negativity je uvolňována jinými prostředky než katastrofickými geofyzikálními událostmi, které se kdysi považovaly za nezbytné k dosažení tohoto základního „planetárního očištění“. Již neplatí díky velkému úspěchu jiných prostředků: masivnímu světlu řízenému vaší vesmírnou rodinou a technologiím některých civilizací, které jsou nepředstavitelně pokročilé proti vašim.

7. ... Pokud smlouva duše vyžaduje odchod v určitém čase, stane se to bez ohledu na to, kde je osoba. Pokud smlouva vyžaduje dlouhý život po mnoho let, bezpečné útočiště bude kdekoli bude osoba, i kdyby byla uprostřed zmatku a smrti. Za „zázraky“ přežití ve skutečnosti považujeme činnost strážných andělů.

9. ... Nejefektivnějším způsobem, jak může vláda vyvolat strach v lidech, je únik informací, o nichž se uvažuje. Je možné, že někteří jednotlivci budou podrobeni těmto opatřením dříve, než se administrativa rozpadne, ale buďte si jisti, že opatření nebudou trvat dlouho. Budou odstraněny stejně jako mnohé další protiústavní či nespravedlivé či nerozumné zákony, které v současnosti ovlivňují oblasti, jako jsou soudní systémy, mediální předpisy, životní prostředí, vzdělávání, daňové struktury a další aspekty národního hospodářství. Stejné druhy represivních zákonů a dalších, které mají vliv i na lidi z jiných zemí, se brzy stanou pouze součástí historie vaší planety.

10. ... Většina Kongresu nepatří mezi „odporné“ temné duše. Zatímco někteří jednají samoúčelně v záměru pokračovat v politické kariéře a zisku za každou cenu, jiní jsou skutečně přesvědčeni, že stanovené cíle prezidenta jsou pro zemi nejlepší. Řada členů podlehla silným politickým tlakům, které se rozšířily na život ohrožující i pro rodinu a ospravedlňují své činy, které ohrožují jejich morální integritu. Někteří jsou prostě ohromeni zjištěním, jak je jejich volená funkce impotentní. Jak světlo zesiluje vyšší vibrace, uvidíte více a více defektů z oficiálního postoje. Dokonce i dnes někteří veřejně silně oponují navrhovaným opatřením a pokračování stávajících politik.

11. ... Podle předchozího vzkazu zemře mnoho lidí. To zahrnuje i nemocné lidi, havárie vozidel, smrt stářím a přirozenými příčinami, války, hladovění, epidemie nemocí, geofyzikální příčiny v rámci původních nebo pozměněných smluv o duši. Živobytí v postižených zemích bude extrémně kruté, s nedostatečnou zdravotní péčí, zásobováním potravinami a bezpečnou vodou, ztráty majetku a napjaté národní zdroje. V kombinaci s všudypřítomným zármutkem a přetrvávajícími důsledky šoku budou mnozí prosit na úrovni duše, aby byli osvobozeni od těchto okolností, a jejich božská milost jim bude udělena s plným uznáním za dokončení vybraného obtížného celoživotního prožívání. Na úrovni duše vědí, že život v těchto podmínkách vytvoří pro Zemi více negativity, se kterou se bude nutné vypořádat, zatímco jejich dobrovolné opuštění nejenže toto sníží, ale také jim umožní spojit se s nesčetnými dalšími lidmi, kteří září světlo na Zemi.

12. ... Přísliby peněz budou politicky blokovány, ale spíše proto, že nebude možné pomoc zvládnout. Potřeby lidí a oblastí devastace jsou prostě příliš velké.

13. ... Každý trpící má jen malou nebo žádnou emocionální rezervu, která mu umožňuje cítit zármutek a ztráty druhých. Nevyčíslitelný rozdíl je v tom, že jsou uprostřed všeho a vy nejste.

14. ... Smutek ze ztráty rodiny, obydlí, obživy, bezpečí a naděje není o nic menší pro válečné oběti, nebo oběti tsunami.

15. ... Máme k vám vztah, a s mnohem větší intenzitou, než si dokážete představit. Být na vysokých stanicích duchovního vývoje nikdy neznamená necitlivost k utrpení duší na Zemi! Cítíme vaši bolest nebo zármutek nebo strach intenzivněji než vy sami, stejně jako vaši radost. Hustota vašich těl mumlá všechny pocity a v těchto vyšších vibracích se emoce nejen cítí intenzivněji, cítí se čistě, aniž by soudily. Nejsme ovlivněni, pozitivně nebo nepříznivě, tím, co se stane s ostatními. Negativita vytvořená bolestí, zármutkem nebo strachem na Zemi zůstává na Zemi. Když pociťujeme tytéž pocity, protože je vytváříte, naše pocity nemohou doprovázet žádnou negativitu. Tyto pocity nemohou zůstat v těchto stanicích - rychle se přeměňují na světelnou energii našeho soucitu, odpuštění a lásky.

16. ... Není to nerespektování životně důležitého významu každého života na Zemi, když odkazujeme na události jako na „hru“, nebo životy na „role“. Popisuje to způsobem vám pochopitelným vesmírnou realitu. Váš současný život je jen jeden ze stovek nebo tisíců. Každý se liší od všech ostatních a v každém si vyberete svou „roli“. Při současných situacích na Zemi nemáte žádné vědomé vzpomínky na jiné věky a místa, kde jste žili, kde jsou současně nesčetné další "hry".

17. ... Matka, nechci se dostat do časového / prostorového kontinua, tak řeknu jen, prosím, zůstaňte zaměřeni na krásu Země a na úžasné změny, které skutečně víte, a nechte své srdce zpívat s rozvojem světla!

19. ... Život na měsících Jupitera? Předpokládám, že „život“ znamená inteligentní bytosti ve fyzické podobě. Neexistují žádné civilizace, které by ve vaší sluneční soustavě trvale žily, protože podmínky nejsou tak pohostinné jako jinde. Ale ano, existují „stanice pro návštěvníky na Měsíci“, na Jupiteru, s odpočinkovým a rekreačním zařízením pro vaši vesmírnou rodinu, která má odpovědnost za dohled v celé vaší sluneční soustavě. Je to jako vaše uspořádání směn, kde vždy někdo pracuje. Kosmické lodi přilétají a odlétají podle potřeb výzkumných a rozvojových komunit.

20. ... Na některých měsících existují trvalé formy života - mikroby a hmyz, které se přizpůsobily prostředí po příznivějších životních podmínkách, které se výrazně zhoršily, když byly tyto měsíce vytvořeny, obvykle kolizí dvou nebeských těles manévrováním temného silového pole.

21. ... Stanice na Měsíci? Právě teď jsou tam největší a nejnavštěvovanější stanice, protože jsou vám nejblíže, a protože se věci na Zemi opravdu rozbíhají. Posádky si nejčastěji vybírají váš Měsíc, když mají volno. Některá z těchto zařízení byla vyfotografována astronauty a obrázky jsou bezpečně ukryty v tajných trezorech. Pro fotografování byly záměrně odhaleny, ale jinak jsou stanice zakryty energetickými štíty - jejich neviditelnost zabraňuje snahám vlád o jejich zničení.

27. ... Jak rychle lze přechodu dosáhnout je do značné míry na lidech Země - je to váš SVĚT, nikoli domov ET, kteří ochotně pomáhají, pokud je potřebujete. Moudří, duchovně vyvinutí muži a ženy jsou připraveni převzít vedoucí pozice a struktury pro nové vlády, bankovní systémy, spravedlivé zákony a pomoc chudým zemím.

______________________________________

Láska a Mír

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Překlad: DanaShare |